Konferencje
Konferencje zorganizowane - relacje, materiały
Niska emisja - zagrożenia i wyzwania - Prezentacje
 
Miejsce: Częstochowa, Wydział Infrastruktury i Środowiska
Termin: 29 marca 2017

Dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom za udział w konferencji "Niska emisja - zagrożenia i wyzwania".Konferencja "Niska emisja - zagrożenia i wyzwania" odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora PCz. prof. Norberta Sczygiola, Polskiej Izby Ekologii, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszyka oraz Posła na Sejm RP Tomasza Jaskóły.

 

Konferencja spotkała się z szerokim zainteresowaniem uczestników, którzy licznie w liczbie przeszło 150 osób stawili się w obiekcie Wydziału Infrastruktury i Środowiska. 

 

Merytoryczne oraz wysokiej jakości prezentacje były podstawą do określenia jakie zagrożenia oraz wyzwania stoją obecnie przed nami jako społeczeństwem by z tym cywilizacyjnym problemem walczyć. 

 

Istotnym elementem jest nawiązanie współpracy z Biurem Poselskim Posła na Sejm RP Tomasza Jaskóły, dzięki czemu wnioski z konferencji możemy przełożyć na konkretne propozycje zapisów legislacyjnych. Taka współpraca zaowocowała już złożonymi czterema interpelacjami.

 

Prezentacje (do pobrania - format pdf)

 

1. Działania antysmogowe w województwie śląskim - Łukasz TEKELI

2. Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza - Agnieszka KOSTEMPSKA

3. Aspekty prawne przebiegu kontroli mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza - Mateusz KARCIARZ

4. Jak walczyć z niską emisją w praktyce? - Aleksander SOBOLEWSKI

5. Społęcznościowa Platforma Transferu Wiedzy - zanim udusi nas SMOG - Robert KUCĘBA, Edyta KULEJ-DUDEK

6. Skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem - Joanna HALKIEWICZ

7. Stan jakości powietrza w regionie północnym województwa śląskiego w latach 2010-2015 - Mariusz ŚLĘZAŃSKI, Mateusz MARCHEWKA

8. Działania Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych w zapobieganiu niskiej emisji - Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, Paweł MIREK, Jurand BIEŃ, Rafał RAJCZYK

9. Czy smog musi być taki straszny? - Marek BEDNARZ

 
       galeria_1        galeria_2              galeria_3       galeria_4

 

Niska emisja - zagrożenia i wyzwania
 
Miejsce: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73, Aula D1
Termin: 29 marca 2017

 

Niska emisja to zanieczyszczenia trafiające do powietrza, a pochodzące z komunikacji opartej na silnikach spalinowych oraz procesu spalania paliw o niskiej jakości w domowych piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach. Cel przedsięwzięcia to zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia mieszkańców regionu północnego województwa śląskiego. Konferencja ma przybliżyć zainteresowanym działania jakie podejmowane są na szczeblu krajowym, wojewódzkim, regionalnym a także przedstawić  jakie działania w tym zakresie podejmują gminy - liderzy. 

 


Program konferencji  


Karta zgłoszenia  Wyświetl większą mapę

Organizator

Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

ul. Dąbrowskiego 73
42-200 Częstochowa
tel/fax: 34 325 09 33

izte.is.pcz.pl


 

Komitet organizacyjny

 

dr hab. inż. Jurand Bień - Przewodniczący
dr hab. inż., prof. PCz. Izabela Majchrzak-Kucęba
dr hab. inż., prof. PCz. Tomasz Czakiert
dr hab. inż., prof. PCz. Paweł Mirek
dr inż. Beata Bień
dr Aleksandra Ściubidło
dr inż. Rafał Rajczyk
dr inż. Marcin Panowski
mgr inż. Sylwia Jankowska
mgr inż. Marta Górecka-Srokosz
mgr inż. Kamil Idziak
mgr inż. Krzysztof Kulicki
mgr inż. Beata Starczyk
mgr inż. Bogumiła Szyc
lic. Hubert Pietrzak - CzAS
Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation
 
Miejsce: Kraków
Termin: 6-7 July 2015

 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji i Szkole Letniej

 

„Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation”

 

które odbędą się w dniach 06.07.2015-10.07.2015 w Krakowie.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej wspólnie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz TAURON  Wytwarzanie S.A. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji i Szkoły Letniej zawarte są w załączonym komunikacie.

 

komunikat.pdf

 

Format abstraktu: pobierz

 


We invite you to participate in the Conference and Summer School

"Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation",

which will be held from 06.07.2015 to10.07.2015 in Cracow.

 

The event is organized by the Institute of Advanced Energy Technologies Czestochowa University of Technology, Institute for Chemical Processing of Coal and TAURON Wytwarzanie S.A. Detailed information about Conference and Summer School are included in the attached announcement.

 

invitation.pdf

 

Abstract format: click to download

Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym
 
Miejsce: Złotniki Lubańskie
Termin: 19 - 22 września 2012

Celem Forum jest wymiana najnowszych osiągnięć, informacji oraz doświadczeń w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy oraz paliw alternatywnych. W szczególności tematyka Forum będzie obejmować:

 
  • stan aktualny oraz perspektywy energetycznego wykorzystania biomasy oraz paliw alternatywnych w aspekcie prawnym, technicznym oraz ekonomicznym,
  • nowoczesne rozwiązania technologiczne instalacji do termicznego wykorzystania paliw alternatywnych,
  • zagrożenia eksploatacyjne wynikającym ze spalania lub współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych,
  • zagadnienia ochrony środowiska związanym z termicznym wykorzystaniem paliw alternatywnych,
  • doświadczenia eksploatacyjne współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych w energetyce oraz w przemyśle cementowym,
  • finansowanie inwestycji wytwarzania oraz współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych,
  • metody i procesy wytwarzania oraz uszlachetniania biomasy oraz paliw alternatywnych,
  • procedury badawcze i analityczne w zakresie oceny jakości paliw alternatywnych,
  • zagadnienia spalania biomasy i paliw alternatywnych w krajach UE.
VGB Workshop FBC Boiler Operators
 
Miejsce: Cracow
Termin: 18 - 19 september 2012

Here you can find the final version of the 6th International VGB Workshop 2012 flyer (take a flyer).

 

Guidelines for abstracts and presentations for the 6th International VGB Workshop 2012 - "The experience of operating in a fluidised bed combustion technology 2012" in Krakow can be downloaded from here.


Abstracts (in English) should be sent before 1st of August 2012. Slides should be sent before 15th of August 2012 and they have to be prepared in English. Abstract and presentation should be sent to VGB. Language of presentation is indicated in the workshop flyer.

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr