Projekty naukowo-badawcze międzynarodowe
Projekty realizowane
ostatnia aktualizacja: 2018-01-10 05:30:00 - wpis: Jurand Bień
Projekty zrealizowane
  1. Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS w ramach FP7-ENERGY-2008-TREN
  2. Zaawansowane Modelowanie Procesu Spalania Biomasy dla Produkcji Czystej Energii BIOMODELING
  3. Studies of High Efficient In-Furnaces Dry SO2 Capture for Clean Combustion Process of Brown Coals - Program Badawczy INCO- COPERNICUS
  4. Processes in Large Scale Circulating Fluidized Bed Combustors - 5 Ramowy Program Unii Europejskiej  
  5. Combustion of Biomes – Low Grade Coals Mixtures in Fluidized Bed  - Program Badawczy w Ramach Międzynarodowej Współpracy Naukowej 
  6. Nowoczesne technologie energetyczne w Ramach Programu Leonardo da Vinci
ostatnia aktualizacja: 2018-01-10 05:33:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr