Ekspertyzy i opracowania
Ekspertyzy
ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00 - wpis:
Opracowania
 1. Modernizacja geometrii kanałów powietrza pierwotnego oraz skrzyń powietrznych kotła K-1 w Elektrowni Turów, 2006
 2. Modernizacja geometrii kanałów powietrza pierwotnego oraz skrzyń powietrznych kotła K-3 w Elektrowni Turów, 2009
 3. Modernizacja rusztu powietrznego kotła K-3 poprzez zmianę geometrii dysz powietrznych, Elektrownia Turów 2009
 4. Blok 5 - Modernizacja rusztu komory paleniskowej kotła - Opracowanie projektu wykonawczego dla Elektrowni Turów, 2010
 5. Blok 1 - Modernizacja rusztu komory paleniskowej kotła - Opracowanie projektu wykonawczego dla Elektrowni Turów, 2010
 6. Blok 4 - Modernizacja kotła w zakresie rusztu komory paleniskowej - Opracowanie projektu wykonawczego dla Elektrowni Turów, 2012
 7. Blok 2 - Modernizacja rusztu komory paleniskowej kotła - Opracowanie projektu wykonawczego dla Elektrowni Turów, 2011
 8. Wykonanie badań w Elektrowni Turów S.A. i opracowanie wyników na zlecenie firmy Foster Wheeler – etap III, 2002
 9. Badania i analiza rozpływu powietrza w 235 MWe kotle fluidalnym Nr 3 w Elektrowni Turów, 2002
 10. Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych i oceny procesów eksploatacyjnych rurowych podgrzewaczy powietrza dla kotłów, 2003, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 11. Wykonanie analizy pracy kotła CFB Compact nr 5 dla potrzeb Elektrowni Turów S. A., 2003
 12. Wykonanie pomiarów przydatności sorbentu w procesie odsiarczania w kotle fluidalnym nr 2 w Elektrowni Turów S.A. na bazie kamienia wapiennego z kopalni „Podgrodzie”, 2004
 13. Wykonanie pomiarów przydatności sorbentu w procesie odsiarczania w kotle fluidalnym nr 2 w Elektrowni Turów S.A. na bazie kamienia wapiennego ze złoża „Raciszyn” (Działoszyn), 2004
 14. Wykonanie oceny pracy kotła nr 4 w zakresie budowy i parametrów w pełnym przedziale pracy w Elektrowni Turów S.A., 2004
 15. Wykonanie analizy warunków pracy rurowych podgrzewaczy powietrza wraz z zaleceniami dla ich dalszej eksploatacji w Elektrowni Turów S.A., 2004
 16. Badanie kotła fluidalnego nr 6 z określeniem istotnych różnic między danymi projektowymi i eksploatacyjnymi oraz określenie zagrożeń dla przyszłej eksploatacji, 2005
 17. Zbadanie profili spalin w kanale spalin LUVO-ESP i określenie koniecznych zmian dla minimalizacji erozji w kanale spalin, 2006, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z.o.o.
 18. Wykonanie badań kotłów w EC Katowice i Elcho, 2006, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z.o.o.
 19. Optymalizacja rozpływu powietrza w skrzyniach powietrznych kotłów K-1 i K-2, 2006, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 20. Zapobieganie erozyjnemu oddziaływaniu ziaren materiału warstwy na powierzchnie ogrzewalne kotłów z CWF, 2007, Grant rozwojowy ministerialny,wykonawca.
 21. Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych i oceny procesów eksploatacyjnych rurowych podgrzewaczy powietrza dla kotłów, 2007, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 22. Nadkrytyczne bloki węglowe, 2007, PZ 403-601/07, Grant zamawiany ministerialny
 23. Zbadanie możliwości zmian konstrukcyjnych dna dyszowego kotła K–3 dla przedłużenia trwałości, z jednoczesnym obniżeniem NOx, 2009, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 24. Wykonanie inwentaryzacji skrzyni powietrznej na kotle K-3, 2009, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 25. Wykonanie optymalizacji rozpływu powierza w skrzyniach powietrznych kotła nr 3, 2009, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 26. FLEXI BURN CFB 7th Framework Programme, Project entitled: Development of High-Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for a Power Plant with CCS, 2009, Kierownik zadania badawczego WP1
 27. Opracowanie modernizacji rusztu komory paleniskowej kotła – Blok nr 5, 2010, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 28. Opracowanie modernizacji rusztu komory paleniskowej kotła – Blok nr 1, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 29. Opracowanie modernizacji rusztu komory paleniskowej kotła – Blok nr 2, 2011, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 30. Badanie skuteczności pracy akustycznych zdmuchiwaczy pyłu, 2011, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 31. Wykonanie opracowania badań modelowych dysz powietrznych kotłów fluidalnych, 2011, Foster Wheeler Energia OY
 32. Blok 4 - Modernizacja kotła w zakresie rusztu komory paleniskowej, 2012, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
 33. Experimental investigations of air nozzles working with CFB boiler, 2012, Foster Wheeler Energia OY
 34. INTREX cold model tests, 2012, Foster Wheeler Energia OY
 35. Blok 6 - modernizacja kotła w zakresie rusztu komory paleniskowej, 2013, PGEiGEK S.A. Oddz. El. Turów
   
ostatnia aktualizacja: 2018-01-13 08:39:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr