Koło naukowe

 

Celem działalności koła naukowego "Nasza wspólna ziemia" powołanego na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej jest:

 • pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz eksperymentalnej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,
 • poszerzanie kontaktów studentów z ludźmi nauki,
 • zacieśnianie kontaktów z przemysłem działającym w obszarach energetyki zawodowej oraz gospodarki wodno-ściekowej,
 • zacieśnianiu więzi koleżeńskich.

 

Organizujemy wykłady, spotkania, wygłaszamy referaty na temat własnej działalności naukowej. Nawiązujemy kontakty poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowych, festiwalach nauki oraz targach przemysłowych.

Do dyspozycji członków Koła oddajemy doskonale wyposażone laboratoria naukowe oraz opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. To właśnie tutaj możecie Państwo realizować swoje pasje naukowe, doskonalić swoje umiejętności w zakresie wnioskowania, przygotowania i prowadzenia eksperymentu, jak również analizy otrzymanych wyników. Poprzez zaangażowanie w Kole naukowym dajemy Państwu:

 

 • unikalną okazję nawiązania kontaktu z przedstawicielami największych przedsiębiorstw w kraju produkujących elektryczność,
 • możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi,
 • dostęp do najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej,
 • możliwość wspólnej realizacji badań naukowych, których wyniki mogą być później wykorzystane w realizacji pracy inżynierskiej i magisterskiej,
 • możliwość doskonalenia prezentacji swoich osiągnięć.

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły w zakresie jeszcze większego uatrakcyjnienia działalności Koła.

Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się zwłaszcza zajęcia wyjazdowe. W organizacji tych zajęć w sposób szczególny pomaga nam PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów oraz Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia £agisza.

W trakcie trwania zajęć studenci mogą zapoznać się m.in. z:

 • metodami pozyskiwania węgla brunatnego w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów,
 • technologiami niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła,
 • budową bloków energetycznych z cyrkulacyjną warstwą fluidalną do spalania węgla brunatnego,
 • technologiami suchego odsiarczania spalin,
 • budową linii technologicznych wykorzystywanymi przy produkcji elektryczności ze spalania węgla brunatnego,
 • metodami eliminacji hałasu pochodzącego z zakładów produkujących elektryczność,
 • metodami odpylania gazów odlotowych,
 • budową oraz działaniem elektrowni wodnej.

 

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w pracę Koła Naukowego "Nasza Wspólna Ziemia".

 

Opiekun Koła Naukowego

Dr hab. inż. Paweł MIREK, prof. P.Cz.

 


W dniu 13. grudnia 2017r. Studenckie Koło Naukowe "EkoPraktyczni" Wydziału Infrastruktury i Środowiska zorganizowało zajęcia wyjazdowe dla studentów kierunku Energetyka oraz Inżynieria Środowiska, które odbyły się w Elektrowni Bełchatów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Celem zajęć wyjazdowych było zapoznanie studentów z budową oraz technologią wytwarzania elektryczności w największym polskim pyłowym kotle pracującym na parametry nadkrytyczne o mocy 858MW. W trakcie zajęć studenci mieli także okazję zapoznać się z działaniem urządzeń instalacji pomocniczych, w tym: stacji przygotowania wody, instalacji rozładunku i magazynowania oleju opałowego, instalacji odpopielania, instalacji rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego, magazynu gipsu ze stacją załadunku na samochody, pompowni wody ppoż., sprężarkowni, zespołowi awaryjnych generatorów energii elektrycznej oraz instalacji odsiarczania spalin.

 

Eksploatację bloku 858 MW rozpoczęto w dniu 1 października 2011 roku. Jest on największym i najnowocześniejszym blokiem energetycznym w Polsce opalanym węglem brunatnym. Poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń, a szczególności kotła wytwarzającego parę o parametrach nadkrytycznych, uzyskana została wysoka sprawność wytwarzania energii, co pozwoliło na  zminimalizowane zużycia paliwa i w konsekwencji emisji zanieczyszczeń. Nowa jednostka wytwórcza spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju oraz odpowiednie kryteria Dyrektyw Unii Europejskiej. Blok włączony jest do Krajowego Systemu Energetycznego w stacji Trębaczew za pomocą wybudowanej dla tego celu linii wysokiego napięcia. Oprócz zastosowania dobrze znanych technologii podwyższania sprawności bloku takich jak regeneracja nisko i wysokoprężna oraz międzystopniowe przegrzewanie pary, zastosowano dodatkowo:

 

•    nadkrytyczne parametry pary,
•    nowoczesne układy łopatkowe turbiny,
•    układu odzysku ciepła ze spalin – FGHRS (Flue Gas Heat Recovery System).
Dzięki tym zabiegom sprawność brutto w warunkach nominalnych ma przekraczać  44,4% co odpowiada osiągnięciu sprawności netto 42 %.

 


W dniach 22-23 maja 2014r. studenci z Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii "Nasza wspólna Ziemia" wraz ze studentami Politechniki £ódzkiej wzięli udział w zajęciach wyjazdowych w siedzibie głównej przedstawicielstwa handlowego firmy Grundfos Pompy Sp. z o.o. w Polsce. W trakcie spotkania studenci mogli wysłuchać następujacych wykładów:

 • „Zastosowanie pomp w budownictwie, przemyśle i w gospodarce wodno‐ściekowej” - dr inż. Andrzej Pasiński,
 • ”Nowoczesne pompy Grundfos w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody” - Zbigniew Waśkiewicz, Kierownik ds. Szkoleń Ryszard Gawronek, Kierownik ds. Produktu, Pompy do instalacji ciepłowniczych i klimatyzacyjnych,
 • ”Nowoczesne układy podnoszenia ciśnienia” - Adam Kowalka, Kierownik ds. Produktu, Pompy przemysłowe,

 

jak również wziąć udział w pokazach i ćwiczeniach przy pracujących pompach i zestawach pompowych w dydaktycznej sali serwisowej prowadzonych przez Mieczysława Kopę, pełniącego rolę Starszego inż. ds. Serwisu, Rafała Pukańskiego, Kierownika ds. Produktu, iSOLUTIONS oraz
Macieja Kaszubę, Kierownika ds. Produktu, Zaopatrzenie w wodę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczna produkcja ponad 16 milionów sztuk pomp plasuje Grundfos na liście światowych liderów produkujących pompy. Pompy obiegowe do c.w.u. i c.o., pompy do klimatyzacji oraz pompy odśrodkowe do zastosowań przemysłowych, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i dozowania to główne kategorie produktów w naszej ofercie. Obecnie, Grundfos jest największym na świecie producentem pomp obiegowych, posiadającym ok. 50% rynku światowego.

Ponadto, Grundfos produkuje znormalizowane i głębinowe silniki, jak również najnowocześniejszą elektronikę do monitoringu i sterowania pomp. Dodatkowe urządzenia produkowane są w oddziałach BioBooster i Lifelink, i stanowią część nowej działalności firmy. Grundfos wprowadził również nową technologię - Blueflux, która zapewnia, że urządzenia znakowane tym symbolem należą do absolutnie najlepszych na rynku.

Główna siedziba koncernu Grundfos (Grundfos DK – spółka handlowa, Grundfos A/S – zakład produkcyjny i Grundfos Holding A/S) zlokalizowana jest w niewielkiej miejscowości Bjerringbro, w której w 1945 roku założono firmę. Ponadto Grundfos posiada zakłady w Aalestrup, Årslev, Brøndby i Farum.

Grupa Grundfos jest reprezentowana przez ponad 80 spółek handlowych w przeszło 55 krajach. Co więcej produkty Grundfos są sprzedawane w wielu krajach przez lokalnych dystrybutorów.

 


 

PGE Energia Odnawialna, 10. Grudnia 2013

 

10 grudnia 2013 r. studenci z Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii "Nasza wspólna Ziemia" wzięli udział w zajęciach wyjazdowych w Elektrowni  Szczytowo-Pompowej Porąbka-¯ar i Porąbka znajdujących się w Międzybrodziu Bialskim. Opiekunami zajęć wyjazdowych byli dr inż. Beata Jabłońska, dr inż. Iwona Kupich oraz dr inż. Robert Malmur.

Studenci zapoznali się z zasadą działania tych elektrowni i stosowanymi w nich urządzeniami. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-¯ar jest jedną z największych budowli hydroenergetycznych w Polsce. Jest ona przeznaczona do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia. Zasługującymi na uwagę obiektami wchodzącymi w skład tej elektrowni są dwa zbiorniki: dolny i górny.  W okresie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, gdy jest ona dużo tańsza (np. w nocy lub w okresie letnim), woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego. Następuje więc zamiana energii elektrycznej w potencjalną ciężkości. W okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię (gdy energia elektryczna jest droższa) następuje odwrócenie procesu – woda spuszczana jest ze zbiornika górnego do dolnego poprzez system tak zwanych turbogeneratorów odwracalnych. Są to urządzenia, które mogą służyć zarówno jako pompy (przemieszczające wodę z dolnego do górnego zbiornika), jak i jako normalne turbiny wodne.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Elektrownia Bełchatów, 15. listopada 2012r.

 

W dniu 15. listopada 2012r. Studenckie Koło Naukowe "Nasza Wspólna Ziemia" Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii zorganizowało zajęcia wyjazdowe dla studentów kierunku Energetyka semestr III, V oraz VII, które odbyły się w Elektrowni Bełchatów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Celem zajęć wyjazdowych było zapoznanie studentów z budową oraz technologią wytwarzania elektryczności w największym polskim pyłowym kotle pracującym na parametry nadkrytyczne o mocy 858MW. W trakcie zajęć studenci mieli także okazję zapoznać się z działaniem urządzeń instalacji pomocniczych, w tym: stacji przygotowania wody, instalacji rozładunku i magazynowania oleju opałowego, instalacji odpopielania, instalacji rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego, magazynu gipsu ze stacją załadunku na samochody, pompowni wody ppoż., sprężarkowni, zespołowi awaryjnych generatorów energii elektrycznej oraz instalacji odsiarczania spalin.

 

Eksploatację bloku 858 MW rozpoczęto w dniu 1 pa¼dziernika 2011 roku. Jest on największym i najnowocześniejszym blokiem energetycznym w Polsce opalanym węglem brunatnym. Poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń, a szczególności kotła wytwarzającego parę o parametrach nadkrytycznych, uzyskana została wysoka sprawność wytwarzania energii, co pozwoliło na  zminimalizowane zużycia paliwa i w konsekwencji emisji zanieczyszczeń. Nowa jednostka wytwórcza spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju oraz odpowiednie kryteria Dyrektyw Unii Europejskiej. Blok włączony jest do Krajowego Systemu Energetycznego w stacji Trębaczew za pomocą wybudowanej dla tego celu linii wysokiego napięcia. Oprócz zastosowania dobrze znanych technologii podwyższania sprawności bloku takich jak regeneracja nisko i wysokoprężna oraz międzystopniowe przegrzewanie pary, zastosowano dodatkowo:

 • nadkrytyczne parametry pary,
 • nowoczesne układy łopatkowe turbiny,
 • układu odzysku ciepła ze spalin – FGHRS (Flue Gas Heat Recovery System).


Dzięki tym zabiegom sprawność brutto w warunkach nominalnych ma przekraczać  44,4% co odpowiada osiągnięciu sprawności netto 42 %.

Wizyta w bełchatowskim zagłębiu węgla brunatnego

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Elektrownia Turów, 20. Grudnia 2011r.

 

Wizyta w turoszowskim zagłębiu węgla brunatnego

Wizyta w turoszowskim zagłębiu węgla brunatnego

Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.

Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.

Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.

Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.

Prezentacja historii BOT Elektrowni Turów – Mgr inż. Jan Wyszyński

Prezentacja historii BOT Elektrowni Turów – Mgr inż. Jan Wyszyński

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich

ostatnia aktualizacja: 2018-01-15 11:28:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr