Kontakt
Gdzie się znajdujemy - lokalizacja
Politechnika Częstochowska
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
ul. J.H. Dąbrowskiego 73
42-200 Częstochowa
tel/fax: +48 34 325-09-33
E-mail: izte@is.pcz.czest.pl

Dyrekcja
Dyrektor
prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Politechnika Częstochowska - 42-200 Częstochowa - ul. Dąbrowskiego 73
pokój: 207
telefon: 34 325-09-33
tel. kom: 602-434-027
Z-ca Dyrektora
dr hab. inż. Tomasz Czakiert
Politechnika Częstochowska - 42-200 Częstochowa - ul. Dąbrowskiego 73
pokój: 212
tel.: 34 325-09-45
Sekretariat
mgr inż. Beata Starczyk
Politechnika Częstochowska - 42-200 Częstochowa - ul. Dąbrowskiego 73
pokój: 207
telefon: 34 325-09-33
fax: 34 325-09-33
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr