Publikacje
 1. Bień J.D., Bień B.; "Study of chemical and physical properties of ash derived from oxy-combustion of sewage sludge"; Desalination and Water Treatment; 117; (2018); str. 221-228
 2. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Shimizu T.; "Heat transfer characteristics in a large-scale bubbling fluidized bed with immersed horizontal tube bundles "; Energy, 162, 10-19; (2018);
 3. Krzywanski J., Czakiert T., Shimizu T., ...; "NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Energy & Fuels; Vol. 32; (2018); str. 6355-6362
 4. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., i inni; "Fuzzy logic and bed-to-wall heat transfer in a large-scale CFBC"; International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 28(1), 254-266; (2018);
 5. Mirek P.; "The impact of scaling rules on parameters of the cyclone working with CFB boilers"; Fuel Processing Technology; 169; (2018); str. 71–76
 6. Mirek P., Klajny M.; "Air nozzle design criteria for protection against the backflow of solids in CFB boilers"; Applied Thermal Engineering; 141; (2018); str. 503–515
 7. Błaszczuk A., Nowak W., Krzywański J.; "Effect of bed particle size on heat transfer between fluidized bed of group B particles and vertical rifled tubes"; Powder Technology, 316, 111-122; (2017);
 8. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Powder Technology, Vol. 316; (2017); str. 592-598
 9. Adamczyk W.P., Kozolub P. ...Czakiert T., Wecel G.; "Numerical Approach for Modeling Particle Transport Phenomena in a Closed Loop of a Circulating Fluidized Bed"; Particuology, Vol. 29; (2016); str. 69-79
 10. Bien B., Bień J.D.; "Coagulant and polyelectrolyte application performance testing in sonicated sewage sludge dewatering"; Desalination and Water Treatment; 57; (2016); str. 1154-1162
 11. Bień J.D., Bień B; "Conversion of sulfur and nitrogen to gaseous components from sewage sludge combustion under oxy-firing conditions"; Desalination and Water Treatment; Vol.57; (2016); str. 1223-1229
 12. Błaszczuk A., Nowak W.; "The impact of bed temperature on heat transfer characteristic between fluidized bed and vertical rifled tubes"; Journal of Thermal Science, 25(5), 476-483; (2016);
 13. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczyński J.; "Simulation mass balance model behaviour in a large-scale circulating fluidized bed reactor "; Particuology, 25, 51-58; (2016);
 14. De Fusco L., Defoort F., Rajczyk R., Jeanmart H.; "Ash Characterization of Four Residual Wood Fuels in a 100 kWth Circulating Fluidized Bed Reactor Including the Use of Kaolin and Halloysite Additives, "; Energy & Fuels; 30; (2016); str. 8304–8315
 15. Mirek P.; "Influence of the Model Scale on Hydrodynamic Scaling in CFB Boilers"; Brazilian Journal of Chemical Engineering; Vol. 33/4; (2016); str. 885-896
 16. Mirek P., Klajny M.; "Experimental verification of the scaling laws for CFB boilers of different designs"; Chemical and Process Engineering; 37 (2); (2016); str. 281-291
 17. Błaszczuk A., Nowak W.; "Heat transfer behavior inside furnace chamber of large-scale supercritical CFB reactor"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 87, 464-480; (2015);
 18. Komorowski M., Mirek P., Krzywański J., Nowak W.; "Hydrodynamic Changes of Fluidized Bed Under Air/Carbon Dioxide Flows for Glass Beads and Sand as a Bed Material"; 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUIDIZED BED CONVERSION, June 14-17, 2015 Turku, Finland; (2015); str. 99-108
 19. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 1. The matematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions."; Fuel Processing Technology, 137, 66-76; (2015);
 20. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmospheres"; Fuel Processing Technology, 139, 73-85; (2015);
 21. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 1. The mathematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions"; Fuel Processing Technology; Vol. 137; (2015); str. 66-74
 22. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmosphere"; Fuel Processing Technology; Vol. 139; (2015); str. 73-85
 23. Zarzycki R., Panowski M.; "Koncepcja zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w układzie bloku parowego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (2/15); (2015); str. 179-186
 24. Adamczyk W, Klimanek A, Bialecki R, ... Czakiert T; "Comparison of the Standard Euler–Euler and Hybrid Euler–Lagrange Approaches for Modeling Particle Transport in a Pilot-Scale Circulating Fluidized Bed"; Particuology; Vol. 15; (2014); str. 129-13
 25. Adamczyk W, Kozolub P, ... Bialecki R, Czakiert T; "Modeling Oxy-Fuel Combustion in a 3D Circulating Fluidized Bed Using the Hybrid Euler-Lagrange Approach"; Applied Thermal Engineering; Vol. 71; (2014); str. 266-275
 26. Bień B., Bień J.D.; "Use of inorganic coagulants and polyelectrolytes to sonicated sewage sludge for improvement of sludge dewatering"; Desalination and Water Treatment; 52; (2014); str. 3767-3774
 27. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Konwersja związków siarki przy współspalaniu mieszanek osadów ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2"; Przemysł Chemiczny; 93(5); (2014); str. 644-648
 28. Blaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercriticl CFB boiler at different bed particle sizes"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749; (2014);
 29. Blaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler at different bed particle sizes"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749; (2014);
 30. Błaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler at different bed particle sizes "; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749 ; (2014);
 31. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Bed-to-wall heat transfer in a supercritical circulating fluidised bed boiler"; Chemical and Process Engineering, 35(2), 191-204; (2014);
 32. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "The Effect of Oxygen Staging on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Chemical and Process Engineering; Vol. 35, No. 4; (2014); str. 489-496
 33. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Gas Emissions From Lignite and Biomass Co-Combustion in a Large Scale CFB Boiler"; Chemical and Process Engineering; 35; (2014); str. 217-231
 34. Markiewicz D., Ochodek T., Kolonicny J., Rajczyk R; "Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny; 10; (2014); str. 1754-1757
 35. Markiewicz M., Rajczyk R., Szymanek A.; "Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną "; Przemysł Chemiczny; 11; (2014);
 36. Rajczyk R., Bień J.D. et al.; "Co-Combustion of Municipal Sewage Sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6"; Archives of Environmental Protection; vol 40 (issue3); (2014); str. 101-114
 37. Rajczyk R., Bień J.D., Palka H., Pogodzinski A., S; "Co-combustion of municipal sewage sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6"; Archives of Environmental Protection; 40 (3); (2014); str. 101-114
 38. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M.; "Analiza integracji jednostki separacji CO2 z obiegiem cieplnym bloku energetycznego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 2; (2014); str. 137 - 152
 39. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R., POTEREK M.,NOWAK W., MA; "90. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R., POTEREK M.,NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych, "; Sorbenty Mineralne (Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, monografia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 40. Blaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 50, pp. 178–186, ; (2013);
 41. Blaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 50, pp. 178-186,; (2013);
 42. Blaszczuk A., Leszczynski J., Nowak W.; "Simulation model of the mass balance in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Powder Technology, vol. 246 pp. 317–326; (2013);
 43. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Assessment of the sorption capacity and regeneration of carbon dioxide sorbents using thermogravimetric methods, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; doi:10.1007/s10973-013-3052-0, 2013; (2013);
 44. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 50, pp. 178-186 ; (2013);
 45. Błaszczuk A., Leszczyński J., Nowak W.; "Simulation model of the mass balance in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Powder Technology, vol. 246, pp. 317-326; (2013);
 46. Błaszczyk T., Leszczyński J.S., Szymanek E.; "Numerical solution of composite left and right fractional Caputo derivative models for granular heat flow"; Mechanics Research Communications; 48; (2013); str. 42-45
 47. Krzywanski J., Rajczyk R., et al; "Gas emissions from a large scale circulating fluidized bed boilers burning lignite and biomass"; Fuel Processing Technology; 116; (2013); str. 27-34
 48. Leszczyński J.S.; "Basic boiler cumulative distributions (fly ash, circulating material, bottom ash) — oxy-fuel and classical combustion conditions"; Powder Technology; 249; (2013); str. 536–
 49. Markiewicz D., Szymanek A.; "Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 655-659
 50. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I dodatek surowego wodorowęglanu sodu"; Przemysł chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 660-663
 51. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu"; Przemysł chemiczny, 6; ISSN 0033-2496; (2013); str. 924-927
 52. Mirek P.; "Field testing of acoustic cleaning system working in 670MWth CFB boiler"; Chemical and Process Engineering: DOI: 10.2478/cpe-2013-0023; 34 (2); (2013); str. 283-291
 53. Czakiert T., Muskala W., (...) Nowak W.; "Combustible Matter Conversion in an Oxy-fuel Circulating Fluidized-Bed (CFB) Environment"; Energy&Fuels; Vol. 26; (2012); str. 5437-5445
 54. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part I: The effect of CO2 on limestone calcinations"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 255-262
 55. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part II: The effect of CO2 on direct limestone sulphation,"; Chemical and process engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 359-267
 56. Majchrzak-Kubcęba I., Nowak W., Majchrzak A.; "Wawrzyńczak D., "; Nowa Energia; (2012);
 57. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; " Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 107; (2012); str. 911-921
 58. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials, doi: 10.1007/s10934-012-9610-110, 2012. ; (2012);
 59. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials."; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 107, 911–921, 2012; (2012);
 60. Majchrzak-Kuceba I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials; DOU 10.1007/s10934-012-9610-1; (2012);
 61. Mirek P.; "Scaling of Lagisza 460MW supercritical CFB boiler hydrodynamics"; Rynek Energii; 2(99); (2012); str. 162-166
 62. Sambor A., Szymanek A; "Investigation of the distribution of chemical components in selected landfill layers and fly ash fraction"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 17-25
 63. ŚciubidłoA, dr, Nowak W., prof. dr hab. inż., ; "Novel sorbents for flue as purification"; Journal of power Technologies; Vol 92, no2; (2012); str. 115-126
 64. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Szymanek P; "Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu"; Przemysł Chemiczny 91/5; ISSN 0033-2496; (2012); str. 1049-1052
 65. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Nowak W. ; "Modelling of CO2, CO, SO2, O2 and NOX Emissions from the Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 92; (2011); str. 590-596
 66. Leszczyński J.S., Błaszczyk T.; "Modeling the transition between stable and unstable operation while emptying a silo"; Granular Matter; 13(4); (2011); str. 429-438
 67. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes,"; International Journal of Mineral Processing, ; 101; (2011); str. 100-111
 68. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 69. Mirek P.; "Designing of primary air nozzles for large-scale CFB boilers in a combined numerical-experimental approach"; Chemical Engineering and Processing; 50 (2011); (2011); str. 694–
 70. Mirek P.; "Scaling of the flow phenomena in Circulating Fluidized Bed boilers"; Chemical and Process Engineering ; 32 (2); (2011); str. 91-100
 71. Mirek P.; "A simplified methodology for scaling hydrodynamic data from Lagisza 460MWe supercritical CFB boiler"; Chemical and Process Engineering; 32 (4); (2011); str. 245-253
 72. Mirek P., Ziaja J.; "The influence of sampling point on solids suspension density density applied in scaling of the hydrodynamics of a supercritical CFB boiler"; Chemical and Process Engineering; 32 (4) ; (2011); str. 391-399
 73. Czakiert T., Sztekler K., Karski S., Markiewicz D., Nowak W. ; "Oxy-fuel circulating fluidized bed combustion in a small pilot-scale test rig"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 1617-1623
 74. Jabłońska M., Cieplińska A., Szymanek A., Ochod; "Use of geothermal energy to produce clean energy in the Stirling engine"; Chemical and process engineering; 31; (2010); str. 905-917
 75. Jabłońska M., Cieplińska A., Szymanek A., OchodekT; "Use of geothermal energy to produce clean energy in the Stirling engine"; Chemical and Process Engineering, 31; ISSN 0208-6425; (2010); str. 905-917
 76. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part I. The mathematical model of fuel combustion in oxygen-enriched CFB environment"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 290-295
 77. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part II. Numerical simulations of heat transfer and gaseous pollutants emissions associated with coal combustion in O2/CO2 and O2/N2 atmospheres e"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 364-368
 78. Mirek P.; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic condition in large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
 79. Mirek P.; "A numerical-experimental method for designing primary air nozzles working in large-scale CFB boilers"; CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING; 31; (2010); str. 741–
 80. P. Mirek; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditio In large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
 81. P. Mirek; "A numerical-experimental method for designing primary air nozzles working in large-scale CFB boilers"; CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING; 31; (2010); str. 741–
 82. P. Mirek; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditio In large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
 83. P. Mirek; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditio In large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
 84. P. Mirek; "A numerical-experimental method for designing primary air nozzles working in large-scale CFB boilers"; CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING; 31; (2010); str. 741–
 85. Gajewski W., Kijo-Kleczkowska A., Leszczyński J.S.; "Analysis of cyclic combustion of solid fuels"; Fuel; 88(2); (2009); str. 221-234
 86. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "CO2 sorption on modified materials from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 18; (2009); str. 105-109
 87. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Application of low parameter PSA process for capture of CO2 from flue gases emitted during oxygen-enriched combustion"; Chemical and Process Engineering, ISSN 0208-6425; 30; (2009); str. 589-602
 88. NOWAK W. (...) Majchrzak-Kucęba I.,i inni; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej, "; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 69-87, 2008.; (2008);
 89. Szymanek A; "The recovery of calcium oxide from fly ash"; Chemical and Process Engineering, ; 29; (2008); str. 895-908
 90. Szymanek A.; "The recovery of calcium oxide from fly ash"; Chemical and Process Engineering, 29; ISSN 0208-6425; (2008); str. 895-908
 91. Szymanek A, Nowak W, ; " The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers. "; Chemical and Process Engineering, 28; ISSN 0208-6425; (2007); str. 259-27
 92. Szymanek A., Nowak ; "Mechanically activated limestone sorbents"; Chemical and Process Engineering,; 28; (2007); str. 127-137
 93. Szymanek A., Nowak ; "The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers"; Chemical and Process Engineering, ; 28; (2007); str. 259-272
 94. Szymanek A., Nowak W. ; "Mechanically activated limestone sorbents"; Chemical and Process Engineering, 28 ; ISSN 0208-6425; (2007); str. 127-137
 95. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical treatment of an initial-boundary value problem for fractional partial differential equations"; Signal processing; 86; (2006); str. 2619-2631
 96. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical solutions of a boundary value problem for the anomalous diffusion equation with the Riesz-Feller fractional operator"; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 44(2); (2006); str. 393-403
 97. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 87; (2006); str. 531-538
 98. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Badania doświadczalne fluidalnego spalania węgla brunatnego w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; tom 26, nr 4; (2005); str. 831-845
 99. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "A thermogravimetric study of the adsorption of CO2 on zeolites synthesized from fly ash"; Thermochimica Acta; 437; (2005); str. 67-74
 100. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Adsorption of sulfur dioxide on zeolites from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 14; (2005); str. 267-270
 101. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites"; Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 102. Leszczyński J.S.; "Simulations of granular cohesion dynamics on rough surfaces of contacting particles"; Lecture Notes in Computer Science; 3019; (2004); str. 706-713
 103. Leszczyński J.S.; "Using the fractional interaction law to model the impact dynamics of multiparticle collisions in arbitrary form"; Physical Review E; 70; (2004); str. 5-1- 5-15
 104. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "Effective algorithm for detection of a collision between spherical particles"; Lecture Notes in Computer Science; 3037(2); (2004); str. 348-355
 105. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Application of model-free kinetics to the study of dehydratation of fly ash-based zeolite,"; Thermochimica Acta; 413; (2004); str. 23-29
 106. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Thermal analysis of fly ash-based zeolites"; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 77; (2004); str. 125-131
 107. Nowak W, Szymanek A, Sekret R, Szymanek P,; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych"; Materiały konferencyjne, Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska; (2004);
 108. Wyrzykowski R., Pluta S., Leszczyński J.S.; "Object oriented implementation for modeling Bi-phase gas-particle Flows"; Lecture Notes in Computer Science; 3019; (2004); str. 738-745
 109. Leszczyński J.S.; "Computer simulations of multiparticle-contacts dynamics"; Lecture Notes in Computer Science; 2657; (2003); str. 105-114
 110. Leszczyński J.S.; "A discrete model of a two-particle contact applied to cohesive granular materials"; Granular Matter; 5(2); (2003); str. 91-98
 111. Leszczyński J.S.; "The dynamics of multiparticle collisions in motion of a Granular Material"; Central European Journal of Physics; 1(4); (2003); str. 596-605
 112. Leszczyński J., Bis Z., Gajewski W.; "Evaluation of Structure and Particle Velocity Distribution in Circulating Fluidised Beds"; Powder Technology ; 128; (2002); str. 22-35
 113. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "A numerical method for solution of ordinary differential equations of fractional order"; Lecture Notes in Computer Science; 2328; (2002); str. 695-710
 114. Leszczyński J.S., Pluta S.; "The efficient generation of unstructured control volumes in 2D and 3D"; Lecture Notes in Computer Science; 2328; (2002); str. 703-710
 115. Mirek P.; "Application of Laser Sheet Technique for Analysis of 3D Particle Velocity Fields"; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 1, 39; (2001); str. 33-49
 116. Bis Z., Nowak W., Szymanek A.; "Sorbenty modyfikowane w energetyce"; Konferencja ''Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska'' Kamień Śląski ; (2000); str. 17-21
 117. MAJCHRZAK I. NOWAK W., ; "Analiza procesu usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych za pomocą zeolitów. "; Materiały V Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna, str. 109-116, 1999.; (1999);
 118. Leszczyński J.S.; "Concentration and velocity model of dense phase in fluidized beds"; ZAMM-Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik; 76(5); (1996); str. 293-294
 119. Markiewicz D., Szymanek A.; "„Wykorzystanie surowego bikarbonatu sodu do jednoczesnego procesu odsiarczania i odazotowania w strumieniu spalin na stanowisku pilotażowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną” "; Przemysł Chemiczny, artykuł w druku; (-);
 120. Szymanek A., Sambor A. ; "Analysis of the migration of chemical compounds from fly ash exposed to weather conditions, "; Chemical and Process Engineering, artykuł w druku; (-);
 1. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Testing and evaluation of novel CO2 adsorption, Environmental Engineering,"; Taylor &Francis Group, London; ISBN 978—0-415-64338-2; (2013);
 2. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Study of carbon dioxide capture using physicochemical sorbents"; Journal of Energy Science, vol 1, No. 2, pp. 33-38 ISSN 1689-8338, 2012.; (2012);
 3. Malina G., Bień J.D. Bień B.; "Towards sustainable sludge management in Poland: the current status and perspectives"; Water Practice & Technology; 2; (2007);
 4. Ujma A., Lis A., Lis P.; "K voprosu o racional'nom ispol'zovanii teplovoj energii"; ®ili¹cnoe Stroitel'stvo ; R. 41: nr 1; (1998); str. 27-28
 1. Idziak K., Czakiert T. ... Krzywański J., Nowak W.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu"; Rynek Energii; 1; (2019); str. 82-86
 2. Bień J.D., Bień B., Czakiert T.; "Doświadczenia z tlenowego współspalania osadów ściekowych z węglem w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Proceedings of ECOpole; Vol. 12, No. 2; (2018); str. 433-442
 3. Bień J.D.; "Efekty pracy polskiej instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych"; Inżynieria Ekologiczna; 18(4); (2017); str. 25-31
 4. Bień J.D.; "Mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym"; Inżynieria i ochrona środowiska; 20; (2017); str. 221-236
 5. Błaszczuk A., Krzywański J.; "A comparison of fuzzy logic and cluster renewal approaches for heat transfer modeling in a 1296 t/h CFB boiler with low level of flue gas recirculation"; Archives of Thermodynamics, 38(1), 91-122; (2017);
 6. Czakiert T.; "Stan rozwoju technologii spalania tlenowego"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 60-64
 7. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie skojarzonego wytwarzania energii "; Mechanik; 03/2017; (2017); str. 254-256
 8. Ziaja J., Mirek P.; "Metody wyznaczania rozkładów ziarnowych wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 20 (2); (2017); str. 249-261
 9. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., .., Nowak W.; "Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 65-72
 10. A.Ściubidłó; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3,Z.63; (2016); str. 469-476
 11. A.Ściubidło, w.nOWAK; "Novel Sorbents for Flue Gas Purification."; Journal of Power Technologies; Vol.92, nr2; (2016); str. 115-126
 12. Bień J.D.; "Metody termicznego zagospodarowania osadów komunalnych w obliczu zakazu ich składowania"; Laboratorium; 5-6; (2016); str. 26-35
 13. Krzywanski J., Czakiert T. ... Nowak W., Pacyna J.; "Emissions of CO2, CO, NOX and N2O from Dried Lignite Combustion in Oxygen-Enriched O2/CO2 Atmospheres in a Circulating Fluidized Bed Boiler"; Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 132; (2016); str. 71-85
 14. Mirek P.; "Technika magazynowania energii w ciekłym powietrzu"; Polityka Energetyczna; 16/1; (2016); str. 73-86
 15. Ściubidło A; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3 ,Z.63; (2016); str. 469-476
 16. Ściubidło A.; "Innowacyjny"; AFVkMFV; 3; (2016);
 17. Ściubidło.A.; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3,Z.63; (2016); str. 469-476
 18. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 1; (2016); str. 75-79
 19. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., Kulicki K.,…; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; 1; (2016); str. 75-79
 20. Bień J.D., Bień B; "Zagospodarowanie osadów ściekowych metodami termicznymi w obliczu zakazu składowania po 1 stycznia 2016"; Inżynieria Ekologiczna; 45; (2015); str. 36-43
 21. Błaszczuk A.; "Effect of flue gas recirculation on heat transfer in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Archives of thermodynamics, 36(3), 61-83; (2015);
 22. Jankowska S., Czakiert T., (...), Nowak W.; "The Influence of Flow Rate of the Gas in the Combustion Chamber on Oxy-Combustion Process of Coal in Atmospheric Furnace with Circulating Fluidized Bed"; Archivum Combustionis; Vol. 35, No. 1; (2015); str. 41-50
 23. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
 24. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza możliwości rekuperacji ciepła z układu separacji co2 na potrzeby bloku energetycznego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (1/15); (2015); str. 63-70
 25. Soboniak E., Bień J.D.; "Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych według nowych przepisów w instalacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 18(4); (2015); str. 483-495
 26. Soboniak E., Bień J.D.; "Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wedle nowych przepisów w instalacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie "; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 18(4); (2015); str. 483-495
 27. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie przygotowania spalin na potrzeby separacji metodą VPSA"; Zeszyty Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (3/15); (2015); str. 277-285
 28. Bień B., Bień J.D.; "Zastosowanie nieorganicznych koagulantów i polielektrolitów do preparowanych nadźwiękawianych osadów ściekowych"; Inżynieria Ekologiczna; 37; (2014); str. 7-16
 29. Bień B., Bień J.D.; "Zastosowanie nieorganicznych koagulantów i polielektrolitów do preparowanych nadźwiękawianych osadów ściekowych"; Inżynieria Ekologiczna; 37; (2014); str. 7-16
 30. Bień B., Bień J.D.; "Układ koagulant-polielektrolit w kondycjonowaniu przefermentowanych i nadźwiękawianych osadów ściekowych"; Inżynieria Ekologiczna; 38; (2014); str. 143-155
 31. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "The impact of bed particle size in heat transfer to membrane walls of supercritical CFB boiler"; Archives of thermodynamics, 35(3), 207-223; (2014);
 32. Panowski M., Zarzycki R.; "Wykorzystanie ciepła z chłodzenia wielostopniowego układu sprężania CO2 w układzie regeneracji bloku parowego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 351 - 363
 33. Zarzycki R., Panowski M., Komur P.; "Zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła w układzie skojarzonej produkcji elektryczności i ciepła"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 375 - 389
 34. A.Ściubidło, A.Gaik; "Analiza właściwości fizykochemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej; nr 11 (713); (2013); str. 834-839
 35. A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba, J.Bieniek; "Properties of Fly Ash Derived from Coal Combustion in Air and in Oxygen Enriched Atmosphere in a Pilot Plant Installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MW"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetyczne; nr 11 (713); (2013); str. 821-826
 36. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Effects of operating conditions on deNOx system efficiency in supercritical circulating fluidized bed boiler"; Journal of Power Technologies, 93(1), s. 1-8; (2013);
 37. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe w układach z kotłami PC, CFB i PCFB"; Energetyka; 11; (2013); str. 787-790
 38. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku węgla do transportu i składowania"; Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal); T. 16, Z. 4; (2013); str. 243-255
 39. Ściubidło A, Gaik A; "Analiza właściwości fizyko - chemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 834-839
 40. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I.,Bieniek J; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MWt"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 821-826
 41. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M., Klajny R.; "Analiza wpływu układu separacji dwutlenku węgla ze spalin na pracę konwencjonalnej siłowni cieplnej"; INSTAL; 12/2013; (2013); str. 17-20
 42. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M.; "Usuwanie tlenków azotu z gazowych produktów spalania wodorowęglanem sodu"; Chemik, 10; ISSN 0009-2886; (2013); str. 903-912
 43. Bień J.D.; "Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 4; (2012); str. 439-449
 44. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W.; "Distribution of Solids Concentration and Temperature in the Combustion Chamber of the SC-OTU CFB Boiler"; J.Power Technologies, Vol.92 Iss.1, s. 27-33; (2012);
 45. Czakiert T., Borecki P., (...), Nowak W.; "Analiza procesu współspalania węgla i peletów ze słomy w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w skali pilotowej"; Archiwum Spalania; vol. 12, nr 3; (2012); str. 127-135
 46. Ściubidło A, Nowak W; "Novel Sorbents for flue gas purification process"; Journal of power Technologies; 92; (2012); str. 115-126
 47. Szymanek A; "Suche odsiarczanie spalin – tradycja i innowacyjność"; Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie 9/54; ISSN 1896-6233; (2012); str. 40-42
 48. Szymanek E., Leszczyński J.S.; "Wpływ dodatkowej warstwy granulatu na przewodność cieplną przegrody budowlanej"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 4; (2012); str. 419-425
 49. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M; "Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2012); str. 1169-1176
 50. Wawrzyńczak D., Bukalak D.; "Separacja CO2 z gazów spalinowych metodą V-PSA na zeolicie 13X"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN: 1505-3695; 3; (2012);
 51. Żyłka A.; "Algorithm for the Optimal Design of Plus - Energy Buildings, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"; Politechnika Częstochowska; 3(11); (2012); str. 159-167
 52. Bednarek M., Rajczyk R.; "Spalanie i współspalanie biomasy stałej w energetyce"; Energia i Budynek, nr 9; (2011);
 53. Bień J.D., Gandor M.; "Badania kinetyki spalania komunalnych osadów ściekowych w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 14; nr 3; (2011); str. 233-244
 54. Bień J.D., Gandor M.; "Parametry kinetyczne spalania osadów ściekowych w atmosferze O2/CO2"; Archiwum spalania; 3-4; (2011); str. 171-179
 55. Blaszczyk T., Kotela E., Leszczynski J.S.; "Application of the Fractional Oscillator Eqation to Simulations of Granular Flow in a Silo"; Computer Methods in Materials Science; 11(1); (2011); str. 64-67
 56. Błaszczyk T., Kotela E., Hall M.R., Leszczyński J.; "Analysis and applications of composed forms of Caputo fractional derivatives"; Acta Mechanica et Automatica; 5(2); (2011); str. 11-14
 57. Błaszczyk T., Kotela E., Leszczyński J.S.; "Application of the fractional oscillator equation to simulations of granular flow in a silo"; Computer Method Materials Science; 11(1); (2011); str. 64-67
 58. Walawska B., Szymanek A.,Szymanek P., Markiewicz D; "Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2011); str. 1177-1180
 59. Bień B., Bień J.D.; "Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.13, nr 3; (2010); str. 173-183
 60. Bień J.D., Bień B. ; "Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.13, nr 1; (2010); str. 17-27
 61. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza adsorpcyjnego układu oczyszczania spalin kotłowych na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla"; Systems – Journal of transdisciplinary systems science; 14; (2010); str. 186-192
 62. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN: 2081-3279; 1; (2010); str. 85-89
 63. Błaszczuk A., Nowak W.; "Optyczne układy pomiarowe wykorzystywane w pomiarach zapylenia gazów spalinowych"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 34, nr 2, s. 46-55; vol. 34, nr 2; (2009); str. 46-55
 64. Szymanek A; "Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4/11; ISSN 1505-3695; (2009); str. 417-440
 65. Zwoździak J., Szymanek A., Walawska B.,; "Uboczne produkty spalania - surowce niedoceniane"; Chemik, 3; ISSN 0009-2886; (2009); str. 100-105
 66. Bień B., Bień J.D.; "Tiksotropia struktury osadów w wybranych metodach ich kondycjonowania"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 11/1; (2008); str. 31-44
 67. Bień J.D., Bień B., Nowak W.; "Możliwości słonecznego suszenia osadów ściekowych w świetle polskich doświadczeń"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 11/1; (2008); str. 45 - 54
 68. Czakiert T., Nowak W., Bis Z. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych tlenem kierunkiem rozwoju dla kotłów CWF"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 713-718
 69. Lis P.; "Straty ciepła przez okna i wentylacja pomieszczeń w budynkach edukacyjnych. "; Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. Czasopismo Naukowe Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, tom III. ; (2008); str. 71-76
 70. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Wychwytywanie CO2 w energetyce "; Journal of Transdisciplinary Systems Science, SYSTEMS, Vol.13, 2/2, str. 60-68, 2008.; (2008);
 71. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; " Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.2 )"; Czysta energia, 6(80), str. 32-33, 2008.; (2008);
 72. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W,; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.1 ) "; Czysta energia 5(79), str. 42-45, 2008.; (2008);
 73. Mirek P., Nowak W.; "The influence of air distributor’s geometry on combustion conditions in large-scale CFB boiler"; Archives of Thermodynamics; Vol. 29 (2008), No. 3; (2008); str. 37-44
 74. Mirek P., W. Nowak, J. Jabłoński; "Numerical optimization of air flow in the plenum chamber of an industrial CFB boiler"; TASK QUARTERLY ; 12 No 3; (2008); str. 237-244
 75. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 669-671
 76. P. Mirek, J. Jabłoński, W. Nowak; "Numerical optimization of air flow in the plenum chamber of an industrial CFB boiler"; TASK QUARTERLY; 12 No 3; (2008); str. 237-244
 77. P. Mirek, W. Nowak; "The influence of air distributor’s geometry on combustion conditions in large-scale CFB boiler"; Archives of Thermodynamics; Vol. 29 (2008), No. 3; (2008); str. 37-44
 78. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 separation from exhaust gases"; SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science; 13; (2008); str. 43-51
 79. Szymanek A; "Sorbenty z popiołów Cz. I. Suche odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 10-16
 80. Szymanek A; "Sorbenty z odpadów Cz. II. Mokre odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 17-24
 81. Szymanek A. Szymanek P. Nowak W. ; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu po półsuchym odsiarczaniu spalin"; Energetyka nr 2, Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej ; (2008); str. 127-138
 82. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of the Flow Around a Cylinder Under Free Convection Conditions"; Turbulence, Vol.12, s. 31-41; (2007);
 83. Błaszczyk T., Leszczyński J.S.; "Using the Euler’s method to solve ordinary differential equations of higher order with a mixture of integer and Caputo derivatives"; Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science; 1(6); (2007); str. 31-40
 84. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy odpylacze mechaniczne kotłów rusztowych mogą spełnić przyszłe wymagania dotyczące emisji pyłu?"; Instal nr 11 (277), s. 2-5; (2007);
 85. Lis P. ; "Wybrane aspekty monitorowania zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. "; Czasopismo Naukowe Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, tom II. Wydawca: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, s. 195-200; (2007);
 86. Lis P., Nowak W.; "Efekty racjonalizacji zapotrzebowania na ciepło kompleksu budynków edukacyjnych.. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. "; Czasopismo Naukowe Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, tom II. Wydawca: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, s. 201-204; (2007);
 87. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie węgla w tlenie"; Karbo; nr 2; (2007); str. 103-108
 88. Błaszczuk A. ; "Zastosowanie techniki Schlieren w analizie propagacji dwutlenku węgla w powietrzu"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol.43, Nr 4, s. 116-123; (2006); str. 116-123
 89. Lis P.; "Interpretacja zmian sezonowego zużycia ciepła do ogrzewania budynków edukacyjnych. "; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 2; (2006); str. 29-33
 90. Lis P.; "Skorygowane wskaźniki energetyczne w graficznej analizie zużycia ciepła do ogrzewania budynków edukacyjnych. "; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 3; (2006); str. 14-17
 91. Lis P.; "Zużycie ciepła do ogrzewania w aspekcie eksploatacji budynków edukacyjnych. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja R. XXXVII(434): 2006 nr 5, s. 18-21"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 5; (2006); str. 18-21
 92. Lis P., Nowak W.: ; "Zużycie ciepła a obliczone zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków edukacyjnych. "; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; 1; (2006); str. 26-30
 93. Panowski M., Klajny R.; "Modelling and Optimisation of Cogeneration Plant Thermal Cycle"; Archives of Thermodynamics; Vol. 27 nr 4; (2006); str. 179-187
 94. Szymanek A; "Trawertyn w odsiarczaniu spalin"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, t 9,nr 3 ; ISSN 1505-3695; (2006); str. 273-285
 95. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Using fractional calculus for generation of alpha – stable Levy probability density functions"; Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science; 1(4); (2005); str. 24-33
 96. Lis P.; "Statystyczna charakterystyka termoizolacyjności wybranych przegród zewnętrznych budynków szkół"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXVI(422): 2005 nr 5; (2005); str. 22-25
 97. Lis P., Nowak W.; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne a zuzycie ciepła do ogrzewania budynków szkół"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXVI(422): 2005 nr 4; (2005); str. 15-18
 98. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. I. Wiek geologiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1; ISSN 1230-7408; (2005); str. 7-12
 99. Szymanek A; " Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. II. Skład chemiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 4; ISSN 1230-7408; (2005); str. 117-122
 100. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. III. Skład frakcyjny warunkujący własności sorpcyjne"; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 6; ISSN 1230-7408; (2005); str. 199-205
 101. Błaszczuk A.; "Optyczne techniki pomiarowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, vol. 38, nr 3, s. 83-91; vol. 38, nr 3; (2004); str. 83-91
 102. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental investigation of the convective heat transfer around a perpendicular plate by means of flow visualization techniques"; Archives of thermodynamics, vol.25, s. 73-86; 25; (2004); str. 73-86
 103. Leszczyński J.S.; "Estimation of energy dissipation during multiparticle contacts in 1D simulations of a granular material"; Archives of Thermodynamics; 25(1); (2004); str. 21-40
 104. Lis A., Lis P.; "Mikrośrodowisko wnętrz mieszkalnych"; Rynek Instalacyjny; R. XII: nr 3; (2004); str. 66-69
 105. Lis P.; "Wpływ ukształtowania architektoniczno-funkcjonalnego budynków szkół na zużycie ciepła do ogrzewania"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. LII (595): nr 1; (2004); str. 4-8
 106. Lis P.; "Energochłonności ogrzewania typowych budynków szkół z prefabrykatów"; Instal; R. 23 (237): nr 2; (2004); str. 19-21
 107. Lis P.; "Statystyczna diagnostyka funkcjonowania systemów ogrzewania budynków oświatowych"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXV(408): nr 3; (2004); str. 16-19
 108. Lis P.; "Charakterystyka statystyczna zużycia ciepła do ogrzewania szkół zasilanych z różnych źródeł"; Gospodarka Paliwami i Energią; R. LII (600): nr 6; (2004); str. 17-19
 109. Lis P.; "Analiza teoretycznych i rzeczywistych uwarunkowań ogrzewania budynków szkół"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXV(411): 2004 nr 6; (2004); str. 22-25
 110. Lis P., Nowak W.; "Wybrane aspekty utrzymania i użytkowania budynków oświatowych a zużycie ciepła do ich ogrzewania"; Instal; Instal R. 23 (241): nr; (2004); str. 6-9
 111. Mirek P., Nowak W., Bis Z., Andrzejczyk M. ; "Badanie dysz powietrznych dla kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną "; Gospodarka Paliwami i Energią; 2; (2004);
 112. Lis A., Lis P.; "Mikrośrodowisko wnętrz mieszkalnych"; Izolacje; R. VIII: nr 3; (2003); str. 18-22
 113. Lis P. ; "Identyfikacja rezerw modernizacyjnych w indywidualnych źródłach ciepła budynków szkół"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. LI (584): nr 2; (2003); str. 9-13
 114. Lis P.; "Możliwości wykorzystania zysków bytowych ciepła od osób do zmniejszania zużycia ciepła na ogrzewanie szkół"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. LI (585): nr 3; (2003); str. 20-25
 115. Lis P., Śliwowski L.; "Wskaźnikowa ocena energochłonności ogrzewania budynku"; Ogrzewnictwo Wentylacja ; R. XXXIV ( 394 ): nr 1; (2003); str. 13-16
 116. Bis Z., Andrzejczyk M., Radecki M., Leszczyński J. ; "Modelowanie procesów cieplno - przepływowych w palenisku kotła cyrkulacyjnego"; Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 22/2002, materiały z XVIII Zjazdu Termodynamików ; tom I; (2002); str. 107-114
 117. Bis Z., Andrzejczyk M., Radecki M., Leszczyński J.; "Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w palenisku kotła cyrkulacyjnego"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Konferencje; 22(I); (2002); str. 107-114
 118. Bis Z., Nowak W., Rusiński E., Andrzejczyk M., Leszczyński J. Kardaś D., Walkowiak R., Jabłoński J. ; "Modyfikacja cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych Elektrowni Turów"; Energetyka ; 6; (2002); str. 34-36
 119. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Schemat MRS dla równania anormalnej dyfuzji z pochodną niecałkowitego rzędu po czasie"; Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej; 1(1); (2002); str. 39-46
 120. Lis A., Lis P.; "Czynniki decydujące o utrzymaniu właściwej temperatury wewnątrz pomieszczeń"; Instal ; R. 21 (214): nr 1; (2002); str. 26-29
 121. Lis P.; "System centralnego ogrzewania a zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń – zarys problematyki z wykorzystaniem badań własnych"; Instal ; R. 21 (215): nr 2; (2002); str. 40-45
 122. Wyrzykowski R., Leszczyński J.S., Pluta S.; "Implementacja obiektowa modelowania przepływów wielofazowych klasy gaz materiał sypki metodami DEM i MP-PIC"; Informatyka Teoretyczna i Stosowana; 2(2); (2002); str. 97-107
 123. Lis P.; "Zanieczyszczenie atmosfery a ogrzewanie budynków na przykładzie obiektów szkół"; Instal ; R. 20 (211): nr 10; (2001); str. 42-45
 124. Lis P.; "Organizacja zajęć w budynkach szkół a możliwości racjonalizacji zużycia ciepła do ich ogrzewania"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. XLIX (569): nr 11; (2001); str. 22-27
 125. Lis P.; "Konwencjonalne wytwarzanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Aspekt ekologiczny"; Rynek Instalacyjny; R. IX: nr 11; (2001); str. 52-56
 126. Lis P.; "Infiltracja powietrza przez okna w systemie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń szkolnych"; Murator Plus http://site.murator.amg.net.pl/technika/index.xml; 4 grudnia; (2001);
 127. Lis P., Śliwowski L.; "Ukształtowanie brył budynków szkół a zużycie ciepła do ich ogrzewania"; Instal ; R. 20 (203): nr 1; (2001); str. 20-23
 128. Pluta S., Leszczyński J.S., Wyrzykowski R.; "Algorytm generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych"; Informatyka Teoretyczna i Stosowana; 1(1); (2001); str. 61-69
 129. Nowak W., Pisarek J., Mirek P.; "Analiza pól prędkości cząstki pyłu w strudze swobodnej"; PAN, Solidification of Metals and Alloys; 39. Vol 1; (1999); str. 172-183
 130. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawi; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 131. Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J. ; "Analiza wpływu jakości węgla na warunki pracy kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej 242, seria Elektryka; 46; (1998); str. 45-51
 132. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S., Nowak W.,..; "Zastosowanie ultradrobnych sorbentów do bezpośredniego odsiarczania spalin w kotłach cyrkulacyjnych"; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej; 2; (1998); str. 35-46
 133. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Cieplno-przepływowa analiza warunków pracy kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej; 15(1); (1997); str. 45-54
 134. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Numeryczna analiza wpływu rozkładów ziarnowych materiałów sypkich na aerodynamikę komory paleniskowej kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej; 15(1); (1997); str. 37-44
 135. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; Ochrona Srodowiska, 4; ISSN 1230-6169; (1996); str. 33-36
 136. Radomiak H., Pękała W., Leszczyński J.S.; "Model of burning of a single coal particle in circulating fluidized bed"; Archivum Combustionis; 16(1-2); (1996); str. 113-117
 137. Lis A., Lis P.; "Ekonomiczne efekty ograniczania strat ciepła w budynkach wielorodzinnych przez stosowanie nowych konstrukcji okien. "; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 149. Seria Budownictwo Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa ; nr 5; (1995); str. s. 181-189
 138. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Diagnostyka stanu fluidyzacji materiałów sypkich"; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1260, Energetyka; 120; (1994); str. 35-46
 139. Lis P. ; "Ekonomiczne i ekologiczne efekty ograniczania strat ciepła przez okna"; Przegląd Budowlany ; R. 66: nr 10; (1994); str. 21-24
 140. Pabian A., Lis P. ; "Ekonomiczne i ekologiczne efekty wymiany oraz uszczelnienia okien. "; Gospodarka Materiałowa i Logistyka ; R. XLVI (995/996): nr 7/8; (1994); str. 167-16
 141. Elsner J.W., Leszczyński J.S.; "Some remarks on the spatial resolution effects of a hot wire technique"; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 31(4); (1993); str. 771-780
 1. Bień J.D.; "Gospodarka odpadami - jak to się robi w Japonii"; Energia Recykling; 5(5); (2018); str. 30-33
 2. Bień J.D.; "Zrównoważona rzeczywistość"; Ekologia; 2/86/2018; (2018); str. 28-31
 3. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej – Polsko-Norweski Projekt Badawczy"; Nowa Energia; vol. 62, nr 2; (2018); str. 58-60
 4. Bień J.D.; "Odzyskać, przetworzyć i wykorzystać"; Ekologia; 81; (2017); str. 28-30
 5. Bień J.D.; "Kierunki termicznego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w efekcie zakazu ich składowania "; Analityka wód i ścieków - wybrane zagadnienia pod redakcją prof. Rajmunda Michalskiego; Elamed Media Group; (2017); str. 168-178
 6. Bień J.D.; "Efektywność energetyczna "po japońsku""; Ekologia; 3/83; (2017); str. 30-32
 7. Czakiert T.; "Instalacja pilotowa „oxy-fuel cfb” o mocy 0,1MWt"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 8. Jankowska S., Czakiert T., Nowak W.; "Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku CWF"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 9. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., ...; "The non-iterative estimation of bed-to-wall heat transfer coefficient in a CFBC by fuzzy logic methods"; Procedia Engineering, 157, 66-71; (2016);
 10. Bień J.D., Soboniak E., Bień B; "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w świetle projektu nowego rozporządzenia. Dokument istotny na lata"; Ekologia; nr 3 (75); (2015); str. 29-32
 11. Mirek P, Nowak W.; "OZE w systemie i co dalej? Potencjał i ewolucja układów magazynowania energii cz. I"; Energetyka Cieplna i Zawodowa. BMP Bis - ISSN 1734-7823; 4/2015; (2015); str. 8-12
 12. Mirek P., Nowak W.; "W ogonie za Stanami. Potencjał i ewolucja układów magazynowania energii cz. II"; Energetyka Cieplna i Zawodowa. BMP Bis - ISSN 1734-7823; 5; (2015); str. 64-66
 13. Mirek P., Nowak W.; "Magazyn+Elektrownia. Potencjał i ewolucja układów magazynowania energii cz. III"; Energetyka cieplna i zawodowa. BMP Bis - ISSN 1734-7823; 6; (2015); str. 60-63
 14. Rajczyk R; "Egzotyczna biomasa zdobywa polski rynek"; Magazyn Biomasa; 4(11); (2015); str. 8-14
 15. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 102-104
 16. Jankowska S., Czakiert T., ... Nowak W.; "Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 106
 17. BIENIEK J., ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant insta;;ation oxy-fuel CFB 0,1 MW,"; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 821-826.; (2013);
 18. NITKIEWICZ A., MUCHA M., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA i inn; " Metody monitorowania i rozdziału uprawnień do emisji SO2 w systemach handlu emisjami na świecie, "; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 808-813. ; (2013);
 19. Rajczyk R., Srokosz K.; "Wybrane zagadnienia spalania i współspalania biomasy stałej w energetyce i ciepłownictwie"; Paliwa i Energetyka; 3; (2013); str. 60-62
 20. Bień J.D., Gandor M.; "Isoconversional kinetic analysis of co-combustion of sewage sludge with coal in O2/CO2 atmosphere"; Nowa Energia ; 2(26); (2012); str. 133-134
 21. Bukalak D., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 159
 22. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – półmetek prac w Projekcie Strategicznym NCBiR"; Nowa Energia; vol. 29, nr 5; (2012); str. 58-59
 23. Dominika B., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.,; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów w układzie próżniowym"; Nowa Energia 2(26)/2012, ISSN 1899-0886; (2012);
 24. Majchrzak A., Majchrzak - Kucęba I.,Nowak W.,(...); "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 156
 25. Majchrzak A., Majchrzak-Kucęba I, Wawrzyńczak D.,; "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia, 2(26)/2012, ISSN 1899-0886, str. 158.; (2012);
 26. Majchrzak-Kucęba I., (...), Wawrzyńczak D.; "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 27. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 28. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 29. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,(...); "Stałe sorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 30. Rajczyk R; "Spalanie dedykowane, a współspalanie biomasy"; Nowa Energia; 6(30); (2012); str. 29-32
 31. Wawrzyńczak D., Nowak W., Majchrzak-Kucęba I.,; "Balt E. "Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 160
 32. Rajczyk R., Mirek P., Walkowiak R., Nowak W.; "Operational experience in the material department (PGE GiEK) of the Turow power plant"; VGB Powertech International Journal for Electricity and Heat Generation; 9; (2011); str. 90-93
 33. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Możliwości wykorzystania sorbentów z popiołów w separacji gazów-projekt SORBENT"; Czysta energia 3(103), str. 24-26, 2010. ; (2010);
 34. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Civil and Environmental Engineering), Vol. 1, No. 1, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 35. Bień J.D., Bień B. Nowak W.; "Suszenie osadów ściekowych z wykorzystaniem słońca"; Czysta Energia; 11(86); (2008); str. 52-53
 36. Lis P., Nowak W. ; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne w budynkach edukacyjnych. "; Warstwy. Dachy i Ściany ; 1; (2006); str. 85-87
 37. Mirek P., Nowak W.; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach układów fluidyzacyjnych. "; Systems. Journal of transdisciplinary systems science. Vol. 11, No.1, 240-246; (2006);
 38. Mirek P., Sekret R., Nowak W. ; "Badania warunków przepływowych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy"; Systems. Journal of transdisciplinary systems science.Vol. 11, No. 1, 232-239; Vol. 11, No. 1; (2006); str. 232-239
 39. Mirek P., Sekret. R., Nowak W. ; "Measuring techniques in the testing of gas-solid flows in the combustion chambers of large-power CFB boilers"; Turbulence, Vol. 11; (2005); str. 149-160
 40. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., ; "Adsorbcija dioksidu wuglecju prirodnim ceolitom."; Czasopismo Uniwersytetu Lwowskiego: Chemia, Technologia związków chemicznych i ich wykorzystanie, BICHNIK, 497, str. 113-115, 2004.; (2004);
 41. Nowak W., Sekret R., Szymanek A., Szymanek P.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwa dla węgla kamiennego"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; ISSN 1230-7408; (2004); str. 46-54
 42. Ochodek T., Szymanek A., Maślanka J.; "Aditivni odsirovani mechanicky aktivovanymi sorbenty"; Energy Kolem Nas; 2; (2004); str. 8-10
 43. Lis P., Lis A.; "Wybrane możliwości ograniczania strat ciepła przez okna"; Okno ; R. 9 (32): nr 1; (2003); str. 10, 12, 14
 44. Szymanek A., Sekret R., Muskała W., Nowak W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych. "; Gospodarka Paliwami i Energią, 8; ISSN 0017-2413; (2003); str. 18-20
 45. Czakiert T., Nowak W., Andrzejczyk M. ; "Badania emisji zanieczyszczeń z kotła CWF 235 MWe"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 5, nr 1; (2002); str. 91-97
 46. Lis A, Lis P.; "Chore" budynki, sztuczny mikroklimat"; Warstwy. Dachy i Ściany ; R. 8 (26): nr 1; (2002); str. 69-71
 47. Lis P.; "Uwarunkowania ekonomiczne ogrzewania i termomodernizacji budynków"; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 154. Seria Budownictwo nr 9. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2002); str. 97-104
 48. Lis P., Lis A.; "Mimo termomodernizacji koszty utrzymania budynków nie maleją"; Warstwy. Dachy i Ściany ; R. 8 (26): nr 1; (2002); str. 64-66
 49. Lis A., Lis P.; "Termomodernizacja a mikroklimat wnętrz"; Okno ; R. 7 (26): nr 3; (2001); str. 48, 50, 52
 50. Lis P.; "Okna źródłem zysków i przyczyną strat ciepła w ogrzewanym budynku"; Okno ; R. 7 (27): nr 4; (2001); str. 10, 12, 14
 51. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 52. Nowak W., Muskała W., Bis Z, Szymanek A., ; "Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej"; Gospodarka Paliwami i Energią, 12; ISSN 0017-2413; (1998); str. 6-10
 53. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej"; Gospodarka Paliwami i Energią, 12; ISSN 0017-2413; (1998); str. 6-10
 54. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu MSFB - wymiana ciepła i kontrola warunków spalania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 5; ISSN 0017-2413; (1998); str. 7-11
 55. Nowak W., Wilczyński J., Bis Z., Szymanek A.; "Nomogramy do wyznaczania zapotrzebowania sorbentów w kotłach fluidalnych i pyłowych przy suchych metodach odsiarczania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 6; ISSN 0017-2413; (1998); str. 13-18
 56. Lis A., Lis P.; "Analiza wybranych wariantów poprawy termoizolacyjności okien w budynkach wielorodzinnych w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym"; Okno ; R. 3 (9): nr 2; (1997); str. 33-35
 57. Lis A., Lis P. ; "Ekonomiczne efekty ograniczania strat ciepła w budynkach wielorodzinnych przez stosowanie nowych konstrukcji okien. "; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 149. Seria Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; nr 5; (1995); str. 181-189
 58. Lis A., Lis P., Ujma A.; "Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na efektywność dociepleń ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych wykonanych w technologiach uprzemysłowionych"; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 150. Seria Budownictwo nr 6. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (1995); str. 31-39
 1. Czakiert T.; "Spalanie paliw stałych w układach z pętlą chemiczną"; Monografia, nr 351, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2019);
 2. Bień J.D.; "Wybrane trendy w kształtowaniu gospodarki odpadami"; Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja- kooperacja - przyszłość. nauka dla praktyki.; (2018); str. 46-54
 3. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Tadaaki S.; "Heat transfer in an external heat exchanger for supercritical CFB boiler"; Monografia Współczesne problemy termodynamiki, 861-870; (2017);
 4. Nowak W., Ściążko M., Mirek P.; "Proceedings of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology"; Printing House of Redemptorists ISBN: 978-83-62079-16-2; 12; (2017);
 5. Rajczyk R.; "Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Wyd. Politechniki Częstochowskiej; seria Monografie nr 327; (2017);
 6. A.Ściubidło; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, ŚCIUBIDŁO Aleksandra; Monografie nr 308; (2016); str. 136-147
 7. A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba; "Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; Monografie nr 308; (2016); str. 248
 8. Bień J.D.; "Termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych i mieszanek osadowo-węglowych w warunkach spalania tlenowego"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2016);
 9. Bień J.D.; "Osady ściekowe źródłem zielonej energii, ograniczeniem emisji CO2 przy współspalaniu z węglem"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2016); str. 189-201
 10. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W; "Operation experience of clean coal combustion technology in 966MWth supercritical CFB reactor"; in Monography series No 320: Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D. (Eds.) Advanced CO2 capture technologies for clean coal energy generation. Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 25-39; (2016);
 11. Czakiert T.; "Od spalania tlenowego do konwersji energii w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 3; (2016); str. 35-47
 12. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
 13. Mirek P.; "Zeroemisyjne technologie magazynowania energii"; Politechnika Częstochowska; (2016); str. 59-71
 14. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 15. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 16. Ściubidło A Majchrzak-Kucęba I; "Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; Monografie nr 308; (2016); str. 248
 17. Ściubidło A.; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, ŚCIUBIDŁO Aleksandra; Monografie nr 308; (2016); str. 136-147
 18. Ściubidło.A.; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu; Monografia nr 308; (2016); str. 136-147
 19. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numeryczne modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem kodu komputerowego CeSFaMB"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 17; (2016); str. 220-234
 20. Błaszczuk A.; "Wymiana ciepła i struktury przepływu mieszaniny polidyspersyjnej w przemysłowych reaktorach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. "; Monografia nr 294, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 21. Czakiert T., Jankowska S., Krawczyk G ... Nowak W.; "Spalanie tlenowe paliw stałych w palenisku atmosferycznym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB"; Monografia pod red. W. Nowaka, M. Ściążko i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, rozdz. 1; (2015); str. 9-41
 22. Nowak W., Ściążko M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 23. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych. Rozdział: Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układu separacji i docz"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN: 0860-5017, ISBN: 978-83-7193-630-2 ; (2015); str. 335-355
 24. Nowak W., Chorowski M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2014);
 25. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R., ,NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA; " Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych, "; Sorbenty Mineralne (Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, monografia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 26. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R..,NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA; "Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych, "; Sorbenty Mineralne (Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, monografia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 27. Bień J.D.; "Utylizacja osadów ściekowych w atmosferze O2/CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 267; (2013); str. 244-276
 28. Czakiert T.; "Tlenowe spalanie węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Monografia, nr 282, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., ; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, T., W. Rybak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki"; 88. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak,; ISBN 978-83-7193-582-4, ISSN 0860-5017; (2013);
 30. NOWAK W., MIREK P.; "Fluidized bed technologies for near-zero emission combustion and gasification, Edited by F Scala Chapter 16 - Circulating fluidized bed combustion"; Woodhead Publishing Series in Energy No. 59 ISBN 0 85709 541 2 ISBN-13: 978 0 85709 541 1; (2013);
 31. Nowak W., Mirek P.; ""Fluidized bed technologies for near-zero emission combustion and gasification", Edited by F Scala, Chapter 16 "; Woodhead Publishing; ISBN 0 85709 541 2; (2013);
 32. Nowak W., Rybak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 33. Bukalak D., Majchrzak- Kucęba I., Nowak W.,; "Badania wpływu impregnacji adsorbentów stałych na ich pojemność sorpcyjną względem CO2"; Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk TOM II, vol 100, s. 93-99, ISBN 978-83-89293-17-6; (2012);
 34. Bukalak D., Majchrzak- Kucęba I., Nowak W.,; "Badania wpływu impregnacji adsorbentów stałych na ich pojemność sorpcyjną względem CO2"; Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk TOM II, vol 100, s. 93-99, ISBN 978-83-89293-17-6; (2012);
 35. Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 6; (2012); str. 102-118
 36. Dominika Bukalak, Izabela Majchrzak- Kucęba, Nowak; "Badania wpływu impregnacji adsorbentów stałych na ich pojemność sorpcyjną względem CO2"; Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk TOM II, vol 100, s. 93-99, ISBN 978-83-89293-17-6; (2012);
 37. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego"; Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, red. W. Nowak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria Monografie nr 230, Czestochowa 2012, ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017.; (2012);
 38. Mirek P.; "Optymalizacja rozpływu powietrza i podobieństwo przepływów ziarna-gaz w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 240; (2012);
 39. Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta; "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 40. Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta; "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 41. Nowak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 42. Nowak W., I. Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło i inni; "Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 43. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; " Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 44. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 39-56, (2012).; (2012);
 45. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Rozdział: Podstawy eksploatacji tlenowych bloków energetycznych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017; (2012); str. 27-41
 46. Ściubidło A, Nowak W; "Doczyszczanie spalin z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2012); str. 299-305
 47. Szymanek A; "Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania tlenowego"; rozdział w monografii, Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2.; ISSN 0860-5017; (2012);
 48. 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterizati; "75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011"; 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 49. Leszczyński J.S.; "An introduction to fractional mechanics"; Monograph no. 198, Publ. Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa; (2011);
 50. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MAJCHRZAK A., ; "Nowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych"; Zakopane 19-21 październik, 37-54, ISBN 978-83-60050-20-0, 2011; (2011);
 51. MAJCHRZAK-KUCEBA I.; "Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych. "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ISSN 0860-5017, 2011; (2011);
 52. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen"; Książka pod red. J. Talera: Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; rozdz. 2.3; (2011); str. 97-116
 53. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza zeolitów z popiołów lotnych w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 58-65, 2010; (2010);
 54. Czakiert T., Nowak W. ; "Mechanizm i kinetyka spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.3; (2010); str. 48-60
 55. Czakiert T., Nowak W., Karski S. ; "Fluidalne spalanie w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.4; (2010); str. 61-77
 56. Lis P.; "Aspekt energetyczny i środowiskowy efektywności energetycznej systemów budowlano-instalacyjnych. "; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: Bobko T. i J. Rajczyk. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2010); str. stron 15
 57. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych; "; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 58. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 59. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Efektywna utylizacja popiołów lotnych-synteza zeolitów"; Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielski, str. 105-116, 2010.; (2010);
 60. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody adsorpcji fizycznej,"; Monografia: Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 7.3 str. 366-377, 2010. ; (2010);
 61. Mirek P., Klajny M., Nowak W., Jabłoński J. ; "A novel construction of a low-pressure-drop air nozzle working with a 235MWe CFB Boiler"; Fluidization XIII, New Paradigm in Fluidization Engineering, Edited by Sang Dong Kim, Yong Kang, Jea Keun Lee and Yong Chil Seo; XIII; (2010); str. 305-312
 62. NOWAK W., PACYNA J.M., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Sorbenty z popiołu dla energetyki,"; Monografia. Red. Naukowa. W. Nowak, J.M. Pacyna, I. Majchrzak-Kucęba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2010, ISBN 978-83-7193-467-4, ISSN 0860-5017.; (2010);
 63. P. Mirek, M. Klajny, W. Nowak, J. Jabłoński; "A novel construction of a low-pressure-drop air nozzle working with a 235MWe CFB Boiler"; Fluidization XIII, New Paradigm in Fluidization Engineering, Edited by Sang Dong Kim, Yong Kang, Jea Keun Lee and Yong Chil Seo; XIII; (2010); str. 305-312
 64. Panowski M., Nowak W.; "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Rozdział: Praca bloku przy wstępnym podsuszaniu paliwa"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-683-2; (2010); str. 203-217
 65. Panowski M., Nowak W.; "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych, Rozdział: Sposoby sprzężenia metod adsorpcji fizycznej z blokiem kondensacyjnym"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-680-1; (2010); str. 405-414
 66. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2010); str. 39-56
 67. ŚCIUBIDŁO A., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 68. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 69. SZTEKLER D., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.,; " Analiza porównawcza metod syntezy zeolitu Na-A z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 30-38, 2010.; (2010);
 70. SZTEKLER D., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.,; "Analiza porównawcza metod syntezy zeolitu Na-A z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 30-38, 2010.; (2010);
 71. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody separacji dwutlenku węgla, "; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, rozdz. 1, str. 9-19, 2010.; (2010);
 72. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Rozdział 1 "Metody separacji dwutlenku węgla" w Monografii "Sorbenty z popiołu dla energetyki" pod redakcją Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wojciecha Nowaka, Józefa Pacyny"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017; 187; (2010); str. 9-19
 73. BUKALAK D., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Wpływ zawartości Si i Al. w popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu Na-P1, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1, str. 36-47, 2009.; (2009);
 74. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza materiału mezoporowatego MCM-41 z popiołów lotnych i jego zastosowanie do adsorpcji CO2, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom 1, str.161-166, 2009.; (2009);
 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w sorbenty i nanomateriały –doświadczenia laboratoryjne, "; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 217-225, 2009.; (2009);
 76. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2009); str. 225-237
 77. SCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów NA-X, "; Monografia pod red. J. Ozonka, A. Pawłowskiego, vol. 59, Tom 2, str. 225-237, 2009.; (2009);
 78. SZTEKLER D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1., str. 313-320, 2009.; (2009);
 79. Ą.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba, W.Nowak; "Fly Ash-Based Sorbents for Post-Combustion Capture CO2"; EuroCaolAsh; (2008); str. 101-110
 80. A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba, W.Nowak; "Sorbenty na bazie popiołów lotnych do wychwytywania CO2 po procesie spalania."; International Conference EuroCoalAsh. Monografia. Red. Tomasz Szczygielski.; (2008); str. 89-98
 81. Lis A., Lis P.; "Charakterystyka parametrów cieplno-wilgotnościowych drewna. "; Tradycyjne i współczesne budownictwo drewniane. Red.: R. Rajczyk, M. Rajczyk, T. Bobko, N Kazhar. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa ; (2008); str. 89-98
 82. Lis P.; "Zagrożenia mykologiczne elementów drewnianych. "; Tradycyjne i współczesne budownictwo drewniane. Redakcja naukowa: Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Tadeusz Bobko, Nina Kazhar. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa ; (2008); str. 99-108
 83. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A., ; "Fly-ash based sorbents for post-combustion capture CO2"; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 101-110, 2008.; (2008);
 84. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja"; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 53-67, 2008. ; (2008);
 85. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate"; EKOTECH; (2008); str. 163-180
 86. ŚCIUBIDŁO A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Utilization of fly ash from polish power plants and thermal-electric power station through the modification of ash into mesoporous materials."; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 181-197, 2008.; (2008);
 87. Szymanek A.; "Odsiarczanie spalin aktywowanymi mechanicznie odpadami wapniowymi,"; seria monografie 51, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ISSN 0084-2869; (2008);
 88. Błaszczuk A., Nowak W.; "Zastosowanie technik smugowych w analizie konwekcji swobodnej w kanale powietrznym"; Environmental Protection Into the Future. Ed. by January Bień, Wojciech Nowak, s. 52-60; (2007);
 89. Lis P.; "Teoretyczna analiza funkcjonowania wentylacji pomieszczeń w budynkach edukacyjnych. "; W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: Bobko T. i J. Rajczyk. Częstochowa, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, s. 182-189; (2007);
 90. Lis P., Nowak W.; "Matryca logiczna dla inwestycji termomodernizacyjnej. "; W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: Bobko T. i J. Rajczyk. Częstochowa, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, s. 190-195; (2007);
 91. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Metody separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych, "; Monografia Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce pod red. R. Buczkowskiego, Wyd. Nauk. Uniw. M. Kopernika, str. 69-78, 2007.; (2007);
 92. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MATYSIAK A.; "Mezoporowate materiały z popiołów lotnych do separacji dwutlenku węgla ze spalin "; Monografia. Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielskiego, str. 85-94, 2007. ; (2007);
 93. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "The influence of air nozzles’ shape on the NOx emission in the large-scale 670 MWt CFB boiler"; Fluidization XII, New Horizons in Fluidization Engineering; XII; (2007); str. 969-976
 94. P. Mirek, R. Sekret, W. Nowak; "The influence of air nozzles’ shape on the NOx emission in the large-scale 670 MWt CFB boiler"; Fluidization XII, New Horizons in Fluidization Engineering; XII; (2007); str. 969-976
 95. Mirek P., Nowak W.; "Operating conditions of arrowhead nozzles and the windbox in a 235 MWe CFB boiler"; 19th FBC Conference, 21-24 May 2006, Vienna, Austria ; ISBN 3-200-00645-5; (2006);
 96. Leszczyński J.S.; "Dyskretny model dynamiki zderzeń w przepływach materiałów granulowanych"; Monografia nr 106, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2005); str. 1-183
 97. Lis A., Lis P.; "Charakterystyka izolacji przeciwwilgociowych stosowanych w przegrodach budowlanych"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2005); str. 193-201
 98. Lis P.; "Monitorowanie sezonowej energochłonności ogrzewania budynków edukacyjnych"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2005); str. 211-217
 99. Lis P., Nowak W.; "Zastosowanie skorygowanych wskaźników energetycznych dla budynków edukacyjnych"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2005); str. 218-223
 100. Mirek P., Mirek J., Nowak W.; "The experimental investigation of arrowhead nozzles operating in a 235 MWe CFB boiler"; Circulated Fluidized Bed Technology VIII, Hangzhou, China, May 10-13 ; (2005); str. 885-890
 101. Mirek P., Mirek J., Sekret R., Nowak W.; "Nozzles in CFB boilers"; Circulated Fluidized Bed Technology VIII, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 877-884
 102. Sekret R., Mirek P., Nowak W.; "Operational experiences of a 262 MWe compact circulating fluidized bed boiler at Turow power station"; Circulated Fluidized Bed Technology VIII, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 1002-1008
 103. Lis P.; "Statistical analysis of boiler parameters in school buildings"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2004); str. 199-203
 104. Lis P.; "Shape index of school buildings and energy consumption for heating"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2004); str. 204-208
 105. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Measurement of velocity and concentration of particles in CFB by means of a novel telemetric probe"; Fluidization XI – Present and Future for Fluidization Engineering, May 9-14, 2004; (2004); str. 331-337
 106. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Grid techniques in the analysis of gaseous pollutant propagation"; LASER TECHNOLOGY VII: APPLICATIONS OF LASERS Book Series: SPIE Proceedings vol. 5229, s. 309-312; (2003); str. 309-312
 107. Lis P.; "Infiltracja powietrza przez nieszczelności okien w salach lekcyjnych budynków szkół"; : Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2001. Red.: T. Jędrzejewska-Ścibak, J. Sowa. Warszawa Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej; (2002); str. 191-206
 108. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Badania właściwości zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych."; Chemia i Inżynieria Ekologiczna (9) 5-6, str. 633-637, 2002. ; (2002);
 109. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Badania możliwo; "Badania możliwości zastosowania zeolitów do usuwania CO2 ze spalin kotłowych."; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 11-23, 2002.; (2002);
 110. SZYMANEK A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Sorbenty dla energetyki"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 89-102, 2002.; (2002);
 111. Wyrzykowski R., Pluta S., Leszczyński J.S.; "Object oriented implementation of modeling multiphase gas-particle flows using DEM and MPPIC Methods"; Parallel Numerics”02 Theory and Applications, Ed. R. Trobec, P. Zinterhof, M. Vajtersic, A. Uhl, Saltzburg, Ljubljana: Univ. of Salzburg, Jozef Stefan Institute; (2002); str. 189-200
 112. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych przyszłościowym materiałem adsorpcyjnym CO2. "; Materiały konferencyjne III Konferencji Naukowej – Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. Prace Naukowe -Monografie - Konferencje Z.6, str. 131-140, 2001; (2001);
 113. 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów; "4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc"; 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc; (2000);
 114. NOWAK W., GUMNITSKY J., MAJCHRZAK I., ; "Removal of carbon dioxide from flue gas using natural clinoptilolite, "; Proceedings of the X International conference, Improvement of processes and equipment of chemical and food productions, (ICCE-99), str. 77-78, 1999.; (1999);
 115. NOWAK W., GUMNITSKY J., MAJCHRZAK I., ; "Removal of carbon dioxide from flue gas using natural clinoptilolite"; Proceedings of the X International conference, Improvement of processes and equipment of chemical and food productions, (ICCE-99), str. 77-78, 1999.; (1999);
 116. NOWAK W.,(...) MAJCHRZAK-KUCÊBA; "Removal of carbon dioxide from flue gas using zeolites."; Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej, Nr.56, str.421-426, 1999.; (1999);
 1. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN 123-9909; (2011); str. 1-86
 2. Bień J., Nowak W., Lis P., Sekret R.; "Efektywność energetyczna systemów budowlano-instalacyjnych: - Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju budownictwie; - Energochłonność oświetlenia sztucznego w budynkach; - Energochłonność użytkowania budynków; - Wybrane aspekty indywidualnych"; Wersja drukowana, udostępniona w zbiorach bibliotecznych. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Częstochowa ; (2010); str. stron 385
 3. Leszczyński J.S.; "Zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w biomechanice i bioinżynierii. "; Materiały do wykładu w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Bioinżynieria, Politechnika Śląska (wznowienie wydania skryptu); (2010); str. 1-17
 4. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Majchrzak A.; "Raport – możliwości ograniczenia emisji dwutlenku węgla w energetyce"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-7193-473-5; (2010);
 5. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A.,; "Ograniczenie emisji CO2 z energetyki"; Raport, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-473-5, 56 str., 2010.; (2010);
 6. Leszczyński J.S.; "Zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w biomechanice i bioinżynierii"; Skrypt do wykładów dla doktorantów w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie bioinżynieria, Politechnika Śląska; (2009);
 7. Lis P.; "Efektywność energetyczna w systemach budowlano – instalacyjnych. "; Wersja elektroniczna ogólnodostępna, udostępniona w internecie. Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”. Wydział Inżyni; (2009); str. stron 142
 8. Biernat G., ..., Leszczyński J.S., ...; "Skrypt do zajęć przygotowawczych do matury z matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjanych"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej”; (2008); str. 1-123
 9. Biernat G., ...., Leszczyński J.S.; "Skrypt do zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Politechniki Częstochowskiej"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” ; (2008); str. 1-248
 10. Lis p.; "Audyting energetyczny. Materiały dydaktyczne. Projekt "Czyste i zrównoważone systemy energetyczne" SPORZL-2.3a-2-24-039/0114 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działania 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gos"; Częstochowa, Wydział Inżynierii i Ochrony ; (2008); str. stro 119
 11. Praca zbiorowa; "Skrypt do zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Politechniki Częstochowskiej"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” ; (2008); str. 1-248
 12. Praca zbiorowa; "Skrypt do zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Politechniki Częstochowskiej"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” ; (2008); str. 1-248
 1. Błaszczuk A., Jagodzik Sz.; "The impact of pressure drop on heat transfer enhancement to water-membrane walls inside a 966MWth CFB furnace"; Proc. of 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering; 675- 684; (2018);
 2. Czakiert T., Idziak K., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Investigations on Solid Fuels Combustion in Chemical-Looping Fluidized-Bed System"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 139-141
 3. Idziak K., Czakiert T., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Studies on Solids Flow in a Cold Model of Dual-Fluidized Bed Reactor for Chemical Looping Combustion of Solid Fuels"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 69-77
 4. Krzywanski J., Shimizu T., Czakiert T.,.. Nowak W.; "Fuzzy Logic-based Model of NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 179-181
 5. Mirek P.; "Experimental investigation of the flow characteristics of low pressure drop air nozzles working with CFB boilers"; Prace Naukowe IMiUE PŚl, 13th International Conference on Boiler Technology, Poland 2018, Current Issues of Construction and Operation of Boilers, Szczyrk, October 23-26, 2018; Z. 48; (2018); str. 1-9
 6. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of CuO-based Oxygen Carrier CLC by the Use of CeSFaMB the 4th Generation"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 251-263
 7. Czakiert T., Kulicki K., (...) Nowak W.; "Experiences from the Operation of a Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels Test Rig"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 1045-1046
 8. Czakiert T., Zuwala J., Lasek J.; "Oxy-Fuel Combustion: The State of the Art"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 35-45
 9. Idziak K., (...) Czakiert T., Nowak W.; "Emissions of NOX and SOX from Fluidized-Bed Chemical-Looping Combustion of Solid-Fuel (FB-CLC-SF) with Ilmenite as an Oxygen Carrier"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1769-1774
 10. Idziak K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion of Solid-Fuel"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 19
 11. Krzywanski J., Czakiert T., (...) Nowak W.; "Modeling of Solid Fuels Combustion in a Complex Geometry CLC Equipment"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 965-972
 12. Mirek P., Komorowski M.; "The impact of scaling rules on parameters of the cyclone working with CFB boilers"; Proceedings of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB-12, Kraków 23-26 maj 2017r.; 12; (2017); str. 611-618
 13. Zylka A., (...) Czakiert T., Nowak W.; "A 1.5D Model for the Chemical Looping Combustion System with Ilmenite"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1785-1790
 14. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of Fluidization Dynamics in a Hot Model of a CLC Process"; E3S Web of Conferences; Vol. 13; (2017); str. 1-9
 15. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "The CeSFaMB Simulator in Modeling of CLC Process"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 37
 16. Błaszczuk A., Krzywański J.; "Application of cluster renewal approach and fuzzy logic to predict heat transfer coefficient in a large-scale CFB furnace"; XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Source of Energy, 10-13 September 2016, Międzyzdroje, s. 281-290; (2016);
 17. Czakiert T., Kulicki K., ..., Nowak W.; "First Experience in Operation of Cold Model of FB-CLC-SF (Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels) Facility"; [in:] Chaouki J., Berruti F., Bi X., Cocco R. (Eds.) Fluidization XV, ECI Symposium Series, 2016, pp. 29, Proc. of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016);
 18. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Abstracts of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016); str. 30
 19. Kulicki K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Flow Conditions on the Chemical Looping Combustion Fluidized Bed Facility"; Proc. of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, Florida, USA, June 5-9; (2016); str. 24-35
 20. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat transfer characteristics at membrane walls in a supercritical circulating fluidized bed boiler"; 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, June 14-17th, 2015, Turku, Finland, 88-98; (2015);
 21. Czakiert T., Nowak W.; "Polish National Strategic Program on Oxy-Fuel Combustion – 5 Years of Studies and Investigations"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 301-306
 22. Jankowska S., Czakiert T., (…), Nowak W.; "Nitrogen Conversion of Brown Coal during Combustion in Oxy-CFB Environment"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 488-495
 23. Komorowski M., Mirek P., Krzywański J., Nowak W., ; "Hydrodynamic Changes of Fluidized Bed Under Air/Carbon Dioxide Flows for Glass Beads and Sand as a Bed Material"; 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUIDIZED BED CONVERSION, June 14-17, 2015 Turku, Finland; (2015); str. 99-108
 24. Krzywanski J., Czakiert T., (…), Souza-Santos M.L.; "Experience in Modelling of Oxygen-Enriched Combustion in a CFB Boiler"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 1125-1134
 25. Błaszczuk A., Nowak W., i inni; "Bed-to-wall heat transfer in a large-scale supercritical CFB bombustor under flue gas recirculation conditions"; 11Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 625-630; (2014);
 26. Czakiert T., Andrzejczyk M., ... , Nowak W.; "The Influence of Gas Staging during Oxy-Fuel Combustion under CFB Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 803-808
 27. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "Wpływ warunków przepływowych w atmosferycznym palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną na przebieg procesu tlenowego spalania węgla"; Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Energetyka 2014, Wrocław, 5-7 listopada; (2014); str. 383-394
 28. Krzywański J, Błaszczuk A, Czakiert T, Rajczyk R; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions From CFBC in air And Oxy-fuel Conditions"; 11th Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 619-624; (2014);
 29. Krzywanski J., Blaszczuk A., Czakiert T., ...; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions from CFBC in Air and Oxy-Fuel Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 619-624
 30. Mirek P., Klajny M.; "Eksperymentalna weryfikacja formuł skalujących dla różnych geometrii kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, Zeszyt nr 35, 12th International Conference on Boiler Technology 2014; 12, z. 35; (2014); str. 671-680
 31. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Mat. XII Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2014 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 21-24 października; (2014); str. 756-770
 32. Blaszczuk A., Wojna M., Leszczynski J., ; "Population balance for modelling of granular mass flows inside a supercritical CFB boiler under conditions of ash staging"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-19; (2013);
 33. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Studies of properties of physicochemical sorbents based on fly ash"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 34. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection around a vertical flat plate using Schlieren technique"; 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 16-20, Lisbon, Portugal; (2013);
 35. Błaszczuk A., Wojna M., Leszczyński J.; "Population balance for modelling of granular mass flows inside a supercritical CFB boiler under conditions of ash staging"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-19; (2013);
 36. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczynski J.; "Impact of granular matter weight on simulation model behaviour for a supercritical CFB facility in large-scale"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-17; (2013);
 37. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Excess Oxygen on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013);
 38. Leszczynski J., Szymanek E., Blaszczuk A,; "Sensitivity analysis of granular mass flows in a pilot-scale instalation"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-15; (2013);
 39. Leszczyński J., Szymanek E., Błaszczuk A.; "Sensitivity analysis of granular mass flows in a pilot-scale installation"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-15; (2013);
 40. MAJCHRZAK A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Study of sorption capacity on various types of adsorbents depending on the temperature and CO2 content”"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 41. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modelling of Particle Transport Phenomena in CFB Using Dense Discrete Phase Model"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 994-1001
 42. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modeling of the Combustion Process in CFB Using Combination of Lagrangian and Euler-Euler Models"; Proc. of the 11th International Conference on Combustion and Energy Utilization, Coimbra, Portugal, May 9-13; (2012);
 43. Bień J.D.; "Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce"; Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON; (2012); str. 143-154
 44. Bień J.D., Gandor M.; "Thermogravimetric analysis of sewage sludge combustion in oxygen-enriched environment"; 27th International COnference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, USA, March 11-14; (2012);
 45. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide by thermogravimetric analysis"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Italy, June 3-6; (2012); str. 767-774
 46. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide bt thermogravimetric analysis"; 21st Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion; (2012); str. 767-774
 47. Blaszczuk A., Nowak W., Klajny M., Słomczyński Z. ; "NOx Emissions from the 460 MWe Supercritical CFB Boiler."; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion. June 3-6, 2012, Naples, Italy; (2012); str. 479-486
 48. Błaszczuk A., Klajny M., Nalewajka M. et al.; "The Impact of Air Staging on the Temperature Distribution Within Combustion Chamber of Supercritical CFB Boiler"; Proceedings of the XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 415-422; (2012);
 49. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat Transfer to the Walls of Supercritical Circulating Fluidized Bed Boiler"; ENERGETYKA 2012. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, s. 43-44; (2012); str. 43-44
 50. Błaszczuk A., Nowak W., Klajny M., et al.; "NOx emissions from the 460 MWe supercritical CFB boiler"; 21th Int. Conference on fluidized Bed combustion, June 3-6, Naples, s. 479-486; (2012);
 51. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Oxygen Concentration on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 495-502
 52. Jankowska S., Czakiert T., Muskała W., Borecki P.,; "Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 168-169
 53. Krawczyk G., Czakiert T., Muskała W., Borecki P., ; "Konwersja siarki we fluidalnym spalaniu tlenowym"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 162-163
 54. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Coal and Biomass Co-Combustion in a Large Scale Circulating Fluidized Bed Boiler"; Proc of The 37th Int Tech Conference on Clean Coal & Fuel Systems; (2012);
 55. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A.; „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe”"; XIX Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 56. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I.,Majchrzak A.,(...); "Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe"; XIX Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 57. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A. „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe” XIX Międzynarodow"; a Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 58. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W, Bienie ; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW"; Ekotech; (2012); str. 39-56
 59. Ziaja J., Mirek P.; "Wpływ metody wyznaczania rozkładów ziarnowych materiału inertnego na skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną "; XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwiecień; (2012);
 60. Ziaja J., Mirek P.; "The influence of methods for determining particle size distribution on the scaling of circulating fluidised bed hydrodynamics"; XIII International Scientific-Technical Conference GRE 2012, 25th-27th April 2012 Szczyrk, Poland; XIII; (2012); str. 65-66
 61. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.,; "Amine loaded sorbents to CO2 capture from flue gases from oil and gas combustion"; Proceedings of the 1st Brazilian Congress on CO2 in the oil gas and biofuels industries, Rio de Janeiro, Brasilia, 2011, April 18-20.; (2011);
 62. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Majchrzak A.; "Nowe technologie zagospodarowania popiołów lotnych"; XVIII Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 19 – 21.10.2011r., Zakopane; (2011);
 63. Ściubidło A, Nowak W; "Sorbenty z popiołów lotnych w technologii doczyszczania spalin"; EKOTECH; (2011); str. 159-178
 64. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Temperature distribution and pressure fluctuations during biomass combustion in circulating fluidized bed"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 15-24; (2010);
 65. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Examination of the erosive wear of the boiler membrane panek by means of an infrared detector"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 447-486; (2010);
 66. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Facility Operation Experience"; Proc. of the 10th China-Japan Symposium on Fluidization, Tokyo, Japan, November 17-19; (2010); str. 148-153
 67. Komorowski M., Nalewajka M., Błaszczuk A., Nowak W; "Investigation of Fluidized Bed Combustion of Biomass Mixtures"; Pr.Nauk.IMiUE PŚl.Monografie.Konferencje, s. 11-30; z.25 T.2; (2010); str. 11-30
 68. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Fly ash-based sorbent for CO2 capture"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, CD-ROM, USA, 2010; (2010);
 69. Mirek P.; "Wpływ układu nawrotu na warunki hydrodynamiczne w kotle fluidalnym dużej mocy"; 11th international Conference on Boiler Technology; XI; (2010); str. 201-213
 70. Mirek P., Klajny M., Nowak W.; "Modernizacja rusztu powietrznego kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 235MWe"; 11th international Conference on Boiler Technology ; XI; (2010); str. 215-224
 71. Mirek P., Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne współpracy dysz powietrznych o niskim spadku ciśnienia z kotłem nr 3 w PGE Elektrownia Turów S.A."; VII Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych; VII; (2010);
 72. Mirek P., Ziaja J., Nowak W.; "Skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; 11th international Conference on Boiler Technology ; XI; (2010); str. 225-234
 73. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Nowak W. ; "Warunki pracy kotła CFB spalającego węgiel brunatny w atmosferach wzbogaconych w tlen"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2010 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 19-22 października; (2010); str. 293-305
 74. P. Mirek; "Wpływ układu nawrotu na warunki hydrodynamiczne w kotle fluidalnym dużej mocy"; 11th international Conference on Boiler Technology 2010; 11; (2010); str. 201-213
 75. P. Mirek, J. Ziaja, W. Nowak; "Skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; 11th international Conference on Boiler Technology 2010; 11; (2010); str. 225-234
 76. P. Mirek, M. Klajny, W. Nowak; "Modernizacja rusztu powietrznego kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 235MWe"; 11th international Conference on Boiler Technology 2010; 11; (2010); str. 215-224
 77. P. Mirek, W. Nowak; "Doświadczenia eksploatacyjne współpracy dysz powietrznych o niskim spadku ciśnienia z kotłem nr 3 w PGE Elektrownia Turów S.A."; VII Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, 2010; VII; (2010);
 78. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 Adsorption from Exhaust Gases"; Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, SpringerLink; ISBN 978-3-642-02682-9; (2010); str. 889-894
 79. Pełka P., Leszczyński J.S.; "Modeling of mass loss of char particles during combustion and interaction with inert material"; Proc. of Fluidization XIII. New Paradigm in Fluidization Engineering, Gyeong-ju, Korea; (2010); str. 607-614
 80. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes,"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, str. 776-783, CD-ROM, 2010.; (2010);
 81. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes"; The proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, The Clearwater Clean Coal Conference, June 6 to 10; (2010); str. 776-783
 82. Zabochnicka-Świątek M., Doniecki T., Błaszczuk A., Okoniewska E., ; "Removal of lead and chromium by zeolites synthesized from fly ash"; Proc. 4th International Conference Metals and related substances in drinking water, s. 197-203, Cost action 637, Kristianstad, Sweden 13-15 October 2010; 637; (2010);
 83. Majchrzak-Kucęba I.,Ściubidło A, Nowak W.; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 84. Czakiert T., Karski S., Sztekler S., Markiewicz D., Mirek P., Andrzejczyk M., Nowak W. ; "Operating Experience with a 0.1MWth OxyFuel-CFB Test Rig"; Abstracts of the 1st IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Cottbus, Germany, September 8-11; (2009);
 85. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion under Oxygen-Enhanced Conditions"; Proc. of the 4th European Combustion Meeting, Vienna, Austria, April 14-17; (2009);
 86. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion in Oxygen-Enriched Environment"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 618-623
 87. Mirek P., Czakiert T., Nowak W. ; "NOx Emission Reduction by the Optimization of the Primary Air Distribution in the 235MWe CFB Boiler"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 162-166
 88. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Characterization od zeolites from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 89. Ściubidło A, Nowak W; "Synteza mezoporowatego sita MCM-41 z popiołów lotnych do usuwania tlenków azotu"; EKOTECH; (2009); str. 371-383
 90. Bień B., Bień J.D. ; "Thixotropy of sewage sludge conditioned with different methods"; ECSM’08 - European Conference on Sludge Management; Liège, Belgium; (2008);
 91. Błaszczyk T., Leszczyński J.S.; "Numerical treatment of ordinary differential equations with multiple mixture of integer and fractional derivatives"; Prof. of WCCM8 8th World Congress on Computational Mechanics & ECCOMAS 2008 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Venice Italy; (2008); str. CD-ROM
 92. Czakiert T., Sekret R., Muskala W., Rajczyk R., Nowak W. ; "Investigations of Unbalanced Fuel Feed on CFB Boiler Operation"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 589-594
 93. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Sythesis and characterization of mesoporous materials from CFB-fly ash, "; Proceedings of the 9thInternational Conference on Circulating Fluidized Beds in conjunction with the 4th International VGB Workshop “Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems” str. 875-880, 2008.; (2008);
 94. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sythesis of polimer –modified mesoporous materials for the adsorption of carbon dioxide, "; Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ,ECOS, Vol. III, str. 1467-1473, 2008.; (2008);
 95. Mirek P., Nowak W.; "Optymalizacja rozpływu powietrza pierwotnego w kotłach CFB dużej mocy"; VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk,1-2 października 2008r; (2008);
 96. Mirek P., Nowak W.; "The influence of air distributor’s geometry on the combustion conditions in the large scale CFB boiler"; LES and DNS of ignition process and complex structure flames with local extinction, Częstochowa 20, 21 November 2008; (2008);
 97. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 177-178
 98. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Modelowanie procesu spalania w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 175-176
 99. Nowak W., Klajny T., Krzywanski J., Czakiert T. ; "Mechanism of coal combustion in oxygen enhanced conditions"; Proc. of the 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Kyoto, Japan, September 7-10; (2008); str. 410-411
 100. P. Mirek, W. Nowak; "Optymalizacja rozpływu powietrza pierwotnego w kotłach CFB dużej mocy"; VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk,1-2 października 2008r; VI; (2008);
 101. Paweł Mirek, Wojciech Nowak; "The influence of air distributor’s geometry on the combustion conditions in the large scale CFB boiler"; LES and DNS of ignition process and complex structure flames with local extinction, Częstochowa 20, 21 November 2008; (2008);
 102. Sekret R., Andrzejczyk M., Czakiert T., Muskala W., Nowak W., Walkowiak R., Jablonski J., Wyszynski J. ; "Investigation of the Vortex Finder Operation of 670 T/HR CFB Boilers"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 963-968
 103. Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Atmosphere Combustion in Circulating Fluidised Bed Boilers"; Proc. of the 8th International Symposium – Efektivni Energetika VIII, Solden, Austria, April 15-21; (2007); str. 1-7
 104. Domański Z., Grzybowski A., Leszczyński J.S.; "Stationary regime modeling of industrial systems using granular materials"; Proceedings of the Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague, Czech Republic; (2007);
 105. Lis A., Lis P.; "Reduction of energy consumption used to heat selected housing units groups. W: Sover¹enstvovanie èkonomièeskogo mehanizma funkcionirovaniâ investicionno-stroitel’nogo i ¾ili¹èno-kommunal’nogo kompleksov. Sborni"; Moskva MIKHiS, s. 218-223 ; (2007);
 106. Lis P.; "Abilities of energy consumption rationalization in individual boiler in educational buildings. W: Teorija i praktika budownictwa 600.1-584/2007. "; Lwów, Lwowskaja Politiechnika, Ukraina, s. 489-494, ; (2007);
 107. Lis P.; "Energy saving potential in indyvidual boiler-rooms in school buildings. W: Zbornik Prednasok. 8 medzinárodná konferencia BUDOVA A ENERGIA, Podbanské 2007, Slovakia, s. 149-154"; W: Zbornik Prednasok. 8 medzinárodná konferencia BUDOVA A ENERGIA, Podbanské, Slovakia, s. 149-154; (2007);
 108. Lis P., Lis A.; "Decreasing of heating costs in selected housing units groups. W: Sover¹enstvovanie èkonomièeskogo mehanizma funkcionirovaniâ investicionno-stroitel’nogo i ¾ili¹èno-kommunal’nogo kompleksov. "; Sbornik nauènyh trudov. Moskva MIKHiS, s. 145-150 ; (2007);
 109. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Studies of the Convective Heat Transfer Around the Horizontal Cylinder in Quasi-Laminar Flows"; Proceedings of the 11th International Symposium of Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin-Międzyzdroje, s. 459-468; (2006); str. 459-468
 110. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fluidized Bed Combustion in Oxygen-Enriched Conditions"; Proc. of the 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Vienna, Austria, May 21-24; (2006);
 111. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Wpływ atmosfery wzbogaconej tlenem na emisję NOX z procesu fluidalnego spalania w warstwie cyrkulacyjnej"; Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca; (2006); str. 103-109
 112. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Organizacja spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk, 20-22 września; (2006);
 113. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach spalania węgli w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21 października; (2006); str. 17-25
 114. Leszczyński J.S.; "On some problems in non-stationary particulate flows simulation"; Proceedings of the l6th IMACS World Congress on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation, Lausanne, Switzerland; (2006);
 115. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "A discrete model of the dynamics of granular cohesive flows"; Proc. of the 35th Solid Mechanics Conference, Volume of Abstracts, Cracow; (2006); str. 89-90
 116. Lis P., Lis A. ; "Okna a straty ciepła i wentylacja ogrzewanych budynków edukacyjnych. "; Czasopismo Techniczne – Budownictwo Międzynarodowe Seminarium ENERGODOM 2006 Kraków 18-20.10.2006, Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; z.5-B/2006; (2006); str. 423-432, c
 117. Lis P., Nowak W. ; "Potencjalny efekt ekonomiczny racjonalizacji zużycia ciepła do ogrzewania lokalnej grupy budynków edukacyjnych. "; Czasopismo Techniczne – Budownictwo , Międzynarodowe Seminarium ENERGODOM 2006 Kraków 18-20.10.2006, część II. Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; z.5-B/2006; (2006); str. 433-442
 118. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Investigation of Natural Convection around a Horizontal Cylinder using Schlieren Techniques"; 5th International Symposium on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion ISMF’05, Xian China, 3-6 lipiec ; (2005);
 119. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "The measurement of natural convection by means of modified Schlieren technique"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 193-200; (2005); str. 193-200
 120. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical solutions of a boundary value problem for the anomalous diffusion equation with the Riesz fractional derivative"; Proceedings of the l6th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2005, Czestochowa; (2005); str. CD-ROM
 121. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Oxy-Combustion in CFB Conditions"; Proc. of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 447-454
 122. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "Modelling the dynamics of multiparticle collisions in the gas-granular flow"; Proceedings of the l6th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa; (2005); str. CD-ROM
 123. Lis P.; "The efficience of solutions to increasing of thermoinsulating properties of roofbars"; Zbornik prispevkov z konferencie s medzinárodnou úèastou. VI Konferencia PORUCHY A REKON©TRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁ©TOV A STRIECH Slovakia Podbanske 21-19.03.2005, Technická Univerzita v Ko¹iciach – Stávebna fakulta, Do; (2005); str. 163-169
 124. Lis P.; "Real heat consumption for heating of educational building and heat losses by outer partitions"; Zbornik Prednasok. 6 medzinárodná konferencia BUDOVA A ENERGIA Slovakia Podbanské 12.10-14.10.2005; (2005); str. 110-113
 125. Lis P., Nowak W.; "Problemy wskaźnikowej oceny efektywności energetycznej ogrzewanych budynków"; Problemy povy¹eniâ effektivnosti deiatelnosti predpriâtij. Materialy me¾dynarodnoj nayèno-praktièeskoj konferencii, Brest 2005. Brest Brestskij Gosudarstvennyj Tehnièeskij Universitet; (2005); str. 41-43
 126. Mirek P., Błaszczuk A., Nowak W.; "Measurement of particle velocity by means of a modulated laser beam"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 381-388; (2005); str. 381-388
 127. Mirek P., Nowak W.; "Wpływ pola prędkości skrzyni powietrznej na transport materiału sypkiego do objętości skrzyni"; IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP’ 2005, 27-29.09.2005, Sielpia-Kielce; (2005); str. 199-206
 128. Rajczyk R., Nowak W.; "Pierwiastki śladowe w węglach i biomasie."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowiek; (2005); str. 156-161
 129. Sekret R., Mirek P., Nowak W.; "In-situ measurements of two-phase flow behaviour in a large-scale fluidized bed boiler"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June; (2005); str. 457-462
 130. Sekret R., Mirek P., Nowak W.; "Techniki pomiarowe w badaniach przepływów gaz-ciało stałe w komorach paleniskowych kotłów fluidalnych"; Rational Energy Consumption – 1st International Scientific Workshop, Jarnołtówek 13-14 października 2005; (2005); str. 71-76
 131. Szymanek A, Nowak W, ; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers, CFB Technology VIII"; International Academic Publisher, World Publishing Corporation, (monografia); ISBN-7-5062-7442-6; (2005); str. 455-460
 132. Szymanek A, Nowak W, Maślanka J; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers"; World of coal ash, Lexington, Kentucky, USA. ; (2005); str. 725-731
 133. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Nowak W. ; "Oxy-Fuel Combustion"; Proc. of the 2nd International Conference on Contemprorary Problems of Thermal Engineering, Ustron, Poland, June 21-25; (2004); str. 75-82
 134. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "CFB Oxy-Combustion"; Work-in-Progress Abstracts of the 11th International Conference on Fluidization, Isle of Ischia, Italy, May 9-13; (2004); str. 12
 135. Leszczyński J.S.; "Simulations of multiparticle collisions in cohesive granular materials"; Proceedings of the FLUIDIZATION XI. Present and Future for Fluidization Engineering, Ischia, Italy; (2004); str. 723-730
 136. Lis P.; "Energy use for heating as a housing selection criterion"; Vestnik Brestskogo Gosudarstvennogo tehnièeskogo universiteta. Stroitel’stvo i arhitektura. Materialy XI Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara ”Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel’stve i pod; (2004); str. 183-186
 137. Lis P.; "Energy consumption in Polish building sector"; Vestnik Brestskogo Gosudarstvennogo tehnièeskogo universiteta. Stroitel’stvo i arhitektura. Materialy XI Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara ”Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel’stve i pod; (2004); str. 187-190
 138. Nowak W., Szymanek A., Maślanka J., Alboszta J., Roemmich D. ; "Utilization Of Mechanical Activated Waste From Semi-Dry Desulphurization Installation In Fluidized Bed Boilers "; Coal-Gen, Overland Park, Kansas, July 28-30; (2004);
 139. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Energie Kolem Nas, Odborny Casopis,; 2; (2004); str. 8-9
 140. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Efektivni Energetika V, Economy-Energy-Environment, Mayerhofen, Austria; (2004); str. 39-42
 141. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Odsiarczanie w kotłach fluidalnych sorbentem aktywowanym mechanicznie "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 561-566
 142. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Utilisation of mechanical activated waste from semi dry desulphurization installation in fluidized bed boilers - one month test "; Twenty First Annual International Pittsburg Coal Conference Coal - Energy and The Environment, Osaka, Japan 13-17 September; (2004);
 143. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical simulations of anomalous diffusion"; Proceedings of the 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003, Gliwice/Wisła; (2003);
 144. Czakiert T., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Coal Combustion in the Circulating Fluidized Bed"; Proc. of the 18th International Symposium on Combustion Processes, Ustron, Poland, September 2-5; (2003); str. 30
 145. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "Emissions from the Circulating Fluidized Bed Oxygen-Enriched Combustion of Brown Coal"; Abstracts of the 17th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Jacksonville, Florida, USA, May 18-21; (2003); str. 11
 146. Leszczyński J.S.; "Fractional calculus in application to mechanics of multiparticle contacts"; Proceedings of the 15-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisła; (2003);
 147. Leszczyński J.S.; "The calculation of a normal force between multiparticle contacts using fractional operators"; Computational Fluid and Solid Mechanics Elsevier 2003, Proceedings of the Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Bathe K.J. (eds.) vol. 2, Amsterdam, Elsevier; (2003); str. 2043-2047
 148. Lis P.; "Organizacja czasu pracy szkoły a zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń"; Odborný Seminár s Medzinodnou Úèas»ou „Mo¾nosti zni¾ovania spotreby tepla v bytovokomunálnej sfére” CASOVIATHERM 2003 Ko¹ice 5 februára 2003. Kosice, Slovakia; (2003); str. 48-53
 149. Lis P.; "Charakterystyka statystyczna zużycia ciepła w budynkach zasilanych z różnych źródeł"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 164-169
 150. Lis P.; "Projekty typowe istniejących budynków i ich pośredni wpływ na energochłonność ogrzewania"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 170-174
 151. Lis P., Vranay F.; "Mo¾nosti pou¾itia zdrojov tepla pre ¹kolské budovy"; Zbornik prispevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou úèas»ou. 5. Konferencia BUDOVA A ENERGIA Slovakia Podbanske 17.09-19.09.2003; (2003); str. 195-198
 152. Mirek P., Nowak W., Andrzejczyk M.; "Badanie dysz powietrznych w kotle fluidalnym 235 MWe w Elektrowni Turów"; III Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Międzybrodzie Żywieckie, 24-26 września; (2003);
 153. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 197-203
 154. Rajczyk R., Lis P., Nowak W. ; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku "; Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego, Częstochowa; (2003); str. 197-203
 155. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.; "Modified sorbent for flue gas desulfurization "; Circulating fluidised bed technology VII, Eds: J, Grace J, Zhu and Hugo de Lasa, Canadian Society of Chemical Engineering,; (2002); str. 797-804
 156. Błaszczuk A.; "Application of optical methods to the convective heat transfer measurements"; IX Internationales Symposium nt. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen, Międzyzdroje 12-15 wrzesień, s. 47-54; (2002);
 157. Czakiert T., Nowak W. ; "Particle Flow Behaviour in Large-Scale Circulating Fluidized Bed Combustor"; Proc. of the 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002, Baranow Sandomierski, Poland, June 24-27; (2002); str. 273-278
 158. Grzybowski A., Domański Z., Leszczyński J.S.; "Cross validation analysis of some regression estimators incorporating prior information, Matematiceskie metody w finansach i ekonometrika"; Materiały wtoroj mezdunarodnoj konferencii „Problemy aktualnoj i flnansowoj matematiki”, Minsk, Belarus; (2002); str. 229-234
 159. Lis P.; "Korelacja pomiędzy rzeczywistym zużyciem ciepła a obliczoną mocą szczytową do ogrzewania budynków oświatowych"; Materiały czwartego międzynarodowego seminarium naukowego efektywność i niezawodność w budownictwie. 09-10 maja 2002 Częstochowa. Częstochowa Zakład Technologii i Organizacji Procesów Budowlanych; (2002);
 160. Lis P.; "The architectural and material features of heating school buildings which are sratistical important for heat consumption"; VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou úèastiou. Zborník predná¹ok. 12. sekcia: Teória techniky prostredia budov. 22.-24. mája 2002 Ko¹ice. Ko¹ice; (2002); str. 110-113
 161. Lis P. ; "Energy consumption in polish residential buildings"; Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooru¾enij, metody rasèeta, konstruirovaniâ i tehnologiâ vozvedeniâ. Trudy Me¾dynarodnoj nayèno-tehnièeskoj konferencii, g. Minsk, Belarus 10-12 oktâbrâ 2001 g. Tom; (2002); str. 282-283
 162. Lis P.; "The selected architectural, construktional and matiel problems of heat losses limitations in educational buildings"; Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooru¾enij, metody rasèeta, konstruirovaniâ i tehnologiâ vozvedeniâ. Trudy Me¾dynarodnoj nayèno-tehnièeskoj konferencii, g. Minsk, Belarus 10-12 oktâbrâ 2001 g. Tom; (2002); str. 284-285
 163. Nowak W., Bis Z., Pisarek J., Sekret R., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 164. Nowak W., Sekret R., Bis Z., Pisarek J., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; III Sympozjum Energia 2002, Neustift, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 165. Szymanek A., Nowak W.; "Sorbenty dla energetyki"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002);
 166. Lis P.; "Rzeczywista efektywność energetyczna ogrzewania a kształt i forma istniejących budynków szkół"; Materiały Seminaryjne. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Efektywność i niezawodność w budownictwie” Częstochowa 25–26.10.2001 r.; (2001);
 167. Lis P.; "Wady i usterki w przegrodach zewnętrznych budynku a ich termoizolacyjność – zarys problematyki"; VIII Me¾dunarodnyj nauèno-prakticeskij seminar „Problemy tehnologii proizvodstwa stroitel’nyh materialov, izdelij i konstrukcij, stroitel’stva zdanij i sooru¾enij, podgotovki in¾enernyh kadrov dla stroitel’noj otrasli&#; (2001); str. 208-213
 168. Lis P.; "Własności wybranych materiałów termoizolacyjnych a ich zastosowanie – zarys problematyki"; VIII Me¾dunarodnyj nauèno-prakticeskij seminar „Problemy tehnologii proizvodstwa stroitel’nyh materialov, izdelij i konstrukcij, stroitel’stva zdanij i sooru¾enij, podgotovki in¾enernyh kadrov dla stroitel’noj otrasli&#; (2001); str. 213-217
 169. Lis P., Lis A.; "Stan techniczny budynku i jego wpływ na zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń"; Sbornik trudov VII Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara „Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel'stve i podgotovke kadrov Respubliki Belarus'. Ministerstvo Obrazovaniâ Respubliki Belarus' Brest 2001. Brest Brestskij G; (2001); str. 64-68
 170. Lis P., Lis A.; "Przeszklenie elewacji i usytuowanie budynku a potrzeby cieplne związane z ogrzewaniem pomieszczeń"; Sbornik trudov VII Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara „Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel'stve i podgotovke kadrov Respubliki Belarus'. Ministerstvo Obrazovaniâ Respubliki Belarus' Brest 2001. Brest Brestskij G; (2001); str. 69-73
 171. Nowak W., Szymanek A.; "Study of High Efficient dry SO2 clean combustion process"; 26th International conference of modelling and simulation MS’2001, Clearwater, Florida 5-8 March; (2001);
 172. Błaszczuk A., Pisarek J., Mirek P., Kulak M. ; "Visualization of the Convective Heat Transfer by Means Modified Kihm's Method and Schlieren Technique"; Proc. of Int. Symp. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen. VIII Internationales Symposium. Tagungsmaterialen. Szczecin, s. 63-70; (2000); str. 63-70
 173. Lis A., Lis P.; "Współczesne problemy mikroklimatu wnętrz"; Sbornik nauènyh trudov. Me¾dunarodnaâ naucno-prakticeskaâ koferenciâ „Effektivnye stroitel’nye matierialy, konstrukcii i tiehnologii”. Minsk 21-22.12.2000. Minsk Tehnoprint; (2000); str. 544-551
 174. Lis P.; "Kształt i forma budynków szkół a zużycie ciepła do ich ogrzewania"; Sbornik nauènyh trudov. Me¾dunarodnaâ naucno-prakticeskaâ koferenciâ „Effektivnye stroitel’nye matierialy, konstrukcii i tiehnologii”. Minsk 21-22.12.2000. Minsk Tehnoprint; (2000); str. 552-559
 175. Lis P., Lis A.; "Metodyka charakterystyki cieplno-energetycznej budynków – zarys problematyki"; Sbornik nauènyh trudov. Me¾dunarodnaâ naucno-prakticeskaâ koferenciâ „Effektivnye stroitel’nye matierialy, konstrukcii i tiehnologii”. Minsk 21-22.12.2000. Minsk Tehnoprint; (2000); str. 560-567
 176. Nowak W., Pisarek J., Mirek P.; "Application of Laser Sheet Technique for Analysis of 3D Particle Velocity Fields in Fluidized Beds"; Fluidisation (I); Vol 14 nr 75; (2000); str. 355-363
 177. Nowak W., Sekret R., Muskala W., Czakiert T., Andrzejczyk M., Walkowiak R., Jablonski J. ; "Study on Emissions from the 235 MWe CFB Boiler"; Proc. of the 3rd International Scientific Conference - Air Protection in Theory & Applications, Szczyrk, Poland, May 30 - June 01; Vol. 1; (2000); str. 87-88
 178. Nowak W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby przemysłowe odsiarczania spalin w Elektrowni Turów"; Mezinarodni Seminar, Efektrivni Energetika, Lendorf, Austria, 13-17 marzec; (2000); str. 119-126
 179. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Numerical simulation of multi-solid flow structure in CFB"; Proc. of the 6th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Wurzburg, Germany; (1999); str. 315-320
 180. Leszczyński J.S.; "Generalized mathematical scheme in population balance models"; Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM”99, Czestochowa; (1999); str. 550-557
 181. Leszczyński J.S.; "Numerical modelling of multisize particulate flows in two phase flow systems"; Proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów; (1999); str. 215-216
 182. Kobyłecki R., Horio M., Bis Z., Leszczyński J., No; "Analysis and optimization of solid particle distribution in the fluidized bed boiler OFz-450 in Żerań Power Station in Poland"; Proceedings of the 4th SCEJ Symposium on Fluidization, Sapporo, Japan; (1998); str. 302-309
 183. Lis A., Lis P.; "Energy consumption and energy saving in the Polish building industry"; Materialy Me¾dunarodnogo Naucno-Prakticeskogo Seminara „Transfer Tehnologij”. Brest Izdatel'stvo S. Lavrova ; (1998); str. 49-52
 184. Nowak W,Szymanek A,Bis Z,Krzywoszyński ,Walkowiak ; "High-efficient sorbents based on fluidized bed fly ash"; Fluidization IX Durango, Colorado; (1998);
 185. Nowak W., Muskała W., Bień J., Szymanek A., Sekret R.; "The changes of solid concentration in CFB and MSFB boilers analyzed with laser sheet technique"; 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, 23-28 August, Praha, Czech Republic; (1998);
 186. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; konferencja Problemy Ekonomi Energii, Lwów,; (1998); str. 74-8,
 187. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; Materiały Konferencyjne CHISA'98, Praga, Czechy; (1998); str. 1021-1026
 188. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z.; "Possibilities of increasing the effectiveness of dry desulfurisation of combustion gas"; 2nd International Symposium on Advanced Energy Conversion System and Related Technologies, Nagoya, Japan; (1998); str. 345-351
 189. Nowak W., Muskała W., Pisarek J., Szymanek A.; "Boilers with MSFB circulated fluidized bed"; konferencja Kotły Energetyczne, Lwów, Ukraina, ; (1997); str. 25-31
 190. Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J.S; "A new measurement method of particle velocities in fluidized beds"; Proceedings of the Fifth International Conference on Circulating Fluidized Beds - CFB-5, Beijing, China; (1996); str. 14-1 -14-6
 191. Bis Z., Gajewski W., Krzywański J., Leszczyński J.; "Erosion in circulating fluidized bed"; Proceedings of the Fifth International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-5, Beijing, China; (1996); str. 8-1 - 8-8
 192. Lis A., Lis P.; "Aspekt energooszczędności w wyborze grzejników do systemów centralnego ogrzewania budynków"; Materialy nauèno-tehnièeskoj konferencii, posvâ¹èennoj 30-letiû instituta. Èast' II. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest; (1996); str. 161
 193. Lis P., Lis A.; "Potencjalne możliwości ograniczania strat ciepła w budynkach szkolnych na przykładzie Częstochowy"; Materialy nauèno-tehnièeskoj konferencii, posvâ¹èennoj 30-letiû instituta. Èast' II. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest; (1996); str. 162
 194. Lis P., Lis A., Pabian A.; "Heating cost as a houzing selection criterion in free market economy conditions"; Zborník Referátov z Konferencie s Medzinárodnou úèastou „Racionálna výroba, doprava a spotreba tepla” CASOVIA-THERM 96 Ko¹ice 6-7.03.1996. Ko¹ice; (1996); str. 143-150
 195. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Matsuda H., Hasatani M. ; "Fluid dynamics and combustion in a multi-solid fluidized bed combustor"; 2nd Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling of Materials and Combustion, Budapest, Węgry, 7-9 November; (1996); str. 275-279
 196. Pabian A., Lis P., Lis A. ; "Polish building industry energy consumption rationalization"; Zborník Referátov z Konferencie s Medzinárodnou úèastou „Racionálna výroba, doprava a spotreba tepla” CASOVIA-THERM 96 Ko¹ice 6-7.03.1996. Ko¹ice ; (1996); str. 139-142
 197. Bis Z., Leszczyński J.S.; "The structure model of fluidized beds"; Proceedings of Fluidization VIII, International Symposium of the Engineering Foundation, vol. 1, Tours, France; (1995); str. 531-538
 198. Lis P, Ujma A.; "ceskaâ effektibnost’ razlicnyh variantov termorenovacionnyh meropriâtij na primere zdaniâ ob”emom 2360 m3"; Tezisy Dokladov XXI Naucno-Tehniceskoj Konferencii v Ramkah problemy „ Nauka i Mir” Èast' III. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest ; (1995); str. 126-127
 199. Lis P.; "Ekonomiâ teplovoj energii, ispol’zuemoj v kommunal’no-bytovom sektore – lozung ili neobhodimost’"; Tezisy Dokladov XXI Naucno-Tehniceskoj Konferencii v Ramkah problemy „ Nauka i Mir” Èast' III. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest ; (1995); str. 136-137
 200. Bis Z., Leszczyński J.S.; "Modelling the structure In fluidized bed"; Proceedings of the First International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM”94, Czestochowa; (1994); str. 147-153
 201. Bis Z., Leszczyński J.S.; "Numerical analysis of concentration probability distributions in fluidized bed"; Proceedings of the First International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM”94, Czestochowa; (1994); str. 154-161
 1. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Mat. IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 12-14 października; (2016); str. 31
 2. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne (WTIUE 2016), Kraków; (2016); str. 31
 3. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej; XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; (2015); str. 69-70
 4. Soboniak E., Bień J.D., Kalinowski R.; "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na przykładzie instalacji w Sobuczynie"; VIII Konferencja Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, 11- 13 maja, Białka Tatrzańska; (2015); str. 71-83
 5. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa; (2015); str. 71-72
 6. Bień J.D.; "Współspalanie osadów ściekowych - źródło zielonej energii?"; IV Konferencja Paliwa z odpadów - paliwa alternatywne - perspektywy rynku, 25-27 marca, Poznań; (2014); str. 109-118
 7. Bień J.D.; "Uwarunkowania prawne rewitalizacji terenów zdegradowanych"; Polska Izba Ekologii; (2014); str. 7
 8. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – osiągnięcia w Projekcie Strategicznym NCBR"; Mat. XXII Konferencji – Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września; (2014); str. 175-181
 9. Komorowski M., Mirek P., Krzywański J., Nowak W.; "Vertical suspension density distribution under air/carbon dioxide conditions in a circulating fluidized bed"; Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology; 11th; (2014); str. 829-834
 10. Mirek P., Ziaja J., Klajny M., Nowak W., Jagodzik ; "Experimental verification of the scaling rules for cold models of different scales"; Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology; 11th; (2014); str. 499-504
 11. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA"; XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków GRE” 2014; (2014);
 12. ANKOWSKI A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA i inni; " Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych"; Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 13. Bień J.D., Rajczyk R., Palka H. Pogodziński A. Smo; "Doświadczenia ze współspalania komunalnych osadów ściekowych w kotle fluidalnym z warstwą pęcherzykową"; IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Metody Zagospodarowania osadów ściekowych"; Starachowice, 11-12 lutego; (2013); str. 47-56
 14. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Impact of flue gas recirculation on distributions of temperature and solids concentration inside a large-scale supercritical CFB boiler"; FLUIDIZATION XIV, s.811-818, Noordwijkerhout, The Netherlands, May 26-31; (2013);
 15. Komorowski M., Mirek P., Nowak W.; "Vertical Solids Suspension Distribution under Air/Carbon Dioxide Conditions in a Circulating Fluidized Bed"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013); (2013);
 16. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Mat. III Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 16-18 października; (2013); str. 177-188
 17. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,i inni, ; " Adsorpcyjne usuwanie CO2 ze spalin kotłowych"; Technologie CCS dla energetyki, Zbiór referatów, Kraków 2013.; (2013);
 18. Bień J.D; "Współspalanie osadów ściekowych w cementowniach jako jeden z elementów ich zagospodarowania"; II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Paliwa z odpadów rynek odpadów jako rynek energii"; (2012); str. 62-69
 19. Bień J.D.; "Słoneczne suszenie osadów ściekowych - realizacje i krajowe doświadczenia"; III Ogólnopolska konferencja szkoleniowa "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", Chorzów; (2012); str. 63-75
 20. Bień J.D.; "Współspalanie osadów ściekowych - cementownia jako potencjalny odbiorca i utylizator"; VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", 19-21 września 2012, Warszawa; (2012); str. 42-49
 21. Bień J.D., Gandor M.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania tlenowego mieszanek osadowo – węglowych"; II Forum Paliw Alternatywnych "Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym", 19-22 wrzesień 2012, Złotniki Lubańskie; (2012); str. 97-104
 22. Błaszczuk A., Kobyłecki R., Nowak W., Klajny M. i ; "Impact of operating conditions on SO2 capture in a supercritical CFB boiler in Poland"; 18th Fluidization and Particle Processing Symposium, s. 109-112, November 7-8, 2012, Osaka, Japan; (2012); str. 109-112
 23. Mirek P., Ziaja J., Nowak W.; "Verification of the scaling relationships for Lagisza 460MWe supercritical CFB boiler"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples (Italy); 21; (2012); str. 160-167
 24. Mirek P., Ziaja J., Nowak W.; "The influence of the inert material sampling location on the scaling of flow phenomena in a circulating fluidized bed boiler"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples (Italy) June 3-6; 21; (2012); str. 1050-1057
 25. Nowak W., Majchrzak A. ; "„Stosowanie mineralnej karbonatyzacji w procesie sekwestracji dwutlenku węgla” "; materiały konferencyjne – Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”, 27 – 28.05.2010r., Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa; (2012);
 26. Rajczyk R.; "Efekty współspalania biomasy na kotle z CWF 261MWe"; Materiały konferencyjne II Forum Paliw Alternatywnych; (2012); str. 63-76
 27. Błaszczyk T., Kotela E., Leszczyński J.S.; "Wykorzystanie rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu do opisu jednowymiarowego profilu temperatury w stanie ustalonym"; Konferencja II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań; (2011); str. CD-ROM
 28. Czakiert T.; "Doświadczenia eksploatacyjne z instalacji pilotażowej OxyFuel-CFB o mocy 0,1MWt"; Prace Komisji Naukowych PAN; 34-35; (2011); str. 176-179
 29. Leszczyński J.S., Grzybowski P., Soiński M.; "Analiza krawędzi cięcia taśm nanokrystalicznych powstałych w procesie produkcji magnetycznych obwodów pakietowanych"; Konferencja II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań; (2011); str. CD-ROM
 30. Nowak W., Majchrzak A.; "Stosowanie mineralnej karbonatyzacji w procesie sekwestracji dwutlenku węgla"; materiały konferencyjne – Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”, 27 – 28.05.2010r., Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa; 2012; (2011);
 31. Rajczyk R., Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne spalania biomasy w kotłach fluidalnych. Problemy eksploatacyjne podczas współspalania oraz metody ich przezwyciężania. "; Konferencja "Energia z biomasy – perspektywy rozwoju, wytwarzanie, implementacja w praktyce", Warszawa 24 marca; (2011);
 32. Rajczyk R., Nowak W. ; "Spalanie biomasy w technologii fluidalnej"; Konferencja "Forum Spalania Biomasy", Częstochowa 20-21 kwietnia ; (2011);
 33. Bień J.D., Bień B.; "Biogazownia rolnicza neutralizator odpadów i źródło energii w gminie"; II Ogólnopolska Konferencja "Biogazownia - źródło energii odnawialnej dla gminy", Toruń-Liszkowo, 5-6 maja; (2010); str. 34-43
 34. Bień J.D., Bień B.; "Zgazowanie - kolejny krok w termicznej utylizacji osadów ściekowych?"; IV Ogólnopolska Konferencja "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", Łódź, 22 - 24 września; (2010); str. 98 - 108
 35. Kotela E. Leszczyński J.S.; "Analiza jednowymiarowego przepływu ciepła przez przegrodę wypełnioną materiałem granulowanym"; Materiały konferencji „Debata o przyszłości energetyki”, Wysowa-Zdrój; (2010);
 36. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Inżynieria środowiska dla dobra pokoleń, Białystok, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 37. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Adsorpcyjne techniki separacji CO2"; Konferencja: Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój, 4-7.05.; (2010);
 38. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sorbenty z popiołów dla energetyki,"; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, Materiały Konferencji Popioły z energetyki, str. 385-392, 2009.; (2009);
 39. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A.,; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes. "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 40. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., W. NOWAK, ; "Development of fly ash-based sorbent to capture CO2 from flue gas, "; Proceeding of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Springer, tom 1, str. 596-603, 2009.; (2009);
 41. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.,; "Analiza systemowa adsorpcyjnej separacji CO2 dla nadkrytycznego bloku kondensacyjnego"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 299-308
 42. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 43. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza rozwiązań konfiguracyjnych integracji technologii wychwytu CO2 z konwencjonalną siłownią cieplną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 317-324
 44. Błaszczuk A., Nowak W., Lis D. ; "Optyczne systemy pomiaru zapylenia spalin kotłowych"; 9 Konferencja Naukowo-techniczna POL-EMIS 2008. Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego. s. 37-40, Karpacz 18-21 czerwca; (2008); str. 37-40
 45. Czakiert T. ; "Technologia fluidalnego spalania w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Prace Komisji Naukowych PAN; nr 32; (2008); str. 87-89
 46. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.,; "CO2 sorption on modified mesoporous materials from fly ash, "; Proceedings of the 6th International Conference on Catalysis and Adsorption in fuels processing and environmental Protection, 17-20 September 2008, Szklarska Poręba, Abstracts, str. 70, 2008.; (2008);
 47. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Mikro- i mezoporowate materiały z popiołów lotnych dla energetyki, "; Prace komisji Naukowych, PAN oddział w Katowicach, nr 32, str. 89-91, 2008; (2008);
 48. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja, "; Materiały Konferencji naukowej Czyste technologie węglowe, Sosnowiec –Katowice, str.193-203, 2008.; (2008);
 49. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "A novel metod of carbon dioxide capture using adsorbents based on fly ashes,"; CO2 NET Annual Seminar CO2 NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network), Vattenfal Warszawa, 22-24 kwiecień Poster session, 2008.; (2008);
 50. Mirek P., Nowak W.; "Wpływ geometrii rusztu powietrznego na warunki spalania w komorze paleniskowej kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r; (2008);
 51. Mirek P., Nowak W.; "Optymalizacja rozpływu powietrza w skrzyniach powietrznych kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r; (2008);
 52. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 53. P. Mirek, W. Nowak; "Wpływ geometrii rusztu powietrznego na warunki spalania w komorze paleniskowej kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r, Book of abstracts; XVIII; (2008); str. 117-118
 54. P. Mirek, W. Nowak; "Optymalizacja rozpływu powietrza w skrzyniach powietrznych kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r; XVIII; (2008);
 55. Panowski M., Klajny R.; "Analiza termodynamiczna wstępnego podsuszania paliwa"; Mat. Konf. XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików; ISBN 978-83-7493-407-7; (2008); str. 189-193
 56. Szymanek A, Szymanek P, Nowak W; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu z półsuchego odsiarczania spalin "; Energetyka nr2; ISSN 0013-7294; (2008); str. 127-138
 57. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of Convective Heat Transfer in the Air Channel System"; Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych.Sympozjum i VII Warsztaty. Materiały. Gdańsk / Wieżyca, s. 1; (2007);
 58. Błaszczuk A., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła w zbieżnym kanale powietrznym."; XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy.T.1.Koszalin-Darłówko, s. 189-196; (2007);
 59. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy uzyskanie emisji 100 mg/m3 w odpylaczu cyklonowym kotła WR jest możliwe?"; Pr. Nauk. IMiUE PŚl.Monografie. Konferencje z.19., s. 107-116; (2007);
 60. Mirek P., Nowak W.; "Application of laser sheet technique for measurement of particle velocity in a free stream"; Sympozjum i VII wasztaty modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk/Wieżyca, 18-20.06.2007; (2007);
 61. Nowak W., Czakiert T., ; "Generowanie energii elektrycznej w technologii tlenowej"; Mat. V Konferencji Naukowej – Technologie energetyczne nowej generacji, Bielsko-Biała, 24-25 maja; (2007); str. 79-88
 62. P. Mirek, W. Nowak; "Application of laser sheet technique for measurement of particle velocity in a free stream"; Sympozjum i VII wasztaty modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk/Wieżyca, 18-20.06.2007; (2007);
 63. Sekret R., Czakiert T., Nowak W. ; "Kierunki rozwoju kotłów fluidalnych dla energetyki zawodowej"; Mat. I Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 18-19 października; (2007); str. 565-576
 64. Bis Z., Czakiert T. ; "Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. XX Konferencji – Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej: Rynki paliw i energii, Zakopane, 8-11 października; (2006); str. 329-342
 65. Błaszczuk A., Nowak W.; "Analiza opływu poziomego cylindra w warunkach konwekcji swobodnej"; VI Warsztaty. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Metody numeryczne. Stawiska (koło Kościerzyny) ; (2006);
 66. Błaszczuk A., Nowak W.; "Wizualizacja propagacji dwutlenku węgla w powietrzu za pomocą techniki Schlieren"; Ochrona powietrza atmosferycznego. Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Praca zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego. Wrocław, s. 19-22; (2006);
 67. Lis P. ; "Analiza zużycia ciepła do ogrzewania i jej rola w zarządzaniu energią w budynkach użyteczności publicznej. Streszczenie referatu. W: Dzień Informacji o Transferze Technologii – Innowacyjne Techniki Grzewcze Częstochowa 15.09.2006. "; Częstochowa KEMOT Drukarnia na Warcie; (2006); str. 23-24
 68. Lis P., Sekret R., Nowak W.; "Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej. "; Materiały Konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej „Zaopatrzenie w energię gminy – nowoczesne technologie produkcji energii z węgla i biomasy dla ciepłownictwa i indywidualnego ogrzewnictwa” Częstochowa 30.06.2006. Katowice Pol; (2006); str. 22-23
 69. Mirek P., Nowak W.; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach układów fluidyzacyjnych"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006; ISBN 83-7085-969-0; (2006);
 70. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Badanie warunków przepływowych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006; ISBN 83-7085-969-0; (2006);
 71. P.Mirek, R.Sekret, W.Nowak ; "Badanie warunków przepływowych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006, Politechnika Wrocławska, ISBN 83-7085-969-0; (2006);
 72. P.Mirek, W.Nowak; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach układów fluidyzacyjnych"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006, Politechnika Wrocławska, ISBN 83-7085-969-0; (2006);
 73. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów wysokowapniowych do produkcji sorbentów"; materiały konferencyjne, Przetwarzanie i wykorzystanie popiołów wysokowapniowych, Bełchatów ; (2006);
 74. 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 ; "29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. "; 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 75. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w technice kotłowej"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec, s. 191-202; (2005); str. 191-202
 76. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcji swobodnej wokół grzejnika płytowego za pomocą zmodyfikowanego układu Schlieren"; XIX Zjazd Termodynamików, Sopot, 5-8.09.2005, s. 121-122; (2005); str. 121-122
 77. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Mat. Konferencji - Fluidalne spalanie paliw w energrtyce, Złotniki Lubańskie, 29 czerwca-2 lipca; (2005); str. 153-162
 78. Klajny R., Panowski M.; "Optymalizacja parametrów cieplnych siłowni skojarzonej"; Konferencja Naukowa. Zrównoważone Systemy Energetyczne. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zakopane; 83-919332-6-1; (2005); str. 345-353
 79. Lis P.; "Różnice pomiędzy teoretycznymi a rzeczywistymi potrzebami cieplnymi ogrzewanych budynków"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2005. Łódź AnnGraf; (2005); str. 78-85
 80. Lis P., Nowak W.; "Analiza zmian sezonowego zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2005. Łódź AnnGraf; (2005); str. 86-93
 81. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w mezoporowate materiały"; Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej - Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 309-317, 2005.; (2005);
 82. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermogravimetric study of unburned carbon present in fly ashes, "; European Conference on Calorimetry and Thermal Analysis for Environment, ECCTAE, Zakopane, Poland, str.96 (abstract), 2005.; (2005);
 83. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., i inni; "Mezoporowate sita molekularne z popiołów lotnych, "; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Pod. red. W. Nowaka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 171-179, 2005. ; (2005);
 84. MALMUR K., (...) MAJCHRZAK-KUCEBA I., i inni; "Wykorzystanie metody SNCR do redukcji NOx w kotle fluidalnym"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej str. 222-232, 2005.; (2005);
 85. Mirek P., Nowak W.; "Wpływ pola prędkości pod rusztem na zjawisko przesypywania materiału warstwy do objętości skrzyni powietrznej kotła fluidalnego"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec; (2005); str. 180-190
 86. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Analiza numeryczna wpływu ukształtowania dyszy powietrznej na emisję tlenków azotu z komory paleniskowej kotła fluidalnego"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec; (2005); str. 231-242
 87. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach przepływów wielofazowych"; V WARSZTATY Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Stawiska, k. Kościerzyny, 02-04.09.2005 ; (2005);
 88. Mirek P., Sekret R., Nowak W. ; "Optyczna sonda telemetryczna w badaniach przepływów wielofazowych"; V WARSZTATY Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Stawiska, k. Kościerzyny, 02-04.09.2005; (2005);
 89. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Measurement Techniques Used in Experimental Investigations of Gas-Solid Flows, Especially in Fluidization Processes"; V Warsztaty. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Materiały. Stawiska k.Kościerzyny; 83-88237-95-0; rys.bibliogr.poz.38. (pełny tekst na CD-ROM 20s.); (2005); str. 31-32
 90. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Energooszczędność, ekologiczność i inteligencja budynku w zintegrowanej koncepcji projektowej"; I Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”. Częstochowa-Podlesice 26-28.09.2005. Częstochowa. Wydawnictwo na płycie CDz załączonym zbiorem streszczeń; (2005);
 91. Sekret R., Mirek P., Nowak W. ; "Techniki pomiarowe w badaniach przepływów gaz-ciało stałe w komorach paleniskowych kotłów dużej mocy z CWF"; V WARSZTATY Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Stawiska, k. Kościerzyny, 02-04.09.2005 ; (2005);
 92. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów lotnych do produkcji sorbentów"; Popioły z energetyki, Zakopane ; (2005); str. 325-334
 93. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental research of the convective heat transfer around the perpendicular plate by means of the flow visualization of techniques"; Proc. of Int. Symp. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, s. 459-468; (2004); str. 459-468
 94. Błaszczuk A., Mirek P.; "Techniki optyczne w analizie konwekcyjnej wymiany ciepła"; XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków, 15-18 czerwiec, s. 119-128; (2004); str. 119-128
 95. Czakiert T., Muskała W., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej tlenem alternatywą ograniczenia emisji zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych "; Mat. Konferencji – Fluidalne spalanie paliw w energetyce, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 177-188
 96. Leszczyński J.S.; "Dyskretny model dynamiki zderzeń ziaren w przepływach materiałów granulowanych z uwzględnieniem efektu kohezji"; Materiały 1V Warsztatów PPWiPN oraz PT PAN, Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Stawiska k. Kościerzyny; (2004); str. CD-ROM
 97. Lis P.; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne w budynkach edukacyjnych"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2004 Kraków-Zakopane 11-13.10.2; (2004); str. 499-505
 98. Lis P., Nowak W.; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne a teoretyczne i rzeczywiste potrzeby cieplne związane z ogrzewaniem budynków edukacyjnych"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2004 Kraków-Zakopane 11-13.10.2; (2004); str. 507-514
 99. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; " Properties of Zeolites Syntesized From Fly Ashes and Their Potential Application to CO2 Removal from Flue Gas, "; Proceedings of the Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference – Coal, Energy and the Environment, Japan, CD-ROM Proceedings, 2004.; (2004);
 100. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy"; Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 157-173, 2004.; (2004);
 101. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 Removal From Flue Gases Using Various Types of Zeolites,"; Proceedings of the Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, str. 641-648, 2004.; (2004);
 102. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K.; "Analiza termograwimetryczna w badaniach kinetyki procesu dehydratacji zeolitów z popiołów lotnych,"; IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, abstrakt, str. 204, 2004.; (2004);
 103. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Zeolity syntety; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce pod. red. W. Nowaka, Częstochowa, str. 207-217, 2004.; (2004);
 104. Mirek P., Pisarek J., Nowak W. ; "Pomiar prędkości i koncentracji ziaren w CWF z wykorzystaniem telemetrycznej sondy optycznej "; Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 22-24 kwietnia; (2004); str. 218-227
 105. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Measurement of particle velocity in a free stream by means of a modulated laser beam"; 3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, September 22-25; (2004);
 106. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., inni; "Decline of the SO2 Emission of Power Plant by Adsorption on Zeolite"; Proceedings of the 2nd International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, str. 101-102, abstracts, 2004.; (2004);
 107. Nowak W., Szymanek A., Sekret R., Szymanek P. ; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych "; Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska ; (2004); str. 36-41
 108. Rajczyk R., Nowak W.; "Emisja zanieczyszczeń (w tym PM 2,5 i PM 10) ze współspalania odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej."; Fluidalne spalanie paliw w energetyce; (2004); str. 234-241
 109. Szymanek A.; "Aktywacja mechaniczna węglanu wapnia"; Emisje zagrożenia ochrona powietrza POL-EMIS; (2004); str. 273-281
 110. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Sorbenty nowej generacji "; konferencja Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce Złotniki Lubańskie; (2004);
 111. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Użycie odpadu z półsuchego odsiarczania spalin do odsiarczania kotła fluidalnego "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004); str. 59-64
 112. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Aktywacja mechaniczna sorbentów "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004);
 113. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J.; "Utylizacja odpadu z półsuchego odsiarczania spalin "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 567-575
 114. GUMNITSKY I., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., i inni; "Transport aktywnych mikroskładników przez błonkę polimerowa w procesie ekstrakcji z kapsułek."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka pod. red. M. Janosz-Rajczyk (Materiały konferencyjne), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencje. 51, str. 496-502, 2003.; (2003);
 115. Lis P.; "Analiza wpływu rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych na rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków szkół"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2003. Część 2. Łódź AnnGraf; (2003); str. 453-460
 116. Lis P., Nowak W.; "Wpływ eksploatacji technicznej budynku szkoły na energochłonność ogrzewania"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2003. Część 2. Łódź AnnGraf; (2003); str. 461-468
 117. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermal analysis of fly ash - based zeolites."; Proceedings of the 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, CCTA 9, str. 96, 2003.; (2003);
 118. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K., Mody; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy,"; Materiały konferencyjne X Forum Zeolitowego „Zeolity-Synteza, adsorpcja, kataliza”, str. 211-216, 2003.; (2003);
 119. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Analiza możliwości modyfikacji popiołów lotnych w materiał zeolitowy oraz ocena praktycznego zastosowania otrzymanych produktów."; Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej- Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 141-153, 2003.; (2003);
 120. Panowski M., Klajny R.; "Optymalizacja obiegu cieplnego siłowni kogeneracyjnej"; Mat. Konf. VI Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.202; (2003); str. 139-148
 121. Bis Z., Nowak W., Rusiński E., Andrzejczyk M., Leszczyński J., Kardaś D, Walkowiak R., Jabłoński J. ; "Modyfikacja cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych w Elektrowni Turów"; Konferencja naukowo – techniczna Energetyka 2002; (2002); str. 105-112
 122. Błaszczuk A., Pisarek J.; "Zastosowanie techniki Colour Schlieren do pomiaru współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż pionowej płyty w warunkach konwekcji swobodnej"; XVIII Zjazd Termodynamików, Wyd. Polit. Warszawskiej, Prace Naukowe, Konferencje, z. 22, s. 22, Muszyna Złockie 02-07 wrzesień, s. 115-122; (2002);
 123. Klajny R., Panowski M.; "Lokalne modele danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. XVIII Zjazdu Termodynamików; Konferencje z.22; (2002); str. 621-628
 124. Lis P.; "Zyski bytowe od osób przebywających w budynkach szkół – niewykorzystane możliwości"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2002 Kraków-Zakopane 13-16.10.20; (2002); str. 247-255
 125. Lis P.; "Indywidualne źródła ciepła w budynkach szkół – stan obecny i możliwości zmian"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2002 Kraków-Zakopane 13-16.10.20; (2002); str. 257-265
 126. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Telemetryczna sonda do analizy prędkości i koncentracji ziaren w przepływach wielofazowych"; VIII międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP 2002, Ustroń – Zawodzie, 10 – 12 kwietnia ; (2002);
 127. Muskała W., Nowak W., Sekret R., Szymanek A.; "Rozdział popiołu w kotłach z cyrkulacyjna warstwą fluidalną"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, IX Konferencja Kotłowa; (2002); str. 353-371
 128. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Techniki siatkowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście, 23-27 wrzesień ; (2002);
 129. Sekret R., Nowak W., Bis Z., Czakiert T., Andrzejczyk M. ; "Procesy cieplno-przepływowe w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Mat. IX Konferencji Kotłowej 2002 - Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 12-15 listopada; (2002); str. 331-352
 130. Szymanek A., Majchrzak Kucęba I., Nowak W. ; "Sorbenty dla energetyki"; IX Konferencja kotłowa 2002 Aktualne problemy eksploatacji i budowy kotłów, Gliwice, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych; (2002); str. 89-102
 131. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych"; II Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów CFB. Podlesice 25-27 września; (2002);
 132. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotle fluidalnym"; Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów fluidalnych Foster Wheeler; (2002);
 133. Bis Z., Radecki M., Nowak W., Szymanek A.; "Zastosowanie drobnych oraz aktywowanych mechanicznie sorbentów do odsiarczania w kotłach fluidalnych"; Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa; (2001); str. 17-31
 134. Błaszczuk A.; "Nowe możliwości technik smugowych w wizualizacji przepływów konwekcyjnych"; XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 03-06 wrzesień, s. 59-66; (2001);
 135. Gumnitsky J., NOWAK W., MAJCHRZAK I, ; "Mathematical model adsorption in fluidized bed of adsorbent” "; Proceedings of the International Conference on Modeling & Simulation, MS’2001-Lviv, Ukraine, str. 310-312, 2001.; (2001);
 136. Klajny R., Panowski M.; "Formułowanie lokalnych modeli danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. V Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.190; (2001); str. 187-196
 137. Lis P.; "Moc zamówiona a rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków szkół"; Materiały Konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (2001); str. 369-374
 138. Lis P.; "Retrospekcja zbiorowości budynków szkół i ich wybranych cech wpływających na energochłonność ogrzewania"; Materiały Konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (2001); str. 375-380
 139. Lis P.; "Stan techniczny stolarki okiennej w budynkach szkół a wentylacja pomieszczeń"; Materiały konferencyjne. VI Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych” Warszawa 15-16 listopada 2001 r. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; (2001); str. 71-84
 140. Mirek P.; "Algorytm przetwarzania obrazu wieloekspozycyjnego"; III Krajowa Konferencja, Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 19-21 listopad; (2001); str. 339-344
 141. Mirek P., Pisarek J.; "Selected Problems Connected With the Analysis of the Multiexposure Specklegrams"; The 4th International Workshop on Automatic Processing of Fringe Patterns, Fringe, Elsevier; (2001); str. 284-290
 142. NOWAK W., MAJCHRZAK I, Gumnitsky J. ; "Adsorpcyjnyj mietod obmieżenja emisji CO2 do atmosfieri spaljubani wugilja, "; Proceedings of the III International Conference on Probliemy ekonomii energii, Lviv, Ukraine, str.241-242, 2001.; (2001);
 143. NOWAK W., MAJCHRZAK I.,; "Badania własności sorpcyjnych zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych"; Materiały konferencyjne VII Konferencji Energetycznej, Rydzyna, str. 90-96, 2001.; (2001);
 144. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Techniki rastrowe w badaniach plazmy"; Materiały Sympozjum.Optoelektronika 2001. Warszawa, s.171 (abstract); (2001);
 145. Bis. Z., Nowak W., Szymanek A.; "Sorbenty modyfikowane w energetyce"; Konferencja Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska, Kamień Śląski, 19 – 21 czerwca; (2000); str. 17-21
 146. Leszczyński J.S.; "O modelowaniu i symulacji na maszynach cyfrowych"; Materiały Sympozjum Naukowego Instytutu Matematyki I Informatyki SIMI 2000, Częstochowa; (2000); str. 69-74
 147. Nowak W., Gumnitsky J., Majchrzak-Kucęba I., ; "Zeolites from fly as carbon dioxide adsorbents from flue gas."; Proceedings of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, Summaries 2 Separation Processes and Equipment, P3.95, str. 229, 2000.; (2000);
 148. NOWAK W., MAJCHRZAK I., ; "Synteza zeolitów na bazie popiołów lotnych. "; Materiały VI Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna , str. 119-128, 2000.; (2000);
 149. Nowak W., Szymanek A.; "Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin"; V Sympozjum Ograniczania Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery, POL – EMIS 2000, Szklarska Poręba, czerwiec; (2000); str. 83-92
 150. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Application of speckle phtography in plasma diagnostic"; 19th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praga; (2000);
 151. Pluta S., Leszczyński J.S., Wyrzykowski R.,; "Algorytm generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych"; Materiały Sympozjum Naukowego Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI 2000, Częstochowa; (2000); str. 117-120
 152. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Ewolucja pola prędkości ziaren w cyrkulacyjnej warstwic fluidalnej"; Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Tom 1, Kraków; (1999); str. 79-88
 153. Leszczyński J.S.; "Symulacja przepływu płyn-ziarna z uwzględnieniem podziału materiału sypkiego na klasy ziarnowe"; Materiały konferencji: Symulacja w Badaniach i Rozwoju, VI Warsztaty Naukowe PTSK, Białystok; (1999); str. 49-51
 154. MAJCHRZAK I. NOWAK W., ; "Analiza procesu usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych za pomocą zeolitów."; Materiały V Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna, str. 109-116, 1999.; (1999);
 155. Nowak W., Szymanek A.; "Stosowanie nowych sorbentów do procesu odsiarczania spalin"; Materiały Politechniki Częstochowskiej II Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce, Złotniki Lubańskie, 4 - 5 listopada; (1999);
 156. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Symulacja komputerowa aerodynamiki binarnych warstw fluidalnych"; Materiały XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, tom 2, Częstochowa; (1998); str. 143-148
 157. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Numerical modelling of circulating fluidized bed aerodynamics"; Międzynarodowe Seminarium: Współczesne Problemy Energetyki Cieplnej pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej Profesora B. Pochopienia poświęcone 50-leciu pracy naukowej Profesora Jana Szarguta, Gliwice-Ustroń; (1998); str. 23-34
 158. Mirek P.; "Analiza trójwymiarowych pól prędkości"; XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Częstochowa; (1998); str. 89-97
 159. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Zastosowanie lasera do badań rozkładu sorbentu w technice kotłowej"; Konferencja Naukowo-Techniczna, Diagnostyka Jakości Spalania w Energetyce, Ustroń Zawodzie 25-27 marzec; (1998); str. 203–
 160. Nowak W., Błaszczuk A., Kulak M.; "Wpływ dwutlenku siarki na zdrowie człowieka"; V Ogólnopolska Sesja Naukowa.IX Częstochowskie Forum Ekologiczne. s. 253-255; (1998);
 161. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Badania suchego odsiarczania spalin kotłowych przy użyciu aktywnych sorbentów modyfikowanych"; Materiały konferencji POL EMIS 98, Szklarska Poręba, czerwiec; (1998); str. 147-156
 162. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby suchego odsiarczania spalin na kotle OP-650 w Elektrowni Turów"; Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej „Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 23” V ogólnopolskie symposium „Ochrona powietrza w przemyśle”, Spała, październik; (1998); str. 132-141
 163. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Regulacja temperatury w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; IV Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 14-16 października; (1998); str. 111-116
 164. Nowak W., Szymanek A.; "Suche odsiarczanie spalin w energetyce cieplnej i zawodowej"; Ustroń; (1998); str. 135-147
 165. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Optymalizacja wdmuchiwania sorbentu do komory paleniskowej"; Forum Energetyków, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; 242/98; (1998); str. 251-256
 166. Janik M., Szymanek A., Sekret R.; "Tradycyjne grawitacyjne systemy wentylowania pomieszczeń mieszkalnych"; Politechnika Częstochowska, Konferencje 18 - Gaz bezpiecznym i ekologicznie czystym nośnikiem energii, Częstochowa; (1997); str. 73-84
 167. Leszczyński J.; "Modelling of fluidized bed aerodynamics by multiple regression analysis"; Proc. of the 2nd International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Part II, Zakopane; (1997); str. 579-587
 168. Nowak W., Bis Z., Muskała W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Przemysłowe badania suchego odsiarczania na bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; Konferebcja Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa, grudzień; (1997); str. 113-120
 169. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R. ; "Możliwości zwiększenia efektywności suchego odsiarczania spalin "; Niskoemisyjne techniki spalania, Ustroń, marzec; (1997); str. 135-146
 170. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Badania suchego odsiarczania spalin na 200 MW bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; III Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska, Jachranka, wrzesień; (1997); str. 63-72
 171. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Wykorzystanie popiołów lotnych z suchego odsiarczania spalin do produkcji sorbentów modyfikowanych"; Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsów z energetyki, Międzyzdroje; (1997); str. 57-66
 172. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Badania zmian koncentracji ziaren w cyrkulacyjnych układach typu CFB i MSFB"; V Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 15-17 października; (1997);
 173. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Analiza procesów ograniczenia i zagospodarowania CO2 w elektrowniach węglowych"; III Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 22-24 października; (1997);
 174. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Możliwości poprawy skuteczności suchego odsiarczania spalin poprzez mikronizację sorbentu "; 5th International symposium, Integrated air quality control for industrial and commercial sectors, Międzyzdroje; (1997); str. 201-208
 175. Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J. ; "Wyznaczanie chwilowych i średnich prędkości ziaren w warstwach fluidalnych"; Materiały Konferencyjne XVI Zjazdu Termodynamików, Koszalin; (1996); str. 115-124
 176. Lis P.; "Ogólna charakterystyka czynników wpływających na zużycie ciepła do ogrzewania budynków szkół podstawowych"; III Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię” ENERGODOM '96 Kraków-Mogilany 16-19.10.1996. Kraków; (1996); str. 217-224
 177. Lis P., Lis A.; "Możliwości racjonalizacji zużycia energii do ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej"; Seminarium Naukowo-Techniczne „Poszanowanie energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia” Częstochowa 28-29.03.1996. Częstochowa; (1996); str. 1-14
 178. Lis P., Ujma A.; "Kilka informacji o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej"; Seminarium Naukowo-Techniczne „Poszanowanie energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia” Częstochowa 28-29.03.1996. Częstochowa ; (1996); str. 15
 179. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; POL-EMIS 96, Szklarska Poręba; (1996);
 180. Nowak W., Szymanek A. ; "Zastosowanie nowoczesnych urządzeń ograniczających awaryjność instalacji grzewczych "; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 69-78
 181. Ujma A., Lis P.; "Audyting energetyczny i jego rola w ograniczaniu zużycia energii do ogrzewania pomieszczeń"; Seminarium Naukowo-Techniczne „Poszanowanie energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia” Częstochowa 28-29.03.1996. Częstochowa; (1996); str. 21-31
 182. Wilczyński J., Szymanek A.; "Możliwości ograniczenia poboru energii cieplnej po modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania"; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 89-110
 183. Leszczyński J.S., Ładyga E., Pękała W.,; "Numerical methodology of diagnosing particle concentrations in two-phase flow"; Proc. of the XII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Warsaw; (1995); str. 188-189
 184. Lis A., Lis P.; "Efekty różnych wariantów termorenowacji przegród zewnętrznych na przykładzie budynku administracyjno-biurowego"; Materiały Konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (1995); str. 234-241
 185. Lis A., Lis P.; "Propozycja oceny cieplno-energetycznej budynku w oparciu o modyfikację wskaźnika E i jej zastosowanie w warunkach rynkowego obrotu nieruchomościami"; Materiały Konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (1995); str. 242-248
 186. Lis A., Lis P.; "Wpływ pól elektromagnetycznych na mikroklimat środowisk mieszkalnych i zdrowie człowieka - wybrane problemy"; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo mieszkaniowe w 2000 roku. Kierunki i perspektywy rozwoju. Częstochowa grudzień 1995. Politechnika Częstochowska Konferencje 3. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (1995); str. 98-107
 187. Lis P., Rok M.; "Czynniki warunkujące sprawny przebieg realizacji małych osiedli budynków mieszkalnych – doświadczalna weryfikacja w warunkach realizacji inwestycji"; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo mieszkaniowe w 2000 roku. Kierunki i perspektywy rozwoju. Częstochowa grudzień 1995. Politechnika Częstochowska Konferencje 3. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (1995); str. 91-98
 188. Radomiak H., Leszczyński J.S., Pękała W.,; "Model of burning of single coal particle in circulating fluidized bed"; Proceedings of the 14-th International Symposium on Combustion Processes, Abstracts of Papers; (1995); str. 138-139
 189. Lis A., Lis P. ; "Analiza wybranych wariantów poprawy termoizolacyjności okien w budynkach wielorodzinnych w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym"; : II Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię" Kraków-Mogilany 19-22.10.1994. Kraków; (1994); str. 95-102
 190. Lis P.; "Wybrane czynniki determinujące konieczność oszczędzania energii cieplnej w sektorze komunalno-bytowym w Polsce"; II Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię" Kraków-Mogilany 19-22.10.1994. Kraków; (1994); str. 299-305
 191. Leszczyński J.S.; "Some modification of the simple cellular method for solution of the chaotic systems"; Proceedings of the XI Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, vol. II, Kielce; (1993); str. 501-508
 192. Leszczyński J.S.; "Badanie drgań układów chaotycznych"; Międzynarodowe Sympozjum Naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Elektrotechnika i Elektronika, Zielona Góra; (1990); str. 131-135
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Czakiert T.; "Spalanie paliw stałych w układach z pętlą chemiczną"; Monografia, nr 351, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2019);
 2. Idziak K., Czakiert T. ... Krzywański J., Nowak W.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu"; Rynek Energii; 1; (2019); str. 82-86
 3. Bień J.D.; "Gospodarka odpadami - jak to się robi w Japonii"; Energia Recykling; 5(5); (2018); str. 30-33
 4. Bień J.D.; "Wybrane trendy w kształtowaniu gospodarki odpadami"; Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja- kooperacja - przyszłość. nauka dla praktyki.; (2018); str. 46-54
  [Streszczenie]
 5. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, aby stymulować przejście Europy z obecnego, szeroko rozpowszechnionego modelu liniowego gospodarki na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedstawione działania mają w zamierzeniu wspomóc zamknięcie obiegu cyklu życia produktu poprzez m.in. nadanie należytej wagi recyklingowi i ponownemu użyciu. W obliczu szeregu obserwowanych negatywnych zjawisk proponowane działania mają przeciwdziałać m.in. zmianom klimatu i problemom środowiskowym, a także wspierać tworzenie miejsc pracy, sprawiedliwość społeczną i rozwój gospodarczy. Zmiana paradygmatu wymagać będzie wprowadzania nowych modeli organizacyjnych i biznesowych. Dotyczy to także modyfikacji w modelu funkcjonowania gospodarki odpadami. W publikacji starano się przedstawić główne trendy, które będą kształtować gospodarkę odpadami w najbliższych dziesięcioleciach. Ze względu na objętość publikacji nie należy wymienionych trendów traktować jako zbioru zamkniętego.

 6. Bień J.D.; "Zrównoważona rzeczywistość"; Ekologia; 2/86/2018; (2018); str. 28-31
 7. Bień J.D., Bień B.; "Study of chemical and physical properties of ash derived from oxy-combustion of sewage sludge"; Desalination and Water Treatment; 117; (2018); str. 221-228
 8. Bień J.D., Bień B., Czakiert T.; "Doświadczenia z tlenowego współspalania osadów ściekowych z węglem w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Proceedings of ECOpole; Vol. 12, No. 2; (2018); str. 433-442
 9. Błaszczuk A., Jagodzik Sz.; "The impact of pressure drop on heat transfer enhancement to water-membrane walls inside a 966MWth CFB furnace"; Proc. of 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering; 675- 684; (2018);
  [Streszczenie]
 10. The effect of pressure drop on bed-to-wall heat transfer at membrane walls in a 966 MWth circulating fluidized bed (CFB) furnace was studied. By using the hydrodynamic parameters and the mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach, bed-to-wall heat transfer coefficient was estimated. Furthermore, the heat transfer conditions in the CFB furnace were analyzed by taking into account concurrently percentage contributions of particle convection, gas convection, cluster convection, gas conduction and also radiation from dispersed phase and clusters. The heat transfer mechanisms in a CFB furnace have been analyzed for dilute phase and dense phase conditions above the secondary air injection, where membrane wall surfaces are located. The increased operating pressure drop enhances the particle convection component due to increase of cluster thermal conductivity was well as with decrease of boundary layer thickness. The local bed-to-wall heat transfer coefficient increases with operating furnace pressure, because of increased bed particle concentration. Also, the experimental results showed that the variation in share of convective mode and radiative mode was depended on local suspension density. The reported results from the cluster renewal approach were compared with the open CFB literature.

 11. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Shimizu T.; "Heat transfer characteristics in a large-scale bubbling fluidized bed with immersed horizontal tube bundles "; Energy, 162, 10-19; (2018);
  [Streszczenie]
 12. This work investigates heat transfer characteristics in a bubbling fluidized bed with a submerged superheater tube bundles under conditions of an integrated fluidized bed heat exchanger (Integrated Recycle Heat Exchanger, Intrextm) of a large-scale circulating fluidized bed boiler. The effect of mean bed particle size, normalized suspension density, and fluidizing number on the average heat transfer coefficient between the immersed horizontal tubes and the bed was evaluated. The physical parameters of bed particles and fluidizing air in the external heat exchanger were measured at different CFB unit loads. Bubble fraction and contacting time of emulsion phase on the heat transfer surface were calculated on the basis of operating data of fluidized bed heat exchanger. A mechanistic heat transfer model was used to predict the heat transfer coefficient. Depending on emulsion density and the local dynamics of gas and bed particles, the average heat transfer coefficient (havg) varied in a range of 255-381 W/(m2K), showing an increasing trend with the decrease in bed particle size. Moreover, havg decreased with increasing emulsion contact time on the tube surface with the reduction of the solids mixing. Obtained results were compared with literature data.

 13. Czakiert T., Idziak K., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Investigations on Solid Fuels Combustion in Chemical-Looping Fluidized-Bed System"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 139-141
 14. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej – Polsko-Norweski Projekt Badawczy"; Nowa Energia; vol. 62, nr 2; (2018); str. 58-60
 15. Idziak K., Czakiert T., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Studies on Solids Flow in a Cold Model of Dual-Fluidized Bed Reactor for Chemical Looping Combustion of Solid Fuels"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 69-77
 16. Krzywanski J., Czakiert T., Shimizu T., ...; "NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Energy & Fuels; Vol. 32; (2018); str. 6355-6362
 17. Krzywanski J., Shimizu T., Czakiert T.,.. Nowak W.; "Fuzzy Logic-based Model of NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 179-181
 18. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., i inni; "Fuzzy logic and bed-to-wall heat transfer in a large-scale CFBC"; International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 28(1), 254-266; (2018);
 19. Mirek P.; "The impact of scaling rules on parameters of the cyclone working with CFB boilers"; Fuel Processing Technology; 169; (2018); str. 71–76
 20. Mirek P.; "Experimental investigation of the flow characteristics of low pressure drop air nozzles working with CFB boilers"; Prace Naukowe IMiUE PŚl, 13th International Conference on Boiler Technology, Poland 2018, Current Issues of Construction and Operation of Boilers, Szczyrk, October 23-26, 2018; Z. 48; (2018); str. 1-9
  [Streszczenie]
 21. The article presents the most important flow characteristics of low-pressure drop primary air nozzles used in circulating fluidized bed boilers. The role of an air nozzle pressure drop, pressure fluctuation, as well as air jet penetration length, orifice outlet jet kinetic energy and aerodynamic drag force of the gas outlet stream have been discussed. For the purpose of cold model studies the Lagisza 966MWth supercritical CFB boiler operating at the company TAURON Wytwarzanie SA - The Lagisza Power Plant, Poland has been chosen as the reference facility. In the experimental tests, three types of primary air nozzles with comparable static pressure drop and varied aerodynamic drag force have been analyzed. The experiments showed clearly that the pressure drop cannot be the only parameter characterizing the operation of the primary air nozzle. Laboratory tests also show that the air jet penetration length is determined primarily by the orifice outlet jet kinetic energy and not by the outlet jet velocity. This parameter also plays an important role in the process of mixing bulk material around the nozzle and allows for a safe injection of the gas to avoid the self-erosive impact of the nozzle. An increase in the resistance of the nozzle to bed material backflow can be simply modeled by the aerodynamic drag force of the air orifice jet. As this force depends largely on the air orifice jet velocity, the increase in its value will involve a reduction in the diameter of the nozzle's outlets.

 22. Mirek P., Klajny M.; "Air nozzle design criteria for protection against the backflow of solids in CFB boilers"; Applied Thermal Engineering; 141; (2018); str. 503–515
  [Streszczenie]
 23. The article provides the most important criteria that have to be taken into account in the design of the air distributor of a circulating fluidized-bed (CFB) boiler equipped with the low-pressure drop air nozzles. Special consideration is given to the issues of prolonging the service life of the grid and improving the boiler availability that involves the reduction of an inert material backflow to the air plenum chamber. In this regard, a new criterion for the kinetic energy of the outlet air stream was proposed, which was then used for developing a primary air nozzle design alternative to the arrowhead nozzle, with increased aerodynamic drag force. On the example of the CFB-1300 supercritical 466 MWe circulating fluidized bed boiler, the results of the implementation of the new-design nozzle are shown, where the bed material backflow problem has been totally eliminated.

 24. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of CuO-based Oxygen Carrier CLC by the Use of CeSFaMB the 4th Generation"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 251-263
 25. Bień J.D.; "Odzyskać, przetworzyć i wykorzystać"; Ekologia; 81; (2017); str. 28-30
 26. Bień J.D.; "Efekty pracy polskiej instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych"; Inżynieria Ekologiczna; 18(4); (2017); str. 25-31
  [Streszczenie]
 27. W Polsce i w szeregu krajów Unii Europejskiej przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych zostało oparte na drodze przetwarzania odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznych oraz instalacjach termicznego przetwarzania. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania tych instalacji, w szczególności w aspekcie recyklingu materiałowego, co w obliczu formułowania gospodarki o obiegu zamkniętym jest dla Komisji Europejskiej priorytetowym zagadnieniem nie napawa optymizmem. By myśleć o wysokim poziomie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych, który zgodnie z założeniami UE ma wynosić co najmniej 65% do 2030 r konieczne są działania zmierzające do podniesienia jakości odpadów. Z pewnością takim rozwiązaniem jest selektywna zbiórka u źródła, ale z zaznaczeniem, że powinna być prowadzona na wysokim poziomie. Jak kosztowne jest to rozwiązanie przekonało się już wiele krajów. W poszukiwaniu innych metod kraje Wielkiej Brytanii zwracają swe zainteresowanie w kierunku metod mechaniczno-cieplnego przetwarzania. W Polsce funkcjonuje jedna taka instalacja. Doświadczenia z jej pracy przedstawione zostały w niniejszej publikacji.

 28. Bień J.D.; "Kierunki termicznego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w efekcie zakazu ich składowania "; Analityka wód i ścieków - wybrane zagadnienia pod redakcją prof. Rajmunda Michalskiego; Elamed Media Group; (2017); str. 168-178
 29. Bień J.D.; "Efektywność energetyczna "po japońsku""; Ekologia; 3/83; (2017); str. 30-32
 30. Bień J.D.; "Mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym"; Inżynieria i ochrona środowiska; 20; (2017); str. 221-236
  [Streszczenie]
 31. W grudniu 2015r Komisja Europejska ogłosiła komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów, określony jako „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Podjęcie tego działania, którego celem jest stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i jednocześnie konkurencyjnej gospodarki krajów członkowskich wynikło z obserwacji  funkcjonującego aktualnie modelu w gospodarce, opartego na zasadzie „weź, wytwórz, użyj i wyrzuć”. Model ten zwany liniowym prowadzi do nadmiernego wyczerpywania się surowców naturalnych i powstawania nadmiernych ilości odpadów. Dziś potrzebne jest całkowicie inne podejście, u źródła którego ponowne użycie, naprawa, odnawianie oraz recykling stanowić będą o możliwie jak najdłuższym zachowaniu wartości produktów a przez to nastąpi ograniczenie ilości odpadów. Z tego też względu we wspomnianym na wstępie dokumencie zaproponowano między innymi przyjęcie długofalowych celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych przy wydatnym ograniczeniu możliwości ich składowania. W tym kontekście każda technologia, która pozwala uzyskać wysoką jakość uzyskiwanych surowców wtórnych oraz osiągnąć wysokie poziomy recyklingu jest pożądana. W artykule przedstawiono zagadnienie mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych wpisujące się w zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Słowa kluczowe: przetwarzanie, recykling, zmieszane odpady komunalne, mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym

  https://ios.is.pcz.pl/images/ios_repo/2017/zeszyt2/2017_nr2_7-J-Bien.pdf

 32. Błaszczuk A., Krzywański J.; "A comparison of fuzzy logic and cluster renewal approaches for heat transfer modeling in a 1296 t/h CFB boiler with low level of flue gas recirculation"; Archives of Thermodynamics, 38(1), 91-122; (2017);
  [Streszczenie]
 33. The interrelation between fuzzy logic and cluster renewal approaches for heat transfer modeling in a circulating fluidized bed (CFB) has been established based on a local furnace data. The furnace data have been measured in a 1296 t/h CFB boiler with low level of flue gas recirculation. In the present study, the bed temperature and suspension density were treated as experimental variables along the furnace height. The measured bed temperature and suspension density were varied in the range of 1131–1156 K and 1.93–6.32 kg/m3, respectively. Using the heat transfer coefficient for commercial CFB combustor, two empirical heat transfer correlation were developed in terms of important operating parameters including bed temperature and also suspension density. The fuzzy logic results were found to be in good agreement with the corresponding experimental heat transfer data obtained based on cluster renewal approach. The predicted bed-to-wall heat transfer coefficient covered a range of 109–241 W/(m2K) and 111–240 W/(m2K), for fuzzy logic and cluster renewal approach respectively. The divergence in calculated heat flux recovery along the furnace height between fuzzy logic and cluster renewal approach did not exceeded ±2%.

 34. Błaszczuk A., Nowak W., Krzywański J.; "Effect of bed particle size on heat transfer between fluidized bed of group B particles and vertical rifled tubes"; Powder Technology, 316, 111-122; (2017);
  [Streszczenie]
 35. The effect of bed particle size on the local heat transfer coefficient between a fluidized bed and vertical rifled tubes (38mm-O.D.) has been determined in a large-scale circulating fluidized bed (CFB) reactor. Bed particles with different Sauter mean particle diameter within the range of 0.219-0.411mm and particle density in the range of 2650-2750 kg/m3 were used as bed material in this heat transfer study. A gas fluidized bed furnace with 27.6x10.6m cross-section above refractory line and 48m in height was used. Air coal firing conditions at the membrane wall in the form of water tubes welded with lateral fins corresponded to a suspension density covering the range of 1.36-6.22kg/m3, furnace temperatures in the range of 1080-1164K, a superficial gas velocity varied from 2.99 to 5.11m/s and solids circulation flux covered a range of 23.3-26.2kg/(m2s). For these operating conditions, the heat transfer analysis of CFB reactor with detailed analysis of bed-to-wall heat transfer coefficient along furnace height was investigated. In this work, the overall heat transfer coefficient was estimated using a mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach. The experimental results show that: (i) higher heat transfer coefficients along furnace height were found under finer bed particles size dp<0.241mm, (ii) heat transfer data confirms strong dependency of the overall heat transfer coefficient on suspension density and also hydrodynamic conditions within CFB furnace, (iii) for small bed particles, dp<0.233mm, the particle convection component plays dominant role in heat transfer mechanism, (iv) for large bed particles, dp>0.366mm, the effect of particle size on contribution of radiation from dispersed phase become essential with particle diameter increasing, and (v) for all bed particles with diameters in the range of 0.240-0.411mm, the gas convection heat transfer coefficient between the fluidized bed (Geldart B particles) and the rifled tubes increased as the bed particles size increased.

 36. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Tadaaki S.; "Heat transfer in an external heat exchanger for supercritical CFB boiler"; Monografia Współczesne problemy termodynamiki, 861-870; (2017);
  [Streszczenie]
 37. This work shows heat transfer characteristics in a bubbling fluidized bed (BFB) with a
  submerged tube bundles. The effect of mean bed particle size (dp) and fluidizing number on
  the average heat transfer coefficient (havg) between immersed horizontal tube bundles and a
  BFB has been determined in an external heat exchanger (EHE). Operating conditions at
  horizontal tube bundles in an EHE corresponded to dp in the range of 0.219-0.444mm, gas
  velocity covering the range of 0.14-0.25m/s, minimum fluidization velocity varied from
  0.0228 to 0.0979m/s, bed temperature in the range of 929-1083K, metal temperature covered
  a range of 646-698K and suspension density of 768-982kg/m^3. A packet-renewal model was
  used to predict the havg. At a given emulsion density, the local dynamics of gas and bed
  particles, the havg varied in the range of 255-381W/(m^2K) and showed an increasing trend
  with the decrease in dp. Moreover, havg decreased with increasing emulsion contact time on
  the tube surface due to the reduced solids mixing (i.e. the replacement rate of bed particles by
  bubbles). The findings showed that large distorted bubbles and solids sliding at tube surface
  led to an increase in the bed-to-tube heat transfer coefficient.

 38. Czakiert T.; "Stan rozwoju technologii spalania tlenowego"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 60-64
 39. Czakiert T., Kulicki K., (...) Nowak W.; "Experiences from the Operation of a Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels Test Rig"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 1045-1046
 40. Czakiert T., Zuwala J., Lasek J.; "Oxy-Fuel Combustion: The State of the Art"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 35-45
 41. Idziak K., (...) Czakiert T., Nowak W.; "Emissions of NOX and SOX from Fluidized-Bed Chemical-Looping Combustion of Solid-Fuel (FB-CLC-SF) with Ilmenite as an Oxygen Carrier"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1769-1774
 42. Idziak K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion of Solid-Fuel"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 19
 43. Krzywanski J., Czakiert T., (...) Nowak W.; "Modeling of Solid Fuels Combustion in a Complex Geometry CLC Equipment"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 965-972
 44. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Powder Technology, Vol. 316; (2017); str. 592-598
 45. Mirek P., Komorowski M.; "The impact of scaling rules on parameters of the cyclone working with CFB boilers"; Proceedings of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB-12, Kraków 23-26 maj 2017r.; 12; (2017); str. 611-618
 46. Nowak W., Ściążko M., Mirek P.; "Proceedings of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology"; Printing House of Redemptorists ISBN: 978-83-62079-16-2; 12; (2017);
 47. Rajczyk R.; "Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Wyd. Politechniki Częstochowskiej; seria Monografie nr 327; (2017);
 48. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie skojarzonego wytwarzania energii "; Mechanik; 03/2017; (2017); str. 254-256
  [Streszczenie]
 49. DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.3.45

 50. Ziaja J., Mirek P.; "Metody wyznaczania rozkładów ziarnowych wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 20 (2); (2017); str. 249-261
 51. Zylka A., (...) Czakiert T., Nowak W.; "A 1.5D Model for the Chemical Looping Combustion System with Ilmenite"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1785-1790
 52. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of Fluidization Dynamics in a Hot Model of a CLC Process"; E3S Web of Conferences; Vol. 13; (2017); str. 1-9
 53. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "The CeSFaMB Simulator in Modeling of CLC Process"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 37
 54. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., .., Nowak W.; "Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 65-72
 55. A.Ściubidłó; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3,Z.63; (2016); str. 469-476
 56. A.Ściubidło; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, ŚCIUBIDŁO Aleksandra; Monografie nr 308; (2016); str. 136-147
 57. A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba; "Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; Monografie nr 308; (2016); str. 248
 58. A.Ściubidło, w.nOWAK; "Novel Sorbents for Flue Gas Purification."; Journal of Power Technologies; Vol.92, nr2; (2016); str. 115-126
 59. Adamczyk W.P., Kozolub P. ...Czakiert T., Wecel G.; "Numerical Approach for Modeling Particle Transport Phenomena in a Closed Loop of a Circulating Fluidized Bed"; Particuology, Vol. 29; (2016); str. 69-79
 60. Bien B., Bień J.D.; "Coagulant and polyelectrolyte application performance testing in sonicated sewage sludge dewatering"; Desalination and Water Treatment; 57; (2016); str. 1154-1162
 61. Bień J.D.; "Metody termicznego zagospodarowania osadów komunalnych w obliczu zakazu ich składowania"; Laboratorium; 5-6; (2016); str. 26-35
 62. Bień J.D.; "Termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych i mieszanek osadowo-węglowych w warunkach spalania tlenowego"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2016);
 63. Bień J.D.; "Osady ściekowe źródłem zielonej energii, ograniczeniem emisji CO2 przy współspalaniu z węglem"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2016); str. 189-201
 64. Bień J.D., Bień B; "Conversion of sulfur and nitrogen to gaseous components from sewage sludge combustion under oxy-firing conditions"; Desalination and Water Treatment; Vol.57; (2016); str. 1223-1229
  [Streszczenie]
 65. The article presents the results of sulfur and nitrogen conversion to flue gas components during the oxy-combustion of municipal sewage sludge. In Poland, some dynamic changes in the implementation of thermal treatment methods in sewage sludge management have been observed over recent years. A few new installations have been commissioned with a fluidized bed technology under air-firing conditions. Until 30th December 2012, there were in Poland, 11 municipal sewage sludge incineration plants that had jointly a total capacity amounting to 160,000 Mg/y. Since the oxy-combustion technology has been researched widely mainly in coal combustion, the experiments carried out at 0.1 MWth CFB combustor have focused on sewage sludge combustion and sulfur, nitrogen conversion to flue gas components in the conditions of increased oxygen concentration and different process temperatures. The oxygen concentration in a feed gas was increased from 21 to 35% per volume. An increase in sulfur and nitrogen conversion ratios was found under the oxy-combustion conditions.

  •  
 66. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W; "Operation experience of clean coal combustion technology in 966MWth supercritical CFB reactor"; in Monography series No 320: Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D. (Eds.) Advanced CO2 capture technologies for clean coal energy generation. Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 25-39; (2016);
 67. Błaszczuk A., Krzywański J.; "Application of cluster renewal approach and fuzzy logic to predict heat transfer coefficient in a large-scale CFB furnace"; XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Source of Energy, 10-13 September 2016, Międzyzdroje, s. 281-290; (2016);
 68. Błaszczuk A., Nowak W.; "The impact of bed temperature on heat transfer characteristic between fluidized bed and vertical rifled tubes"; Journal of Thermal Science, 25(5), 476-483; (2016);
  [Streszczenie]
 69. In the present work, the heat transfer study focuses on assessment of the impact of bed temperature on the local heat transfer characteristic between a fluidized bed and vertical rifled tubes (38mm-O.D.) in a commercial circulating fluidized bed (CFB) boiler. Heat transfer behavior in a 1296t/h supercritical CFB furnace has been analyzed for Geldart B particle with Sauter mean diameter of 0.219 and 0.246mm. The heat transfer experiments were conducted for the active heat transfer surface in the form of membrane tube with a longitudinal fin at the tube crest under the normal operating conditions of CFB boiler. A heat transfer analysis of CFB boiler with detailed consideration of the bed-to-wall heat transfer coefficient and the contribution of heat transfer mechanisms inside furnace chamber were investigated using mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach. The predicted values of heat transfer coefficient are compared with empirical correlation for CFB units in large-scale.

 70. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczyński J.; "Simulation mass balance model behaviour in a large-scale circulating fluidized bed reactor "; Particuology, 25, 51-58; (2016);
 71. Czakiert T.; "Instalacja pilotowa „oxy-fuel cfb” o mocy 0,1MWt"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 72. Czakiert T.; "Od spalania tlenowego do konwersji energii w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 3; (2016); str. 35-47
 73. Czakiert T., Kulicki K., ..., Nowak W.; "First Experience in Operation of Cold Model of FB-CLC-SF (Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels) Facility"; [in:] Chaouki J., Berruti F., Bi X., Cocco R. (Eds.) Fluidization XV, ECI Symposium Series, 2016, pp. 29, Proc. of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016);
 74. De Fusco L., Defoort F., Rajczyk R., Jeanmart H.; "Ash Characterization of Four Residual Wood Fuels in a 100 kWth Circulating Fluidized Bed Reactor Including the Use of Kaolin and Halloysite Additives, "; Energy & Fuels; 30; (2016); str. 8304–8315
 75. Jankowska S., Czakiert T., Nowak W.; "Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku CWF"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 76. Krzywanski J., Czakiert T. ... Nowak W., Pacyna J.; "Emissions of CO2, CO, NOX and N2O from Dried Lignite Combustion in Oxygen-Enriched O2/CO2 Atmospheres in a Circulating Fluidized Bed Boiler"; Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 132; (2016); str. 71-85
 77. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., ...; "The non-iterative estimation of bed-to-wall heat transfer coefficient in a CFBC by fuzzy logic methods"; Procedia Engineering, 157, 66-71; (2016);
  [Streszczenie]
 78. The Fuzzy Logic (FL) approach is proposed in this paper to determine the overall heat transfer coefficient in thecombustion chamber of a large-scale 670 t/h circulating fluidized bed (CFB) boiler. The FL model for the prediction of bed-to-wall heat transfer coefficient was successfully validated against data from the boiler. The model can be easily applied by scientists and engineers for simulations and optimizations of CFB units.

 79. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Abstracts of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016); str. 30
 80. Kulicki K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Flow Conditions on the Chemical Looping Combustion Fluidized Bed Facility"; Proc. of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, Florida, USA, June 5-9; (2016); str. 24-35
 81. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
 82. Mirek P.; "Technika magazynowania energii w ciekłym powietrzu"; Polityka Energetyczna; 16/1; (2016); str. 73-86
  [Streszczenie]
 83. Zainteresowanie układami magazynowania energii jest naturalną konsekwencją realizacji polityki "20-20-20", która zgodnie z zapisami Pakietu Energetyczno-Klimatycznego zakłada stopniowe zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w technologiach produkcji ciepła i elektryczności. Zgodnie z przewidywaniami udział ten w roku 2050 powinien stanowić 57% globalnego zapotrzebowania na energię, przy czym energia z wiatru i słońca stanowić będzie 26% tej wartości. Niestety, zamiana tradycyjnych źródeł wytwarzania elektryczności na źródła rozproszone charakteryzujące się nierównomierną charakterystyką dostaw stanowi ogromne wyzwanie dla całego systemu energetycznego. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozwalającym na stabilizację pracy sieci jest wykorzystanie układów magazynowania energii. Dzięki nim w sposób efektywny można rozdzielić procesy wytwarzania i konsumpcji elektryczności, co pozwala na nieosiągalne dotąd uelastycznienie pracy źródeł wytwarzania. Wśród licznych rozwijanych obecnie technologii magazynowania energii, na szczególną uwagę zasługuje technologia kriogeniczna oparta na ciekłym powietrzu (LAES). W porównaniu z innymi technologiami magazynowania technologia ta wykazuje szereg unikalnych zalet, z których najważniejsze to: niezależność od formacji geologicznych, możliwość zagospodarowania nadprodukcji ciekłego azotu, jak również wykorzystania źródeł o małej egzergii. Technologia LAES jest jedyną technologią magazynowania, która nie wykazuje szkodliwego oraz degradacyjnego oddziaływania na środowisko. Kriogeniczne magazyny energii wykazują pełną zdolność do integracji ze wszystkimi źródłami wytwarzania, mają stosunkowo prostą budowę a co najważniejsze nie wymagają budowy urządzeń prototypowych znacznie zwiększających ryzyko i koszty inwestycyjne instalacji.

  W artykule dokonano wielokryterialnej analizy porównawczej różnych technologii magazynowania energiize szczególnym uwzględnieniem technologii LAES. Omówiono podstawowe fazy procesu magazynowania energii w skroplonym powietrzu zwracając uwagę na korzyści wynikające z zastosowania bezpośredniej metody skraplania. Przedstawiono zalety integracji kriogenicznych układów magazynowania z systemem energetycznym oraz możliwości wykorzystania ich w procesie zagospodarowania źródeł energii o niskiej jakości.

 84. Mirek P.; "Zeroemisyjne technologie magazynowania energii"; Politechnika Częstochowska; (2016); str. 59-71
 85. Mirek P.; "Influence of the Model Scale on Hydrodynamic Scaling in CFB Boilers"; Brazilian Journal of Chemical Engineering; Vol. 33/4; (2016); str. 885-896
  [Streszczenie]
 86. The  paper  presents  the  results  of  experimental  verification  of  the  simplified  set  of  scaling parameters for which the particle density as well as the cold model length scale may be chosen independently. The tests were carried out on two large scale 1/10 and 1/20 geometrically similar cold models of the Lagisza 966  MWth   supercritical  CFB  boiler.  The  proposed  set  of  dimensionless  quantities  allowed  the  Lagisza  966 MWth  CFB boiler to be closely modeled by cold models. However, the agreement between the hot bed and cold model's suspension density distributions is better for the 1/10 scale cold model. That suggests that the choice of the scale of a cold model is not without effect on the macroscopic movements of solids in the riser. Moreover, the study shows that a simplification of the scaling laws which excludes the very important solid-to-gas density ratio can give acceptable results over a wide range of boiler loadings.

 87. Mirek P., Klajny M.; "Experimental verification of the scaling laws for CFB boilers of different designs"; Chemical and Process Engineering; 37 (2); (2016); str. 281-291
  [Streszczenie]
 88. In the paper flow dynamic similarity criteria have been presented to reflect the macroscopic flow
  pattern in the combustion chamber of large-scale circulating fluidised bed boilers. The proposed
  scaling rules have been verified on two cold models of CFB boilers operating in Tauron
  Wytwarzanie S.A. - El. Lagisza division (scale factor 1/20) and Fortum Power and Heat Poland
  Sp. z o. o. Czestochowa division (scale factor 1/10) – working with the power of 966 MWth and
  120 MWth, respectively. As follows from the results of measurements, regardless of CFB boiler’s
  geometry the use of a defined set of criterial numbers allows to obtain satisfactory agreement
  between the suspension density distributions registered in the CFB boilers and scaling models.

 89. Ściubidło A; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3 ,Z.63; (2016); str. 469-476
 90. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 91. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 92. Ściubidło A Majchrzak-Kucęba I; "Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; Monografie nr 308; (2016); str. 248
 93. Ściubidło A.; "Innowacyjny"; AFVkMFV; 3; (2016);
 94. Ściubidło A.; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, ŚCIUBIDŁO Aleksandra; Monografie nr 308; (2016); str. 136-147
 95. Ściubidło.A.; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu; Monografia nr 308; (2016); str. 136-147
 96. Ściubidło.A.; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3,Z.63; (2016); str. 469-476
 97. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 1; (2016); str. 75-79
 98. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numeryczne modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem kodu komputerowego CeSFaMB"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 17; (2016); str. 220-234
 99. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Mat. IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 12-14 października; (2016); str. 31
 100. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne (WTIUE 2016), Kraków; (2016); str. 31
 101. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., Kulicki K.,…; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; 1; (2016); str. 75-79
 102. Bień J.D., Bień B; "Zagospodarowanie osadów ściekowych metodami termicznymi w obliczu zakazu składowania po 1 stycznia 2016"; Inżynieria Ekologiczna; 45; (2015); str. 36-43
  [Streszczenie]
 103. Z dniem 1 stycznia 2016r zacznie obowiązywać zakaz składowania komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów. Modernizacja i budowa nowych oczyszczalni ścieków spowodowała wzrost ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych w ostatnich kilkunastu latach. Ich ilość kształtuje się obecnie na poziomie powyżej 500 tys. Mg s.m i zakładany jest dalszy ich wzrost, choć z pewnością nie tak znaczący jak przewidywano jeszcze parę lat temu. Realizując strategię określoną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) polegającą na całkowitym zaniechaniu składowania osadów ściekowych a zdecydowanym zwiększeniu ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi wielu eksploatatorów oczyszczalni wybrało ten ostatni kierunek. W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w Polsce.

 104. Bień J.D., Soboniak E., Bień B; "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w świetle projektu nowego rozporządzenia. Dokument istotny na lata"; Ekologia; nr 3 (75); (2015); str. 29-32
 105. Błaszczuk A.; "Effect of flue gas recirculation on heat transfer in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Archives of thermodynamics, 36(3), 61-83; (2015);
  [Streszczenie]
 106. This paper focuses on assessment of the effect of flue gas recirculation (FGR) on heat transfer behavior in a 1296t/h supercritical coal-fired CFB combustor. The performance test in supercritical CFB combustor with capacity 966MWth was performed with low level of flue gas recirculation rate 6.9% into furnace chamber, for 80% unit load at the bed pressure of 7.7kPa and the ratio of secondary air to the primary air SA/PA=0.33.Heat transfer behavior in a supercritical CFB furnace between the active heat transfer surfaces (membrane wall and superheater) and bed material has been analyzed for Geldart B particle with Sauter mean diameters of 0.219 and 0.246mm. Bed material used in the heat transfer experiments had particle density of 2700kg/m3. A mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach was used in this work. A heat transfer analysis of CFB combustion system with detailed consideration of bed-to-wall heat transfer coefficient distributions along furnace height is investigated. Heat transfer data for FGR test were compared with the data obtained for representative conditions without recycled flue gases back to the furnace through star-up burners.

 107. Błaszczuk A.; "Wymiana ciepła i struktury przepływu mieszaniny polidyspersyjnej w przemysłowych reaktorach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. "; Monografia nr 294, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 108. Błaszczuk A., Nowak W.; "Heat transfer behavior inside furnace chamber of large-scale supercritical CFB reactor"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 87, 464-480; (2015);
 109. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat transfer characteristics at membrane walls in a supercritical circulating fluidized bed boiler"; 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, June 14-17th, 2015, Turku, Finland, 88-98; (2015);
 110. Czakiert T., Jankowska S., Krawczyk G ... Nowak W.; "Spalanie tlenowe paliw stałych w palenisku atmosferycznym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB"; Monografia pod red. W. Nowaka, M. Ściążko i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, rozdz. 1; (2015); str. 9-41
 111. Czakiert T., Nowak W.; "Polish National Strategic Program on Oxy-Fuel Combustion – 5 Years of Studies and Investigations"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 301-306
 112. Jankowska S., Czakiert T., (…), Nowak W.; "Nitrogen Conversion of Brown Coal during Combustion in Oxy-CFB Environment"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 488-495
 113. Jankowska S., Czakiert T., (...), Nowak W.; "The Influence of Flow Rate of the Gas in the Combustion Chamber on Oxy-Combustion Process of Coal in Atmospheric Furnace with Circulating Fluidized Bed"; Archivum Combustionis; Vol. 35, No. 1; (2015); str. 41-50
 114. Komorowski M., Mirek P., Krzywański J., Nowak W.; "Hydrodynamic Changes of Fluidized Bed Under Air/Carbon Dioxide Flows for Glass Beads and Sand as a Bed Material"; 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUIDIZED BED CONVERSION, June 14-17, 2015 Turku, Finland; (2015); str. 99-108
  [Streszczenie]
 115. This paper presents analysis and data from tests carried out in the 3D cold model test stand which consists of the chamber with the square cross section, with diameter of 0.1 m. Chamber height is with the similarity to the CFB 460 MWe Lagisza boiler height in the scale of 1:20. All tests were conducted with glass beads and sand as an inert material. Only primary gas is supplied – atmospheric air or carbon dioxide.
  Bed materials supplied to the riser were prepared on the base of scaling down method of the scaled down material taken from the furnace of the boiler.
  The reported data includes vertical solids distribution along the riser height under the air/carbon dioxide conditions calculated on the base of the pressure distribution. The pressure distribution is a factor which affects distribution of the suspension densities values as typical from the installation performance and literature data point of view. This paper contains the impact of fluidization gas on hydrodynamic parameters, including superficial gas velocity and granular material changes for circulating fluidized bed conditions. Based on the data, comparative analyses of suspension density distribution are presented for each gas velocity and inert material.

 116. Komorowski M., Mirek P., Krzywański J., Nowak W., ; "Hydrodynamic Changes of Fluidized Bed Under Air/Carbon Dioxide Flows for Glass Beads and Sand as a Bed Material"; 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUIDIZED BED CONVERSION, June 14-17, 2015 Turku, Finland; (2015); str. 99-108
  [Streszczenie]
 117. This paper presents analysis and data from tests carried out in the 3D cold model test stand which consists of the chamber with the square cross section, with diameter of 0.1 m. Chamber height is with the similarity to the CFB 460 MWe Lagisza boiler height in the scale of 1:20. All tests were conducted with glass beads and sand as an inert material. Only primary gas is supplied – atmospheric air or carbon dioxide.
  Bed materials supplied to the riser were prepared on the base of scaling down method of the scaled down material taken from the furnace of the boiler.
  The reported data includes vertical solids distribution along the riser height under the air/carbon dioxide conditions calculated on the base of the pressure distribution. The pressure distribution is a factor which affects distribution of the suspension densities values as typical from the installation performance and literature data point of view. This paper contains the impact of fluidization gas on hydrodynamic parameters, including superficial gas velocity and granular material changes for circulating fluidized bed conditions. Based on the data, comparative analyses of suspension density distribution are presented for each gas velocity and inert material.

 118. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 1. The matematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions."; Fuel Processing Technology, 137, 66-76; (2015);
 119. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmospheres"; Fuel Processing Technology, 139, 73-85; (2015);
 120. Krzywanski J., Czakiert T., (…), Souza-Santos M.L.; "Experience in Modelling of Oxygen-Enriched Combustion in a CFB Boiler"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 1125-1134
 121. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 1. The mathematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions"; Fuel Processing Technology; Vol. 137; (2015); str. 66-74
 122. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmosphere"; Fuel Processing Technology; Vol. 139; (2015); str. 73-85
 123. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
 124. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej; XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; (2015); str. 69-70
 125. Mirek P, Nowak W.; "OZE w systemie i co dalej? Potencjał i ewolucja układów magazynowania energii cz. I"; Energetyka Cieplna i Zawodowa. BMP Bis - ISSN 1734-7823; 4/2015; (2015); str. 8-12
 126. Mirek P., Nowak W.; "W ogonie za Stanami. Potencjał i ewolucja układów magazynowania energii cz. II"; Energetyka Cieplna i Zawodowa. BMP Bis - ISSN 1734-7823; 5; (2015); str. 64-66
 127. Mirek P., Nowak W.; "Magazyn+Elektrownia. Potencjał i ewolucja układów magazynowania energii cz. III"; Energetyka cieplna i zawodowa. BMP Bis - ISSN 1734-7823; 6; (2015); str. 60-63
 128. Nowak W., Ściążko M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 129. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych. Rozdział: Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układu separacji i docz"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN: 0860-5017, ISBN: 978-83-7193-630-2 ; (2015); str. 335-355
 130. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza możliwości rekuperacji ciepła z układu separacji co2 na potrzeby bloku energetycznego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (1/15); (2015); str. 63-70
 131. Rajczyk R; "Egzotyczna biomasa zdobywa polski rynek"; Magazyn Biomasa; 4(11); (2015); str. 8-14
 132. Soboniak E., Bień J.D.; "Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych według nowych przepisów w instalacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 18(4); (2015); str. 483-495
 133. Soboniak E., Bień J.D.; "Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wedle nowych przepisów w instalacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie "; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 18(4); (2015); str. 483-495
 134. Soboniak E., Bień J.D., Kalinowski R.; "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na przykładzie instalacji w Sobuczynie"; VIII Konferencja Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, 11- 13 maja, Białka Tatrzańska; (2015); str. 71-83
 135. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie przygotowania spalin na potrzeby separacji metodą VPSA"; Zeszyty Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (3/15); (2015); str. 277-285
 136. Zarzycki R., Panowski M.; "Koncepcja zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w układzie bloku parowego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (2/15); (2015); str. 179-186
 137. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa; (2015); str. 71-72
 138. Adamczyk W, Klimanek A, Bialecki R, ... Czakiert T; "Comparison of the Standard Euler–Euler and Hybrid Euler–Lagrange Approaches for Modeling Particle Transport in a Pilot-Scale Circulating Fluidized Bed"; Particuology; Vol. 15; (2014); str. 129-13
 139. Adamczyk W, Kozolub P, ... Bialecki R, Czakiert T; "Modeling Oxy-Fuel Combustion in a 3D Circulating Fluidized Bed Using the Hybrid Euler-Lagrange Approach"; Applied Thermal Engineering; Vol. 71; (2014); str. 266-275
 140. Bień B., Bień J.D.; "Zastosowanie nieorganicznych koagulantów i polielektrolitów do preparowanych nadźwiękawianych osadów ściekowych"; Inżynieria Ekologiczna; 37; (2014); str. 7-16
 141. Bień B., Bień J.D.; "Zastosowanie nieorganicznych koagulantów i polielektrolitów do preparowanych nadźwiękawianych osadów ściekowych"; Inżynieria Ekologiczna; 37; (2014); str. 7-16
 142. Bień B., Bień J.D.; "Use of inorganic coagulants and polyelectrolytes to sonicated sewage sludge for improvement of sludge dewatering"; Desalination and Water Treatment; 52; (2014); str. 3767-3774
 143. Bień B., Bień J.D.; "Układ koagulant-polielektrolit w kondycjonowaniu przefermentowanych i nadźwiękawianych osadów ściekowych"; Inżynieria Ekologiczna; 38; (2014); str. 143-155
 144. Bień J.D.; "Współspalanie osadów ściekowych - źródło zielonej energii?"; IV Konferencja Paliwa z odpadów - paliwa alternatywne - perspektywy rynku, 25-27 marca, Poznań; (2014); str. 109-118
 145. Bień J.D.; "Uwarunkowania prawne rewitalizacji terenów zdegradowanych"; Polska Izba Ekologii; (2014); str. 7
 146. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Konwersja związków siarki przy współspalaniu mieszanek osadów ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2"; Przemysł Chemiczny; 93(5); (2014); str. 644-648
 147. Blaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercriticl CFB boiler at different bed particle sizes"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749; (2014);
  [Streszczenie]
 148. The role of bed particle size in the heat transfer to membrane walls of a supercritical circulating fluidized bed (CFB) combustion system was studied. In this work, values of the heat transfer coefficient between the membrane walls and the bed include contributions of particle convection, gas convection, cluster convection, gas conduction and also radiation. The heat transfer conditions in the CFB combustor were analyzed for five sizes of bed inventory, with Sauter mean particle diameters of 0.219, 0.232, 0.246, 0.365 and 0.411 mm (Geldart group B). The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range of 3.13–5.11 m s−1 for superficial gas velocity, 22.3–26.2 kg m−2 s−1 for the circulation rate of solids, 0.11–0.33 for the secondary to primary air ratio and 7.16–8.44 kPa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. To estimate the local bed to wall heat transfer coefficient, some experimental data from CFB boiler and some simple correlations were used. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density with an accuracy of 21%. Computationally obtained results were compared with the experimental data for CFB unit in a large-scale. It was observed that both bed particle sizes as well as the suspension density significantly influence heat transfer conditions.

 149. Blaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler at different bed particle sizes"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749; (2014);
  [Streszczenie]
 150. The role of bed particle size in the heat transfer to membrane walls of a supercritical circulating fluidized bed (CFB) combustion system was studied. In this work, values of the heat transfer coefficient between the membrane walls and the bed include contributions of particle convection, gas convection, cluster convection, gas conduction and also radiation. The heat transfer conditions in the CFB combustor were analyzed for five sizes of bed inventory, with Sauter mean particle diameters of 0.219, 0.232, 0.246, 0.365 and 0.411 mm (Geldart group B). The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range of 3.13–5.11 m s−1 for superficial gas velocity, 22.3–26.2 kg m−2 s−1 for the circulation rate of solids, 0.11–0.33 for the secondary to primary air ratio and 7.16–8.44 kPa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. To estimate the local bed to wall heat transfer coefficient, some experimental data from CFB boiler and some simple correlations were used. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density with an accuracy of 21%. Computationally obtained results were compared with the experimental data for CFB unit in a large-scale. It was observed that both bed particle sizes as well as the suspension density significantly influence heat transfer conditions.

 151. Błaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler at different bed particle sizes "; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749 ; (2014);
  [Streszczenie]
 152. The role of bed particle size in the heat transfer to membrane walls of a supercritical circulating fluidized bed (CFB) combustion system was studied. In this work, values of the heat transfer coefficient between the membrane walls and the bed include contributions of particle convection, gas convection, cluster convection, gas conduction and also radiation. The heat transfer conditions in the CFB combustor were analyzed for five sizes of bed inventory, with Sauter mean particle diameters of 0.219, 0.232, 0.246, 0.365 and 0.411 mm (Geldart group B). The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range of 3.13–5.11 m s−1 for superficial gas velocity, 22.3–26.2 kg m−2 s−1 for the circulation rate of solids, 0.11–0.33 for the secondary to primary air ratio and 7.16–8.44 kPa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. To estimate the local bed to wall heat transfer coefficient, some experimental data from CFB boiler and some simple correlations were used. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density with an accuracy of 21%. Computationally obtained results were compared with the experimental data for CFB unit in a large-scale. It was observed that both bed particle sizes as well as the suspension density significantly influence heat transfer conditions.

 153. Błaszczuk A., Nowak W., i inni; "Bed-to-wall heat transfer in a large-scale supercritical CFB bombustor under flue gas recirculation conditions"; 11Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 625-630; (2014);
  [Streszczenie]
 154. In the present work the effect of flue gas recirculation on bed-to-wall heat transfer in a large-scale CFB combustor is investigated. A mechanistic model based on a cluster renewal approach is used in this investigation. The heat transfer mechanism in a CFB combustor has been analysed for a dilute phase and a dense phase conditions above the secondary air injection, where membrane wall surfaces and radiant superheaters are located. Experimental heat transfer studies were conducted on a 1296 [t·h-1] supercritical CFB combustor at the high bed pressure (ca. 7.7 [kPa]), the ratio of secondary air to primary air SA/PA=0.33 and also under flue gas recirculation rate 6.9% using the bed material of mean size in the range of 219 to 246 [mm] (group B). The fluidizing gas velocity and the solid circulation flux varied in the range of 3.89-4.27 [m·s-1] and 23.7-25.6 [kg·(m-2·s-1)], respectively. Furthermore, the bed temperature and the suspension density were regarded as experimental variables along furnace height. The percentage contributions of convection and radiation heat transfer components were estimated. The variation in contributions was depended on the operating conditions i.e. both solid suspension density and bed temperature. During all tests, the average contribution of convection and radiation heat transfer components varied between 29%-45% and 55%-71%, respectively. The results confirmed an increasing trend of the heat transfer coefficient (110-241 [W· (m-2·K-1)] with an increase in average suspension density (1.93-1200 [kg·m-3]).

 155. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Bed-to-wall heat transfer in a supercritical circulating fluidised bed boiler"; Chemical and Process Engineering, 35(2), 191-204; (2014);
  [Streszczenie]
 156. The purpose of this work is to find a correlation for heat transfer to walls in a 1296 t/h supercritical circulating fluidized bed (CFB) boiler. The effect of bed-to-wall heat transfer coefficient in a long active heat transfer surface was discussed, excluding the radiation component. Experiments for four different unit loads (i.e. 100% MCR, 80% MCR, 60% MCR and 40% MCR) were conductedat a constant excess air ratio and high level of bed pressure (ca. 6 kPa) in each test run. The empirical correlation of the heat transfer coefficient in a large-scale CFB boiler was mainly determined by two key operating parameters, the suspension density and the bed temperature. Furthermore, the data processing was used in order to develop the empirical correlation ranges between 3.05 to 5.35 m·s-1 for the gas superficial velocity, 0.25 to 0.51 for the ratio of the secondary to the primary air, 1028 to 1137K for bed temperature inside the furnace chamber of a commercial CFB boiler,and1.20 to 553 kg·m-3 for suspension density. The suspension density was specified on the base of pressure measurements inside the boiler’s combustion chamber using pressure sensors. Pressure measurements were collected at the measuring ports situated on the front wall of the combustion chamber. The obtained correlation of the heat transfer coefficient is in agreement with the data obtained from typical industrial CFB boilers.

 157. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "The impact of bed particle size in heat transfer to membrane walls of supercritical CFB boiler"; Archives of thermodynamics, 35(3), 207-223; (2014);
  [Streszczenie]
 158. Experimental research has been carried out in a supercritical circulating fluidized bed combustor in order to indicate the effect of the bed particle size on bed-to-wall heat transfer coefficient. Bed inventory used were 0.219, 0.246 and 0.411mm Sauter mean particles diameter. The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range from 3.13 to 5.11 m/s for superficial gas velocity, 23.7 to 26.2 kg/(m2s) for the circulation rate of solids, 0.33 for the secondary air fraction and 7500 to 8440 Pa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. The cluster renewal approach was used in order to predict bed-to wall heat transfer coefficient. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density. The computationally obtained results were compared with the experimental data of this work.

 159. Czakiert T., Andrzejczyk M., ... , Nowak W.; "The Influence of Gas Staging during Oxy-Fuel Combustion under CFB Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 803-808
 160. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – osiągnięcia w Projekcie Strategicznym NCBR"; Mat. XXII Konferencji – Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września; (2014); str. 175-181
 161. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 102-104
 162. Jankowska S., Czakiert T., ... Nowak W.; "Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 106
 163. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "Wpływ warunków przepływowych w atmosferycznym palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną na przebieg procesu tlenowego spalania węgla"; Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Energetyka 2014, Wrocław, 5-7 listopada; (2014); str. 383-394
 164. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "The Effect of Oxygen Staging on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Chemical and Process Engineering; Vol. 35, No. 4; (2014); str. 489-496
 165. Komorowski M., Mirek P., Krzywański J., Nowak W.; "Vertical suspension density distribution under air/carbon dioxide conditions in a circulating fluidized bed"; Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology; 11th; (2014); str. 829-834
 166. Krzywański J, Błaszczuk A, Czakiert T, Rajczyk R; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions From CFBC in air And Oxy-fuel Conditions"; 11th Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 619-624; (2014);
 167. Krzywanski J., Blaszczuk A., Czakiert T., ...; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions from CFBC in Air and Oxy-Fuel Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 619-624
 168. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Gas Emissions From Lignite and Biomass Co-Combustion in a Large Scale CFB Boiler"; Chemical and Process Engineering; 35; (2014); str. 217-231
 169. Markiewicz D., Ochodek T., Kolonicny J., Rajczyk R; "Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny; 10; (2014); str. 1754-1757
 170. Markiewicz M., Rajczyk R., Szymanek A.; "Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną "; Przemysł Chemiczny; 11; (2014);
 171. Mirek P., Klajny M.; "Eksperymentalna weryfikacja formuł skalujących dla różnych geometrii kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, Zeszyt nr 35, 12th International Conference on Boiler Technology 2014; 12, z. 35; (2014); str. 671-680
 172. Mirek P., Ziaja J., Klajny M., Nowak W., Jagodzik ; "Experimental verification of the scaling rules for cold models of different scales"; Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology; 11th; (2014); str. 499-504
 173. Nowak W., Chorowski M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2014);
 174. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Mat. XII Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2014 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 21-24 października; (2014); str. 756-770
 175. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA"; XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków GRE” 2014; (2014);
 176. Panowski M., Zarzycki R.; "Wykorzystanie ciepła z chłodzenia wielostopniowego układu sprężania CO2 w układzie regeneracji bloku parowego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 351 - 363
  [Streszczenie]
 177. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE174/(z4)-28-panowski-zarzycki.pdf

 178. Rajczyk R., Bień J.D. et al.; "Co-Combustion of Municipal Sewage Sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6"; Archives of Environmental Protection; vol 40 (issue3); (2014); str. 101-114
 179. Rajczyk R., Bień J.D., Palka H., Pogodzinski A., S; "Co-combustion of municipal sewage sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6"; Archives of Environmental Protection; 40 (3); (2014); str. 101-114
 180. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M.; "Analiza integracji jednostki separacji CO2 z obiegiem cieplnym bloku energetycznego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 2; (2014); str. 137 - 152
  [Streszczenie]
 181. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE172/10-sztekler-kalawa-panowski.pdf

 182. Zarzycki R., Panowski M., Komur P.; "Zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła w układzie skojarzonej produkcji elektryczności i ciepła"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 375 - 389
  [Streszczenie]
 183. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE174/(z4)-30-zarzycki-panowski-komur.pdf

 184. A.Ściubidło, A.Gaik; "Analiza właściwości fizykochemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej; nr 11 (713); (2013); str. 834-839
 185. A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba, J.Bieniek; "Properties of Fly Ash Derived from Coal Combustion in Air and in Oxygen Enriched Atmosphere in a Pilot Plant Installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MW"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetyczne; nr 11 (713); (2013); str. 821-826
 186. ANKOWSKI A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA i inni; " Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych"; Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 187. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R., ,NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA; " Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych, "; Sorbenty Mineralne (Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, monografia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 188. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R., POTEREK M.,NOWAK W., MA; "90. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R., POTEREK M.,NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych, "; Sorbenty Mineralne (Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, monografia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 189. ANKOWSKI A., ŁAZAJ R..,NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA; "Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych, "; Sorbenty Mineralne (Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, monografia, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 190. Bień J.D.; "Utylizacja osadów ściekowych w atmosferze O2/CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 267; (2013); str. 244-276
 191. Bień J.D., Rajczyk R., Palka H. Pogodziński A. Smo; "Doświadczenia ze współspalania komunalnych osadów ściekowych w kotle fluidalnym z warstwą pęcherzykową"; IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Metody Zagospodarowania osadów ściekowych"; Starachowice, 11-12 lutego; (2013); str. 47-56
 192. BIENIEK J., ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant insta;;ation oxy-fuel CFB 0,1 MW,"; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 821-826.; (2013);
 193. Blaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 50, pp. 178–186, ; (2013);
 194. Blaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 50, pp. 178-186,; (2013);
 195. Blaszczuk A., Leszczynski J., Nowak W.; "Simulation model of the mass balance in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Powder Technology, vol. 246 pp. 317–326; (2013);
 196. Blaszczuk A., Wojna M., Leszczynski J., ; "Population balance for modelling of granular mass flows inside a supercritical CFB boiler under conditions of ash staging"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-19; (2013);
 197. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Studies of properties of physicochemical sorbents based on fly ash"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 198. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Assessment of the sorption capacity and regeneration of carbon dioxide sorbents using thermogravimetric methods, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; doi:10.1007/s10973-013-3052-0, 2013; (2013);
 199. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 50, pp. 178-186 ; (2013);
 200. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection around a vertical flat plate using Schlieren technique"; 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 16-20, Lisbon, Portugal; (2013);
 201. Błaszczuk A., Leszczyński J., Nowak W.; "Simulation model of the mass balance in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Powder Technology, vol. 246, pp. 317-326; (2013);
 202. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Effects of operating conditions on deNOx system efficiency in supercritical circulating fluidized bed boiler"; Journal of Power Technologies, 93(1), s. 1-8; (2013);
  [Streszczenie]
 203. The purpose of this work was to determine the impact of a operating conditions on the deNOx system effciency in a 966 MWth supercritical circulating fluidized bed boiler. Experimental tests were carried out on a full-scale DeNOx system installed in the world’s largest once through supercritical circulating fluidized bed boiler. In this work, the e ects of the following parameters were studied: flue gas temperature inside the separators between 636oC and 845oC, relative  ammonia mass flow over the range 0.22–1.00 and three relative values of O2 concentration (i.e. 0.94, 1.0 and 1.13). The eciency of deNOx system increases (ca. 53%) with increasing relative ammonia mass flow. A maximum DeNOx system eciency (ca. 70%) was achieved at flue gas temperature in the range from 720oC to 790oC. In the case of all unit loads, deNOx system effciency from 36% to 70% was observed and performs a standard emissions relate to permissible concentration of NOx in the flue gas.

 204. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Impact of flue gas recirculation on distributions of temperature and solids concentration inside a large-scale supercritical CFB boiler"; FLUIDIZATION XIV, s.811-818, Noordwijkerhout, The Netherlands, May 26-31; (2013);
 205. Błaszczuk A., Wojna M., Leszczyński J.; "Population balance for modelling of granular mass flows inside a supercritical CFB boiler under conditions of ash staging"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-19; (2013);
 206. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczynski J.; "Impact of granular matter weight on simulation model behaviour for a supercritical CFB facility in large-scale"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-17; (2013);
 207. Błaszczyk T., Leszczyński J.S., Szymanek E.; "Numerical solution of composite left and right fractional Caputo derivative models for granular heat flow"; Mechanics Research Communications; 48; (2013); str. 42-45
 208. Czakiert T.; "Tlenowe spalanie węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Monografia, nr 282, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 209. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Excess Oxygen on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013);
 210. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe w układach z kotłami PC, CFB i PCFB"; Energetyka; 11; (2013); str. 787-790
 211. Komorowski M., Mirek P., Nowak W.; "Vertical Solids Suspension Distribution under Air/Carbon Dioxide Conditions in a Circulating Fluidized Bed"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013); (2013);
 212. Krzywanski J., Rajczyk R., et al; "Gas emissions from a large scale circulating fluidized bed boilers burning lignite and biomass"; Fuel Processing Technology; 116; (2013); str. 27-34
 213. Leszczynski J., Szymanek E., Blaszczuk A,; "Sensitivity analysis of granular mass flows in a pilot-scale instalation"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-15; (2013);
 214. Leszczyński J., Szymanek E., Błaszczuk A.; "Sensitivity analysis of granular mass flows in a pilot-scale installation"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-15; (2013);
 215. Leszczyński J.S.; "Basic boiler cumulative distributions (fly ash, circulating material, bottom ash) — oxy-fuel and classical combustion conditions"; Powder Technology; 249; (2013); str. 536–
 216. MAJCHRZAK A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Study of sorption capacity on various types of adsorbents depending on the temperature and CO2 content”"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 217. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Testing and evaluation of novel CO2 adsorption, Environmental Engineering,"; Taylor &Francis Group, London; ISBN 978—0-415-64338-2; (2013);
 218. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., ; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, T., W. Rybak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki"; 88. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak,; ISBN 978-83-7193-582-4, ISSN 0860-5017; (2013);
 219. Markiewicz D., Szymanek A.; "Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 655-659
 220. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I dodatek surowego wodorowęglanu sodu"; Przemysł chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 660-663
 221. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu"; Przemysł chemiczny, 6; ISSN 0033-2496; (2013); str. 924-927
 222. Mirek P.; "Field testing of acoustic cleaning system working in 670MWth CFB boiler"; Chemical and Process Engineering: DOI: 10.2478/cpe-2013-0023; 34 (2); (2013); str. 283-291
  [Streszczenie]
 223. The article reports the results of measurements of the acoustic pressure of acoustic waves generated by acoustic dust cleaners mounted in the convection pass of the 670MWth Circulating Fluidised Bed boiler. Based on measurements carried out and the spectral analysis of recorded signals it was found that the level of acoustic pressure generated by acoustic cleaners for the frequency of 100 Hz was too low for the efficient cleaning of the heated surfaces of the reheater RH2 and superheater SH3.

 224. NITKIEWICZ A., MUCHA M., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA i inn; " Metody monitorowania i rozdziału uprawnień do emisji SO2 w systemach handlu emisjami na świecie, "; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 808-813. ; (2013);
 225. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Mat. III Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 16-18 października; (2013); str. 177-188
 226. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,i inni, ; " Adsorpcyjne usuwanie CO2 ze spalin kotłowych"; Technologie CCS dla energetyki, Zbiór referatów, Kraków 2013.; (2013);
 227. NOWAK W., MIREK P.; "Fluidized bed technologies for near-zero emission combustion and gasification, Edited by F Scala Chapter 16 - Circulating fluidized bed combustion"; Woodhead Publishing Series in Energy No. 59 ISBN 0 85709 541 2 ISBN-13: 978 0 85709 541 1; (2013);
 228. Nowak W., Mirek P.; ""Fluidized bed technologies for near-zero emission combustion and gasification", Edited by F Scala, Chapter 16 "; Woodhead Publishing; ISBN 0 85709 541 2; (2013);
 229. Nowak W., Rybak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 230. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku węgla do transportu i składowania"; Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal); T. 16, Z. 4; (2013); str. 243-255
  [Streszczenie]
 231. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE164/18-IV-art-02-panowski-zarzycki.pdf

 232. Rajczyk R., Srokosz K.; "Wybrane zagadnienia spalania i współspalania biomasy stałej w energetyce i ciepłownictwie"; Paliwa i Energetyka; 3; (2013); str. 60-62
 233. Ściubidło A, Gaik A; "Analiza właściwości fizyko - chemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 834-839
 234. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I.,Bieniek J; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MWt"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 821-826
 235. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M., Klajny R.; "Analiza wpływu układu separacji dwutlenku węgla ze spalin na pracę konwencjonalnej siłowni cieplnej"; INSTAL; 12/2013; (2013); str. 17-20
 236. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M.; "Usuwanie tlenków azotu z gazowych produktów spalania wodorowęglanem sodu"; Chemik, 10; ISSN 0009-2886; (2013); str. 903-912
 237. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modelling of Particle Transport Phenomena in CFB Using Dense Discrete Phase Model"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 994-1001
 238. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modeling of the Combustion Process in CFB Using Combination of Lagrangian and Euler-Euler Models"; Proc. of the 11th International Conference on Combustion and Energy Utilization, Coimbra, Portugal, May 9-13; (2012);
 239. Bień J.D; "Współspalanie osadów ściekowych w cementowniach jako jeden z elementów ich zagospodarowania"; II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Paliwa z odpadów rynek odpadów jako rynek energii"; (2012); str. 62-69
  [Streszczenie]
 240.  

  Problem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych narasta. Wynika to z coraz większej ilości wytwarzanych osadów oraz uwarunkowań legislacyjnych, stwarzających coraz mniejsze możliwości zagospodarowania w kierunku rolniczego wykorzystania czy składowania. W szczególności mieć tu należy na uwadze, że od 1 stycznia 2013r. składowanie nieprzetworzonych osadów ściekowych na składowiskach odpadów będzie praktycznie niemożliwe z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów. Wzmaga to zatem konieczność poszukiwania rozwiązań, w tym między innymi na drodze termicznego unieszkodliwiania. Jednym z interesujących sposobów w tym zakresie jest unieszkodliwianie osadów w przemyśle cementowym. Podstawą dla tej metody jest fakt, że przemysł cementowy realizuje wysokotemperaturowy proces klinkieryzacji specyficznej mieszanki surowcowej posiadając odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Wysoka temperatura procesu oraz czas przebywania spalin w piecu spełnia wymogi prawne termicznej utylizacji odpadów. Warunki te są wystarczające do całkowitej neutralizacji wielkocząsteczkowych węglowodorów oraz odchlorowania dioksyn. Proces prowadzony jest w środowisku alkalicznym, dzięki czemu zobojętnieniu ulegają kwaśne składniki gazów spalinowych, takie jak: HCl, HF, SO2, a powstałe związki wchodzą w skład klinkieru. Duża bezwładność cieplna wyklucza przypadkową awaryjną emisję zanieczyszczeń gdyż temperatura spada bardzo powoli. Zaletą jest również to, że niepalne części, w tym przede wszystkim metale ciężkie wbudowane zostają w strukturę klinkieru, a proces w sam sobie jest procesem bezodpadowym, co niewątpliwe zmniejsza kolejną uciążliwość jakim jest zagospodarowanie ubocznych produktów spalania podczas tradycyjnych technologiach spalania paliw i odpadów.

 241. Bień J.D.; "Słoneczne suszenie osadów ściekowych - realizacje i krajowe doświadczenia"; III Ogólnopolska konferencja szkoleniowa "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", Chorzów; (2012); str. 63-75
 242. Bień J.D.; "Współspalanie osadów ściekowych - cementownia jako potencjalny odbiorca i utylizator"; VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", 19-21 września 2012, Warszawa; (2012); str. 42-49
 243. Bień J.D.; "Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce"; Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON; (2012); str. 143-154
 244. Bień J.D.; "Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 4; (2012); str. 439-449
  [Streszczenie]
 245. Według danych GUS w 2011 r. ilość komunalnychosadów ściekowych wytworzonychw Polsce wyniosła 519,2 tys. Mg s.m. Z kolei prognozowana, wg KPGO2014na 2015 r. ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych osiągnie poziom 642,4 tys. Mg i będzie wykazywać tendencję wzrostową w kolejnych latach. Tak duża masa osadów będzie stwarzaćogromne problemy w ich zagospodarowaniu. W celu rozwiązania tego problemu stawia sięna wykorzystanie termicznych metod unieszkodliwiania osadów. Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2014) przewiduje się, że w perspektywie do 2020 r. ponad 30% osadów będzie termicznie zagospodarowywane. Wpublikacji przedstawiono aktualny stan prawny oraz metody ostatecznego zagospodarowania osadów w Polsce.Szczególną uwagę zwrócono na metody termiczne, które w świetle ograniczeń innych metodzagospodarowania osadów są traktowane priorytetowo. Potwierdzeniem tego jest choćby ilość budowanych suszarni oraz stacji termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych.
   
 246. Bień J.D., Gandor M.; "Isoconversional kinetic analysis of co-combustion of sewage sludge with coal in O2/CO2 atmosphere"; Nowa Energia ; 2(26); (2012); str. 133-134
 247. Bień J.D., Gandor M.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania tlenowego mieszanek osadowo – węglowych"; II Forum Paliw Alternatywnych "Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym", 19-22 wrzesień 2012, Złotniki Lubańskie; (2012); str. 97-104
 248. Bień J.D., Gandor M.; "Thermogravimetric analysis of sewage sludge combustion in oxygen-enriched environment"; 27th International COnference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, USA, March 11-14; (2012);
 249. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide by thermogravimetric analysis"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Italy, June 3-6; (2012); str. 767-774
 250. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide bt thermogravimetric analysis"; 21st Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion; (2012); str. 767-774
 251. Blaszczuk A., Nowak W., Klajny M., Słomczyński Z. ; "NOx Emissions from the 460 MWe Supercritical CFB Boiler."; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion. June 3-6, 2012, Naples, Italy; (2012); str. 479-486
 252. Bukalak D., Majchrzak- Kucęba I., Nowak W.,; "Badania wpływu impregnacji adsorbentów stałych na ich pojemność sorpcyjną względem CO2"; Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk TOM II, vol 100, s. 93-99, ISBN 978-83-89293-17-6; (2012);
 253. Bukalak D., Majchrzak- Kucęba I., Nowak W.,; "Badania wpływu impregnacji adsorbentów stałych na ich pojemność sorpcyjną względem CO2"; Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk TOM II, vol 100, s. 93-99, ISBN 978-83-89293-17-6; (2012);
 254. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Study of carbon dioxide capture using physicochemical sorbents"; Journal of Energy Science, vol 1, No. 2, pp. 33-38 ISSN 1689-8338, 2012.; (2012);
 255. Bukalak D., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 159
 256. Błaszczuk A., Klajny M., Nalewajka M. et al.; "The Impact of Air Staging on the Temperature Distribution Within Combustion Chamber of Supercritical CFB Boiler"; Proceedings of the XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 415-422; (2012);
 257. Błaszczuk A., Kobyłecki R., Nowak W., Klajny M. i ; "Impact of operating conditions on SO2 capture in a supercritical CFB boiler in Poland"; 18th Fluidization and Particle Processing Symposium, s. 109-112, November 7-8, 2012, Osaka, Japan; (2012); str. 109-112
 258. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W.; "Distribution of Solids Concentration and Temperature in the Combustion Chamber of the SC-OTU CFB Boiler"; J.Power Technologies, Vol.92 Iss.1, s. 27-33; (2012);
 259. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat Transfer to the Walls of Supercritical Circulating Fluidized Bed Boiler"; ENERGETYKA 2012. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, s. 43-44; (2012); str. 43-44
 260. Błaszczuk A., Nowak W., Klajny M., et al.; "NOx emissions from the 460 MWe supercritical CFB boiler"; 21th Int. Conference on fluidized Bed combustion, June 3-6, Naples, s. 479-486; (2012);
 261. Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 6; (2012); str. 102-118
 262. Czakiert T., Borecki P., (...), Nowak W.; "Analiza procesu współspalania węgla i peletów ze słomy w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w skali pilotowej"; Archiwum Spalania; vol. 12, nr 3; (2012); str. 127-135
 263. Czakiert T., Muskala W., (...) Nowak W.; "Combustible Matter Conversion in an Oxy-fuel Circulating Fluidized-Bed (CFB) Environment"; Energy&Fuels; Vol. 26; (2012); str. 5437-5445
 264. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Oxygen Concentration on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 495-502
 265. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – półmetek prac w Projekcie Strategicznym NCBiR"; Nowa Energia; vol. 29, nr 5; (2012); str. 58-59
 266. Dominika B., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.,; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów w układzie próżniowym"; Nowa Energia 2(26)/2012, ISSN 1899-0886; (2012);
 267. Dominika Bukalak, Izabela Majchrzak- Kucęba, Nowak; "Badania wpływu impregnacji adsorbentów stałych na ich pojemność sorpcyjną względem CO2"; Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk TOM II, vol 100, s. 93-99, ISBN 978-83-89293-17-6; (2012);
 268. Jankowska S., Czakiert T., Muskała W., Borecki P.,; "Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 168-169
 269. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part I: The effect of CO2 on limestone calcinations"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 255-262
 270. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part II: The effect of CO2 on direct limestone sulphation,"; Chemical and process engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 359-267
 271. Krawczyk G., Czakiert T., Muskała W., Borecki P., ; "Konwersja siarki we fluidalnym spalaniu tlenowym"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 162-163
 272. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Coal and Biomass Co-Combustion in a Large Scale Circulating Fluidized Bed Boiler"; Proc of The 37th Int Tech Conference on Clean Coal & Fuel Systems; (2012);
 273. Majchrzak A., Majchrzak - Kucęba I.,Nowak W.,(...); "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 156
 274. Majchrzak A., Majchrzak-Kucęba I, Wawrzyńczak D.,; "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia, 2(26)/2012, ISSN 1899-0886, str. 158.; (2012);
 275. Majchrzak-Kubcęba I., Nowak W., Majchrzak A.; "Wawrzyńczak D., "; Nowa Energia; (2012);
 276. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; " Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 107; (2012); str. 911-921
 277. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego"; Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, red. W. Nowak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria Monografie nr 230, Czestochowa 2012, ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017.; (2012);
 278. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials, doi: 10.1007/s10934-012-9610-110, 2012. ; (2012);
 279. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials."; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 107, 911–921, 2012; (2012);
 280. Majchrzak-Kuceba I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials; DOU 10.1007/s10934-012-9610-1; (2012);
 281. Majchrzak-Kucęba I., (...), Wawrzyńczak D.; "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 282. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 283. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 284. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,(...); "Stałe sorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 285. Mirek P.; "Scaling of Lagisza 460MW supercritical CFB boiler hydrodynamics"; Rynek Energii; 2(99); (2012); str. 162-166
  [Streszczenie]
 286. The paper presents the results of model studies on the hydrodynamics of the world’s first supercritical circulating fluidized bed boiler Lagisza 460MWe, which were carried out on a scaling model built in a scale of 1/20 with the full geometrical similarity preserved. To reflect the macroscopic pattern of flow in the boiler’s combustion chamber, scaling-down was made based on three dimensionless dynamic similarity criteria of flows. A polydispersion solids mix with its fractional composition determined by scaling down the particle size distribution of the boiler’s inert material was used for the tests. The obtained results show very good agreement with the results of measurements taken on the Lagisza 460MWe supercritical CFB boiler.

 287. Mirek P.; "Optymalizacja rozpływu powietrza i podobieństwo przepływów ziarna-gaz w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 240; (2012);
 288. Mirek P., Ziaja J., Nowak W.; "Verification of the scaling relationships for Lagisza 460MWe supercritical CFB boiler"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples (Italy); 21; (2012); str. 160-167
 289. Mirek P., Ziaja J., Nowak W.; "The influence of the inert material sampling location on the scaling of flow phenomena in a circulating fluidized bed boiler"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples (Italy) June 3-6; 21; (2012); str. 1050-1057
 290. Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta; "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 291. Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta; "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 292. Nowak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 293. Nowak W., I. Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło i inni; "Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 294. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A.; „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe”"; XIX Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 295. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I.,Majchrzak A.,(...); "Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe"; XIX Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 296. Nowak W., Majchrzak A. ; "„Stosowanie mineralnej karbonatyzacji w procesie sekwestracji dwutlenku węgla” "; materiały konferencyjne – Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”, 27 – 28.05.2010r., Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa; (2012);
 297. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; " Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 298. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 39-56, (2012).; (2012);
 299. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A. „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe” XIX Międzynarodow"; a Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 300. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Rozdział: Podstawy eksploatacji tlenowych bloków energetycznych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017; (2012); str. 27-41
 301. Rajczyk R; "Spalanie dedykowane, a współspalanie biomasy"; Nowa Energia; 6(30); (2012); str. 29-32
 302. Rajczyk R.; "Efekty współspalania biomasy na kotle z CWF 261MWe"; Materiały konferencyjne II Forum Paliw Alternatywnych; (2012); str. 63-76
 303. Sambor A., Szymanek A; "Investigation of the distribution of chemical components in selected landfill layers and fly ash fraction"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 17-25
 304. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W, Bienie ; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW"; Ekotech; (2012); str. 39-56
 305. Ściubidło A, Nowak W; "Doczyszczanie spalin z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2012); str. 299-305
 306. Ściubidło A, Nowak W; "Novel Sorbents for flue gas purification process"; Journal of power Technologies; 92; (2012); str. 115-126
 307. ŚciubidłoA, dr, Nowak W., prof. dr hab. inż., ; "Novel sorbents for flue as purification"; Journal of power Technologies; Vol 92, no2; (2012); str. 115-126
 308. Szymanek A; "Suche odsiarczanie spalin – tradycja i innowacyjność"; Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie 9/54; ISSN 1896-6233; (2012); str. 40-42
 309. Szymanek A; "Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania tlenowego"; rozdział w monografii, Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2.; ISSN 0860-5017; (2012);
 310. Szymanek E., Leszczyński J.S.; "Wpływ dodatkowej warstwy granulatu na przewodność cieplną przegrody budowlanej"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 4; (2012); str. 419-425
 311. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M; "Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2012); str. 1169-1176
 312. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Szymanek P; "Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu"; Przemysł Chemiczny 91/5; ISSN 0033-2496; (2012); str. 1049-1052
 313. Wawrzyńczak D., Bukalak D.; "Separacja CO2 z gazów spalinowych metodą V-PSA na zeolicie 13X"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN: 1505-3695; 3; (2012);
 314. Wawrzyńczak D., Nowak W., Majchrzak-Kucęba I.,; "Balt E. "Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 160
 315. Ziaja J., Mirek P.; "Wpływ metody wyznaczania rozkładów ziarnowych materiału inertnego na skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną "; XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwiecień; (2012);
 316. Ziaja J., Mirek P.; "The influence of methods for determining particle size distribution on the scaling of circulating fluidised bed hydrodynamics"; XIII International Scientific-Technical Conference GRE 2012, 25th-27th April 2012 Szczyrk, Poland; XIII; (2012); str. 65-66
 317. Żyłka A.; "Algorithm for the Optimal Design of Plus - Energy Buildings, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"; Politechnika Częstochowska; 3(11); (2012); str. 159-167
 318. 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterizati; "75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011"; 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 319. Bednarek M., Rajczyk R.; "Spalanie i współspalanie biomasy stałej w energetyce"; Energia i Budynek, nr 9; (2011);
 320. Bień J.D., Gandor M.; "Badania kinetyki spalania komunalnych osadów ściekowych w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 14; nr 3; (2011); str. 233-244
  [Streszczenie]
 321. W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki spalania komunalnych osadów ściekowych w modyfikowanej atmosferze realizowanych z zastosowaniem metodyki opartej o  termograwimetrię.  Badania termograwimetryczne przeprowadzono jako dynamiczne (nieizotermiczne) i statyczne (quasi-izotermiczne). Badania prowadzono w pięciu atmosferach gazowych przygotowanych na bazie tlenu oraz ditlenku węgla. Udział tlenu w mieszance stanowił odpowiednio 20, 40, 60, 80 oraz 100% obj. Eksperyment  prowadzony był w zakresie temperatur 873K - 1273K. Otrzymane doświadczalnie wyniki w oparciu o przyjęty model kurczącego się rdzenia (SCM) pozwoliły wyznaczyć podstawowe parametry kinetyczne: rząd reakcji n, współczynnik przedeksponencjalny Ko, energię aktywacji Ea oraz przeprowadzić szacowanie reaktywności osadów w szerokim zakresie parametrów. Wykazano przy tym znaczący wpływ stężenia tlenu na pozorną szybkość reakcji, w przeciwieństwie do wpływu temperatury, który okazał się nieznaczny. Zaobserwowano znaczący wpływ współczynnika szybkości nagrzewania na termiczną dekompozycję osadów ściekowych w tej samej atmosferze. Maksymalną szybkość ubytku masy próbki odnotowano przy największym współczynniku nagrzewu. Nie zaobserwowano natomiast znaczącego przesunięcia temperaturowego w kierunku wyższych wartości temperatur wraz ze wzrostem współczynnika nagrzewu, co ma miejsce przy wzroście stężenia tlenu.

 322. Bień J.D., Gandor M.; "Parametry kinetyczne spalania osadów ściekowych w atmosferze O2/CO2"; Archiwum spalania; 3-4; (2011); str. 171-179
 323. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN 123-9909; (2011); str. 1-86
 324. Blaszczyk T., Kotela E., Leszczynski J.S.; "Application of the Fractional Oscillator Eqation to Simulations of Granular Flow in a Silo"; Computer Methods in Materials Science; 11(1); (2011); str. 64-67
 325. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.,; "Amine loaded sorbents to CO2 capture from flue gases from oil and gas combustion"; Proceedings of the 1st Brazilian Congress on CO2 in the oil gas and biofuels industries, Rio de Janeiro, Brasilia, 2011, April 18-20.; (2011);
 326. Błaszczyk T., Kotela E., Hall M.R., Leszczyński J.; "Analysis and applications of composed forms of Caputo fractional derivatives"; Acta Mechanica et Automatica; 5(2); (2011); str. 11-14
 327. Błaszczyk T., Kotela E., Leszczyński J.S.; "Application of the fractional oscillator equation to simulations of granular flow in a silo"; Computer Method Materials Science; 11(1); (2011); str. 64-67
 328. Błaszczyk T., Kotela E., Leszczyński J.S.; "Wykorzystanie rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu do opisu jednowymiarowego profilu temperatury w stanie ustalonym"; Konferencja II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań; (2011); str. CD-ROM
 329. Czakiert T.; "Doświadczenia eksploatacyjne z instalacji pilotażowej OxyFuel-CFB o mocy 0,1MWt"; Prace Komisji Naukowych PAN; 34-35; (2011); str. 176-179
 330. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Nowak W. ; "Modelling of CO2, CO, SO2, O2 and NOX Emissions from the Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 92; (2011); str. 590-596
 331. Leszczyński J.S.; "An introduction to fractional mechanics"; Monograph no. 198, Publ. Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa; (2011);
 332. Leszczyński J.S., Błaszczyk T.; "Modeling the transition between stable and unstable operation while emptying a silo"; Granular Matter; 13(4); (2011); str. 429-438
 333. Leszczyński J.S., Grzybowski P., Soiński M.; "Analiza krawędzi cięcia taśm nanokrystalicznych powstałych w procesie produkcji magnetycznych obwodów pakietowanych"; Konferencja II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań; (2011); str. CD-ROM
 334. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes,"; International Journal of Mineral Processing, ; 101; (2011); str. 100-111
 335. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 336. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MAJCHRZAK A., ; "Nowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych"; Zakopane 19-21 październik, 37-54, ISBN 978-83-60050-20-0, 2011; (2011);
 337. MAJCHRZAK-KUCEBA I.; "Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych. "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ISSN 0860-5017, 2011; (2011);
 338. Mirek P.; "Designing of primary air nozzles for large-scale CFB boilers in a combined numerical-experimental approach"; Chemical Engineering and Processing; 50 (2011); (2011); str. 694–
  [Streszczenie]
 339. The article presents a numerical–experimental approach for designing the primary air nozzles working with a large-scale Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler. An analysis of the criteria that must be satisfied by CFB air grids has been made and it has been demonstrated that the existing correlations which are used in designing air grids are not possible to be utilized for determining the optimal nozzle design. On the example of a prototype nozzle design, based on the proposed design algorithm, the results of both numerical simulations and laboratory tests, whose aim was to determine the optimal geometry of a nozzle operating with a 235 MWe asymmetric-design CFB boiler, are presented.

 340. Mirek P.; "Scaling of the flow phenomena in Circulating Fluidized Bed boilers"; Chemical and Process Engineering ; 32 (2); (2011); str. 91-100
  [Streszczenie]
 341. The paper presents an overview of scaling models used for determining hydrodynamic parameters of Circulating Fluidized Bed boilers. The governing equations and the corresponding dimensionless numbers are derived and presented for three different approaches to the scaling law of fluidized beds: classical dimensional analysis, differential equations and integrated solutions and experimental correlations. Some results obtained with these equations are presented. Finally, the capabilities and limitations of scaling experiments are discussed.

 342. Mirek P.; "A simplified methodology for scaling hydrodynamic data from Lagisza 460MWe supercritical CFB boiler"; Chemical and Process Engineering; 32 (4); (2011); str. 245-253
  [Streszczenie]
 343. The paper presents the results of model studies on the hydrodynamics of the world’s first
  supercritical circulating fluidized bed boiler Lagisza 460 MWe, carried out on a scale model built in a scale of 1/20 while preserving the full geometrical similarity. To reflect the macroscopic pattern of flow in the boiler's combustion chamber, tests were carried out based on two dimensionless flow dynamic similarity criteria, while maintaining a constant Froude number value between the commercial and the scaled-down units. A mix of polydispersion solids with its fractional composition determined by scaling down the particle size distribution of the boiler’s inert material was utilised for the tests using a special scaling function. The obtained results show very good agreement with the results of measurements taken on the Lagisza 460 MWe supercritical CFB boiler.

 344. Mirek P., Ziaja J.; "The influence of sampling point on solids suspension density density applied in scaling of the hydrodynamics of a supercritical CFB boiler"; Chemical and Process Engineering; 32 (4) ; (2011); str. 391-399
  [Streszczenie]
 345. The article presents the results of laboratory tests carried out on a scaling model of the 966MWth
  fluidised-bed boiler operating in the Lagisza Power Plant, made on a scale of 1:20 while preserving the geometrical similarity. The tests were carried out for scaled-down material taken from different locations on the circulation contour in the state of full boiler loading. To reflect the hydrodynamic conditions prevailing in the combustion chamber, solids with properly selected density and particle size distribution were used. The obtained results have made it possible to determine the location for taking the most representative granular material sample.

 346. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen"; Książka pod red. J. Talera: Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; rozdz. 2.3; (2011); str. 97-116
 347. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Majchrzak A.; "Nowe technologie zagospodarowania popiołów lotnych"; XVIII Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 19 – 21.10.2011r., Zakopane; (2011);
 348. Nowak W., Majchrzak A.; "Stosowanie mineralnej karbonatyzacji w procesie sekwestracji dwutlenku węgla"; materiały konferencyjne – Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”, 27 – 28.05.2010r., Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa; 2012; (2011);
 349. Rajczyk R., Mirek P., Walkowiak R., Nowak W.; "Operational experience in the material department (PGE GiEK) of the Turow power plant"; VGB Powertech International Journal for Electricity and Heat Generation; 9; (2011); str. 90-93
 350. Rajczyk R., Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne spalania biomasy w kotłach fluidalnych. Problemy eksploatacyjne podczas współspalania oraz metody ich przezwyciężania. "; Konferencja "Energia z biomasy – perspektywy rozwoju, wytwarzanie, implementacja w praktyce", Warszawa 24 marca; (2011);
 351. Rajczyk R., Nowak W. ; "Spalanie biomasy w technologii fluidalnej"; Konferencja "Forum Spalania Biomasy", Częstochowa 20-21 kwietnia ; (2011);
 352. Ściubidło A, Nowak W; "Sorbenty z popiołów lotnych w technologii doczyszczania spalin"; EKOTECH; (2011); str. 159-178
 353. Walawska B., Szymanek A.,Szymanek P., Markiewicz D; "Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2011); str. 1177-1180
 354. Bień B., Bień J.D.; "Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.13, nr 3; (2010); str. 173-183
 355. Bień J., Nowak W., Lis P., Sekret R.; "Efektywność energetyczna systemów budowlano-instalacyjnych: - Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju budownictwie; - Energochłonność oświetlenia sztucznego w budynkach; - Energochłonność użytkowania budynków; - Wybrane aspekty indywidualnych"; Wersja drukowana, udostępniona w zbiorach bibliotecznych. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Częstochowa ; (2010); str. stron 385
 356. Bień J.D., Bień B.; "Biogazownia rolnicza neutralizator odpadów i źródło energii w gminie"; II Ogólnopolska Konferencja "Biogazownia - źródło energii odnawialnej dla gminy", Toruń-Liszkowo, 5-6 maja; (2010); str. 34-43
 357. Bień J.D., Bień B. ; "Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.13, nr 1; (2010); str. 17-27
 358. Bień J.D., Bień B.; "Zgazowanie - kolejny krok w termicznej utylizacji osadów ściekowych?"; IV Ogólnopolska Konferencja "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", Łódź, 22 - 24 września; (2010); str. 98 - 108
 359. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza zeolitów z popiołów lotnych w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 58-65, 2010; (2010);
 360. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Temperature distribution and pressure fluctuations during biomass combustion in circulating fluidized bed"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 15-24; (2010);
 361. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Examination of the erosive wear of the boiler membrane panek by means of an infrared detector"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 447-486; (2010);
 362. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Facility Operation Experience"; Proc. of the 10th China-Japan Symposium on Fluidization, Tokyo, Japan, November 17-19; (2010); str. 148-153
 363. Czakiert T., Nowak W. ; "Mechanizm i kinetyka spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.3; (2010); str. 48-60
 364. Czakiert T., Nowak W., Karski S. ; "Fluidalne spalanie w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.4; (2010); str. 61-77
 365. Czakiert T., Sztekler K., Karski S., Markiewicz D., Nowak W. ; "Oxy-fuel circulating fluidized bed combustion in a small pilot-scale test rig"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 1617-1623
 366. Jabłońska M., Cieplińska A., Szymanek A., Ochod; "Use of geothermal energy to produce clean energy in the Stirling engine"; Chemical and process engineering; 31; (2010); str. 905-917
 367. Jabłońska M., Cieplińska A., Szymanek A., OchodekT; "Use of geothermal energy to produce clean energy in the Stirling engine"; Chemical and Process Engineering, 31; ISSN 0208-6425; (2010); str. 905-917
 368. Komorowski M., Nalewajka M., Błaszczuk A., Nowak W; "Investigation of Fluidized Bed Combustion of Biomass Mixtures"; Pr.Nauk.IMiUE PŚl.Monografie.Konferencje, s. 11-30; z.25 T.2; (2010); str. 11-30
 369. Kotela E. Leszczyński J.S.; "Analiza jednowymiarowego przepływu ciepła przez przegrodę wypełnioną materiałem granulowanym"; Materiały konferencji „Debata o przyszłości energetyki”, Wysowa-Zdrój; (2010);
 370. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part I. The mathematical model of fuel combustion in oxygen-enriched CFB environment"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 290-295
 371. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part II. Numerical simulations of heat transfer and gaseous pollutants emissions associated with coal combustion in O2/CO2 and O2/N2 atmospheres e"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 364-368
 372. Leszczyński J.S.; "Zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w biomechanice i bioinżynierii. "; Materiały do wykładu w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – Bioinżynieria, Politechnika Śląska (wznowienie wydania skryptu); (2010); str. 1-17
 373. Lis P.; "Aspekt energetyczny i środowiskowy efektywności energetycznej systemów budowlano-instalacyjnych. "; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: Bobko T. i J. Rajczyk. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2010); str. stron 15
 374. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych; "; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 375. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 376. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Efektywna utylizacja popiołów lotnych-synteza zeolitów"; Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielski, str. 105-116, 2010.; (2010);
 377. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Fly ash-based sorbent for CO2 capture"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, CD-ROM, USA, 2010; (2010);
 378. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Możliwości wykorzystania sorbentów z popiołów w separacji gazów-projekt SORBENT"; Czysta energia 3(103), str. 24-26, 2010. ; (2010);
 379. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody adsorpcji fizycznej,"; Monografia: Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 7.3 str. 366-377, 2010. ; (2010);
 380. Mirek P.; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic condition in large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
  [Streszczenie]
 381. An analysis of phenomena resulting from the effect of the solid recycle system on the operation conditions of large-scale circulating fluidized bed (CFB) boilers of either symmetric or asymmetric construction is performed in the paper, based on operational tests and numerical studies. The focus is placed on the problems of the recycled material impact on the air distributor, including erosion. Practical methods of preventing the undesired effects of the solid recycle system impact are also discussed.

 382. Mirek P.; "A numerical-experimental method for designing primary air nozzles working in large-scale CFB boilers"; CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING; 31; (2010); str. 741–
  [Streszczenie]
 383. The article presents a numerical-experimental method for designing one of the most important elements of the circulating fluidized bed (CFB) boiler, which are the air nozzles.An analysis of the criteria that must be satisfied by CFB air grids has been made and it has been demonstrated that the existing equations which are used in designing air grids are not possible to be utilized for determining the optimal nozzle design. On the example of a prototype nozzle design, based on the proposed design algorithm, the results of both numerical simulations and laboratory tests, whose aim was to determine the optimal geometry of a nozzle operating with a 235 MWe asymmetric-design CFB boiler, are presented.

 384. Mirek P.; "Wpływ układu nawrotu na warunki hydrodynamiczne w kotle fluidalnym dużej mocy"; 11th international Conference on Boiler Technology; XI; (2010); str. 201-213
  [Streszczenie]
 385. Taking into consideration the criterion of bed material flow within the combustion chamber, the CFB boiler constructions can be divided into symmetric and asymmetric ones.In symmetric constructions, separators occur on either side of the combustion chamber.Asymmetric constructions are arrangements, where separators are located on one side.   As follows from industrial tests and the results of numerical simulations presented in the paper, in asymmetric constructions an important role in the formation of heat and flow conditions within the combustion chamber is played by the solid recycle system. This sytem has an influence on:fuel and oxidant mixing conditions in the bottom combustion chamber part, erosion of the boiler's rear walls, the air distribution in the cross-section of the combustion chamber and the temperature distribution over its height as well as on backflow of solids.

  To minimize the negative impact of the solid recycle system on the flow conditions in asymmetric CFB boilers a few prevention methods have been proposed. In the case of air nozzle erosion the prevention methods that can be used are: changing the nozzle positioning angle, nozzle shields and hydraulic jump. When the problem is connected with backflow of solids into the windboxes the solution can be found in: changing the nozzle positioning angle, using the nozzle shields, hydraulic jump, nozzle with a larger pressure drop or different geometry. Finally, in the case of erosion of the boiler rear wall the hydraulic jump can be used or the optimization of air distribution in the windbox.

  To sum up, it should be stated that, even though the conversion of chemical energy into heat takes place equally efficiently in CFB boilers of symmetric and asymmetric constructions, yet the flow conditions that form in symmetric boilers enable one to conclude positively that these are constructions which exhibit much better operational parameters, as confirmed by considerably greater boiler availability.

 386. Mirek P., Klajny M., Nowak W.; "Modernizacja rusztu powietrznego kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 235MWe"; 11th international Conference on Boiler Technology ; XI; (2010); str. 215-224
  [Streszczenie]
 387. The gas distributor is one of the crucial parts of a CFB boiler. The first step in the design of the air distributor is to develop an optimal air nozzle geometry which, on the one hand, will ensure the required pressure drop across the grid, and, on the other hand, will enable a uniform gas flow distribution on the cross-section of the combustion chamber. The air nozzle design should be developed for a specific boiler type. Although a number of guidelines for the requirements to be met by air distributors can be found in relevant literature, no correlations have been developed so far with regard to the geometry of the nozzle itself. In this situation, the design of air nozzles is a task of a high level of complexity, which requires a good knowledge of fluid mechanics laws and the skilful use of numerical flow tools.

   

  On the basis of the investigation carried out, a novel nozzle construction has been developed, whose geometry eliminates the majority of drawbacks typical of arrowhead nozzles. The new nozzle construction has:

  • achieved a uniform velocity profile in the outlet arms owing to a designed gas collector that separates the inlet channel from the outlet arms;
  • eliminated the strong negative pressure zones in the nozzle outlet arms, resulting from the too rapid change in the direction of gas flow within the inner space of the arrowhead nozzle.

  Thanks to retaining dimensions typical of the arrowhead nozzle, the new nozzle construction can be installed in the locations of the former nozzles. Thus, it is possible to perform simple and quick retrofit of the air distributors operated with using arrowhead nozzles.

 388. Mirek P., Klajny M., Nowak W., Jabłoński J. ; "A novel construction of a low-pressure-drop air nozzle working with a 235MWe CFB Boiler"; Fluidization XIII, New Paradigm in Fluidization Engineering, Edited by Sang Dong Kim, Yong Kang, Jea Keun Lee and Yong Chil Seo; XIII; (2010); str. 305-312
  [Streszczenie]
 389. In the paper a novel construction of a low-pressure drop air-nozzle has been presented. It was designed in order to substitute the arrowhead nozzle working until now with a 535MWe CFB boiler. In comparison to the arrowhead nozzle the new construction has a lower pressure-drop and geometry, which is an effective barrier for backflow of a solid. In the paper numerical simulations as well as experimental studies of a new air nozzle have been presented. Laboratory tests have been conducted on a 3D test-stand equipped with six full scale air nozzles.

 390. Mirek P., Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne współpracy dysz powietrznych o niskim spadku ciśnienia z kotłem nr 3 w PGE Elektrownia Turów S.A."; VII Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych; VII; (2010);
 391. Mirek P., Ziaja J., Nowak W.; "Skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; 11th international Conference on Boiler Technology ; XI; (2010); str. 225-234
  [Streszczenie]
 392. Owing to a large complexity a complete description of CFB boiler hydrodynamics is not yet possibile after more than two decades of enthusiastic research. Moreover, much of the R&D work can be still done only in small-scale units, mostly of laboratory size. Thus, in the development of CFB technology a relevant question is: how to relate the various design and operating characteristics to the size of the unit and how to extend them to units of different size? This problem is well known as the scale-up problem. On the other hand, the question is: is it possible to scale down the boiler which is under operation to a small size at atmospheric temperatures, in order to reflect the state of a real boiler hydrodynamics on the lab-scale unit and then facilitate modifications in the operating boiler for better performance? This is the scale-down problem. Although the hydrodynamic scaling law is a powerful tool for scaling of CFB processes, in most cases the scale models are limited to hydrodynamics. In the paper, on the basis of calculations with using dimensional numbers used in modeling of CFB hydrodynamics the advantages and disadvantages of different type of scale models have been presented. The special attention has been paid on several problems connected with a preparation of laboratory tests carried out on the geometrically similar test-stands.

 393. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Nowak W. ; "Warunki pracy kotła CFB spalającego węgiel brunatny w atmosferach wzbogaconych w tlen"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2010 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 19-22 października; (2010); str. 293-305
 394. Muskała W., Krzywański J., Rajczyk R., Cecerko M., Kierzkowski B., Nowak W., Gajewski W. ; "Investigation of erosion in CFB boilers"; Rynek Energii 2(87), s. 97-102; (2010);
 395. Muskała W., Wójcik M., Rajczyk R., Nowak W.; "Investigation of Erosion in CFB Boilers due To Application of Fly Ash Based Sorbents, "; The 35th International Technical Conference on Clean Coal&Fuel Systems; (2010);
 396. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Majchrzak A.; "Raport – możliwości ograniczenia emisji dwutlenku węgla w energetyce"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-7193-473-5; (2010);
 397. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A.,; "Ograniczenie emisji CO2 z energetyki"; Raport, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-473-5, 56 str., 2010.; (2010);
 398. NOWAK W., PACYNA J.M., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Sorbenty z popiołu dla energetyki,"; Monografia. Red. Naukowa. W. Nowak, J.M. Pacyna, I. Majchrzak-Kucęba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2010, ISBN 978-83-7193-467-4, ISSN 0860-5017.; (2010);
 399. P. Mirek; "Wpływ układu nawrotu na warunki hydrodynamiczne w kotle fluidalnym dużej mocy"; 11th international Conference on Boiler Technology 2010; 11; (2010); str. 201-213
  [Streszczenie]
 400. Taking into consideration the criterion of bed material flow within the combustion chamber, the CFB boiler constructions can be divided into symmetric and asymmetric ones.In symmetric constructions, separators occur on either side of the combustion chamber.Asymmetric constructions are arrangements, where separators are located on one side.   As follows from industrial tests and the results of numerical simulations presented in the paper, in asymmetric constructions an important role in the formation of heat and flow conditions within the combustion chamber is played by the solid recycle system. This sytem has an influence on:fuel and oxidant mixing conditions in the bottom combustion chamber part, erosion of the boiler's rear walls, the air distribution in the cross-section of the combustion chamber and the temperature distribution over its height as well as on backflow of solids.

  To minimize the negative impact of the solid recycle system on the flow conditions in asymmetric CFB boilers a few prevention methods have been proposed. In the case of air nozzle erosion the prevention methods that can be used are: changing the nozzle positioning angle, nozzle shields and hydraulic jump. When the problem is connected with backflow of solids into the windboxes the solution can be found in: changing the nozzle positioning angle, using the nozzle shields, hydraulic jump, nozzle with a larger pressure drop or different geometry. Finally, in the case of erosion of the boiler rear wall the hydraulic jump can be used or the optimization of air distribution in the windbox.

  To sum up, it should be stated that, even though the conversion of chemical energy into heat takes place equally efficiently in CFB boilers of symmetric and asymmetric constructions, yet the flow conditions that form in symmetric boilers enable one to conclude positively that these are constructions which exhibit much better operational parameters, as confirmed by considerably greater boiler availability.

 401. P. Mirek; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditio In large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
  [Streszczenie]
 402. An analysis of phenomena resulting from the effect of the solid recycle system on the operation conditions of large-scale circulating fluidized bed (CFB) boilers of either symmetric or asymmetric construction is performed in the paper, based on operational tests and numerical studies. The focus is placed on the problems of the recycled material impact
  on the air distributor, including erosion. Practical methods of preventing the undesired effects of the solid recycle system impact are also discussed.

 403. P. Mirek; "A numerical-experimental method for designing primary air nozzles working in large-scale CFB boilers"; CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING; 31; (2010); str. 741–
  [Streszczenie]
 404. The article presents a numerical-experimental method for designing one of the most important elements of the circulating fluidized bed (CFB) boiler, which are the air nozzles.An analysis of the criteria that must be satisfied by CFB air grids has been made and it has been demonstrated that the existing equations which are used in designing air grids are not possible to be utilized for determining the optimal nozzle design. On the example of a prototype nozzle design, based on the proposed design algorithm, the results of both numerical simulations and laboratory tests, whose aim was to determine the optimal geometry of a nozzle operating with a 235 MWe asymmetric-design CFB boiler, are presented.

 405. P. Mirek; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditio In large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
  [Streszczenie]
 406. An analysis of phenomena resulting from the effect of the solid recycle system on the operation conditions of large-scale circulating fluidized bed (CFB) boilers of either symmetric or asymmetric construction is performed in the paper, based on operational tests and numerical studies.The focus is placed on the problems of the recycled material impact on the air distributor, including erosion.  Practical methods of preventing the undesired effects of the solid recycle system impact are also discussed.

 407. P. Mirek; "Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditio In large-scale Circulating Fluidized Bed boilers"; Rynek Energii; Nr 6 (91); (2010); str. 116-120
  [Streszczenie]
 408. An analysis of phenomena resulting from the effect of the solid recycle system on the operation conditions of large-scale circulating fluidized bed (CFB) boilers of either symmetric or asymmetric construction is performed in the paper, based on operational tests and numerical studies.The focus is placed on the problems of the recycled material impact on the air distributor, including erosion.  Practical methods of preventing the undesired effects of the solid recycle system impact are also discussed.

 409. P. Mirek; "A numerical-experimental method for designing primary air nozzles working in large-scale CFB boilers"; CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING; 31; (2010); str. 741–
 410. P. Mirek, J. Ziaja, W. Nowak; "Skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; 11th international Conference on Boiler Technology 2010; 11; (2010); str. 225-234
  [Streszczenie]
 411. Owing to a large complexity a complete description of CFB boiler hydrodynamics is not yet possibile after more than two decades of enthusiastic research. Moreover, much of the R&D work can be still done only in small-scale units, mostly of laboratory size. Thus, in the development of CFB technology a relevant question is: how to relate the various design and operating characteristics to the size of the unit and how to extend them to units of different size? This problem is well known as the scale-up problem. On the other hand, the question is: is it possible to scale down the boiler which is under operation to a small size at atmospheric temperatures, in order to reflect the state of a real boiler hydrodynamics on the lab-scale unit and then facilitate modifications in the operating boiler for better performance? This is the scale-down problem. Although the hydrodynamic scaling law is a powerful tool for scaling of CFB processes, in most cases the scale models are limited to hydrodynamics. In the paper, on the basis of calculations with using dimensional numbers used in modeling of CFB hydrodynamics the advantages and disadvantages of different type of scale models have been presented. The special attention has been paid on several problems connected with a preparation of laboratory tests carried out on the geometrically similar test-stands.

 412. P. Mirek, M. Klajny, W. Nowak; "Modernizacja rusztu powietrznego kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 235MWe"; 11th international Conference on Boiler Technology 2010; 11; (2010); str. 215-224
  [Streszczenie]
 413. The gas distributor is one of the crucial parts of a CFB boiler. The first step in the design of the air distributor is to develop an optimal air nozzle geometry which, on the one hand, will ensure the required pressure drop across the grid, and, on the other hand, will enable a uniform gas flow distribution on the cross-section of the combustion chamber. The air nozzle design should be developed for a specific boiler type. Although a number of guidelines for the requirements to be met by air distributors can be found in relevant literature, no correlations have been developed so far with regard to the geometry of the nozzle itself. In this situation, the design of air nozzles is a task of a high level of complexity, which requires a good knowledge of fluid mechanics laws and the skilful use of numerical flow tools.

   

  On the basis of the investigation carried out, a novel nozzle construction has been developed, whose geometry eliminates the majority of drawbacks typical of arrowhead nozzles. The new nozzle construction has:

  • achieved a uniform velocity profile in the outlet arms owing to a designed gas collector that separates the inlet channel from the outlet arms;
  • eliminated the strong negative pressure zones in the nozzle outlet arms, resulting from the too rapid change in the direction of gas flow within the inner space of the arrowhead nozzle.

  Thanks to retaining dimensions typical of the arrowhead nozzle, the new nozzle construction can be installed in the locations of the former nozzles. Thus, it is possible to perform simple and quick retrofit of the air distributors operated with using arrowhead nozzles.

 414. P. Mirek, M. Klajny, W. Nowak, J. Jabłoński; "A novel construction of a low-pressure-drop air nozzle working with a 235MWe CFB Boiler"; Fluidization XIII, New Paradigm in Fluidization Engineering, Edited by Sang Dong Kim, Yong Kang, Jea Keun Lee and Yong Chil Seo; XIII; (2010); str. 305-312
  [Streszczenie]
 415. In the paper a novel construction of a low-pressure drop air-nozzle has been presented. It was designed in order to substitute the arrowhead nozzle working until now with a 535MWe CFB boiler. In comparison to the arrowhead nozzle the new construction has a lower pressure-drop and geometry, which is an effective barrier for backflow of a solid. In the paper numerical simulations as well as experimental studies of a new air nozzle have been presented. Laboratory tests have been conducted on a 3D test-stand equipped with six full scale air nozzles.

 416. P. Mirek, W. Nowak; "Doświadczenia eksploatacyjne współpracy dysz powietrznych o niskim spadku ciśnienia z kotłem nr 3 w PGE Elektrownia Turów S.A."; VII Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, 2010; VII; (2010);
 417. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 Adsorption from Exhaust Gases"; Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, SpringerLink; ISBN 978-3-642-02682-9; (2010); str. 889-894
  [Streszczenie]
 418. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-02682-9_138

 419. Panowski M., Nowak W.; "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Rozdział: Praca bloku przy wstępnym podsuszaniu paliwa"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-683-2; (2010); str. 203-217
 420. Panowski M., Nowak W.; "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych, Rozdział: Sposoby sprzężenia metod adsorpcji fizycznej z blokiem kondensacyjnym"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-680-1; (2010); str. 405-414
 421. Pełka P., Leszczyński J.S.; "Modeling of mass loss of char particles during combustion and interaction with inert material"; Proc. of Fluidization XIII. New Paradigm in Fluidization Engineering, Gyeong-ju, Korea; (2010); str. 607-614
 422. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2010); str. 39-56
 423. ŚCIUBIDŁO A., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 424. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 425. SZTEKLER D., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.,; " Analiza porównawcza metod syntezy zeolitu Na-A z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 30-38, 2010.; (2010);
 426. SZTEKLER D., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.,; "Analiza porównawcza metod syntezy zeolitu Na-A z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 30-38, 2010.; (2010);
 427. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza adsorpcyjnego układu oczyszczania spalin kotłowych na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla"; Systems – Journal of transdisciplinary systems science; 14; (2010); str. 186-192
 428. Walkowiak R., Bieniek R., Rajczyk R; "Operating experience in the Turow Power Plant"; VGB Power Tech GmbH; ISBN 978-3-86875-347-9; (2010);
 429. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Civil and Environmental Engineering), Vol. 1, No. 1, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 430. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody separacji dwutlenku węgla, "; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, rozdz. 1, str. 9-19, 2010.; (2010);
 431. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes,"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, str. 776-783, CD-ROM, 2010.; (2010);
 432. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Inżynieria środowiska dla dobra pokoleń, Białystok, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 433. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN: 2081-3279; 1; (2010); str. 85-89
 434. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes"; The proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, The Clearwater Clean Coal Conference, June 6 to 10; (2010); str. 776-783
 435. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Rozdział 1 "Metody separacji dwutlenku węgla" w Monografii "Sorbenty z popiołu dla energetyki" pod redakcją Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wojciecha Nowaka, Józefa Pacyny"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017; 187; (2010); str. 9-19
 436. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Adsorpcyjne techniki separacji CO2"; Konferencja: Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój, 4-7.05.; (2010);
 437. Zabochnicka-Świątek M., Doniecki T., Błaszczuk A., Okoniewska E., ; "Removal of lead and chromium by zeolites synthesized from fly ash"; Proc. 4th International Conference Metals and related substances in drinking water, s. 197-203, Cost action 637, Kristianstad, Sweden 13-15 October 2010; 637; (2010);
 438. Majchrzak-Kucęba I.,Ściubidło A, Nowak W.; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 439. BUKALAK D., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Wpływ zawartości Si i Al. w popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu Na-P1, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1, str. 36-47, 2009.; (2009);
 440. Błaszczuk A., Nowak W.; "Optyczne układy pomiarowe wykorzystywane w pomiarach zapylenia gazów spalinowych"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 34, nr 2, s. 46-55; vol. 34, nr 2; (2009); str. 46-55
 441. Czakiert T., Karski S., Sztekler S., Markiewicz D., Mirek P., Andrzejczyk M., Nowak W. ; "Operating Experience with a 0.1MWth OxyFuel-CFB Test Rig"; Abstracts of the 1st IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Cottbus, Germany, September 8-11; (2009);
 442. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion under Oxygen-Enhanced Conditions"; Proc. of the 4th European Combustion Meeting, Vienna, Austria, April 14-17; (2009);
 443. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion in Oxygen-Enriched Environment"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 618-623
 444. Gajewski W., Kijo-Kleczkowska A., Leszczyński J.S.; "Analysis of cyclic combustion of solid fuels"; Fuel; 88(2); (2009); str. 221-234
 445. Leszczyński J.S.; "Zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w biomechanice i bioinżynierii"; Skrypt do wykładów dla doktorantów w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie bioinżynieria, Politechnika Śląska; (2009);
 446. Lis P.; "Efektywność energetyczna w systemach budowlano – instalacyjnych. "; Wersja elektroniczna ogólnodostępna, udostępniona w internecie. Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”. Wydział Inżyni; (2009); str. stron 142
 447. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "CO2 sorption on modified materials from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 18; (2009); str. 105-109
 448. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza materiału mezoporowatego MCM-41 z popiołów lotnych i jego zastosowanie do adsorpcji CO2, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom 1, str.161-166, 2009.; (2009);
 449. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sorbenty z popiołów dla energetyki,"; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, Materiały Konferencji Popioły z energetyki, str. 385-392, 2009.; (2009);
 450. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w sorbenty i nanomateriały –doświadczenia laboratoryjne, "; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 217-225, 2009.; (2009);
 451. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A.,; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes. "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 452. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., W. NOWAK, ; "Development of fly ash-based sorbent to capture CO2 from flue gas, "; Proceeding of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Springer, tom 1, str. 596-603, 2009.; (2009);
 453. Mirek P., Czakiert T., Nowak W. ; "NOx Emission Reduction by the Optimization of the Primary Air Distribution in the 235MWe CFB Boiler"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 162-166
 454. Muskała W., Krzywański J., Rajczyk R., Cecerko M., Kierzkowski W., Nowak W., Gajewski W.; "Badania erozji w kotłach CFB"; Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009, Szczyrk, 13 – 15 października; (2009);
 455. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.,; "Analiza systemowa adsorpcyjnej separacji CO2 dla nadkrytycznego bloku kondensacyjnego"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 299-308
 456. Rajczyk R; "Problemy eksploatacyjne kotłów energetycznych spalających i współspalających biomasę"; Nowoczesne Technologie Spalania Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie; (2009);
 457. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2009); str. 225-237
 458. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Characterization od zeolites from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 459. Ściubidło A, Nowak W; "Synteza mezoporowatego sita MCM-41 z popiołów lotnych do usuwania tlenków azotu"; EKOTECH; (2009); str. 371-383
 460. SCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów NA-X, "; Monografia pod red. J. Ozonka, A. Pawłowskiego, vol. 59, Tom 2, str. 225-237, 2009.; (2009);
 461. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 462. SZTEKLER D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1., str. 313-320, 2009.; (2009);
 463. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza rozwiązań konfiguracyjnych integracji technologii wychwytu CO2 z konwencjonalną siłownią cieplną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 317-324
 464. Szymanek A; "Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4/11; ISSN 1505-3695; (2009); str. 417-440
 465. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Application of low parameter PSA process for capture of CO2 from flue gases emitted during oxygen-enriched combustion"; Chemical and Process Engineering, ISSN 0208-6425; 30; (2009); str. 589-602
 466. Zwoździak J., Szymanek A., Walawska B.,; "Uboczne produkty spalania - surowce niedoceniane"; Chemik, 3; ISSN 0009-2886; (2009); str. 100-105
 467. Ą.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba, W.Nowak; "Fly Ash-Based Sorbents for Post-Combustion Capture CO2"; EuroCaolAsh; (2008); str. 101-110
 468. A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba, W.Nowak; "Sorbenty na bazie popiołów lotnych do wychwytywania CO2 po procesie spalania."; International Conference EuroCoalAsh. Monografia. Red. Tomasz Szczygielski.; (2008); str. 89-98
 469. Bień B., Bień J.D.; "Tiksotropia struktury osadów w wybranych metodach ich kondycjonowania"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 11/1; (2008); str. 31-44
 470. Bień B., Bień J.D. ; "Thixotropy of sewage sludge conditioned with different methods"; ECSM’08 - European Conference on Sludge Management; Liège, Belgium; (2008);
  [Streszczenie]
 471. The paper presents the experimental results of the impact of different sludge conditioning methods on the value of thixotropic indicator, rheological behaviour and sludge structure. As sludge samples the sewage sludge from municipal wastewater treatment plant was used conditioned by polyelectrolyte and ultrasonic wave. The dose of polyelectrolyte was selected based on CST test. The rheological test were performed by the RC20 rheometer. The rheological properties of sludge were determined by comparison of direct dependences between shear rates and shear stresses. The sludge structure was observed using an electronic system consisted of digital camera Olympus WZ 7070, optical microscope Olympus BX51 and Quick Photo Camera software. The obtained flowing curves did not cover giving a hysteresis noose where the higher value of shear stress was observed at growing shear rate (0 – 100 s-1). On the base of hysteresis noose the thixotropic indicators were calculated. It was shown that the higher dose of polyelectrolyte the higher value of thixotropic indicator. The highest value of thixotropic indicator were obtained when only polyelectrolyte was used. The analysis of sludge structure shows that the higher dose of polyelectrolyte the larger and the more compact particles exist.

 472. Bień J.D., Bień B. Nowak W.; "Suszenie osadów ściekowych z wykorzystaniem słońca"; Czysta Energia; 11(86); (2008); str. 52-53
 473. Bień J.D., Bień B., Nowak W.; "Możliwości słonecznego suszenia osadów ściekowych w świetle polskich doświadczeń"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 11/1; (2008); str. 45 - 54
 474. Biernat G., ..., Leszczyński J.S., ...; "Skrypt do zajęć przygotowawczych do matury z matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjanych"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej”; (2008); str. 1-123
 475. Biernat G., ...., Leszczyński J.S.; "Skrypt do zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Politechniki Częstochowskiej"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” ; (2008); str. 1-248
 476. Błaszczuk A., Nowak W., Lis D. ; "Optyczne systemy pomiaru zapylenia spalin kotłowych"; 9 Konferencja Naukowo-techniczna POL-EMIS 2008. Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego. s. 37-40, Karpacz 18-21 czerwca; (2008); str. 37-40
  [Streszczenie]
 477. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami koncentracji pyłu stosowanymi w energetyce z wykorzystaniem optycznych systemów pomiarowych, w szczególności pyłomierzy optycznych. Omówione zostały również tendencje w rozwoju optycznych systemów pomiarowych, które aktualnie wykorzystywane mogą być w pomiarach koncentracji pyłu w gazach spalinowych. Szczegółowo została opisana budowa i zasada działa pyłomierzy na wybranych przykładach z wyjaśnieniem zasady pomiaru światła rozproszonego podczas dwukrotnego trawersowania przestrzeni pomiarowej kanału spalinowego. Główną uwagę poświęcono również problemom towarzyszącym pomiarom koncentracji pyłu w spalinach kotłowych, z jednoczesnym wskazaniem źródeł błędów, na jakie należy zwracać szczególną uwagę podczas przeprowadzania pomiarów na obiekcie rzeczywistym.

 478. Błaszczyk T., Leszczyński J.S.; "Numerical treatment of ordinary differential equations with multiple mixture of integer and fractional derivatives"; Prof. of WCCM8 8th World Congress on Computational Mechanics & ECCOMAS 2008 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Venice Italy; (2008); str. CD-ROM
 479. Czakiert T. ; "Technologia fluidalnego spalania w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Prace Komisji Naukowych PAN; nr 32; (2008); str. 87-89
 480. Czakiert T., Nowak W., Bis Z. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych tlenem kierunkiem rozwoju dla kotłów CWF"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 713-718
 481. Czakiert T., Sekret R., Muskala W., Rajczyk R., Nowak W. ; "Investigations of Unbalanced Fuel Feed on CFB Boiler Operation"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 589-594
 482. Lis A., Lis P.; "Charakterystyka parametrów cieplno-wilgotnościowych drewna. "; Tradycyjne i współczesne budownictwo drewniane. Red.: R. Rajczyk, M. Rajczyk, T. Bobko, N Kazhar. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa ; (2008); str. 89-98
 483. Lis p.; "Audyting energetyczny. Materiały dydaktyczne. Projekt "Czyste i zrównoważone systemy energetyczne" SPORZL-2.3a-2-24-039/0114 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działania 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gos"; Częstochowa, Wydział Inżynierii i Ochrony ; (2008); str. stro 119
 484. Lis P.; "Zagrożenia mykologiczne elementów drewnianych. "; Tradycyjne i współczesne budownictwo drewniane. Redakcja naukowa: Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Tadeusz Bobko, Nina Kazhar. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa ; (2008); str. 99-108
 485. Lis P.; "Straty ciepła przez okna i wentylacja pomieszczeń w budynkach edukacyjnych. "; Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. Czasopismo Naukowe Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, tom III. ; (2008); str. 71-76
 486. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A., ; "Fly-ash based sorbents for post-combustion capture CO2"; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 101-110, 2008.; (2008);
 487. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.,; "CO2 sorption on modified mesoporous materials from fly ash, "; Proceedings of the 6th International Conference on Catalysis and Adsorption in fuels processing and environmental Protection, 17-20 September 2008, Szklarska Poręba, Abstracts, str. 70, 2008.; (2008);
 488. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Mikro- i mezoporowate materiały z popiołów lotnych dla energetyki, "; Prace komisji Naukowych, PAN oddział w Katowicach, nr 32, str. 89-91, 2008; (2008);
 489. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja, "; Materiały Konferencji naukowej Czyste technologie węglowe, Sosnowiec –Katowice, str.193-203, 2008.; (2008);
 490. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Wychwytywanie CO2 w energetyce "; Journal of Transdisciplinary Systems Science, SYSTEMS, Vol.13, 2/2, str. 60-68, 2008.; (2008);
 491. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; " Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.2 )"; Czysta energia, 6(80), str. 32-33, 2008.; (2008);
 492. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W,; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.1 ) "; Czysta energia 5(79), str. 42-45, 2008.; (2008);
 493. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Sythesis and characterization of mesoporous materials from CFB-fly ash, "; Proceedings of the 9thInternational Conference on Circulating Fluidized Beds in conjunction with the 4th International VGB Workshop “Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems” str. 875-880, 2008.; (2008);
 494. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "A novel metod of carbon dioxide capture using adsorbents based on fly ashes,"; CO2 NET Annual Seminar CO2 NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network), Vattenfal Warszawa, 22-24 kwiecień Poster session, 2008.; (2008);
 495. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja"; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 53-67, 2008. ; (2008);
 496. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sythesis of polimer –modified mesoporous materials for the adsorption of carbon dioxide, "; Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ,ECOS, Vol. III, str. 1467-1473, 2008.; (2008);
 497. Mirek P., Nowak W.; "The influence of air distributor’s geometry on combustion conditions in large-scale CFB boiler"; Archives of Thermodynamics; Vol. 29 (2008), No. 3; (2008); str. 37-44
  [Streszczenie]
 498. The article presents the results of experimental studies on two large-scale 235 MWe circulating fluidized bed (CFB) boilers operated under comparable operating conditions. The obtained results have shown, that the change in the shape of primary air nozzles, thus primary air distribution in the lower part of the combustion chamber has substantially influenced the intensity of the combustion process and the temperature distribution along the Circulating Fluidized Bed (CFB) structure height.

 499. Mirek P., Nowak W.; "Wpływ geometrii rusztu powietrznego na warunki spalania w komorze paleniskowej kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r; (2008);
 500. Mirek P., Nowak W.; "Optymalizacja rozpływu powietrza w skrzyniach powietrznych kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r; (2008);
 501. Mirek P., Nowak W.; "Optymalizacja rozpływu powietrza pierwotnego w kotłach CFB dużej mocy"; VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk,1-2 października 2008r; (2008);
 502. Mirek P., Nowak W.; "The influence of air distributor’s geometry on the combustion conditions in the large scale CFB boiler"; LES and DNS of ignition process and complex structure flames with local extinction, Częstochowa 20, 21 November 2008; (2008);
 503. Mirek P., W. Nowak, J. Jabłoński; "Numerical optimization of air flow in the plenum chamber of an industrial CFB boiler"; TASK QUARTERLY ; 12 No 3; (2008); str. 237-244
  [Streszczenie]
 504. The article presents the results of experimental and numerical studies on windboxes operating in a 235 MWe circulating fluidized bed (CFB) boiler.The main problems of windbox designs have been identified and a modified internal geometry has been proposed, which causes a more uniform flow under the grid and prevents the velocity field from the formation of dead zones.

 505. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 177-178
 506. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Modelowanie procesu spalania w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 175-176
 507. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 669-671
 508. NOWAK W. (...) Majchrzak-Kucęba I.,i inni; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej, "; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 69-87, 2008.; (2008);
 509. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 510. Nowak W., Klajny T., Krzywanski J., Czakiert T. ; "Mechanism of coal combustion in oxygen enhanced conditions"; Proc. of the 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Kyoto, Japan, September 7-10; (2008); str. 410-411
 511. P. Mirek, J. Jabłoński, W. Nowak; "Numerical optimization of air flow in the plenum chamber of an industrial CFB boiler"; TASK QUARTERLY; 12 No 3; (2008); str. 237-244
  [Streszczenie]
 512. The article presents the results of experimental and numerical studies on windboxes operating in a 235 MWe circulating fluidized bed (CFB) boiler.The main problems of windbox designs have been identified and a modified internal geometry has been proposed, which causes a more uniform flow under the grid and prevents the velocity field from the formation of dead zones.

 513. P. Mirek, W. Nowak; "The influence of air distributor’s geometry on combustion conditions in large-scale CFB boiler"; Archives of Thermodynamics; Vol. 29 (2008), No. 3; (2008); str. 37-44
  [Streszczenie]
 514. The article presents the results of experimental studies on two large-scale 235 MWe circulating fluidized bed (CFB) boilers operated under comparable operating conditions. The obtained results have shown, that the change in the shape of primary air nozzles, thus primary air distribution in the lower part of the combustion chamber has substantially influenced the intensity of the combustion process and the temperature distribution along the Circulating Fluidized Bed (CFB) structure height.

 515. P. Mirek, W. Nowak; "Wpływ geometrii rusztu powietrznego na warunki spalania w komorze paleniskowej kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r, Book of abstracts; XVIII; (2008); str. 117-118
 516. P. Mirek, W. Nowak; "Optymalizacja rozpływu powietrza w skrzyniach powietrznych kotła CFB dużej mocy"; XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008r; XVIII; (2008);
 517. P. Mirek, W. Nowak; "Optymalizacja rozpływu powietrza pierwotnego w kotłach CFB dużej mocy"; VI Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk,1-2 października 2008r; VI; (2008);
 518. Panowski M., Klajny R.; "Analiza termodynamiczna wstępnego podsuszania paliwa"; Mat. Konf. XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików; ISBN 978-83-7493-407-7; (2008); str. 189-193
 519. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 separation from exhaust gases"; SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science; 13; (2008); str. 43-51
 520. Paweł Mirek, Wojciech Nowak; "The influence of air distributor’s geometry on the combustion conditions in the large scale CFB boiler"; LES and DNS of ignition process and complex structure flames with local extinction, Częstochowa 20, 21 November 2008; (2008);
 521. Praca zbiorowa; "Skrypt do zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Politechniki Częstochowskiej"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” ; (2008); str. 1-248
 522. Praca zbiorowa; "Skrypt do zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Politechniki Częstochowskiej"; Centrum Promocji i Zastosowań Nauk Ścisłych - Instytut Matematyki, Materiały elektroniczne wydane w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” ; (2008); str. 1-248
 523. Rajczyk R., Nowak W. ; "PM2,5 and PM10 emission from biomass combustion in the circulating fluidized bed"; Circulating Fluidized Bed Technology IX, s. 949-954 ; CFB 9; (2008);
 524. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate"; EKOTECH; (2008); str. 163-180
 525. ŚCIUBIDŁO A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Utilization of fly ash from polish power plants and thermal-electric power station through the modification of ash into mesoporous materials."; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 181-197, 2008.; (2008);
 526. Sekret R., Andrzejczyk M., Czakiert T., Muskala W., Nowak W., Walkowiak R., Jablonski J., Wyszynski J. ; "Investigation of the Vortex Finder Operation of 670 T/HR CFB Boilers"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 963-968
 527. Szymanek A; "Sorbenty z popiołów Cz. I. Suche odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 10-16
 528. Szymanek A; "Sorbenty z odpadów Cz. II. Mokre odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 17-24
 529. Szymanek A; "The recovery of calcium oxide from fly ash"; Chemical and Process Engineering, ; 29; (2008); str. 895-908
 530. Szymanek A, Szymanek P, Nowak W; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu z półsuchego odsiarczania spalin "; Energetyka nr2; ISSN 0013-7294; (2008); str. 127-138
 531. Szymanek A.; "The recovery of calcium oxide from fly ash"; Chemical and Process Engineering, 29; ISSN 0208-6425; (2008); str. 895-908
 532. Szymanek A.; "Odsiarczanie spalin aktywowanymi mechanicznie odpadami wapniowymi,"; seria monografie 51, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ISSN 0084-2869; (2008);
 533. Szymanek A. Szymanek P. Nowak W. ; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu po półsuchym odsiarczaniu spalin"; Energetyka nr 2, Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej ; (2008); str. 127-138
 534. Bień B., Bień J.D., Soboniak E. ; "Wpływ dawki polielektrolitu oraz czasu nadźwiękawiania na właściwości tiksotropowe osadów przemysłowych"; "Environmental protection into the future" Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2007); str. 269-279
 535. Bień J.D., Bień B., Rajczyk R., Nowak W.; "Możliwości pozyskania biomasy i wykorzystania wybranych obiektów rolno-przemysłowych w rejonie Dolnego Slaska do produkcji zielonej energii "; "Environmental protection into the future" Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2007); str. 107-116
 536. Błaszczuk A., Nowak W.; "Zastosowanie technik smugowych w analizie konwekcji swobodnej w kanale powietrznym"; Environmental Protection Into the Future. Ed. by January Bień, Wojciech Nowak, s. 52-60; (2007);
 537. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of the Flow Around a Cylinder Under Free Convection Conditions"; Turbulence, Vol.12, s. 31-41; (2007);
 538. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of Convective Heat Transfer in the Air Channel System"; Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych.Sympozjum i VII Warsztaty. Materiały. Gdańsk / Wieżyca, s. 1; (2007);
 539. Błaszczuk A., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła w zbieżnym kanale powietrznym."; XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy.T.1.Koszalin-Darłówko, s. 189-196; (2007);
 540. Błaszczyk T., Leszczyński J.S.; "Using the Euler’s method to solve ordinary differential equations of higher order with a mixture of integer and Caputo derivatives"; Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science; 1(6); (2007); str. 31-40
 541. Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Atmosphere Combustion in Circulating Fluidised Bed Boilers"; Proc. of the 8th International Symposium – Efektivni Energetika VIII, Solden, Austria, April 15-21; (2007); str. 1-7
 542. Domański Z., Grzybowski A., Leszczyński J.S.; "Stationary regime modeling of industrial systems using granular materials"; Proceedings of the Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague, Czech Republic; (2007);
 543. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy uzyskanie emisji 100 mg/m3 w odpylaczu cyklonowym kotła WR jest możliwe?"; Pr. Nauk. IMiUE PŚl.Monografie. Konferencje z.19., s. 107-116; (2007);
 544. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy odpylacze mechaniczne kotłów rusztowych mogą spełnić przyszłe wymagania dotyczące emisji pyłu?"; Instal nr 11 (277), s. 2-5; (2007);
 545. Lis A., Lis P.; "Reduction of energy consumption used to heat selected housing units groups. W: Sover¹enstvovanie èkonomièeskogo mehanizma funkcionirovaniâ investicionno-stroitel’nogo i ¾ili¹èno-kommunal’nogo kompleksov. Sborni"; Moskva MIKHiS, s. 218-223 ; (2007);
 546. Lis P. ; "Wybrane aspekty monitorowania zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. "; Czasopismo Naukowe Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, tom II. Wydawca: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, s. 195-200; (2007);
 547. Lis P.; "Abilities of energy consumption rationalization in individual boiler in educational buildings. W: Teorija i praktika budownictwa 600.1-584/2007. "; Lwów, Lwowskaja Politiechnika, Ukraina, s. 489-494, ; (2007);
 548. Lis P.; "Energy saving potential in indyvidual boiler-rooms in school buildings. W: Zbornik Prednasok. 8 medzinárodná konferencia BUDOVA A ENERGIA, Podbanské 2007, Slovakia, s. 149-154"; W: Zbornik Prednasok. 8 medzinárodná konferencia BUDOVA A ENERGIA, Podbanské, Slovakia, s. 149-154; (2007);
 549. Lis P.; "Teoretyczna analiza funkcjonowania wentylacji pomieszczeń w budynkach edukacyjnych. "; W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: Bobko T. i J. Rajczyk. Częstochowa, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, s. 182-189; (2007);
 550. Lis P., Lis A.; "Decreasing of heating costs in selected housing units groups. W: Sover¹enstvovanie èkonomièeskogo mehanizma funkcionirovaniâ investicionno-stroitel’nogo i ¾ili¹èno-kommunal’nogo kompleksov. "; Sbornik nauènyh trudov. Moskva MIKHiS, s. 145-150 ; (2007);
 551. Lis P., Nowak W.; "Efekty racjonalizacji zapotrzebowania na ciepło kompleksu budynków edukacyjnych.. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. "; Czasopismo Naukowe Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, tom II. Wydawca: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, s. 201-204; (2007);
 552. Lis P., Nowak W.; "Matryca logiczna dla inwestycji termomodernizacyjnej. "; W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: Bobko T. i J. Rajczyk. Częstochowa, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, s. 190-195; (2007);
 553. Lis. P., Nowak W.; "Efekty racjonalizacji zapotrzebowania na ciepło kompleksu budynków edukacyjnych.. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. Materiały Konferencyjne – streszczenia. XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. "; Łódź AnnGraf, s. 99-100; (2007);
 554. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Metody separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych, "; Monografia Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce pod red. R. Buczkowskiego, Wyd. Nauk. Uniw. M. Kopernika, str. 69-78, 2007.; (2007);
 555. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MATYSIAK A.; "Mezoporowate materiały z popiołów lotnych do separacji dwutlenku węgla ze spalin "; Monografia. Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielskiego, str. 85-94, 2007. ; (2007);
 556. Malina G., Bień J.D. Bień B.; "Towards sustainable sludge management in Poland: the current status and perspectives"; Water Practice & Technology; 2; (2007);
  [Streszczenie]
 557. Abstract

 558. Malina G., Bień J.D., Bień B.; "Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce"; Wodociągi i Kanalizacja; 9(43); (2007); str. 20-22
 559. Mirek P., Nowak W.; "Application of laser sheet technique for measurement of particle velocity in a free stream"; Sympozjum i VII wasztaty modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk/Wieżyca, 18-20.06.2007; (2007);
  [Streszczenie]
 560. In the paper the results of experimental studies of particle velocity fields in a free stream are presented. The authors have applied the laser sheet technique for registering velocity fields at the outlet of a nozzle system used for introducing limestone particles into a power boiler for a desulfurization process. In the present research, limestone particles were used as a seeding. The measurement technique used in the tests enables determination of three components of the velocity vector on the basis of analysis of one multiexposure picture. As the source of the coherent light a laser diode with power of about 1 W is used. The laser diode must be operated by a special designed digital current generator. Thanks to that, it is possible to modulate electronically not only the carrier frequency but also the shape of individual pulses. The technique has many significant advantages which are: no problem with directional ambiguity, wide range of the application both for low and high speed flows, measurement of acceleration of particles flowing in the system, determination of the parameters of particle trajectories (length, direction, angle at which particles cross the laser light sheet), analysis of the overlapping velocity fields. The novel algorithm for quantitative analysis of specklegrams was proposed. It consists in using the scanline, which is the searching of the particle trajectories by their rotating and the application of the correlation technique for the determined periodic brightness distribution function. In comparison with conventionally used methods, like PIV, the described method gives a possibility to analyse heterogeneous velocity fields, where in a small area of a light plane overlapping velocity fields can be observed. The method enables one to determine simultaneously the parameters of a velocity field as well as particle trajectories.

 561. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "The influence of air nozzles’ shape on the NOx emission in the large-scale 670 MWt CFB boiler"; Fluidization XII, New Horizons in Fluidization Engineering; XII; (2007); str. 969-976
  [Streszczenie]
 562. An analysis of the influence of air nozzles’ shape design on the NOx emission in the large-scale CFB boilers operated under comparable operating conditions was undertaken in the study. The obtained results have shown, that the change in primary air distribution in the lower part of the combustion chamber has substantially influenced the intensity of the combustion process and the temperature distribution along the CFB structure height.

 563. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie węgla w tlenie"; Karbo; nr 2; (2007); str. 103-108
 564. Nowak W., Czakiert T., ; "Generowanie energii elektrycznej w technologii tlenowej"; Mat. V Konferencji Naukowej – Technologie energetyczne nowej generacji, Bielsko-Biała, 24-25 maja; (2007); str. 79-88
 565. P. Mirek, R. Sekret, W. Nowak; "The influence of air nozzles’ shape on the NOx emission in the large-scale 670 MWt CFB boiler"; Fluidization XII, New Horizons in Fluidization Engineering; XII; (2007); str. 969-976
  [Streszczenie]
 566. An analysis of the influence of air nozzles’ shape design on the NOx emission in the large-scale CFB boilers operated under comparable operating conditions was undertaken in the study. The obtained results have shown, that the change in primary air distribution in the lower part of the combustion chamber has substantially influenced the intensity of the combustion process and the temperature distribution along the CFB structure height.

 567. P. Mirek, W. Nowak; "Application of laser sheet technique for measurement of particle velocity in a free stream"; Sympozjum i VII wasztaty modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk/Wieżyca, 18-20.06.2007; (2007);
  [Streszczenie]
 568. In the paper the results of experimental studies of particle velocity fields in a free stream are presented. The authors have applied the laser sheet technique for registering velocity fields at the outlet of a nozzle system used for introducing limestone particles into a power boiler for a desulfurization process. In the present research, limestone particles were used as a seeding. The measurement technique used in the tests enables determination of three components of the velocity vector on the basis of analysis of one multiexposure picture. As the source of the coherent light a laser diode with power of about 1 W is used. The laser diode must be operated by a special designed digital current generator. Thanks to that, it is possible to modulate electronically not only the carrier frequency but also the shape of individual pulses. The technique has many significant advantages which are: no problem with directional ambiguity, wide range of the application both for low and high speed flows, measurement of acceleration of particles flowing in the system, determination of the parameters of particle trajectories (length, direction, angle at which particles cross the laser light sheet), analysis of the overlapping velocity fields. The novel algorithm for quantitative analysis of specklegrams was proposed. It consists in using the scanline, which is the searching of the particle trajectories by their rotating and the application of the correlation technique for the determined periodic brightness distribution function. In comparison with conventionally used methods, like PIV, the described method gives a possibility to analyse heterogeneous velocity fields, where in a small area of a light plane overlapping velocity fields can be observed. The method enables one to determine simultaneously the parameters of a velocity field as well as particle trajectories.

 569. Sekret R., Czakiert T., Nowak W. ; "Kierunki rozwoju kotłów fluidalnych dla energetyki zawodowej"; Mat. I Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 18-19 października; (2007); str. 565-576
 570. Sekret R., Muskała W., Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W. , Walkowiak R. ; "Analiza możliwości wykorzystania biomasy w kotłach fluidalnych do produkcji elektryczności w BOT Elektrownia Turów S.A."; Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery 132, s.237-246 ; (2007);
 571. Szymanek A, Nowak W, ; " The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers. "; Chemical and Process Engineering, 28; ISSN 0208-6425; (2007); str. 259-27
 572. Szymanek A., Nowak ; "Mechanically activated limestone sorbents"; Chemical and Process Engineering,; 28; (2007); str. 127-137
 573. Szymanek A., Nowak ; "The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers"; Chemical and Process Engineering, ; 28; (2007); str. 259-272
 574. Szymanek A., Nowak W. ; "Mechanically activated limestone sorbents"; Chemical and Process Engineering, 28 ; ISSN 0208-6425; (2007); str. 127-137
 575. Bień B., Soboniak E., Bień J.D.; "The effect of thixotropy on the rheological characteristics of industrial sewage sludge"; IWA Specialized Conference - Sustainable sludge management: state of the art, challenges and perspectives; Moscow, Russia, 29-31 May; (2006); str. 137-143
 576. Bis Z., Czakiert T.; "Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem"; XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej; Polityka Energetyczna, Tom 9, zeszyt specjalny; (2006); str. 329-342
 577. Bis Z., Czakiert T. ; "Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. XX Konferencji – Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej: Rynki paliw i energii, Zakopane, 8-11 października; (2006); str. 329-342
 578. Błaszczuk A. ; "Zastosowanie techniki Schlieren w analizie propagacji dwutlenku węgla w powietrzu"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol.43, Nr 4, s. 116-123; (2006); str. 116-123
 579. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Studies of the Convective Heat Transfer Around the Horizontal Cylinder in Quasi-Laminar Flows"; Proceedings of the 11th International Symposium of Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin-Międzyzdroje, s. 459-468; (2006); str. 459-468
 580. Błaszczuk A., Nowak W.; "Analiza opływu poziomego cylindra w warunkach konwekcji swobodnej"; VI Warsztaty. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Metody numeryczne. Stawiska (koło Kościerzyny) ; (2006);
 581. Błaszczuk A., Nowak W.; "Wizualizacja propagacji dwutlenku węgla w powietrzu za pomocą techniki Schlieren"; Ochrona powietrza atmosferycznego. Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Praca zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego. Wrocław, s. 19-22; (2006);
 582. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical treatment of an initial-boundary value problem for fractional partial differential equations"; Signal processing; 86; (2006); str. 2619-2631
 583. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical solutions of a boundary value problem for the anomalous diffusion equation with the Riesz-Feller fractional operator"; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 44(2); (2006); str. 393-403
 584. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 87; (2006); str. 531-538
 585. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fluidized Bed Combustion in Oxygen-Enriched Conditions"; Proc. of the 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Vienna, Austria, May 21-24; (2006);
 586. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Wpływ atmosfery wzbogaconej tlenem na emisję NOX z procesu fluidalnego spalania w warstwie cyrkulacyjnej"; Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca; (2006); str. 103-109
 587. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Organizacja spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk, 20-22 września; (2006);
 588. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach spalania węgli w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21 października; (2006); str. 17-25
 589. Leszczyński J.S.; "On some problems in non-stationary particulate flows simulation"; Proceedings of the l6th IMACS World Congress on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation, Lausanne, Switzerland; (2006);
 590. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "A discrete model of the dynamics of granular cohesive flows"; Proc. of the 35th Solid Mechanics Conference, Volume of Abstracts, Cracow; (2006); str. 89-90
 591. Lis P.; "Interpretacja zmian sezonowego zużycia ciepła do ogrzewania budynków edukacyjnych. "; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 2; (2006); str. 29-33
 592. Lis P.; "Skorygowane wskaźniki energetyczne w graficznej analizie zużycia ciepła do ogrzewania budynków edukacyjnych. "; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 3; (2006); str. 14-17
 593. Lis P.; "Zużycie ciepła do ogrzewania w aspekcie eksploatacji budynków edukacyjnych. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja R. XXXVII(434): 2006 nr 5, s. 18-21"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 5; (2006); str. 18-21
 594. Lis P. ; "Analiza zużycia ciepła do ogrzewania i jej rola w zarządzaniu energią w budynkach użyteczności publicznej. Streszczenie referatu. W: Dzień Informacji o Transferze Technologii – Innowacyjne Techniki Grzewcze Częstochowa 15.09.2006. "; Częstochowa KEMOT Drukarnia na Warcie; (2006); str. 23-24
 595. Lis P., Lis A. ; "Okna a straty ciepła i wentylacja ogrzewanych budynków edukacyjnych. "; Czasopismo Techniczne – Budownictwo Międzynarodowe Seminarium ENERGODOM 2006 Kraków 18-20.10.2006, Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; z.5-B/2006; (2006); str. 423-432, c
 596. Lis P., Nowak W. ; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne w budynkach edukacyjnych. "; Warstwy. Dachy i Ściany ; 1; (2006); str. 85-87
 597. Lis P., Nowak W. ; "Potencjalny efekt ekonomiczny racjonalizacji zużycia ciepła do ogrzewania lokalnej grupy budynków edukacyjnych. "; Czasopismo Techniczne – Budownictwo , Międzynarodowe Seminarium ENERGODOM 2006 Kraków 18-20.10.2006, część II. Kraków Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; z.5-B/2006; (2006); str. 433-442
 598. Lis P., Nowak W.: ; "Zużycie ciepła a obliczone zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków edukacyjnych. "; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; 1; (2006); str. 26-30
 599. Lis P., Sekret R., Nowak W.; "Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna racjonalizacji gospodarki ciepłem w obiektach Politechniki Częstochowskiej. "; Materiały Konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej „Zaopatrzenie w energię gminy – nowoczesne technologie produkcji energii z węgla i biomasy dla ciepłownictwa i indywidualnego ogrzewnictwa” Częstochowa 30.06.2006. Katowice Pol; (2006); str. 22-23
 600. Malina G., Bień J.D., Bień B. ; "Towards sustainable sludge management in Poland: the current status and perspectives"; IWA Specialized Conference - Sustainable sludge management: state of the art, challenges and perspectives; Moscow, Russia, 29-31 May; (2006); str. 765-771
  [Streszczenie]
 601. The status of sewage sludge management in Poland is presented. Current management practices are reviewed, and the problems associated with them evaluated, including technological aspects, as well as institutional issues, such as enforcement of legislation and problems with utilization. Perspectives for more sustainable sludge management practices are outlined and briefly discussed.
 602. Mirek P., Nowak W.; "Operating conditions of arrowhead nozzles and the windbox in a 235 MWe CFB boiler"; 19th FBC Conference, 21-24 May 2006, Vienna, Austria; ISBN 3-200-00645-5; (2006); str. -
  [Streszczenie]
 603. The article presents the results of experimental studies on arrowhead nozzles operating in a 235 MWe-power fluidized-bed boiler. The main problems of nozzle design have been identified and a simple modification to the nozzle construction has been proposed, which prevents the bed material from pouring over to the windbox space. The experimental examination of arrowhead nozzles has shown that the backflow of material to the windbox can be caused by the vertical and horizontal pressure gradients, as well as the injection of material to the nozzle outlet opening.
 604. Mirek P., Nowak W.; "Operating conditions of arrowhead nozzles and the windbox in a 235 MWe CFB boiler"; 19th FBC Conference, 21-24 May 2006, Vienna, Austria ; ISBN 3-200-00645-5; (2006);
  [Streszczenie]
 605. The article presents the results of experimental studies on arrowhead nozzles operating in a 235 MWe-power fluidized-bed boiler. The main problems of nozzle design have been identified and a simple modification to the nozzle construction has been proposed, which prevents the bed material from pouring over to the windbox space. The experimental examination of arrowhead nozzles has shown that the backflow of material to the windbox can be caused by the vertical and horizontal pressure gradients, as well as the injection of material to the nozzle outlet opening.

 606. Mirek P., Nowak W.; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach układów fluidyzacyjnych. "; Systems. Journal of transdisciplinary systems science. Vol. 11, No.1, 240-246; (2006);
  [Streszczenie]
 607. In this paper the results of experimental studies of particle velocity fields in a circulating fluidized bed are presented. Measurements of particle velocity were carried out by means of a novel laser sheet technique, in which the laser beam was modulated with the help of an electronic modulator. Thanks to that, it was possible to register multiexposure pictures, called specklegrams, which record single particle trajectories in selected areas of the flow. On the basis of this, three components of particle velocity vector can be estimated.

 608. Mirek P., Nowak W.; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach układów fluidyzacyjnych"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006; ISBN 83-7085-969-0; (2006);
  [Streszczenie]
 609. W pracy opisano możliwości wykorzystania techniki laserowego noża świetlnego do badania cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej. W badaniach wykorzystano laserowy nóż świetlny wygenerowany przez laser półprzewodnikowy dużej mocy, co pozwoliło na elektroniczną modulację wiązki oraz rejestrację trójwymiarowego pola prędkości ziaren z wykorzystaniem komercyjnej kamery CCD, pracującej ze standardową częstotliwością telewizyjną. Do elektronicznej modulacji wiązki wykorzystano opracowany w KOWiOA Politechniki Częstochowskiej mikroprocesorowy sterownik prądowy umożliwiający dowolne modelownie kształtu oraz częstotliwości generowanych impulsów prądowych. Analiza zarejestrowanych obrazów wieloekspozycyjnych dokonana została przy wykorzystaniu autorskiego oprogramowania. Drugim z testowanych detektorów była quasipunktowa ultraszybka linijka fotodiodowa. W tym przypadku, pomiary wykonywano przy niezmodulowanej wiązce światła laserowego. Przedstawiono wyniki pomiarów względnej koncentracji oraz prędkości ziaren, zarejestrowane w rzadkich strefach kolumny fluidyzacyjnej. Ponadto, dokonano porównania prezentowanych metod pomiarowych w odniesieniu do standardowo wykorzystywanych technik PIV, wykorzystujących dwuklatkową jednoekspozycyjną rejestrację obrazów, jak również znanych quasipunktowych technik pomiarowych, wykorzystujących ideę amplitudowego filtra cieniowego.

 610. Mirek P., Sekret R., Nowak W. ; "Badania warunków przepływowych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy"; Systems. Journal of transdisciplinary systems science.Vol. 11, No. 1, 232-239; Vol. 11, No. 1; (2006); str. 232-239
  [Streszczenie]
 611. The article presents the results of operational, numerical and experimental studies on windbox operating in a 235 MWe-power fluidized-bed boiler. The main problems of windbox design have been identified in the context of the problem of loose material backflow into the windbox space.

 612. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Badanie warunków przepływowych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006; ISBN 83-7085-969-0; (2006);
  [Streszczenie]
 613. Dno dyszowe kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF) jest elementem oddzielającym komorę paleniskową od komory sprężonego powietrza, a więc obszar, w którym rozpatrywać można jedynie przepływ gazu od obszaru, w którym można rozpatrywać zjawiska typowe dla warunków spalania, burzliwego mieszania, segregacji oraz aglomeracji mieszaniny wielofazowej. Z uwagi na dużą wartość ciśnienia statycznego w skrzyni powietrznej, warunki przepływowe tworzące się w jej objętości będą odzwierciedlone w komorze paleniskowej kotła. Występujące w źle zaprojektowanych skrzyniach powietrznych niejednorodne pole prędkości pod rusztem staje się źródłem nierównomiernego rozdziału powietrza w komorze paleniskowej kotła, a to z kolei skutkuje nierównomiernym rozkładem temperatury w komorze kotła i wzrostem emisji, a także powstawaniem spieków [1, 2]. Z tego względu, badanie warunków przepływowych panujących w skrzyniach sprężonego powietrza powinno być pierwszym krokiem na drodze do optymalizacji pracy rusztu powietrznego. Jak wykazują badania laboratoryjne [3, 4, 5], niekorzystne zjawisko przesypywania materiału warstwy do objętości wewnętrznej skrzyni może być spowodowane nierównomiernością pola prędkości pod rusztem [6]. Dlatego też, w procesie projektowania kotła fluidalnego dużą uwagę powinno poświęcać się poprawności zaprojektowania skrzyni powietrznej. Jej zadaniem jest zapewnienie równomiernego rozpływu powietrza pierwotnego w przekroju poprzecznym dolnej części komory spalania. Spełnienie tego warunku ma związek z koniecznością uzyskania jednorodnej fluidyzacji i wynikającego z tego jednorodnego stężenia tlenu w przekroju poprzecznym komory.

 614. P.Mirek, R.Sekret, W.Nowak ; "Badanie warunków przepływowych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006, Politechnika Wrocławska, ISBN 83-7085-969-0; (2006);
  [Streszczenie]
 615. The article presents the results of operational, numerical and experimental studies on windbox operating in a 235 MWe-power fluidized-bed boiler. The main problems of windbox design have been identified in the context of the problem of loose material backflow into the windbox space.

 616. P.Mirek, W.Nowak; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach układów fluidyzacyjnych"; XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006, Politechnika Wrocławska, ISBN 83-7085-969-0; (2006);
  [Streszczenie]
 617. W pracy opisano możliwości wykorzystania techniki laserowego noża świetlnego do badania cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej. W badaniach wykorzystano laserowy nóż świetlny wygenerowany przez laser półprzewodnikowy dużej mocy, co pozwoliło na elektroniczną modulację wiązki oraz rejestrację trójwymiarowego pola prędkości ziaren z wykorzystaniem komercyjnej kamery CCD, pracującej ze standardową częstotliwością telewizyjną. Do elektronicznej modulacji wiązki wykorzystano opracowany w KOWiOA Politechniki Częstochowskiej mikroprocesorowy sterownik prądowy umożliwiający dowolne modelownie kształtu oraz częstotliwości generowanych impulsów prądowych. Analiza zarejestrowanych obrazów wieloekspozycyjnych dokonana została przy wykorzystaniu autorskiego oprogramowania. Drugim z testowanych detektorów była quasipunktowa ultraszybka linijka fotodiodowa. W tym przypadku, pomiary wykonywano przy niezmodulowanej wiązce światła laserowego. Przedstawiono wyniki pomiarów względnej koncentracji oraz prędkości ziaren, zarejestrowane w rzadkich strefach kolumny fluidyzacyjnej. Ponadto, dokonano porównania prezentowanych metod pomiarowych w odniesieniu do standardowo wykorzystywanych technik PIV, wykorzystujących dwuklatkową jednoekspozycyjną rejestrację obrazów, jak również znanych quasipunktowych technik pomiarowych, wykorzystujących ideę amplitudowego filtra cieniowego.

 618. Panowski M., Klajny R.; "Modelling and Optimisation of Cogeneration Plant Thermal Cycle"; Archives of Thermodynamics; Vol. 27 nr 4; (2006); str. 179-187
 619. Sekret R., Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W., Jabłoński J., Walkowiak R. ; "Badania możliwosci wydłużania czasu eksploatacji nurnika cyklonu w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów; Prace IMiUE Politechniki Ślaskiej; (2006); str. 309-323
 620. Szymanek A; "Trawertyn w odsiarczaniu spalin"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, t 9,nr 3 ; ISSN 1505-3695; (2006); str. 273-285
 621. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów wysokowapniowych do produkcji sorbentów"; materiały konferencyjne, Przetwarzanie i wykorzystanie popiołów wysokowapniowych, Bełchatów ; (2006);
 622. 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 ; "29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. "; 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 623. Andrzejczyk M., Kobyłecki R., Nowak W., Bis Z.; "Effect of Cyclone Separation Efficiency on Emission and Operating Parameters of Circulating Fluidized Bed Boilers"; Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds; Chiny; (2005); str. 907 - 914
 624. Bień J.D, Meer ter J., Rulkens W.H., Rijnaarts H.H.M ; "A GIS-based approach for the long-term prediction of human health risks at contaminated sites"; Environmental Modeling and Assessment; Vol 9, no 4; (2005); str. 221-226
  [Streszczenie]
 625. A Health Index/Risk Evaluation Tool (HIRET) has been developed for the integration of risk assessment and spatial planning using GIS capabilities. The method is meant to assist decision makers and site owners in the evaluation of potential human health risk with respect to land use. Human health risk defined as the potential adverse effects on human life or health is generally accepted as the most important aspect for site assessment and planning of remediation strategies. It concerns polluted sites that endanger human health on one hand and derelict land that does not cause the immediate risk on the other hand. In current state-of-the-art risk-assessment, long-term spatial and temporal changes of risks, in relation to changes in contamination patterns and land use functions, are not taken into account. The aim of this paper is to demonstrate the methodology developed for human health risk assessment in aspect of spatial and temporal domain. HIRET was developed as an extension for ESRI software ArcView 3.2 and allows performing dynamic human health risk assessment in long-term period, which is relevant for land use planning. The paper illustrates how such methodology can assist in environmental decision-making to enhance the efficiency of contaminated land management. A case study of contaminated site is given showing how data can be used within a GIS framework to produce maps indicating areas of potential human health risk.
 626. Bień J.D., G. Malina, J ter Meer, W. Rulkens, H.H.M. Rijnaarts; "Preliminary Human Health Risk Prediction at Contaminated Megasites"; Consoil 2005; CD-ROM, C.9; (2005); str. 722-729
 627. Bień J.D., Nowak W.; "Wpływ parametrów procesowych na jakość otrzymywanego gazu podczas zgazowania osadów ściekowych w warstwie fluidalnej"; Fluidalne spalanie paliw w energetyce, Częstochowa; (2005); str. 203-214
  [Streszczenie]
 628. Zasadniczym celem racjonalnie prowadzonej gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków jest minimalizacja ich objętości oraz eliminacja organizmów chorobotwórczych. Metody termiczne zapewniają realizację tego celu prowadząc do destrukcji patogenów przy wydatnym zmniejszeniu ilości wytwarzanych osadów. Jedną z metod termicznych jest zgazowanie, które przy niedomiarze tlenu w komorze reaktora prowadzi do przekształceń stałej lub ciekłej substancji organicznej do gazu o określonej wartości kalorycznej. W artykule przedstawiono podstawowe typy gazyfikatorów oraz wskazano wpływ parametrów procesowych na jakość otrzymywanego gazu podczas zgazowania osadów w warunkach fluidyzacyjnych.
 629. Bień J.D., Nowak W. ; "Zgazowanie osadów ściekowych Cz. I"; Czysta Energia; 4(44); (2005);
 630. Bień J.D., Nowak. W. ; "Zgazowanie osadów ściekowych Cz. II"; Czysta Energia; 5(45); (2005); str. 28-29
 631. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Investigation of Natural Convection around a Horizontal Cylinder using Schlieren Techniques"; 5th International Symposium on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion ISMF’05, Xian China, 3-6 lipiec ; (2005);
 632. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w technice kotłowej"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec, s. 191-202; (2005); str. 191-202
  [Streszczenie]
 633. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z polowymi pomiarami temperatury stosowanymi w energetyce z wykorzystaniem detektorów promieniowania podczerwonego. Główną uwagę poświęcono problemom towarzyszącym pomiarom termowizyjnym, z jednoczesnym wskazaniem źródła błędów, na jakie należy zwracać szczególną uwagę podczas przeprowadzania krytycznej interpretacji zarejestrowanych termogramów

 634. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "The measurement of natural convection by means of modified Schlieren technique"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 193-200; (2005); str. 193-200
 635. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcji swobodnej wokół grzejnika płytowego za pomocą zmodyfikowanego układu Schlieren"; XIX Zjazd Termodynamików, Sopot, 5-8.09.2005, s. 121-122; (2005); str. 121-122
 636. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical solutions of a boundary value problem for the anomalous diffusion equation with the Riesz fractional derivative"; Proceedings of the l6th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2005, Czestochowa; (2005); str. CD-ROM
 637. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Using fractional calculus for generation of alpha – stable Levy probability density functions"; Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science; 1(4); (2005); str. 24-33
 638. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W; "Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych w tlen"; Fluidalne spalanie paliw w energetyce – Złotniki Lubańskie ; (2005); str. 153-162
 639. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Mat. Konferencji - Fluidalne spalanie paliw w energrtyce, Złotniki Lubańskie, 29 czerwca-2 lipca; (2005); str. 153-162
 640. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Badania doświadczalne fluidalnego spalania węgla brunatnego w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; tom 26, nr 4; (2005); str. 831-845
 641. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Oxy-Combustion in CFB Conditions"; Proc. of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 447-454
 642. Czakiert T., Kobyłecki R., Bis Z. Muskała W., Nowak W. ; "Oxy-Combustion in CFB Conditions"; Circulating Fluidized Bed Technology VIII. Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds; Chiny; (2005); str. 447 - 454
 643. Klajny R., Panowski M.; "Optymalizacja parametrów cieplnych siłowni skojarzonej"; Konferencja Naukowa. Zrównoważone Systemy Energetyczne. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zakopane; 83-919332-6-1; (2005); str. 345-353
 644. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W; "Authothermal Upgrading of Biomass and Wastes for Clean and Efficient Production of Power"; Proc. of the 2005 International Conference on Coal Science; Okinawa, Japan; (2005);
 645. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.; "Paliwo z biomasy i paliw alternatywnych"; Czysta Energia ; 3; (2005);
 646. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W.; "Zwaloryzowana biomasa i paliwa alternatywne – wartościowe surowce dla czystej konwersji energii"; Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie; nr 3/4; (2005); str. 44 –
 647. Leszczyński J.S.; "Dyskretny model dynamiki zderzeń w przepływach materiałów granulowanych"; Monografia nr 106, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2005); str. 1-183
 648. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "Modelling the dynamics of multiparticle collisions in the gas-granular flow"; Proceedings of the l6th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa; (2005); str. CD-ROM
 649. Lis A., Lis P.; "Charakterystyka izolacji przeciwwilgociowych stosowanych w przegrodach budowlanych"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2005); str. 193-201
 650. Lis P.; "The efficience of solutions to increasing of thermoinsulating properties of roofbars"; Zbornik prispevkov z konferencie s medzinárodnou úèastou. VI Konferencia PORUCHY A REKON©TRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁ©TOV A STRIECH Slovakia Podbanske 21-19.03.2005, Technická Univerzita v Ko¹iciach – Stávebna fakulta, Do; (2005); str. 163-169
 651. Lis P.; "Statystyczna charakterystyka termoizolacyjności wybranych przegród zewnętrznych budynków szkół"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXVI(422): 2005 nr 5; (2005); str. 22-25
 652. Lis P.; "Różnice pomiędzy teoretycznymi a rzeczywistymi potrzebami cieplnymi ogrzewanych budynków"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2005. Łódź AnnGraf; (2005); str. 78-85
 653. Lis P.; "Monitorowanie sezonowej energochłonności ogrzewania budynków edukacyjnych"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2005); str. 211-217
 654. Lis P.; "Real heat consumption for heating of educational building and heat losses by outer partitions"; Zbornik Prednasok. 6 medzinárodná konferencia BUDOVA A ENERGIA Slovakia Podbanské 12.10-14.10.2005; (2005); str. 110-113
 655. Lis P., Nowak W.; "Problemy wskaźnikowej oceny efektywności energetycznej ogrzewanych budynków"; Problemy povy¹eniâ effektivnosti deiatelnosti predpriâtij. Materialy me¾dynarodnoj nayèno-praktièeskoj konferencii, Brest 2005. Brest Brestskij Gosudarstvennyj Tehnièeskij Universitet; (2005); str. 41-43
 656. Lis P., Nowak W.; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne a zuzycie ciepła do ogrzewania budynków szkół"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXVI(422): 2005 nr 4; (2005); str. 15-18
 657. Lis P., Nowak W.; "Analiza zmian sezonowego zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2005. Łódź AnnGraf; (2005); str. 86-93
 658. Lis P., Nowak W.; "Zastosowanie skorygowanych wskaźników energetycznych dla budynków edukacyjnych"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2005); str. 218-223
 659. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "A thermogravimetric study of the adsorption of CO2 on zeolites synthesized from fly ash"; Thermochimica Acta; 437; (2005); str. 67-74
 660. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Adsorption of sulfur dioxide on zeolites from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 14; (2005); str. 267-270
 661. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w mezoporowate materiały"; Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej - Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 309-317, 2005.; (2005);
 662. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermogravimetric study of unburned carbon present in fly ashes, "; European Conference on Calorimetry and Thermal Analysis for Environment, ECCTAE, Zakopane, Poland, str.96 (abstract), 2005.; (2005);
 663. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites"; Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 664. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., i inni; "Mezoporowate sita molekularne z popiołów lotnych, "; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Pod. red. W. Nowaka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 171-179, 2005. ; (2005);
 665. MALMUR K., (...) MAJCHRZAK-KUCEBA I., i inni; "Wykorzystanie metody SNCR do redukcji NOx w kotle fluidalnym"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej str. 222-232, 2005.; (2005);
 666. Mirek P., Błaszczuk A., Nowak W.; "Measurement of particle velocity by means of a modulated laser beam"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 381-388; (2005); str. 381-388
  [Streszczenie]
 667. In this paper the results of experimental studies of particle velocity fields in a free stream are presented. Measurements of particle velocity were carried out by means of a novel laser sheet technique, in which the laser beam was modulated with the help of an electronic modulator. Thanks to that, it was possible to register multiexposure pictures, called specklegrams, which record single particle trajectories in selected areas of the flow. On the basis of this, three components of particle velocity vector can be estimated. The novel algorithm for quantitative analysis of specklegrams was proposed. It consists in using the scanline, which is the searching of the particle trajectories by their rotating and the application of the correlation technique for the determined periodic brightness distribution function

 668. Mirek P., Mirek J., Nowak W.; "The experimental investigation of arrowhead nozzles operating in a 235 MWe CFB boiler"; Circulated Fluidized Bed Technology VIII, Hangzhou, China, May 10-13 ; (2005); str. 885-890
  [Streszczenie]
 669. The article presents the results of numerical and experimental studies on arrowhead nozzles operating in a 235 MWe-power fluidized-bed boiler. The main problems of nozzle design have been identified, and a simple modification to the nozzle construction has been proposed, which prevents the bed material from pouring over to the windbox space

 670. Mirek P., Mirek J., Sekret R., Nowak W.; "Nozzles in CFB boilers"; Circulated Fluidized Bed Technology VIII, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 877-884
  [Streszczenie]
 671. Factors influencing the phenomenon of bed material backflow into the windbox through the arrowhead nozzles installed on the grid of a 235 MWe–power CFB boiler are discussed in the paper. On the basis of the operational tests and laboratory model tests, consideration is given to a specific effect of the windbox velocity field on inert bed material backflow into the windbox

 672. Mirek P., Nowak W.; "Wpływ pola prędkości pod rusztem na zjawisko przesypywania materiału warstwy do objętości skrzyni powietrznej kotła fluidalnego"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec; (2005); str. 180-190
  [Streszczenie]
 673. W artykule omówiono czynniki wpływające na zjawisko przesypywania materiału warstwy do objętości skrzyni powietrznej przez dysze powietrzne zainstalowane na ruszcie kotła CFB o mocy 235 MWe. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchowych kotła, jak również numerycznych i modelowych badań laboratoryjnych zwrócono uwagę na szczególny wpływ pola prędkości formującego się pod rusztem na problem przesypywania materiału inertnego do skrzyni powietrznej

 674. Mirek P., Nowak W.; "Wpływ pola prędkości skrzyni powietrznej na transport materiału sypkiego do objętości skrzyni"; IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP’ 2005, 27-29.09.2005, Sielpia-Kielce; (2005); str. 199-206
  [Streszczenie]
 675. W artykule omówiono wyniki eksperymentalnej i numerycznej analizy wpływu jednorodności pola prędkości formującego się pod rusztem kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF) na warunki przesypywnia się materiału inertnego z komory paleniskowej kotła do objętości skrzyni powietrznej. Wskazano możliwości ograniczenia tego zjawiska, jak również określono przyczyny jego występowania

 676. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Analiza numeryczna wpływu ukształtowania dyszy powietrznej na emisję tlenków azotu z komory paleniskowej kotła fluidalnego"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec; (2005); str. 231-242
  [Streszczenie]
 677. W artykule omówiono wpływ konstrukcji dysz powietrznych na emisję tlenków azotu z komory paleniskowej kotła fluidalnego o mocy 235 MWe. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchowych kotła, jak również badań numerycznych zwrócono uwagę na możliwość wyrównania profilu temperatury w komorze paleniskowej kotła, jak również ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez odpowiednie ukształtowanie geometrii dysz powietrznych

 678. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Technika laserowego noża świetlnego w badaniach przepływów wielofazowych"; V WARSZTATY Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Stawiska, k. Kościerzyny, 02-04.09.2005 ; (2005);
  [Streszczenie]
 679. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania techniki laserowego noża świetlnego w badaniach przepływów wielofazowych typu gaz-ciało stałe. Szczególny nacisk położono na rozwijaną przez autorów od wielu lat technikę laserowego noża świetlnego modulowanego programowo. Wskazano możliwości wyznaczenia wszystkich składowych wektora prędkości ziaren w oparciu o zastosowanie lasera półprzewodnikowego współpracującego z programowalnym generatorem prądowym oraz kamerą CCD pracującą ze standardową częstotliwością telewizyjną

 680. Mirek P., Sekret R., Nowak W. ; "Optyczna sonda telemetryczna w badaniach przepływów wielofazowych"; V WARSZTATY Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Stawiska, k. Kościerzyny, 02-04.09.2005; (2005);
  [Streszczenie]
 681. W artykule przedstawiono konstrukcję sondy telemetrycznej zbudowanej na bazie wielosegmentowej fotodiody, a także sposób jej wykorzystania w analizie prędkości i koncentracji ziaren w układach fluidyzacyjnych. Ponadto omówiono wady i zalety sondy w porównaniu z innymi optycznymi metodami punktowymi inwazyjnymi i nieinwazyjnymi.

 682. Mirek P., Sekret R., Nowak W.; "Measurement Techniques Used in Experimental Investigations of Gas-Solid Flows, Especially in Fluidization Processes"; V Warsztaty. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Materiały. Stawiska k.Kościerzyny; 83-88237-95-0; rys.bibliogr.poz.38. (pełny tekst na CD-ROM 20s.); (2005); str. 31-32
 683. Mirek P., Sekret. R., Nowak W. ; "Measuring techniques in the testing of gas-solid flows in the combustion chambers of large-power CFB boilers"; Turbulence, Vol. 11; (2005); str. 149-160
 684. Nowak W., Bis Z., Kobylecki R. ; "Produkcja zwaloryzowanych paliw, ciepła i energii elektrycznej z surowych paliw odnawialnych i biomasy"; III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Współspalanie Biomasy i Paliw Alternatywnych”; Wisła; (2005);
 685. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Energooszczędność, ekologiczność i inteligencja budynku w zintegrowanej koncepcji projektowej"; I Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”. Częstochowa-Podlesice 26-28.09.2005. Częstochowa. Wydawnictwo na płycie CDz załączonym zbiorem streszczeń; (2005);
 686. Rajczyk R., Nowak W. ; "PM10 and PM2,5 emission from biomass combustion"; Konferencja naukowo-techniczna "Wastes & Biomass Combustion & Co-combustion". Wrocław, 16-17.11; (2005);
 687. Rajczyk R., Nowak W.; "Pierwiastki śladowe w węglach i biomasie."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowiek; (2005); str. 156-161
 688. Sekret R., Mirek P., Nowak W.; "Operational experiences of a 262 MWe compact circulating fluidized bed boiler at Turow power station"; Circulated Fluidized Bed Technology VIII, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 1002-1008
 689. Sekret R., Mirek P., Nowak W.; "In-situ measurements of two-phase flow behaviour in a large-scale fluidized bed boiler"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June; (2005); str. 457-462
  [Streszczenie]
 690. Understanding of the two-phase flow behavior in Fluidized Bed Boilers (FBB) is the key to successful design and scale-up of FBB systems. A lot of local measurement techniques have been suggested and applied to the scientific research of small-scale fluidized beds. Only few of these measurement techniques have been applied to large-scale industrial fluidized bed reactors. This paper will present a measurement technique, which was used to analyze in-furnace processes in a 670 MW Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler in Turow, Poland. Different probes were used to investigate the horizontal distribution of solid size over the furnace cross-section. The following probes have been designed: a solids sampling probe, momentum probes, a dual pressure probe and a capacitance probe

 691. Sekret R., Mirek P., Nowak W. ; "Techniki pomiarowe w badaniach przepływów gaz-ciało stałe w komorach paleniskowych kotłów dużej mocy z CWF"; V WARSZTATY Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe. Stawiska, k. Kościerzyny, 02-04.09.2005 ; (2005);
  [Streszczenie]
 692. Understanding of the two-phase flow behavior in Fluidized Bed Boilers (FBB) is the key to successful design and scale-up of FBB systems. A lot of local measurement techniques have been suggested and applied to academic investigations of small-scale fluidized beds. Only few of these measurement techniques have been applied to large-scale industrial fluidized bed reactors. This paper will be presented measurement technique, which were used to analyze in-furnace processes in a 670 MW Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler in Turow, Poland. Probes are used to investigate the horizontal distribution over the furnace crosssection of solids size-distribution, solids flux, solids momentum, solids-volume concentration and gas concentration. The following probes have been designed: solids and gas sampling probe, momentum probe, dual pressure probe and capacitance probe

 693. Sekret R., Mirek P., Nowak W.; "Techniki pomiarowe w badaniach przepływów gaz-ciało stałe w komorach paleniskowych kotłów fluidalnych"; Rational Energy Consumption – 1st International Scientific Workshop, Jarnołtówek 13-14 października 2005; (2005); str. 71-76
 694. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. I. Wiek geologiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1; ISSN 1230-7408; (2005); str. 7-12
 695. Szymanek A; " Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. II. Skład chemiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 4; ISSN 1230-7408; (2005); str. 117-122
 696. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. III. Skład frakcyjny warunkujący własności sorpcyjne"; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 6; ISSN 1230-7408; (2005); str. 199-205
 697. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów lotnych do produkcji sorbentów"; Popioły z energetyki, Zakopane ; (2005); str. 325-334
 698. Szymanek A, Nowak W, ; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers, CFB Technology VIII"; International Academic Publisher, World Publishing Corporation, (monografia); ISBN-7-5062-7442-6; (2005); str. 455-460
 699. Szymanek A, Nowak W, Maślanka J; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers"; World of coal ash, Lexington, Kentucky, USA. ; (2005); str. 725-731
 700. Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W., Klajny M.; "Poprawa skuteczności separacji cyklonów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Fluidalne spalanie paliw w energetyce - Złotniki Lubańskie; 162-169; (2004);
 701. Andrzejczyk M., Nowak W., Bis Z.; "Research in to Influence the Cyclone Separation Efficiency on the Operating Parameters Circulating Fluidized Bed"; Fluidization XI: Present and Future for Fluidization Engineering, Italy; (2004);
 702. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D ; "Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych preparowanych polielektrolitami oraz polem ultradźwiękowym "; Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; t.7, nr 3-4; (2004); str. 227-340
  [Streszczenie]
 703. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D. ; "Rheological characteristics of untreated and pre-treated sewage sludge"; The 19th International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia, PA, U.S.A. March 21 - 24, 2004. The Journal of Solid Waste Technology and Management, session 1C; (2004);
 704. Bień J.B., Bień J.D., Białczak W., Wystalska K. ; "Organic and Mineral Waste Solidification by Arc Plasma Technology"; Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; t.6, nr 3-4; (2004); str. 469-477
  [Streszczenie]
 705. The paper presents a prototypical plasma reactor that has been started up in Institute of Environmental Engineering, Czestochowa University of Technology. This reactor is used for thermal plasma utilization of hazardous waste. The reactor is hermetic and can operate at the wide range of pressure. The installation consists of direct current (DC) plasma torch. The maximum plasma arc power reaches 150 kW at 50 to 1300 A. The paper presents preliminary research results. The research included tests on plasma utilization of residues after thermal treatment of sewage sludge, medical and industrial waste. Samples of fermented sewage sludge were provided by the Central Wastewater Treatment Plant in Czestochowa. The samples were dried and the process of pyrolysis was carried out. Residues from medical waste thermal treatment obtained by Purotherm two-stage incineration technology were the subject to the research as well. Introduction of oxygen into the reaction zone faciliated both after-incineration of combustible matter and solidification achieved in one system. Ceramic phase obtained from residues after sewage sludge pyrolysis can be classified into slag. Metallic phase, obtained from residues after sewage sludge pyrolysis can be considered as alloy cast steel. Vitrified end-products obtained from residues after thermal treatment of medical and industrial waste were analyzed for heavy metal leaching. The using plasma technology causes the significant decrease in heavy metal leaching.
 706. Bień J.B., Bień J.D., Białczak W., Wystalska K.; "Zastosowanie technologii plazmowej do unieszkodliwiania odpadów"; Zbiór streszczeń z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Chemii Plazmy, Słok k/Bełchatowa; (2004);
 707. Bień J.B., Bień J.D., Białczak W., Wystalska K.; "Plazmowa witryfikacja odpadów"; Zbiór streszczeń z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Chemii Plazmy Słok k/Bełchatowa; (2004);
 708. Bień J.B., Kempa E.S., Bień J.D., Białczak W., Wystalska K.; "Organic and mineral solidification by arc plasma technology"; Conference on Resources from Sludge, Singapore; (2004);
 709. Bień J.B., Malina G., Bień J.D., Wolny L. ; "Enhancing anaerobic fermentation of sewage sludge for increasing biogas production"; Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering; vol. A39, no. 4; (2004); str. 939-949
 710. Bień J.B., Matysiak B., Bień J.D.; "Rheological characteristics of untreated and pre-treated sewage sludge"; The 19th International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia, PA, U.S.A. March 21 - 24, 2004. The Journal of Solid Waste Technology and Management, session 1C.; (2004);
 711. Bień J.B., Matysiak B., Bień J.D.; "Rheological characteristics of untreated and pre-treated sewage sludge"; The 19th International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia, PA, U.S.A. March 21 - 24, 2004. The Journal of Solid Waste Technology and Management, session 1C.; (2004);
 712. Bis Z., Nowak W.; "Technologia produkcji waloryzowanych paliw dla czystej produkcji ciepła i energii elektrycznej"; Konferencja Naukowo-Techniczna:Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle; Częstochowa-Ustroń; (2004); str. 159-167
 713. Błaszczuk A.; "Optyczne techniki pomiarowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, vol. 38, nr 3, s. 83-91; vol. 38, nr 3; (2004); str. 83-91
 714. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental research of the convective heat transfer around the perpendicular plate by means of the flow visualization of techniques"; Proc. of Int. Symp. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, s. 459-468; (2004); str. 459-468
 715. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental investigation of the convective heat transfer around a perpendicular plate by means of flow visualization techniques"; Archives of thermodynamics, vol.25, s. 73-86; 25; (2004); str. 73-86
 716. Błaszczuk A., Mirek P.; "Techniki optyczne w analizie konwekcyjnej wymiany ciepła"; XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków, 15-18 czerwiec, s. 119-128; (2004); str. 119-128
 717. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Nowak W. ; "Oxy-Fuel Combustion"; Proc. of the 2nd International Conference on Contemprorary Problems of Thermal Engineering, Ustron, Poland, June 21-25; (2004); str. 75-82
 718. Czakiert T., Muskała W., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej tlenem alternatywą ograniczenia emisji zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych "; Mat. Konferencji – Fluidalne spalanie paliw w energetyce, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 177-188
 719. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "CFB Oxy-Combustion"; Work-in-Progress Abstracts of the 11th International Conference on Fluidization, Isle of Ischia, Italy, May 9-13; (2004); str. 12
 720. Johnsson F., Johansson A., Sterneus J., Hartge E.U., Budinger S., Fehr M., Werther J., Sekret R., Bis Z., Nowak W., Borovec K., Ochodek T., Noskievic P., Gadowski J., Jabłoński J., Walkowiak R., Kallner P., Stromberg L., Kettunen A., Hyppanen T., Ho ; "An Experimental Study of In-furnace Processes and Dynamic Behaviour of a 235 MWe CFB Boiler"; VGB-Workshop Operating Experience with Fluidised Bed Firing Systems 2004; Berlin; (2004);
 721. Johnsson F., Leckner B., Hartge E.U., Werther J., Sekret R., Nowak W., Noskievic P., Ochodek T.; "An experimental study of in-furnace processes and dynamic behavior of a 235 MWe CFB boiler"; VGB PowerTech; 3; (2004); str. 1-10
 722. Kobyłecki R., Sekret R., Bis Z., Nowak W., Psik R., Hotta A. ; "Doświadczenia ze spalania paliw alternatywnych w Zespole Elektrowni Ostrołęka "; IX Międzynarodowe Forum Energetyków GRE 2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; Elektryka z. 53 nr 295/2004, Tom I; (2004); str. 335-340
  [Streszczenie]
 723. Kobyłecki R., Sekret R., Bis Z., Nowak W., Sadłowski K., Psik R., Hotta A.; "Badania procesu spalania zrębków drzewnych i paliw alternatywnych w kotlw fluidalnym w Elektrociepłowni Ostrołęka"; Fluidalne spalanie węgla w energetyce; Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 105-110
 724. Kobyłecki R., Sekret R., Nowak W., Bis Z., Psik R.; "Biomass-Fired BFB Boiler at Ostroleka Power Station, Poland – Operating Experiences"; Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference: Coal-Energy and the Environment; session 13-3; (2004);
 725. Leszczyński J.S.; "Simulations of granular cohesion dynamics on rough surfaces of contacting particles"; Lecture Notes in Computer Science; 3019; (2004); str. 706-713
 726. Leszczyński J.S.; "Using the fractional interaction law to model the impact dynamics of multiparticle collisions in arbitrary form"; Physical Review E; 70; (2004); str. 5-1- 5-15
 727. Leszczyński J.S.; "Estimation of energy dissipation during multiparticle contacts in 1D simulations of a granular material"; Archives of Thermodynamics; 25(1); (2004); str. 21-40
 728. Leszczyński J.S.; "Simulations of multiparticle collisions in cohesive granular materials"; Proceedings of the FLUIDIZATION XI. Present and Future for Fluidization Engineering, Ischia, Italy; (2004); str. 723-730
 729. Leszczyński J.S.; "Dyskretny model dynamiki zderzeń ziaren w przepływach materiałów granulowanych z uwzględnieniem efektu kohezji"; Materiały 1V Warsztatów PPWiPN oraz PT PAN, Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Stawiska k. Kościerzyny; (2004); str. CD-ROM
 730. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "Effective algorithm for detection of a collision between spherical particles"; Lecture Notes in Computer Science; 3037(2); (2004); str. 348-355
 731. Lis A., Lis P.; "Mikrośrodowisko wnętrz mieszkalnych"; Rynek Instalacyjny; R. XII: nr 3; (2004); str. 66-69
 732. Lis P.; "Wpływ ukształtowania architektoniczno-funkcjonalnego budynków szkół na zużycie ciepła do ogrzewania"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. LII (595): nr 1; (2004); str. 4-8
 733. Lis P.; "Energochłonności ogrzewania typowych budynków szkół z prefabrykatów"; Instal; R. 23 (237): nr 2; (2004); str. 19-21
 734. Lis P.; "Statystyczna diagnostyka funkcjonowania systemów ogrzewania budynków oświatowych"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXV(408): nr 3; (2004); str. 16-19
 735. Lis P.; "Charakterystyka statystyczna zużycia ciepła do ogrzewania szkół zasilanych z różnych źródeł"; Gospodarka Paliwami i Energią; R. LII (600): nr 6; (2004); str. 17-19
 736. Lis P.; "Analiza teoretycznych i rzeczywistych uwarunkowań ogrzewania budynków szkół"; Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; R. XXXV(411): 2004 nr 6; (2004); str. 22-25
 737. Lis P.; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne w budynkach edukacyjnych"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2004 Kraków-Zakopane 11-13.10.2; (2004); str. 499-505
 738. Lis P.; "Energy use for heating as a housing selection criterion"; Vestnik Brestskogo Gosudarstvennogo tehnièeskogo universiteta. Stroitel’stvo i arhitektura. Materialy XI Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara ”Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel’stve i pod; (2004); str. 183-186
 739. Lis P.; "Energy consumption in Polish building sector"; Vestnik Brestskogo Gosudarstvennogo tehnièeskogo universiteta. Stroitel’stvo i arhitektura. Materialy XI Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara ”Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel’stve i pod; (2004); str. 187-190
 740. Lis P.; "Statistical analysis of boiler parameters in school buildings"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2004); str. 199-203
 741. Lis P.; "Shape index of school buildings and energy consumption for heating"; Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Red.: T. Bobko. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2004); str. 204-208
 742. Lis P., Nowak W.; "Wybrane aspekty utrzymania i użytkowania budynków oświatowych a zużycie ciepła do ich ogrzewania"; Instal; Instal R. 23 (241): nr; (2004); str. 6-9
 743. Lis P., Nowak W.; "Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne a teoretyczne i rzeczywiste potrzeby cieplne związane z ogrzewaniem budynków edukacyjnych"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2004 Kraków-Zakopane 11-13.10.2; (2004); str. 507-514
 744. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Application of model-free kinetics to the study of dehydratation of fly ash-based zeolite,"; Thermochimica Acta; 413; (2004); str. 23-29
 745. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Thermal analysis of fly ash-based zeolites"; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 77; (2004); str. 125-131
 746. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; " Properties of Zeolites Syntesized From Fly Ashes and Their Potential Application to CO2 Removal from Flue Gas, "; Proceedings of the Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference – Coal, Energy and the Environment, Japan, CD-ROM Proceedings, 2004.; (2004);
 747. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy"; Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 157-173, 2004.; (2004);
 748. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 Removal From Flue Gases Using Various Types of Zeolites,"; Proceedings of the Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, str. 641-648, 2004.; (2004);
 749. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K.; "Analiza termograwimetryczna w badaniach kinetyki procesu dehydratacji zeolitów z popiołów lotnych,"; IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, abstrakt, str. 204, 2004.; (2004);
 750. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Zeolity syntety; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce pod. red. W. Nowaka, Częstochowa, str. 207-217, 2004.; (2004);
 751. Mirek P., Nowak W., Bis Z., Andrzejczyk M. ; "Badanie dysz powietrznych dla kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną "; Gospodarka Paliwami i Energią; 2; (2004);
 752. Mirek P., Pisarek J., Nowak W. ; "Pomiar prędkości i koncentracji ziaren w CWF z wykorzystaniem telemetrycznej sondy optycznej "; Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 22-24 kwietnia; (2004); str. 218-227
 753. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Measurement of velocity and concentration of particles in CFB by means of a novel telemetric probe"; Fluidization XI, pp. 331-337; (2004); str. 331-337
 754. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Measurement of particle velocity in a free stream by means of a modulated laser beam"; 3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, September 22-25; (2004);
 755. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Measurement of velocity and concentration of particles in CFB by means of a novel telemetric probe"; Fluidization XI – Present and Future for Fluidization Engineering, May 9-14, 2004; (2004); str. 331-337
  [Streszczenie]
 756. A modern non-invasive optical measuring system, based on detection of light reflected from the suspended particles, has been developed to measure local solids concentration and velocity in gas-solid two-phase flow. As the sensor of reflected light a novel photodiode line has been used. This sensor was employed successfully in series of measurements performed in a circulating fluidized bed cold reactor

 757. Nowak W, Szymanek A, Sekret R, Szymanek P,; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych"; Materiały konferencyjne, Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska; (2004);
 758. Nowak W., Bis Z.; "Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych"; XI Międzynarodowa Konferencja: Popioły z energetyki; Zakopane; (2004); str. 101-114
 759. Nowak W., Bis Z.; "Kotły fluidalne z warstwą cyrkulacyjną na parametry nadkrytyczne"; Gospodarka paliwami i energią; 5; (2004); str. 29-35
 760. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., ; "Adsorbcija dioksidu wuglecju prirodnim ceolitom."; Czasopismo Uniwersytetu Lwowskiego: Chemia, Technologia związków chemicznych i ich wykorzystanie, BICHNIK, 497, str. 113-115, 2004.; (2004);
 761. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., inni; "Decline of the SO2 Emission of Power Plant by Adsorption on Zeolite"; Proceedings of the 2nd International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, str. 101-102, abstracts, 2004.; (2004);
 762. Nowak W., Sekret R. ; "Technologie energetyczne spalania biomasy z możliwością utylizacji odpadów komunalnych "; V Sympozjum Energia; Val Gardena, Włochy, 21-26 marca; (2004); str. 41-58
  [Streszczenie]
 763. Nowak W., Sekret R., Bis Z. Laskawiec J., Jablonski J., Walkowiak R. ; "Operation Experience of Large-Scale Circulating Fluidized Bed Boilers with Brown Coal"; Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference: Coal-Energy and the Environment; session 13-4; (2004);
 764. Nowak W., Sekret R., Bis Z., Jablonski J., Walkowiak, Iwan J., Westerlund K. ; "Starting up the third phase of the Turow repowering project-first operating experience with a 260 Mwe Foster Wheeler second-generation CFB boiler"; VGB-Workshop Operating Experience with Fluidised Bed Firing Systems 2004; Berlin; (2004);
 765. Nowak W., Sekret R., Szymanek A., Szymanek P.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwa dla węgla kamiennego"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; ISSN 1230-7408; (2004); str. 46-54
 766. Nowak W., Szymanek A., Maślanka J., Alboszta J., Roemmich D. ; "Utilization Of Mechanical Activated Waste From Semi-Dry Desulphurization Installation In Fluidized Bed Boilers "; Coal-Gen, Overland Park, Kansas, July 28-30; (2004);
 767. Nowak W., Szymanek A., Sekret R., Szymanek P. ; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych "; Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska ; (2004); str. 36-41
 768. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Energie Kolem Nas, Odborny Casopis,; 2; (2004); str. 8-9
 769. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Efektivni Energetika V, Economy-Energy-Environment, Mayerhofen, Austria; (2004); str. 39-42
 770. Ochodek T., Szymanek A., Maślanka J.; "Aditivni odsirovani mechanicky aktivovanymi sorbenty"; Energy Kolem Nas; 2; (2004); str. 8-10
 771. Rajczyk R., Nowak W. ; "Emisja cząstek PM2,5 i PM10 przy spalaniu odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej "; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Ustroń; (2004);
  [Streszczenie]
 772. Rajczyk R., Nowak W.; "Emisja zanieczyszczeń (w tym PM2,5 i PM10) ze współspalania odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 234-241
 773. Rajczyk R., Nowak W.; "Emisja zanieczyszczeń (w tym PM 2,5 i PM 10) ze współspalania odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej."; Fluidalne spalanie paliw w energetyce; (2004); str. 234-241
 774. Rulkens W.H., Bień J.D.; "Recovery of energy from sludge - comparison of the various options"; Water Science and Technology; Vol 50, no 9; (2004); str. 213-221
 775. Sekret R.; "Segregacja ziaren w komorze paleniskowej kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną dużej mocy"; Gospodarka Paliwami i Energią; 1; (2004); str. 30-36
 776. Sekret R.; "Segregacja ziaren w strukturze cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej kotła o mocy 670 MWt"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; 1; (2004); str. 1-9
 777. Sekret R., Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W., Jabłoński J., Walkowiak R. ; "Badania eksploatacyjne kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu Compact o mocy 260 MWe w Elektrowni Turów "; IX Międzynarodowe Forum Energetyków GRE 2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; Elektryka z. 53 nr 295/2004, Tom II; (2004); str. 519-526
 778. Sekret R., Kobyłecki R., Nowak W. ; "Wpływ procesu spalania i współspalania biomasy na emisję zanieczyszczeń z paleniska z warstwą fluidalną "; Karbo; 1; (2004); str. 24-33
  [Streszczenie]
 779. Sekret R., Nowak W.; "Pomiar i analiza stężeń CO, SO2, NOx i O2 w komorze paleniskowej kotła z CWF o mocy 235 MWe"; Pol-Emis 2004, Praca zbiorowa, Emisje-Zagrożenia-Ochrona Powietrza, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej; (2004); str. 245-252
 780. Sekret R., Nowak W.; "Warunki pracy komory paleniskowej kotła z CWF w dużej skali technicznej"; IX Międzynarodowe Forum Energetyków GRE 2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; Elektryka z. 53 nr 295/2004, Tom II; (2004); str. 527-534
 781. Sekret R., Nowak W. ; "Rozkład prędkości i stężeń ziaren materiału warstwy oraz temperatury w komorze paleniskowej kotła z CWF w dużej skali technicznej "; Fluidalne spalanie węgla w energetyce; Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 253-262
  [Streszczenie]
 782. Sekret R., Nowak W. ; "Emisje zanieczyszczeń gazowych z kotłów dużej mocy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną "; Fluidalne spalanie węgla w energetyce; Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 242-252
  [Streszczenie]
 783. Sekret R., Nowak W., Jabłoński J., Walkowiak R. ; "Analiza emisji zanieczyszczeń z kotła CWF Compact o mocy 260 MWe "; Pol-Emis 2004, Praca zbiorowa, Emisje-Zagrożenia-Ochrona Powietrza, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej; (2004); str. 253-260
 784. Szymanek A.; "Aktywacja mechaniczna węglanu wapnia"; Emisje zagrożenia ochrona powietrza POL-EMIS; (2004); str. 273-281
 785. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Sorbenty nowej generacji "; konferencja Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce Złotniki Lubańskie; (2004);
 786. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Użycie odpadu z półsuchego odsiarczania spalin do odsiarczania kotła fluidalnego "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004); str. 59-64
 787. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Aktywacja mechaniczna sorbentów "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004);
 788. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Odsiarczanie w kotłach fluidalnych sorbentem aktywowanym mechanicznie "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 561-566
 789. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J.; "Utylizacja odpadu z półsuchego odsiarczania spalin "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 567-575
 790. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Utilisation of mechanical activated waste from semi dry desulphurization installation in fluidized bed boilers - one month test "; Twenty First Annual International Pittsburg Coal Conference Coal - Energy and The Environment, Osaka, Japan 13-17 September; (2004);
 791. Wyrzykowski R., Pluta S., Leszczyński J.S.; "Object oriented implementation for modeling Bi-phase gas-particle Flows"; Lecture Notes in Computer Science; 3019; (2004); str. 738-745
 792. Andrzejczyk M., Bis Z., Nowak W.; "Improvements cyclones separation efficiency in CFB boilers in Turow Power Plant"; 17th International Fluidized Bed Combustion Conference, Jacksonville USA ; (2003);
 793. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D ; "Właściwości reologiczne kondycjonowanych osadów ściekowych "; Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Kołobrzeg -Kopenhaga - Oslo; (2003); str. 209-219
  [Streszczenie]
 794. Bień J.B., Bień J.D.; "Hydroliza termiczna Cambi w gospodarce osadowej cz.I. "; Przegląd Komunalny; 6(141); (2003);
 795. Bień J.B., Bień J.D.; "Hydroliza termiczna Cambi w gospodarce osadowej cz.II"; Przegląd Komunalny; 7(142); (2003);
 796. Bień J.B., Bień J.D., Białczak W., Wystalska K.; "Organic and mineral waste solidification by arc plasma technology"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 3-4; (2003);
 797. Bień J.B., Bień J.D., Sanitsky M., Białczak W; "Plazma niskotemperaturowa jako rodzaj utylizacji i odzysku osadów ściekowych"; Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii. II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. 3-5 luty 2003, Częstochowa. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2003); str. 253-260
 798. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Numerical simulations of anomalous diffusion"; Proceedings of the 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003, Gliwice/Wisła; (2003);
 799. Czakiert T., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Coal Combustion in the Circulating Fluidized Bed"; Proc. of the 18th International Symposium on Combustion Processes, Ustron, Poland, September 2-5; (2003); str. 30
 800. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "Emissions from the Circulating Fluidized Bed Oxygen-Enriched Combustion of Brown Coal"; Abstracts of the 17th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Jacksonville, Florida, USA, May 18-21; (2003); str. 11
 801. GUMNITSKY I., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., i inni; "Transport aktywnych mikroskładników przez błonkę polimerowa w procesie ekstrakcji z kapsułek."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka pod. red. M. Janosz-Rajczyk (Materiały konferencyjne), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencje. 51, str. 496-502, 2003.; (2003);
 802. Janosz-Rajczyk M., Gumnickij J., Janik M.; "Sistiema pridgotowki faksiwciw z inżinierii ta ohroni dowkiłłia czienstohowskij politiehnici, Tiezy dopowidien"; 8 Miżdunarodnaja Konfierencia Probliemy Uprawlinja Jakistiju Pidgotowki Fachiwciw- Ekołogiw u Switli Integracji Oswiti Ukrainy w Ewropejskij Prostir ta Pierspiektiwni Prirodoohronni Tiehnołogii, Lviv ; (2003); str. 31
 803. Kobyłecki R., Bis Z., Sekret R., Nowak W. ; "Doświadczenia eksploatacyjne nadkrytycznego kotła z ciśnieniową warstwą fluidalną pracującego w KARITA w Japoni"; Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe; 23; (2003); str. 207-214
  [Streszczenie]
 804. Kobyłecki R., Rajczyk R., Nowak W., Ohira K., Ito I., Fujiwara W., Horio M ; "Oczyszczanie popiołów lotnych z dioksyn poprzez spalanie ich w warstwie fluidalnej "; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa; (2003); str. 576-582
 805. Kobyłecki R., Sekret R., Bis Z., Nowak W. ; "Getting rid of dioxins in fly ash using fluidized bed technology"; The 8th Polish-Danish Workshop on Biomass for Energy, Starbienino, 12-15 June; (2003); str. 53-60
 806. Kobyłecki R., Sekret R., Klajny T., Nowak W.; "Operating experimentce on bubbling fluidized bed boiler burning biomass fuels"; The 8th Polish-Danish Workshop on Biomass for Energy, Starbienino, 12-15 June; (2003); str. 61-65
 807. Leszczyński J.S.; "Computer simulations of multiparticle-contacts dynamics"; Lecture Notes in Computer Science; 2657; (2003); str. 105-114
 808. Leszczyński J.S.; "A discrete model of a two-particle contact applied to cohesive granular materials"; Granular Matter; 5(2); (2003); str. 91-98
 809. Leszczyński J.S.; "The dynamics of multiparticle collisions in motion of a Granular Material"; Central European Journal of Physics; 1(4); (2003); str. 596-605
 810. Leszczyński J.S.; "Fractional calculus in application to mechanics of multiparticle contacts"; Proceedings of the 15-th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Gliwice/Wisła; (2003);
 811. Leszczyński J.S.; "The calculation of a normal force between multiparticle contacts using fractional operators"; Computational Fluid and Solid Mechanics Elsevier 2003, Proceedings of the Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Bathe K.J. (eds.) vol. 2, Amsterdam, Elsevier; (2003); str. 2043-2047
 812. Lis A., Lis P.; "Mikrośrodowisko wnętrz mieszkalnych"; Izolacje; R. VIII: nr 3; (2003); str. 18-22
 813. Lis P. ; "Identyfikacja rezerw modernizacyjnych w indywidualnych źródłach ciepła budynków szkół"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. LI (584): nr 2; (2003); str. 9-13
 814. Lis P.; "Organizacja czasu pracy szkoły a zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń"; Odborný Seminár s Medzinodnou Úèas»ou „Mo¾nosti zni¾ovania spotreby tepla v bytovokomunálnej sfére” CASOVIATHERM 2003 Ko¹ice 5 februára 2003. Kosice, Slovakia; (2003); str. 48-53
 815. Lis P.; "Możliwości wykorzystania zysków bytowych ciepła od osób do zmniejszania zużycia ciepła na ogrzewanie szkół"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. LI (585): nr 3; (2003); str. 20-25
 816. Lis P.; "Charakterystyka statystyczna zużycia ciepła w budynkach zasilanych z różnych źródeł"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 164-169
 817. Lis P.; "Projekty typowe istniejących budynków i ich pośredni wpływ na energochłonność ogrzewania"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 170-174
 818. Lis P.; "Analiza wpływu rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych na rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków szkół"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2003. Część 2. Łódź AnnGraf; (2003); str. 453-460
 819. Lis P., Lis A.; "Wybrane możliwości ograniczania strat ciepła przez okna"; Okno ; R. 9 (32): nr 1; (2003); str. 10, 12, 14
 820. Lis P., Nowak W.; "Wpływ eksploatacji technicznej budynku szkoły na energochłonność ogrzewania"; Materiały Konferencyjne IX Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” Łódź 2003. Część 2. Łódź AnnGraf; (2003); str. 461-468
 821. Lis P., Śliwowski L.; "Wskaźnikowa ocena energochłonności ogrzewania budynku"; Ogrzewnictwo Wentylacja ; R. XXXIV ( 394 ): nr 1; (2003); str. 13-16
 822. Lis P., Vranay F.; "Mo¾nosti pou¾itia zdrojov tepla pre ¹kolské budovy"; Zbornik prispevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou úèas»ou. 5. Konferencia BUDOVA A ENERGIA Slovakia Podbanske 17.09-19.09.2003; (2003); str. 195-198
 823. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermal analysis of fly ash - based zeolites."; Proceedings of the 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, CCTA 9, str. 96, 2003.; (2003);
 824. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K., Mody; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy,"; Materiały konferencyjne X Forum Zeolitowego „Zeolity-Synteza, adsorpcja, kataliza”, str. 211-216, 2003.; (2003);
 825. Mirek P., Nowak W., Andrzejczyk M.; "Badanie dysz powietrznych w kotle fluidalnym 235 MWe w Elektrowni Turów"; III Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Międzybrodzie Żywieckie, 24-26 września; (2003);
 826. Nowak W., Bis Z., Jablonski J., Walkowiak R.; "Operating Experience with the 235 Mwe Lignite-fired CFB Bolilers at the Turów Power Plant"; VGB PowerTech; 6; (2003);
 827. Nowak W., Bis Z., Kobyłecki R.; "Circulating Fluidizing Bed Boiler for 460 Mwe Power Block with Supercritical Parametrs"; 8 th China-Japan Symposium on Fluidization; CJF-8 Gifu; (2003);
 828. Nowak W., Gumnitsky J., Muskała W.; "Poednania naukowoj roboti z nawczalnym procesom na kafiedry tepłopostaczania, wientylacji ta ochrona atmosfery"; Materiały VIII Międzynarodowej Naukowo – prakticznej Konferencji nt. Problemy uprawlinia jakisttiupitgotowki fachifciw – ekologiw switli integracji ofiti Ukrainy w Ewropejskij prostir ta perspektiwny prirodoochronny technologi, Lwów; (2003);
 829. Nowak W., Kobyłecki R., Klajny T.K., Rajczyk R. ; "Energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych "; Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii, Częstochowa; (2003); str. 365-381
 830. Nowak W., Krzywański J., Muskała W., Zajdel J.; "Symulacja pracy kotła OP-210 przy równoczesnym zasilaniu węglem oraz spalinami paliwa alternatywnego z odpadów"; Gospodarka Paliwami i Energia; 4; (2003);
 831. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Analiza możliwości modyfikacji popiołów lotnych w materiał zeolitowy oraz ocena praktycznego zastosowania otrzymanych produktów."; Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej- Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 141-153, 2003.; (2003);
 832. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 197-203
 833. Panowski M., Klajny R.; "Optymalizacja obiegu cieplnego siłowni kogeneracyjnej"; Mat. Konf. VI Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.202; (2003); str. 139-148
 834. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Grid techniques in the analysis of gaseous pollutant propagation"; LASER TECHNOLOGY VII: APPLICATIONS OF LASERS Book Series: SPIE Proceedings vol. 5229, s. 309-312; (2003); str. 309-312
 835. Rajczyk R., Kobyłecki R., Klajny T.K., Nowak W. ; "Emisja pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10 w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjne warstwie fluidalnej "; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa; (2003); str. 279-283
 836. Rajczyk R., Lis P., Nowak W. ; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku "; Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego, Częstochowa; (2003); str. 197-203
 837. Rajczyk R., Nowak W. ; "Integracja konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii w budynku hybrydowym "; Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii, Częstochowa; (2003); str. 501-507
 838. Sekret R.; "Rozkład stężenia ziaren i pulsacje ciśnienia w komorze paleniskowej kotła z cyrkulacyjna warstwą fluidalną dużej mocy"; Gospodarka Paliwami i Energią; 9; (2003); str. 10-16
 839. Sekret R., Kobyłecki R., Nowak W.; "Rozkład ziaren w strukturze cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej kotła o mocy 670 MWt"; Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe; 23; (2003); str. 317-326
 840. Sekret R., Kobyłecki R., Nowak W.; "Wpływ procesu spalania i współ-spalania biomasy na emisję zanieczyszczeń z paleniska z warstwą fluidalną"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Spalanie i zgazowanie biomasy i odpadów Wisła, 19-22 maja; (2003);
 841. Sekret R., Kobyłecki R., Nowak W.; "Aspects of biomass and coal co-combustion process in a a circulating fluidized bed furnace"; The 8th Polish-Danish Workshop on Biomass for Energy, Starbienino, 12-15 June; (2003); str. 143-152
 842. Sekret R., Nowak W. ; "Badania grubości warstwy przyściennej w komorze paleniskowej kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 670 MWt "; Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe; 202; (2003); str. 201-210
 843. Sekret R., Nowak W. ; "Badania eksperymentalne warunków pracy komory paleniskowej kotła z CWF o mocy 235 MWe w Elektrowni Turów "; III Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów CFB. Międzybrodzie Żywieckie, 24-26 września; (2003);
 844. Sekret R., Nowak W.; "In-furnace gas concentration in a 235 MWe CFB boiler"; 18th International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September ; (2003); str. 79-80
 845. Sekret R., Nowak W.; "Wykorzystanie biomasy i paliw odpadowych w energetyce"; Prace Naukowe-Monografie-Konferencje-Z.12, Politechnika Śląska, IV Konferencja Naukowa nt. Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii; (2003); str. 135-146
 846. Sekret R., Nowak W. ; "Kora drzewna jako paliwo dla kotła fluidalnego z warstwą pęcherzową "; Czysta Energia; 4(20); (2003); str. 16-17
 847. Szymanek A., Sekret R., Muskała W., Nowak W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych. "; Gospodarka Paliwami i Energią, 8; ISSN 0017-2413; (2003); str. 18-20
 848. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D ; "Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych kondycjonowanych polem ultradźwiękowym "; Woda – Ścieki – Odpady w Środowisku V. Konferencja Naukowo-Techniczna „Oczyszczanie ścieków – nowe trendy. Zielona Góra, 12-14 września; (2002);
  [Streszczenie]
 849. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D ; "Rheological of sewage sludge conditioned with ultrasonic field "; 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Summaries 5, Systems and Technology, Chisa 2002, Praha, Czech Republic, 25-29 August ; (2002);
  [Streszczenie]
 850. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D., Malina G. ; "The impact of polyelectrolytes dose on rheological characteristics of municipal sewage sludge "; Appropriate Environmental Solid Waste Management And Technologies For Developing Countries. Istanbul; (2002);
  [Streszczenie]
 851. Bień J.B., Bień J.D.; "Charakterystyka olejów popirolitycznych otrzymywanych w procesie pirolizy komunalnych osadów ściekowych"; Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; t.5, nr 3-4; (2002); str. 232-232
 852. Bień J.B., Sanitsky M., Bień J.D., Białczak W; "Termiczne metody utylizacji osadów ściekowych"; Leksykon Techniki Komunalnej. Przeróbka osadów ściekowych; Zeszyt III 1(3); (2002);
 853. Bień J.B., Sanitsky M., Bień J.D., Białczak W; "Optimisation of sewage sludge conversion process into alternative fuel by pyrolysis method."; Proceedings of the 41st International Seminar on Modelling and Optimisation of Composites – MOC’41, Odessa, 25-26 April; (2002);
 854. Bień J.B., Sanitsky M., Bień J.D., Białczak W; "Characteristic of char obtained in pyrolysis process of municipal sewage sludge"; 15 th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic; (2002);
 855. Bis Z., Andrzejczyk M., Radecki M., Leszczyński J. ; "Modelowanie procesów cieplno - przepływowych w palenisku kotła cyrkulacyjnego"; Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 22/2002, materiały z XVIII Zjazdu Termodynamików ; tom I; (2002); str. 107-114
 856. Bis Z., Andrzejczyk M., Radecki M., Leszczyński J.; "Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w palenisku kotła cyrkulacyjnego"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Konferencje; 22(I); (2002); str. 107-114
 857. Bis Z., Nowak W., Rusiński E., Andrzejczyk M., Leszczyński J. Kardaś D., Walkowiak R., Jabłoński J. ; "Modyfikacja cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych Elektrowni Turów"; Energetyka ; 6; (2002); str. 34-36
 858. Bis Z., Nowak W., Rusiński E., Andrzejczyk M., Leszczyński J., Kardaś D, Walkowiak R., Jabłoński J. ; "Modyfikacja cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych w Elektrowni Turów"; Konferencja naukowo – techniczna Energetyka 2002; (2002); str. 105-112
 859. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.; "Modified sorbent for flue gas desulfurization "; Circulating fluidised bed technology VII, Eds: J, Grace J, Zhu and Hugo de Lasa, Canadian Society of Chemical Engineering,; (2002); str. 797-804
 860. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.; "Modified Sorbents for Flue Gas Desulphurization"; Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada ; (2002); str. 797-804
 861. Błaszczuk A.; "Application of optical methods to the convective heat transfer measurements"; IX Internationales Symposium nt. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen, Międzyzdroje 12-15 wrzesień, s. 47-54; (2002);
 862. Błaszczuk A., Pisarek J.; "Zastosowanie techniki Colour Schlieren do pomiaru współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż pionowej płyty w warunkach konwekcji swobodnej"; XVIII Zjazd Termodynamików, Wyd. Polit. Warszawskiej, Prace Naukowe, Konferencje, z. 22, s. 22, Muszyna Złockie 02-07 wrzesień, s. 115-122; (2002);
 863. Ciesielski M., Leszczyński J.S.; "Schemat MRS dla równania anormalnej dyfuzji z pochodną niecałkowitego rzędu po czasie"; Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej; 1(1); (2002); str. 39-46
 864. Czakiert T., Nowak W. ; "Particle Flow Behaviour in Large-Scale Circulating Fluidized Bed Combustor"; Proc. of the 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002, Baranow Sandomierski, Poland, June 24-27; (2002); str. 273-278
 865. Czakiert T., Nowak W., Andrzejczyk M. ; "Badania emisji zanieczyszczeń z kotła CWF 235 MWe"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 5, nr 1; (2002); str. 91-97
 866. Grzybowski A., Domański Z., Leszczyński J.S.; "Cross validation analysis of some regression estimators incorporating prior information, Matematiceskie metody w finansach i ekonometrika"; Materiały wtoroj mezdunarodnoj konferencii „Problemy aktualnoj i flnansowoj matematiki”, Minsk, Belarus; (2002); str. 229-234
 867. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R.; "Nauczanie na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska"; Perspektywy i Zadania Edukacji Ekologcznej w XXI w., Częstochowa; (2002);
 868. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R.; "Nauczanie na kierunkach inżynieria i ochrona środowiska"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne: Perspektywy i zadania edukacji ekologicznej w XXI wieku; (2002); str. 16-19
 869. Johnsson F., Hartge E.U., Sekret R., Noskievic P., Gadowski J., Kallner P., Hyppanen T.; "In-furnace processes in a 235 MWe CFB boiler"; Procedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Bed, Niagara Falls, Ontario, Canada, May 5-8; (2002); str. 607-614
 870. Klajny R., Panowski M.; "Lokalne modele danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. XVIII Zjazdu Termodynamików; Konferencje z.22; (2002); str. 621-628
 871. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W. i inni; "Tworzebnie się spieków w kotle z ciśnieniową warstwa flidalną"; Krajowa Konferencja Energetyczna: Rydzyna 2002; (2002); str. 55-62
 872. Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W., Ohira K., Ito I., Fujiwara N., Horio M. ; "Spalanie w warstwie fluidalnej jako efektywna metoda usuwania dioksyn z popiołów"; Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 22/2002, materiały z XVIII Zjazdu Termodynamików; tom II; (2002); str. 637-644
 873. Leszczyński J., Bis Z., Gajewski W.; "Evaluation of Structure and Particle Velocity Distribution in Circulating Fluidised Beds"; Powder Technology ; 128; (2002); str. 22-35
 874. Leszczyński J.S., Ciesielski M.; "A numerical method for solution of ordinary differential equations of fractional order"; Lecture Notes in Computer Science; 2328; (2002); str. 695-710
 875. Leszczyński J.S., Pluta S.; "The efficient generation of unstructured control volumes in 2D and 3D"; Lecture Notes in Computer Science; 2328; (2002); str. 703-710
 876. Lis A, Lis P.; "Chore" budynki, sztuczny mikroklimat"; Warstwy. Dachy i Ściany ; R. 8 (26): nr 1; (2002); str. 69-71
 877. Lis A., Lis P.; "Czynniki decydujące o utrzymaniu właściwej temperatury wewnątrz pomieszczeń"; Instal ; R. 21 (214): nr 1; (2002); str. 26-29
 878. Lis P.; "System centralnego ogrzewania a zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń – zarys problematyki z wykorzystaniem badań własnych"; Instal ; R. 21 (215): nr 2; (2002); str. 40-45
 879. Lis P.; "Korelacja pomiędzy rzeczywistym zużyciem ciepła a obliczoną mocą szczytową do ogrzewania budynków oświatowych"; Materiały czwartego międzynarodowego seminarium naukowego efektywność i niezawodność w budownictwie. 09-10 maja 2002 Częstochowa. Częstochowa Zakład Technologii i Organizacji Procesów Budowlanych; (2002);
 880. Lis P.; "The architectural and material features of heating school buildings which are sratistical important for heat consumption"; VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou úèastiou. Zborník predná¹ok. 12. sekcia: Teória techniky prostredia budov. 22.-24. mája 2002 Ko¹ice. Ko¹ice; (2002); str. 110-113
 881. Lis P. ; "Energy consumption in polish residential buildings"; Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooru¾enij, metody rasèeta, konstruirovaniâ i tehnologiâ vozvedeniâ. Trudy Me¾dynarodnoj nayèno-tehnièeskoj konferencii, g. Minsk, Belarus 10-12 oktâbrâ 2001 g. Tom; (2002); str. 282-283
 882. Lis P.; "The selected architectural, construktional and matiel problems of heat losses limitations in educational buildings"; Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooru¾enij, metody rasèeta, konstruirovaniâ i tehnologiâ vozvedeniâ. Trudy Me¾dynarodnoj nayèno-tehnièeskoj konferencii, g. Minsk, Belarus 10-12 oktâbrâ 2001 g. Tom; (2002); str. 284-285
 883. Lis P.; "Infiltracja powietrza przez nieszczelności okien w salach lekcyjnych budynków szkół"; : Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2001. Red.: T. Jędrzejewska-Ścibak, J. Sowa. Warszawa Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej; (2002); str. 191-206
 884. Lis P.; "Zyski bytowe od osób przebywających w budynkach szkół – niewykorzystane możliwości"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2002 Kraków-Zakopane 13-16.10.20; (2002); str. 247-255
 885. Lis P.; "Indywidualne źródła ciepła w budynkach szkół – stan obecny i możliwości zmian"; Budownictwo energooszczędne. Red.: A. Stachowicz. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” ENERGODOM’ 2002 Kraków-Zakopane 13-16.10.20; (2002); str. 257-265
 886. Lis P.; "Uwarunkowania ekonomiczne ogrzewania i termomodernizacji budynków"; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 154. Seria Budownictwo nr 9. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa; (2002); str. 97-104
 887. Lis P., Lis A.; "Mimo termomodernizacji koszty utrzymania budynków nie maleją"; Warstwy. Dachy i Ściany ; R. 8 (26): nr 1; (2002); str. 64-66
 888. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Telemetryczna sonda do analizy prędkości i koncentracji ziaren w przepływach wielofazowych"; VIII międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP 2002, Ustroń – Zawodzie, 10 – 12 kwietnia ; (2002);
 889. Muskała W., Nowak W., Sekret R., Szymanek A.; "Rozdział popiołu w kotłach z cyrkulacyjna warstwą fluidalną"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, IX Konferencja Kotłowa; (2002); str. 353-371
 890. Nowak W., Bis Z, Jabłoński J., Walkowiak R.; "Operation Experience of 235 MWe CFB Boilers with Brown Coal at Turow Power Plant"; VGB Workshop: Operating Experience With Fluidised Bed Firing Systems; (2002); str. 1-8
 891. Nowak W., Bis Z.; "Nowe wyzwania dla inżynierii środowiska w aspekcie czystej produkcji energii z węgla"; PAN, Komitet Inżynierii Środowiska. Monografie ; 10; (2002); str. 369 –
 892. Nowak W., Bis Z.; "Kotły fluidalne z separatorami kompaktowymi"; Gospodarka Paliwami ; 1; (2002); str. 12-17
 893. Nowak W., Bis Z. Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R ; "Experience Gained During Operation of 235 MWe CFB Boilers at Turow Power Plant"; Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada 2002; (2002); str. 621-628
 894. Nowak W., Bis Z., Pisarek J., Sekret R., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 895. Nowak W., Bis Z., Sekret R., Walkowiak R., Jabłoński J., Gadowski J., Wyszyński J. ; "Badania procesów zachodzących w komorze paleniskowej kotła CFB 235 MWe w Elektrowni Turów"; II Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów CFB. Podlesice 25-27 września; (2002);
 896. Nowak W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R ; "Design and Operating Experience of 260 MWe Compact Type CFB Boilers"; Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada ; (2002); str. 629-636
 897. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Badania właściwości zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych."; Chemia i Inżynieria Ekologiczna (9) 5-6, str. 633-637, 2002. ; (2002);
 898. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Badania możliwo; "Badania możliwości zastosowania zeolitów do usuwania CO2 ze spalin kotłowych."; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 11-23, 2002.; (2002);
 899. Nowak W., Sekret R.; "Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie fluidalnego spalania węgla brunatnego i biomasy"; Gospodarka Paliwami i Energią; 2; (2002); str. 7-14
 900. Nowak W., Sekret R., Bis Z., Pisarek J., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; III Sympozjum Energia 2002, Neustift, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 901. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Techniki siatkowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście, 23-27 wrzesień ; (2002);
 902. Sekret R., Nowak W.; "Badania procesu fluidalnego spalania mieszanki kory drzewnej i węgla brunatnego"; XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września; (2002); str. 1075-1084
 903. Sekret R., Nowak W.; "Segregacja ziaren paliwa w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 23; (2002); str. 229-244
 904. Sekret R., Nowak W.; "Badania zachowania się ziaren w układzie cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej"; VIII Międzynarodowa Konferencja, Transport Pneumatyczny 2002, Ustronie 10-12 kwietnia; (2002); str. 268-275
 905. Sekret R., Nowak W.; "Impact of biomass on: CO, SO2, NOx emissions from CFB combustion of brown coal"; Proceedings of the 6th Europen Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Vol. I, Estoril, Lisbon, Portugal, 02-05 April; (2002);
 906. Sekret R., Nowak W., Bis Z., Czakiert T., Andrzejczyk M. ; "Procesy cieplno-przepływowe w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Mat. IX Konferencji Kotłowej 2002 - Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 12-15 listopada; (2002); str. 331-352
 907. Sekret R.,Bis Z., Nowak W., i inni; "In-Furance Processes in a 235 MWe CFB Boiler"; Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada ; (2002); str. 607-614
 908. Szymanek A., Majchrzak Kucęba I., Nowak W. ; "Sorbenty dla energetyki"; IX Konferencja kotłowa 2002 Aktualne problemy eksploatacji i budowy kotłów, Gliwice, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych; (2002); str. 89-102
 909. Szymanek A., Nowak W.; "Sorbenty dla energetyki"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002);
 910. SZYMANEK A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Sorbenty dla energetyki"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 89-102, 2002.; (2002);
 911. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych"; II Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów CFB. Podlesice 25-27 września; (2002);
 912. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotle fluidalnym"; Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów fluidalnych Foster Wheeler; (2002);
 913. Walkowiak R., Jabłoński J., Bis Z., Nowak W., Andrzejczyk M., Kardaś D., Rusiński E. ; "Poprawa skuteczności separacji cyklonów w kotle CFB w Elektrowni Turów"; VIII Międzynarodowa Konferencja Forum Energetyków: GRE 2002; (2002); str. 653-660
 914. Wyrzykowski R., Leszczyński J.S., Pluta S.; "Implementacja obiektowa modelowania przepływów wielofazowych klasy gaz materiał sypki metodami DEM i MP-PIC"; Informatyka Teoretyczna i Stosowana; 2(2); (2002); str. 97-107
 915. Wyrzykowski R., Pluta S., Leszczyński J.S.; "Object oriented implementation of modeling multiphase gas-particle flows using DEM and MPPIC Methods"; Parallel Numerics”02 Theory and Applications, Ed. R. Trobec, P. Zinterhof, M. Vajtersic, A. Uhl, Saltzburg, Ljubljana: Univ. of Salzburg, Jozef Stefan Institute; (2002); str. 189-200
 916. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D ; "Wpływ dawki wybranych polielektrolitów na właściwości reologiczne osadów ściekowych "; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.4, nr 4; (2001); str. 27-39
  [Streszczenie]
 917. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D ; "Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych kondycjonowanych polielektrolitami "; Ochrona Środowiska; t.4, nr 2; (2001); str. 161-170
  [Streszczenie]
 918. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D., Malina G. ; "The influence of selected polyelectrolytes dose on rheological characteristics of sewage sludge "; 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourne, Australia; (2001);
  [Streszczenie]
 919. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Problemy przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków "; VII Konferencja Problemy Zagospodarowania Odpadów Mineralnych, Wisła, 18-21 czerwca; (2001); str. 99-106
  [Streszczenie]
 920. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Problemy przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków "; Postęp w Inżynierii Środowiska. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod redakcją Janusza A. Tomaszka, Rzeszów; (2001); str. 153-163
  [Streszczenie]
 921. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Oczyszczalnie ścieków i osady ściekowe - warunki recyklingu organicznego ściekow i osadów ściekowych "; Prawo, technika i organizacja w ochronie środowiska. Poradnik dla przedsiebiorcow oraz administracji. Praca zb. pod redakcja Jana Korytkowskiego, Weka Sp. z o.o. Warszawa; (2001);
  [Streszczenie]
 922. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Problemy przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków "; Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa w Świetle Integracji Polski z Unią Europejską. Materiały na konferencję z cyklu: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nauki Technic; 142; (2001);
  [Streszczenie]
 923. Bień J.B., Bień J.D., Nowak W.; "Combustion of char received after sewage sludge pyrolysis in the circulating fluidized bed"; Sludge Management Entering the 3rd Millennium – Industrial, Combined, Water and Wastewater Residues. IWA. Taipei, Taiwan, 25-28 March; (2001); str. 629-635
 924. Bień J.B., Sanitsky M., Bień J.D., Białczak W; "Możliwość wykorzystania koksiku popirolitycznego do produkcji cementu"; III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 20-23 września; (2001);
 925. Bis Z., Radecki M., Nowak W., Szymanek A.; "Zastosowanie drobnych oraz aktywowanych mechanicznie sorbentów do odsiarczania w kotłach fluidalnych"; Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa; (2001); str. 17-31
 926. Błaszczuk A.; "Nowe możliwości technik smugowych w wizualizacji przepływów konwekcyjnych"; XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 03-06 wrzesień, s. 59-66; (2001);
 927. Gumnitsky J., NOWAK W., MAJCHRZAK I, ; "Mathematical model adsorption in fluidized bed of adsorbent” "; Proceedings of the International Conference on Modeling & Simulation, MS’2001-Lviv, Ukraine, str. 310-312, 2001.; (2001);
 928. Klajny R., Panowski M.; "Formułowanie lokalnych modeli danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. V Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.190; (2001); str. 187-196
 929. Lis A., Lis P.; "Termomodernizacja a mikroklimat wnętrz"; Okno ; R. 7 (26): nr 3; (2001); str. 48, 50, 52
 930. Lis P.; "Moc zamówiona a rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków szkół"; Materiały Konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (2001); str. 369-374
 931. Lis P.; "Retrospekcja zbiorowości budynków szkół i ich wybranych cech wpływających na energochłonność ogrzewania"; Materiały Konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (2001); str. 375-380
 932. Lis P.; "Zanieczyszczenie atmosfery a ogrzewanie budynków na przykładzie obiektów szkół"; Instal ; R. 20 (211): nr 10; (2001); str. 42-45
 933. Lis P.; "Rzeczywista efektywność energetyczna ogrzewania a kształt i forma istniejących budynków szkół"; Materiały Seminaryjne. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Efektywność i niezawodność w budownictwie” Częstochowa 25–26.10.2001 r.; (2001);
 934. Lis P.; "Organizacja zajęć w budynkach szkół a możliwości racjonalizacji zużycia ciepła do ich ogrzewania"; Gospodarka Paliwami i Energią ; R. XLIX (569): nr 11; (2001); str. 22-27
 935. Lis P.; "Wady i usterki w przegrodach zewnętrznych budynku a ich termoizolacyjność – zarys problematyki"; VIII Me¾dunarodnyj nauèno-prakticeskij seminar „Problemy tehnologii proizvodstwa stroitel’nyh materialov, izdelij i konstrukcij, stroitel’stva zdanij i sooru¾enij, podgotovki in¾enernyh kadrov dla stroitel’noj otrasli&#; (2001); str. 208-213
 936. Lis P.; "Własności wybranych materiałów termoizolacyjnych a ich zastosowanie – zarys problematyki"; VIII Me¾dunarodnyj nauèno-prakticeskij seminar „Problemy tehnologii proizvodstwa stroitel’nyh materialov, izdelij i konstrukcij, stroitel’stva zdanij i sooru¾enij, podgotovki in¾enernyh kadrov dla stroitel’noj otrasli&#; (2001); str. 213-217
 937. Lis P.; "Stan techniczny stolarki okiennej w budynkach szkół a wentylacja pomieszczeń"; Materiały konferencyjne. VI Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych” Warszawa 15-16 listopada 2001 r. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; (2001); str. 71-84
 938. Lis P.; "Okna źródłem zysków i przyczyną strat ciepła w ogrzewanym budynku"; Okno ; R. 7 (27): nr 4; (2001); str. 10, 12, 14
 939. Lis P.; "Konwencjonalne wytwarzanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Aspekt ekologiczny"; Rynek Instalacyjny; R. IX: nr 11; (2001); str. 52-56
 940. Lis P.; "Infiltracja powietrza przez okna w systemie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń szkolnych"; Murator Plus http://site.murator.amg.net.pl/technika/index.xml; 4 grudnia; (2001);
 941. Lis P., Lis A.; "Stan techniczny budynku i jego wpływ na zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń"; Sbornik trudov VII Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara „Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel'stve i podgotovke kadrov Respubliki Belarus'. Ministerstvo Obrazovaniâ Respubliki Belarus' Brest 2001. Brest Brestskij G; (2001); str. 64-68
 942. Lis P., Lis A.; "Przeszklenie elewacji i usytuowanie budynku a potrzeby cieplne związane z ogrzewaniem pomieszczeń"; Sbornik trudov VII Me¾dunarodnogo nauèno-metodièeskogo seminara „Perspektivy razvitiâ novyh tehnologij v stroitel'stve i podgotovke kadrov Respubliki Belarus'. Ministerstvo Obrazovaniâ Respubliki Belarus' Brest 2001. Brest Brestskij G; (2001); str. 69-73
 943. Lis P., Śliwowski L.; "Ukształtowanie brył budynków szkół a zużycie ciepła do ich ogrzewania"; Instal ; R. 20 (203): nr 1; (2001); str. 20-23
 944. Mirek P.; "Application of Laser Sheet Technique for Analysis of 3D Particle Velocity Fields"; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 1, 39; (2001); str. 33-49
 945. Mirek P.; "Algorytm przetwarzania obrazu wieloekspozycyjnego"; III Krajowa Konferencja, Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 19-21 listopad; (2001); str. 339-344
 946. Mirek P., Pisarek J.; "Selected Problems Connected With the Analysis of the Multiexposure Specklegrams"; The 4th International Workshop on Automatic Processing of Fringe Patterns, Fringe, Elsevier; (2001); str. 284-290
 947. Muskała W.; "Globalna analiza cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej typu BCWF na potrzeby systemu czystej produkcji energii"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 75; (2001);
 948. Nowak W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R ; "Operational Experience from the Largest Circulating Fluidized Bed Boilers"; 6 th World Congress of Chemical Engineering. Melbourne. Australia ; (2001);
 949. NOWAK W., MAJCHRZAK I, Gumnitsky J. ; "Adsorpcyjnyj mietod obmieżenja emisji CO2 do atmosfieri spaljubani wugilja, "; Proceedings of the III International Conference on Probliemy ekonomii energii, Lviv, Ukraine, str.241-242, 2001.; (2001);
 950. NOWAK W., MAJCHRZAK I.,; "Badania własności sorpcyjnych zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych"; Materiały konferencyjne VII Konferencji Energetycznej, Rydzyna, str. 90-96, 2001.; (2001);
 951. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych przyszłościowym materiałem adsorpcyjnym CO2. "; Materiały konferencyjne III Konferencji Naukowej – Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. Prace Naukowe -Monografie - Konferencje Z.6, str. 131-140, 2001; (2001);
 952. Nowak W., Sekret R.; "Fluidized bed combustion of cellulose industry wastes"; Paliwa z Odpadów tom. III; (2001); str. 271-277
 953. Nowak W., Sekret R.; "Wykorzystanie biomasy w procesie fluidalnego spalania węgla"; VII Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Rydzyna, 10-22 października; (2001); str. 98-112
 954. Nowak W., Sekret R.; "Wykorzystanie biomasy w procesie fluidalnego spalania węgla"; Gospodarka Paliwami i Energią; 8; (2001); str. 2-9
 955. Nowak W., Szymanek A.; "Study of High Efficient dry SO2 clean combustion process"; 26th International conference of modelling and simulation MS’2001, Clearwater, Florida 5-8 March; (2001);
 956. Ochodek T., Noskievic P., Leckner B., Hartge E-U., Werther J., Nowak W., Sekret R; "Processes in Large-Scale CFBC"; Pitsburg Coal Conference, Australia, December 3-7; (2001);
 957. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Techniki rastrowe w badaniach plazmy"; Materiały Sympozjum.Optoelektronika 2001. Warszawa, s.171 (abstract); (2001);
 958. Pluta S., Leszczyński J.S., Wyrzykowski R.; "Algorytm generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych"; Informatyka Teoretyczna i Stosowana; 1(1); (2001); str. 61-69
 959. 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów; "4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc"; 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc; (2000);
 960. Andrzejczyk Marek, Nowak Wojciech, Bis Zbigniew, Deuchi S., Endo T., Fujima Y. ; "Modelowanie strugi dwufazowej dla generatora gazu w układzie IGCC"; Ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii. Krajowa Konferencja Energetyczna. Krajowa Konferencja Energetyczna, Rydzyna ; (2000); str. 5-16
 961. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Badania nad możliwością przetwarzania pozostałości koksowych po pirolizie osadów ściekowych w brykiety "; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 3, nr 1-2; (2000);
  [Streszczenie]
 962. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Research on possibilities of sewage sludge utilisation in the process of pyrolysis "; Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial facilities. Edited by Pawlowski et al., Kluwer Academic/Plenum Publishers; (2000);
  [Streszczenie]
 963. Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. ; "Wykorzystanie osadów ściekowych i ich unieszkodliwianie "; IV Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne: Systemy zarządzania środowiskiem przyrodniczym w partnerskich miastach Europy, Siemianowice Śl; (2000);
  [Streszczenie]
 964. Bień J.B., Bień J.D., Nowak D., (Matysiak) Bień B. ; "Wykorzystanie wapna w gospodarce osadowej "; Mat. Konf. nt.: Przemysł wapienniczy, a ochrona środowiska, Kamień Śląski. ; (2000);
  [Streszczenie]
 965. Bień J.B., Nowak W., Bień J.D., (Matysiak) Bień B. ; "Sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych z fluidalnego spalania osadów ściekowych "; Mat. Konf. nt.: Możliwości zagospodarowania osadów na przykładzie oczyszczalni ścieków we Włocławku, Włocławek; (2000);
  [Streszczenie]
 966. Bis Z., Nowak W., Szymanek A.; "Sorbenty modyfikowane w energetyce"; Konferencja ''Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska'' Kamień Śląski ; (2000); str. 17-21
 967. Bis. Z., Nowak W., Szymanek A.; "Sorbenty modyfikowane w energetyce"; Konferencja Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska, Kamień Śląski, 19 – 21 czerwca; (2000); str. 17-21
 968. Błaszczuk A., Pisarek J., Mirek P., Kulak M. ; "Visualization of the Convective Heat Transfer by Means Modified Kihm's Method and Schlieren Technique"; Proc. of Int. Symp. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen. VIII Internationales Symposium. Tagungsmaterialen. Szczecin, s. 63-70; (2000); str. 63-70
 969. Leszczyński J.S.; "O modelowaniu i symulacji na maszynach cyfrowych"; Materiały Sympozjum Naukowego Instytutu Matematyki I Informatyki SIMI 2000, Częstochowa; (2000); str. 69-74
 970. Lis A., Lis P.; "Współczesne problemy mikroklimatu wnętrz"; Sbornik nauènyh trudov. Me¾dunarodnaâ naucno-prakticeskaâ koferenciâ „Effektivnye stroitel’nye matierialy, konstrukcii i tiehnologii”. Minsk 21-22.12.2000. Minsk Tehnoprint; (2000); str. 544-551
 971. Lis P.; "Kształt i forma budynków szkół a zużycie ciepła do ich ogrzewania"; Sbornik nauènyh trudov. Me¾dunarodnaâ naucno-prakticeskaâ koferenciâ „Effektivnye stroitel’nye matierialy, konstrukcii i tiehnologii”. Minsk 21-22.12.2000. Minsk Tehnoprint; (2000); str. 552-559
 972. Lis P., Lis A.; "Metodyka charakterystyki cieplno-energetycznej budynków – zarys problematyki"; Sbornik nauènyh trudov. Me¾dunarodnaâ naucno-prakticeskaâ koferenciâ „Effektivnye stroitel’nye matierialy, konstrukcii i tiehnologii”. Minsk 21-22.12.2000. Minsk Tehnoprint; (2000); str. 560-567
 973. Muskała W.; "Badanie procesu spalania w binarnej warstwie cyrkulacyjnej"; Materiały Krajowej Konferencji Energetycznej, Poznań-Rydzyna, 10-12 października; (2000);
 974. Muskała W., Nowak W.; "Binarna cyrkulacyjna warstwa fluidalna jako system czystej produkcji energii"; Materiały V Sympozjum Ograniczenie Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery POL-EMIS’2000, Szklarska Poręba, czerwiec; (2000); str. 173-183
 975. Muskała W., Nowak W.; "Zastosowanie binarnej warstwy cyrkulacyjnej do spalania paliw stałych"; Materiały VI Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna 17-20 października; (2000); str. 89-100
 976. Nowak W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R. ; "Design and Operation Experience of 235 Mwe CFB Boilers at Turów Power Plant in poland"; 5th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Portugal; Vol. I; (2000);
 977. Nowak W., Gumnitsky J., Majchrzak-Kucęba I., ; "Zeolites from fly as carbon dioxide adsorbents from flue gas."; Proceedings of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, Summaries 2 Separation Processes and Equipment, P3.95, str. 229, 2000.; (2000);
 978. Nowak W., Gumnitsky J., Muskała W., Majchrzak-Kucęba I.; "Study on adsorption process of CO2 from flue gas on zeolites"; Works&Studies of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences; 52; (2000); str. 85
 979. NOWAK W., MAJCHRZAK I., ; "Synteza zeolitów na bazie popiołów lotnych. "; Materiały VI Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna , str. 119-128, 2000.; (2000);
 980. Nowak W., Pisarek J., Mirek P.; "Application of Laser Sheet Technique for Analysis of 3D Particle Velocity Fields in Fluidized Beds"; Fluidisation (I); Vol 14 nr 75; (2000); str. 355-363
 981. Nowak W., Sekret R.; "Bark Combustion in a 40 MWt Bubbling Fluidized Bed Boiler"; The 7th Polish-Danish Workshop on Biomass for Energy, Starbienino, 7-10 December; (2000);
 982. Nowak W., Sekret R.; "Stężenia CO, SO2 i NOx w procesach fluidalnego spalania mieszanek biomasy i węgla brunatnego"; VII Konferencja Naukowa. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych źródeł Energii 2000, Łódź, 4-6 grudnia; (2000);
 983. Nowak W., Sekret R., Muskala W., Czakiert T., Andrzejczyk M., Walkowiak R., Jablonski J. ; "Study on Emissions from the 235 MWe CFB Boiler"; Proc. of the 3rd International Scientific Conference - Air Protection in Theory & Applications, Szczyrk, Poland, May 30 - June 01; Vol. 1; (2000); str. 87-88
 984. Nowak W., Szymanek A.; "Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin"; V Sympozjum Ograniczania Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery, POL – EMIS 2000, Szklarska Poręba, czerwiec; (2000); str. 83-92
 985. Nowak W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby przemysłowe odsiarczania spalin w Elektrowni Turów"; Mezinarodni Seminar, Efektrivni Energetika, Lendorf, Austria, 13-17 marzec; (2000); str. 119-126
 986. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Application of speckle phtography in plasma diagnostic"; 19th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praga; (2000);
 987. Pluta S., Leszczyński J.S., Wyrzykowski R.,; "Algorytm generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych"; Materiały Sympozjum Naukowego Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI 2000, Częstochowa; (2000); str. 117-120
 988. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B. ; "Kompostowanie osadów ściekowych"; Poradnik Ekologiczny; Nr 10 lato-jesień; (1999); str. 6-7
 989. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B.; "Badania możliwości unieszkodliwiania osadów ściekowych w procesie pirolizy"; Materiały II Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Technicznego nt.: Wykorzystanie osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków do rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych, Wisła ; (1999);
 990. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B.; "Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; (1999);
 991. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Kuzior A.; "Zagospodarowanie i utylizacja niektórych osadów ściekowych"; Przegląd Komunalny; 2(89); (1999); str. 86-89
 992. Bień J.B., Nowak W., Bień J.D., (Matysiak) Bień B. ; "Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesie pirolizy"; Materiały VI Niemiecko-Polskiego Seminarium nt.: Gospodarka osadami ściekowymi, Görlitz ; (1999);
 993. Bień J.D., Jabłońska A., (Matysiak) Bień B., Wystalska K.; "Przegląd istniejących kierunków i wdrożeń ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych"; IX Ogólnopolskie Seminarium: Eksploatacja oczyszczalni ścieków, Cedzyna k. Kielc ; (1999); str. 255-267
 994. Bień J.D., Jabłońska A., (Matysiak) Bień B., Wystalska K.; "Odwadnianie osadów ściekowych"; Materiały IV Kongresu Kanalizatorów Polskich POLKAN ’99, Łódź ; (1999); str. 335-342
 995. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Ewolucja pola prędkości ziaren w cyrkulacyjnej warstwic fluidalnej"; Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Tom 1, Kraków; (1999); str. 79-88
 996. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Numerical simulation of multi-solid flow structure in CFB"; Proc. of the 6th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Wurzburg, Germany; (1999); str. 315-320
 997. Leszczyński J.S.; "Generalized mathematical scheme in population balance models"; Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM”99, Czestochowa; (1999); str. 550-557
 998. Leszczyński J.S.; "Symulacja przepływu płyn-ziarna z uwzględnieniem podziału materiału sypkiego na klasy ziarnowe"; Materiały konferencji: Symulacja w Badaniach i Rozwoju, VI Warsztaty Naukowe PTSK, Białystok; (1999); str. 49-51
 999. Leszczyński J.S.; "Numerical modelling of multisize particulate flows in two phase flow systems"; Proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów; (1999); str. 215-216
 1000. MAJCHRZAK I. NOWAK W., ; "Analiza procesu usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych za pomocą zeolitów."; Materiały V Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna, str. 109-116, 1999.; (1999);
 1001. MAJCHRZAK I. NOWAK W., ; "Analiza procesu usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych za pomocą zeolitów. "; Materiały V Krajowej Konferencji Energetycznej, Rydzyna, str. 109-116, 1999.; (1999);
 1002. Nowak W, Szymanek A, Bis Z; "High-reactive sorbents based on fly ash for circuletiy fluidized bed boilers, Circulating Fluidizeb Bed Technology VI"; Deutsche Gesellschaft fur Chemisches Apparatewessen, Chemische Technik und Biotechnologie, (monografia); ISBN-3-89746009-3; (1999); str. 615-620
 1003. Nowak W., Bis Z., Sekret R., Walkowiak R., Jabłoński J.; "Analiza pracy kotła fluidalnego Nr 1 i 2 w Elektrowni Turów w oparciu o dotychczasowe dane i pomiary eksploatacyjne"; IV Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej Warszawa, 1-3 grudnia ,Prace Naukowe Konferencje z. 17, Politechnika Warszawska; (1999);
 1004. Nowak W., Bis Z., Sekret R., Walkowiak R., Jabłoński J.; "Analiza pracy kotła fluidalnego CFB 230 MWe w Elektrowni Turów"; V Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Rydzyna, 20-22 października ; (1999);
 1005. NOWAK W., GUMNITSKY J., MAJCHRZAK I., ; "Removal of carbon dioxide from flue gas using natural clinoptilolite, "; Proceedings of the X International conference, Improvement of processes and equipment of chemical and food productions, (ICCE-99), str. 77-78, 1999.; (1999);
 1006. NOWAK W., GUMNITSKY J., MAJCHRZAK I., ; "Removal of carbon dioxide from flue gas using natural clinoptilolite"; Proceedings of the X International conference, Improvement of processes and equipment of chemical and food productions, (ICCE-99), str. 77-78, 1999.; (1999);
 1007. Nowak W., Muskała W., Sekret R., Sulbiński J.; "Analiza pracy kotła fluidalnego OKF-40 spalającego biomasę w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A."; VI Konferencja Naukowo-Techniczna Ogólnopolskie Forum Odnawialnych źródeł Energii'99, Serock Jadwisin, 1-3 grudnia; (1999);
 1008. Nowak W., Pisarek J., Mirek P.; "Analiza pól prędkości cząstki pyłu w strudze swobodnej"; PAN, Solidification of Metals and Alloys; 39. Vol 1; (1999); str. 172-183
 1009. Nowak W., Sekret R.; "Badania segregacji ziaren w procesie fluidalnego spalania biomasy"; IV Konferencja, Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 1-3 grudnia 1999 r., Prace Naukowe Mechanika z. 181, Politechnika Warszawska; (1999);
 1010. Nowak W., Sekret R.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne procesów ograniczenia i zagospodarowania CO2 w elektrowniach węglowych"; Gospodarka Paliwami i Energią; 3; (1999);
 1011. Nowak W., Szymanek A.; "Stosowanie nowych sorbentów do procesu odsiarczania spalin"; Materiały Politechniki Częstochowskiej II Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce, Złotniki Lubańskie, 4 - 5 listopada; (1999);
 1012. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawi; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 1013. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 1014. NOWAK W.,(...) MAJCHRZAK-KUCÊBA; "Removal of carbon dioxide from flue gas using zeolites."; Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej, Nr.56, str.421-426, 1999.; (1999);
 1015. Wystalska K., (Matysiak) Bień B., Jabłońska A., Bień J.D. ; "Możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków"; III Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych, Świnoujście; (1999); str. 105-112
 1016. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B.M. ; "Metody zagospodarowania i unieszkodliwiania osadów ściekowych"; Przegląd Komunalny; 5(80); (1998); str. 49-55
 1017. Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Kuzior A., Wystalska K.; "Kierunki ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Głogowie"; Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Osady ściekowe w praktyce”, Częstochowa - Ustroń ; (1998); str. 289-297
 1018. Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J. ; "Analiza wpływu jakości węgla na warunki pracy kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej 242, seria Elektryka; 46; (1998); str. 45-51
 1019. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Symulacja komputerowa aerodynamiki binarnych warstw fluidalnych"; Materiały XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, tom 2, Częstochowa; (1998); str. 143-148
 1020. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Numerical modelling of circulating fluidized bed aerodynamics"; Międzynarodowe Seminarium: Współczesne Problemy Energetyki Cieplnej pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej Profesora B. Pochopienia poświęcone 50-leciu pracy naukowej Profesora Jana Szarguta, Gliwice-Ustroń; (1998); str. 23-34
 1021. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S., Nowak W.,..; "Zastosowanie ultradrobnych sorbentów do bezpośredniego odsiarczania spalin w kotłach cyrkulacyjnych"; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej; 2; (1998); str. 35-46
 1022. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R. ; "Oczyszczanie ścieków a zdrowie człowieka "; V Ogólnopolska Sesja Naukowa „Środowisko a zdrowie”, IX Częstochowskie Forum Ekologiczne, Częstochowa - Jasna Góra; (1998); str. 249-252
  [Streszczenie]
 1023. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R.; "Oczyszczanie ścieków a zdrowie człowieka"; Wydawnictwo Agencja Autorska OFFMAX s.c. Częstochowa-Jasna Góra, V ogólnopolska sesja naukowa „Środowisko a zdrowie”, IX Częstochowskie Forum Ekologiczne; (1998); str. 249-252
 1024. Kobyłecki R., Horio M., Bis Z., Leszczyński J., No; "Analysis and optimization of solid particle distribution in the fluidized bed boiler OFz-450 in Żerań Power Station in Poland"; Proceedings of the 4th SCEJ Symposium on Fluidization, Sapporo, Japan; (1998); str. 302-309
 1025. Lis A., Lis P.; "Energy consumption and energy saving in the Polish building industry"; Materialy Me¾dunarodnogo Naucno-Prakticeskogo Seminara „Transfer Tehnologij”. Brest Izdatel'stvo S. Lavrova ; (1998); str. 49-52
 1026. Mirek P.; "Analiza trójwymiarowych pól prędkości"; XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Częstochowa; (1998); str. 89-97
 1027. Mirek P., Pisarek J., Nowak W.; "Zastosowanie lasera do badań rozkładu sorbentu w technice kotłowej"; Konferencja Naukowo-Techniczna, Diagnostyka Jakości Spalania w Energetyce, Ustroń Zawodzie 25-27 marzec; (1998); str. 203–
 1028. Muskała W.; "Emission of boilers with the MSFB Circulated Fluidized Bed"; Politechnika Lwowska - Ukraina, Materiały konferencji pt. Problemy Ekonomii Energii; (1998); str. 113-118
 1029. Muskała W.; "Paleniska z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu MSFB"; Materiały VIII Konferencji Kotłowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Zeszyt 2, pt. Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów; (1998); str. 203-214
 1030. Nowak W,Szymanek A,Bis Z,Krzywoszyński ,Walkowiak ; "High-efficient sorbents based on fluidized bed fly ash"; Fluidization IX Durango, Colorado; (1998);
 1031. Nowak W., Błaszczuk A., Kulak M.; "Wpływ dwutlenku siarki na zdrowie człowieka"; V Ogólnopolska Sesja Naukowa.IX Częstochowskie Forum Ekologiczne. s. 253-255; (1998);
 1032. Nowak W., Muskała W., Bień J., Szymanek A., Sekret R.; "The changes of solid concentration in CFB and MSFB boilers analyzed with laser sheet technique"; 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, 23-28 August, Praha, Czech Republic; (1998);
 1033. Nowak W., Muskała W., Bis Z, Szymanek A., ; "Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej"; Gospodarka Paliwami i Energią, 12; ISSN 0017-2413; (1998); str. 6-10
 1034. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Badania suchego odsiarczania spalin kotłowych przy użyciu aktywnych sorbentów modyfikowanych"; Materiały konferencji POL EMIS 98, Szklarska Poręba, czerwiec; (1998); str. 147-156
 1035. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby suchego odsiarczania spalin na kotle OP-650 w Elektrowni Turów"; Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej „Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 23” V ogólnopolskie symposium „Ochrona powietrza w przemyśle”, Spała, październik; (1998); str. 132-141
 1036. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej"; Gospodarka Paliwami i Energią, 12; ISSN 0017-2413; (1998); str. 6-10
 1037. Nowak W., Muskała W., Sekret R., Kozłowski W., Sulbiński J.; "Spalanie biomasy w kotle fluidalnym OKF-40"; V Konferencja Naukowo-Techniczna. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych źródeł Energii' 98, Gdańsk, 13-15 października; (1998);
 1038. Nowak W., Muskała W., Sekret R., Kozłowski W., Sulbiński J.; "Modernizacja kotła OP-100 na kocioł fluidalny spalający biomasę"; VIII Konferencja Kotłowa'98, Szczyrk 24-27 listopad; (1998);
 1039. Nowak W., Muskała W., Sekret R., Kozłowski W., Sulbiński J.; "Ekologiczne i techniczne aspekty spalania biomasy w kotle fluidalnym OKF-40"; IV Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 14-16 października ; (1998);
 1040. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Regulacja temperatury w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; IV Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 14-16 października; (1998); str. 111-116
 1041. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu MSFB - wymiana ciepła i kontrola warunków spalania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 5; ISSN 0017-2413; (1998); str. 7-11
 1042. Nowak W., Szymanek A.; "Suche odsiarczanie spalin w energetyce cieplnej i zawodowej"; Ustroń; (1998); str. 135-147
 1043. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Optymalizacja wdmuchiwania sorbentu do komory paleniskowej"; Forum Energetyków, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; 242/98; (1998); str. 251-256
 1044. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; konferencja Problemy Ekonomi Energii, Lwów,; (1998); str. 74-8,
 1045. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; Materiały Konferencyjne CHISA'98, Praga, Czechy; (1998); str. 1021-1026
 1046. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z.; "Possibilities of increasing the effectiveness of dry desulfurisation of combustion gas"; 2nd International Symposium on Advanced Energy Conversion System and Related Technologies, Nagoya, Japan; (1998); str. 345-351
 1047. Nowak W., Wilczyński J., Bis Z., Szymanek A.; "Nomogramy do wyznaczania zapotrzebowania sorbentów w kotłach fluidalnych i pyłowych przy suchych metodach odsiarczania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 6; ISSN 0017-2413; (1998); str. 13-18
 1048. Ujma A., Lis A., Lis P.; "K voprosu o racional'nom ispol'zovanii teplovoj energii"; ®ili¹cnoe Stroitel'stvo ; R. 41: nr 1; (1998); str. 27-28
 1049. Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D.; "Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych"; Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej”, Ustroń ; (1997);
 1050. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Kuzior A.; "Zagospodarowanie i utylizacja niektórych osadów ściekowych"; IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo- przemysłowych”, Rajgród; (1997);
 1051. Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Stępniak L., Wolny L., Nowak D. ; "Ultradźwięki w inżynierii środowiska"; Materiał Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku II”, Zielona Góra ; (1997);
 1052. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Cieplno-przepływowa analiza warunków pracy kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej; 15(1); (1997); str. 45-54
 1053. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Numeryczna analiza wpływu rozkładów ziarnowych materiałów sypkich na aerodynamikę komory paleniskowej kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej; 15(1); (1997); str. 37-44
 1054. Janik M., Szymanek A., Sekret R.; "Tradycyjne grawitacyjne systemy wentylowania pomieszczeń mieszkalnych"; Politechnika Częstochowska, Konferencje 18 - Gaz bezpiecznym i ekologicznie czystym nośnikiem energii, Częstochowa; (1997); str. 73-84
 1055. Leszczyński J.; "Modelling of fluidized bed aerodynamics by multiple regression analysis"; Proc. of the 2nd International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Part II, Zakopane; (1997); str. 579-587
 1056. Lis A., Lis P.; "Analiza wybranych wariantów poprawy termoizolacyjności okien w budynkach wielorodzinnych w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym"; Okno ; R. 3 (9): nr 2; (1997); str. 33-35
 1057. Nowak W., Bis Z., Muskała W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Przemysłowe badania suchego odsiarczania na bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; Konferebcja Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa, grudzień; (1997); str. 113-120
 1058. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R. ; "Możliwości zwiększenia efektywności suchego odsiarczania spalin "; Niskoemisyjne techniki spalania, Ustroń, marzec; (1997); str. 135-146
 1059. Nowak W., Muskała W., Pisarek J., Szymanek A.; "Boilers with MSFB circulated fluidized bed"; konferencja Kotły Energetyczne, Lwów, Ukraina, ; (1997); str. 25-31
 1060. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Badania suchego odsiarczania spalin na 200 MW bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; III Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska, Jachranka, wrzesień; (1997); str. 63-72
 1061. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Wykorzystanie popiołów lotnych z suchego odsiarczania spalin do produkcji sorbentów modyfikowanych"; Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsów z energetyki, Międzyzdroje; (1997); str. 57-66
 1062. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Możliwości poprawy skuteczności suchego odsiarczania spalin poprzez mikronizację sorbentu"; V Międzynarodowe Sympozjum Zintegrowane Systemy Zapobiegania Emisji Zanieczyszczeń, Międzyzdroje 16-17 kwietnia; (1997);
 1063. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Badania zmian koncentracji ziaren w cyrkulacyjnych układach typu CFB i MSFB"; V Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 15-17 października; (1997);
 1064. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Analiza procesów ograniczenia i zagospodarowania CO2 w elektrowniach węglowych"; III Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 22-24 października; (1997);
 1065. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Możliwości poprawy skuteczności suchego odsiarczania spalin poprzez mikronizację sorbentu "; 5th International symposium, Integrated air quality control for industrial and commercial sectors, Międzyzdroje; (1997); str. 201-208
 1066. Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J. ; "Wyznaczanie chwilowych i średnich prędkości ziaren w warstwach fluidalnych"; Materiały Konferencyjne XVI Zjazdu Termodynamików, Koszalin; (1996); str. 115-124
 1067. Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J.S; "A new measurement method of particle velocities in fluidized beds"; Proceedings of the Fifth International Conference on Circulating Fluidized Beds - CFB-5, Beijing, China; (1996); str. 14-1 -14-6
 1068. Bis Z., Gajewski W., Krzywański J., Leszczyński J.; "Erosion in circulating fluidized bed"; Proceedings of the Fifth International Conference on Circulating Fluidized Beds CFB-5, Beijing, China; (1996); str. 8-1 - 8-8
 1069. Leszczyński J.S.; "Concentration and velocity model of dense phase in fluidized beds"; ZAMM-Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik; 76(5); (1996); str. 293-294
 1070. Lis A., Lis P.; "Aspekt energooszczędności w wyborze grzejników do systemów centralnego ogrzewania budynków"; Materialy nauèno-tehnièeskoj konferencii, posvâ¹èennoj 30-letiû instituta. Èast' II. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest; (1996); str. 161
 1071. Lis P.; "Ogólna charakterystyka czynników wpływających na zużycie ciepła do ogrzewania budynków szkół podstawowych"; III Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię” ENERGODOM '96 Kraków-Mogilany 16-19.10.1996. Kraków; (1996); str. 217-224
 1072. Lis P., Lis A.; "Możliwości racjonalizacji zużycia energii do ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej"; Seminarium Naukowo-Techniczne „Poszanowanie energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia” Częstochowa 28-29.03.1996. Częstochowa; (1996); str. 1-14
 1073. Lis P., Lis A.; "Potencjalne możliwości ograniczania strat ciepła w budynkach szkolnych na przykładzie Częstochowy"; Materialy nauèno-tehnièeskoj konferencii, posvâ¹èennoj 30-letiû instituta. Èast' II. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest; (1996); str. 162
 1074. Lis P., Lis A., Pabian A.; "Heating cost as a houzing selection criterion in free market economy conditions"; Zborník Referátov z Konferencie s Medzinárodnou úèastou „Racionálna výroba, doprava a spotreba tepla” CASOVIA-THERM 96 Ko¹ice 6-7.03.1996. Ko¹ice; (1996); str. 143-150
 1075. Lis P., Ujma A.; "Kilka informacji o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej"; Seminarium Naukowo-Techniczne „Poszanowanie energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia” Częstochowa 28-29.03.1996. Częstochowa ; (1996); str. 15
 1076. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; Ochrona Srodowiska, 4; ISSN 1230-6169; (1996); str. 33-36
 1077. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; POL-EMIS 96, Szklarska Poręba; (1996);
 1078. Nowak W., Szymanek A. ; "Zastosowanie nowoczesnych urządzeń ograniczających awaryjność instalacji grzewczych "; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 69-78
 1079. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Matsuda H., Hasatani M. ; "Fluid dynamics and combustion in a multi-solid fluidized bed combustor"; 2nd Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling of Materials and Combustion, Budapest, Węgry, 7-9 November; (1996); str. 275-279
 1080. Pabian A., Lis P., Lis A. ; "Polish building industry energy consumption rationalization"; Zborník Referátov z Konferencie s Medzinárodnou úèastou „Racionálna výroba, doprava a spotreba tepla” CASOVIA-THERM 96 Ko¹ice 6-7.03.1996. Ko¹ice ; (1996); str. 139-142
 1081. Radomiak H., Pękała W., Leszczyński J.S.; "Model of burning of a single coal particle in circulating fluidized bed"; Archivum Combustionis; 16(1-2); (1996); str. 113-117
 1082. Ujma A., Lis P.; "Audyting energetyczny i jego rola w ograniczaniu zużycia energii do ogrzewania pomieszczeń"; Seminarium Naukowo-Techniczne „Poszanowanie energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia” Częstochowa 28-29.03.1996. Częstochowa; (1996); str. 21-31
 1083. Wilczyński J., Szymanek A.; "Możliwości ograniczenia poboru energii cieplnej po modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania"; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 89-110
 1084. Bis Z., Leszczyński J.S.; "The structure model of fluidized beds"; Proceedings of Fluidization VIII, International Symposium of the Engineering Foundation, vol. 1, Tours, France; (1995); str. 531-538
 1085. Leszczyński J.S., Ładyga E., Pękała W.,; "Numerical methodology of diagnosing particle concentrations in two-phase flow"; Proc. of the XII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Warsaw; (1995); str. 188-189
 1086. Lis A., Lis P.; "Ekonomiczne efekty ograniczania strat ciepła w budynkach wielorodzinnych przez stosowanie nowych konstrukcji okien. "; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 149. Seria Budownictwo Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa ; nr 5; (1995); str. s. 181-189
 1087. Lis A., Lis P. ; "Ekonomiczne efekty ograniczania strat ciepła w budynkach wielorodzinnych przez stosowanie nowych konstrukcji okien. "; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 149. Seria Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; nr 5; (1995); str. 181-189
 1088. Lis A., Lis P.; "Efekty różnych wariantów termorenowacji przegród zewnętrznych na przykładzie budynku administracyjno-biurowego"; Materiały Konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (1995); str. 234-241
 1089. Lis A., Lis P.; "Propozycja oceny cieplno-energetycznej budynku w oparciu o modyfikację wskaźnika E i jej zastosowanie w warunkach rynkowego obrotu nieruchomościami"; Materiały Konferencyjne V Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”. Łódź; (1995); str. 242-248
 1090. Lis A., Lis P.; "Wpływ pól elektromagnetycznych na mikroklimat środowisk mieszkalnych i zdrowie człowieka - wybrane problemy"; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo mieszkaniowe w 2000 roku. Kierunki i perspektywy rozwoju. Częstochowa grudzień 1995. Politechnika Częstochowska Konferencje 3. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (1995); str. 98-107
 1091. Lis A., Lis P., Ujma A.; "Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na efektywność dociepleń ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych wykonanych w technologiach uprzemysłowionych"; Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 150. Seria Budownictwo nr 6. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (1995); str. 31-39
 1092. Lis P, Ujma A.; "ceskaâ effektibnost’ razlicnyh variantov termorenovacionnyh meropriâtij na primere zdaniâ ob”emom 2360 m3"; Tezisy Dokladov XXI Naucno-Tehniceskoj Konferencii v Ramkah problemy „ Nauka i Mir” Èast' III. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest ; (1995); str. 126-127
 1093. Lis P.; "Ekonomiâ teplovoj energii, ispol’zuemoj v kommunal’no-bytovom sektore – lozung ili neobhodimost’"; Tezisy Dokladov XXI Naucno-Tehniceskoj Konferencii v Ramkah problemy „ Nauka i Mir” Èast' III. Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Belarus'. Brestskij Politehniceskij Institut. Brest ; (1995); str. 136-137
 1094. Lis P., Rok M.; "Czynniki warunkujące sprawny przebieg realizacji małych osiedli budynków mieszkalnych – doświadczalna weryfikacja w warunkach realizacji inwestycji"; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo mieszkaniowe w 2000 roku. Kierunki i perspektywy rozwoju. Częstochowa grudzień 1995. Politechnika Częstochowska Konferencje 3. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (1995); str. 91-98
 1095. Radomiak H., Leszczyński J.S., Pękała W.,; "Model of burning of single coal particle in circulating fluidized bed"; Proceedings of the 14-th International Symposium on Combustion Processes, Abstracts of Papers; (1995); str. 138-139
 1096. Bis Z., Gajewski W., Leszczyński J.S.; "Diagnostyka stanu fluidyzacji materiałów sypkich"; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1260, Energetyka; 120; (1994); str. 35-46
 1097. Bis Z., Leszczyński J.S.; "Modelling the structure In fluidized bed"; Proceedings of the First International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM”94, Czestochowa; (1994); str. 147-153
 1098. Bis Z., Leszczyński J.S.; "Numerical analysis of concentration probability distributions in fluidized bed"; Proceedings of the First International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM”94, Czestochowa; (1994); str. 154-161
 1099. Lis A., Lis P. ; "Analiza wybranych wariantów poprawy termoizolacyjności okien w budynkach wielorodzinnych w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym"; : II Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię" Kraków-Mogilany 19-22.10.1994. Kraków; (1994); str. 95-102
 1100. Lis P. ; "Ekonomiczne i ekologiczne efekty ograniczania strat ciepła przez okna"; Przegląd Budowlany ; R. 66: nr 10; (1994); str. 21-24
 1101. Lis P.; "Wybrane czynniki determinujące konieczność oszczędzania energii cieplnej w sektorze komunalno-bytowym w Polsce"; II Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię" Kraków-Mogilany 19-22.10.1994. Kraków; (1994); str. 299-305
 1102. Pabian A., Lis P. ; "Ekonomiczne i ekologiczne efekty wymiany oraz uszczelnienia okien. "; Gospodarka Materiałowa i Logistyka ; R. XLVI (995/996): nr 7/8; (1994); str. 167-16
 1103. Elsner J.W., Leszczyński J.S.; "Some remarks on the spatial resolution effects of a hot wire technique"; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 31(4); (1993); str. 771-780
 1104. Leszczyński J.S.; "Some modification of the simple cellular method for solution of the chaotic systems"; Proceedings of the XI Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, vol. II, Kielce; (1993); str. 501-508
 1105. Leszczyński J.S.; "Badanie drgań układów chaotycznych"; Międzynarodowe Sympozjum Naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Elektrotechnika i Elektronika, Zielona Góra; (1990); str. 131-135
 1106. Szymanek A; "Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu "; Inżynieria i Ochrona Środowiska, tom11 Nr4; ISSN 1505-3695; (.); str. 417-430
 1107. Markiewicz D., Szymanek A.; "„Wykorzystanie surowego bikarbonatu sodu do jednoczesnego procesu odsiarczania i odazotowania w strumieniu spalin na stanowisku pilotażowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną” "; Przemysł Chemiczny, artykuł w druku; (-);
 1108. Szymanek A., Sambor A. ; "Analysis of the migration of chemical compounds from fly ash exposed to weather conditions, "; Chemical and Process Engineering, artykuł w druku; (-);
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr