Patenty i wdrożenia
Patenty

 

Numer patentu

Data opublikowania

Tytuł (nazwa)

Nazwiska twórców

Uprawniony
z patentu

Patent RP Nr 190720,

 

19.01.2006.

Sposób otrzymania wysoko reaktywnych sorbentów do redukcji związków siarki.

W. Nowak i inni

W. Nowak

Patent RP Nr 194418

22.08.2007

Sposób usuwania dwutlenku węgla z gazów spalinowych.

 

Nowak W., I. Majchrzak-Kucęba.

W. Nowak

Patent RP Nr 348398

28.06.2008.

 

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym.

Wojciech Nowak i inni

W. Nowak

Patent RP Nr 385302,

27.10.2008

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym

Wojciech Nowak i inni

W. Nowak

Patent RP Nr 385303,

27.10.2008.

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym.

Wojciech Nowak i inni

W. Nowak

Patent RP Nr 385304,.

28.06.2008

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym.

 

Wojciech Nowak i inni

W. Nowak

Patent RP Nr 348398,

27.06.2008

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym

W. Nowak, W.Muskała, Z.Bis, Z.Letner

W. Nowak

Patent RP Nr 385302,

27.10.2008

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym

W. Nowak, W.Muskała, Z.Bis, Z.Letner

W. Nowak

Patent RP Nr 385303,

27.10.2008.

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym.

W. Nowak, W.Muskała, Z.Bis, Z.Letner

W. Nowak

Patent RP Nr 385304,.

27.10.2008

Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym.

 

W. Nowak, W.Muskała, Z.Bis, Z.Letner

W. Nowak

Patent RP Nr 195545

28.09.2007

Sposób otrzymywania zeolitów z popiołów lotnych, zwłaszcza pochodzących ze spalania paliw węglowych w kotłach fluidalnych i pyłowych.

J. Łaskawiec, R.Walkowiak, W.Krzywoszyński, J.Gadowki, R.Pawluczuk, W.Nowak, Z.Bis, I.Majchrzak-Kucęba, J.Maślanka

W.Nowak

368244

18.02.2009

Sposób i urządzenie do waloryzacji w tym autotermicznej stałych paliw, w tym odpadowych, biomasy, zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepł, węgla aktywnego oraz gazów

Z.Bis, W.Nowak, T.Idziak

W.Nowak

 
ostatnia aktualizacja: 2011-01-04 11:03:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Wdrożenia
ostatnia aktualizacja: 2012-01-11 06:27:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr