Dane podstawowe
Stanowisko:profesor
Jednostka:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
Funkcja: Dyrektor
Zakład:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Adres:ul. Dąbrowskiego 73
Numer pokoju:207
Telefon:34 325-09-33
Fax:34 325-09-33
E-mail:izak@is.pcz.czest.pl
Stopnie i tytuły naukowe
  • Wrzesień 2011-doktor habilitowany nauk technicznych o specjalności inżynieria środowiska, profesor P.Cz
  • styczeń 2002 – doktor nauk technicznych o specjalności inżynieria środowiska. Praca doktorska pt. „Badania usuwania i zagospodarowania CO2 ze spalin kotłowych przy użyciu zeolitów” obroniona na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
  • 1992–1997 – studentka kierunku Chemia na Wydziale Matematyki i Nauk Przyrodniczych WSP w Częstochowie; magister chemii.
  • 1995-1998 – studentka Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania: inżynier, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw.
Przebieg pracy zawodowej

 

05/2016 -obecnie Profesor P.Cz., Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Częstochowskiej

09/2011-04/2016

Profesor P.Cz. Z-ca dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej,

09/2005-08/2011

Z-ca kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej,

03/2002-08/2005

Adiunkt, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

09/1997-02/2002

Asystent, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej  

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr