Koło naukowe

Celem działalności koła naukowego "Nasza wspólna ziemia" powołanego na Wydziale Infrastruktury i Inżynierii Środowiska Politechniki Czestochowskiej jest:
 

 • pogłebianie wiedzy teoretycznej oraz eksperymentalnej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,
 • poszerzanie kontaktów studentów z lud1mi nauki,
 • zacieśnianie kontaktów z przemysłem działającym w obszarach energetyki zawodowej oraz gospodarki wodno-ściekowej,
 • zacieśnianiu wiezi koleżenskich.

 

Organizujemy wykłady, spotkania, wygłaszamy referaty na temat własnej działalności naukowej. Nawiązujemy kontakty poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowych, festiwalach nauki oraz targach przemysłowych.


Do dyspozycji członków Koła oddajemy doskonale wyposażone laboratoria naukowe oraz opieke wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. To właśnie tutaj możecie Panstwo realizowaa swoje pasje naukowe, doskonalia swoje umiejetności w zakresie wnioskowania, przygotowania i prowadzenia eksperymentu, jak również analizy otrzymanych wyników. Poprzez zaangażowanie w Kole naukowym dajemy Panstwu:

 

 • unikalną okazje nawiązania kontaktu z przedstawicielami najwiekszych przedsiebiorstw w kraju produkujących elektrycznośa,
 • możliwośa zapoznania sie z najnowszymi osiągnieciami technologicznymi,
 • dostep do najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej,
 • możliwośa wspólnej realizacji badan naukowych, których wyniki mogą bya pó1niej wykorzystane w realizacji pracy inżynierskiej i magisterskiej,
 • możliwośa doskonalenia prezentacji swoich osiągniea.

 

Jesteśmy otwarci na Panstwa propozycje i pomysły w zakresie jeszcze wiekszego uatrakcyjnienia działalności Koła.

Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszą sie zwłaszcza zajecia wyjazdowe. W organizacji tych zajea w sposób szczególny pomaga nam PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów oraz Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Lagisza.

W trakcie trwania zajea studenci mogą zapoznaa sie m.in. z:

 • metodami pozyskiwania wegla brunatnego w odkrywkowej kopalni wegla brunatnego Turów,
 • technologiami niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła,
 • budową bloków energetycznych z cyrkulacyjną warstwą fluidalną do spalania wegla brunatnego,
 • technologiami suchego odsiarczania spalin,
 • budową linii technologicznych wykorzystywanymi przy produkcji elektryczności ze spalania wegla brunatnego,
 • metodami eliminacji hałasu pochodzącego z zakładów produkujących elektrycznośa,
 • metodami odpylania gazów odlotowych,
 • budową oraz działaniem elektrowni wodnej.

 

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania sie w prace Koła Naukowego "Nasza Wspólna Ziemia".

 

Opiekun Koła Naukowego

Dr hab. inż. Paweł MIREK, prof. P.Cz.

 W dniach 22-2ł maja 2014r. studenci z Koła Naukowego Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Biotechnologii "Nasza wspólna Ziemia" wraz ze studentami Politechniki Lódzkiej wzieli udział w zajeciach wyjazdowych w siedzibie głównej przedstawicielstwa handlowego firmy Grundfos Pompy Sp. z o.o. w Polsce. W trakcie spotkania studenci mogli wysłuchaa nastepujacych wykładów:

 • „Zastosowanie pomp w budownictwie, przemyśle i w gospodarce wodno‐ściekowej” - dr inż. Andrzej Pasinski,
 • ”Nowoczesne pompy Grundfos w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody” - Zbigniew Waśkiewicz, Kierownik ds. Szkolen Ryszard Gawronek, Kierownik ds. Produktu, Pompy do instalacji ciepłowniczych i klimatyzacyjnych,
 • ”Nowoczesne układy podnoszenia ciśnienia” - Adam Kowalka, Kierownik ds. Produktu, Pompy przemysłowe,

 

jak również wziąa udział w pokazach i awiczeniach przy pracujących pompach i zestawach pompowych w dydaktycznej sali serwisowej prowadzonych przez Mieczysława Kope, pełniącego role Starszego inż. ds. Serwisu, Rafała Pukanskiego, Kierownika ds. Produktu, iSOLUTIONS oraz
Macieja Kaszube, Kierownika ds. Produktu, Zaopatrzenie w wode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczna produkcja ponad 16 milionów sztuk pomp plasuje Grundfos na liście światowych liderów produkujących pompy. Pompy obiegowe do c.w.u. i c.o., pompy do klimatyzacji oraz pompy odśrodkowe do zastosowan przemysłowych, zaopatrzenia w wode, oczyszczania ścieków i dozowania to główne kategorie produktów w naszej ofercie. Obecnie, Grundfos jest najwiekszym na świecie producentem pomp obiegowych, posiadającym ok. 50% rynku światowego.

Ponadto, Grundfos produkuje znormalizowane i głebinowe silniki, jak również najnowocześniejszą elektronike do monitoringu i sterowania pomp. Dodatkowe urządzenia produkowane są w oddziałach BioBooster i Lifelink, i stanowią cześa nowej działalności firmy. Grundfos wprowadził również nową technologie - Blueflux, która zapewnia, że urządzenia znakowane tym symbolem należą do absolutnie najlepszych na rynku.

Główna siedziba koncernu Grundfos (Grundfos DK – spółka handlowa, Grundfos A/S – zakład produkcyjny i Grundfos Holding A/S) zlokalizowana jest w niewielkiej miejscowości Bjerringbro, w której w 1945 roku założono firme. Ponadto Grundfos posiada zakłady w Aalestrup, Årslev, Brøndby i Farum.

Grupa Grundfos jest reprezentowana przez ponad 80 spółek handlowych w przeszło 55 krajach. Co wiecej produkty Grundfos są sprzedawane w wielu krajach przez lokalnych dystrybutorów.

 


 

PGE Energia Odnawialna, 10. Grudnia 201ł

 

10 grudnia 201ł r. studenci z Koła Naukowego Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Biotechnologii "Nasza wspólna Ziemia" wzieli udział w zajeciach wyjazdowych w Elektrowni  Szczytowo-Pompowej Porąbka-—ar i Porąbka znajdujących sie w Miedzybrodziu Bialskim. Opiekunami zajea wyjazdowych byli dr inż. Beata Jabłonska, dr inż. Iwona Kupich oraz dr inż. Robert Malmur.

Studenci zapoznali sie z zasadą działania tych elektrowni i stosowanymi w nich urządzeniami. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-—ar jest jedną z najwiekszych budowli hydroenergetycznych w Polsce. Jest ona przeznaczona do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia. Zasługującymi na uwage obiektami wchodzącymi w skład tej elektrowni są dwa zbiorniki: dolny i górny.  W okresie niskiego zapotrzebowania na energie elektryczną, gdy jest ona dużo tansza (np. w nocy lub w okresie letnim), woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego. Nastepuje wiec zamiana energii elektrycznej w potencjalną cieżkości. W okresach zwiekszonego zapotrzebowania na energie (gdy energia elektryczna jest droższa) nastepuje odwrócenie procesu – woda spuszczana jest ze zbiornika górnego do dolnego poprzez system tak zwanych turbogeneratorów odwracalnych. Są to urządzenia, które mogą służya zarówno jako pompy (przemieszczające wode z dolnego do górnego zbiornika), jak i jako normalne turbiny wodne.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Elektrownia Bełchatów, 15. listopada 2012r.

 

W dniu 15. listopada 2012r. Studenckie Koło Naukowe "Nasza Wspólna Ziemia" Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Biotechnologii zorganizowało zajecia wyjazdowe dla studentów kierunku Energetyka semestr III, V oraz VII, które odbyły sie w Elektrowni Bełchatów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Celem zajea wyjazdowych było zapoznanie studentów z budową oraz technologią wytwarzania elektryczności w najwiekszym polskim pyłowym kotle pracującym na parametry nadkrytyczne o mocy 858MW. W trakcie zajea studenci mieli także okazje zapoznaa sie z działaniem urządzen instalacji pomocniczych, w tym: stacji przygotowania wody, instalacji rozładunku i magazynowania oleju opałowego, instalacji odpopielania, instalacji rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego, magazynu gipsu ze stacją załadunku na samochody, pompowni wody ppoż., spreżarkowni, zespołowi awaryjnych generatorów energii elektrycznej oraz instalacji odsiarczania spalin.

 

Eksploatacje bloku 858 MW rozpoczeto w dniu 1 pa1dziernika 2011 roku. Jest on najwiekszym i najnowocześniejszym blokiem energetycznym w Polsce opalanym weglem brunatnym. Poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzen, a szczególności kotła wytwarzającego pare o parametrach nadkrytycznych, uzyskana została wysoka sprawnośa wytwarzania energii, co pozwoliło na  zminimalizowane zużycia paliwa i w konsekwencji emisji zanieczyszczen. Nowa jednostka wytwórcza spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju oraz odpowiednie kryteria Dyrektyw Unii Europejskiej. Blok włączony jest do Krajowego Systemu Energetycznego w stacji Trebaczew za pomocą wybudowanej dla tego celu linii wysokiego napiecia. Oprócz zastosowania dobrze znanych technologii podwyższania sprawności bloku takich jak regeneracja nisko i wysokopreżna oraz miedzystopniowe przegrzewanie pary, zastosowano dodatkowo:

 • nadkrytyczne parametry pary,
 • nowoczesne układy łopatkowe turbiny,
 • układu odzysku ciepła ze spalin – FGHRS (Flue Gas Heat Recovery System).


Dzieki tym zabiegom sprawnośa brutto w warunkach nominalnych ma przekraczaa  44,4% co odpowiada osiągnieciu sprawności netto 42 %.

Wizyta w bełchatowskim zagłebiu wegla brunatnego

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Elektrownia Turów, 20. Grudnia 2011r.

 

Wizyta w turoszowskim zagłebiu wegla brunatnego

Wizyta w turoszowskim zagłebiu wegla brunatnego

Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.

Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.

Prezentacja historii BOT Elektrowni Turów – Mgr inż. Jan Wyszynski

Prezentacja historii BOT Elektrowni Turów – Mgr inż. Jan Wyszynski

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” w Złotnikach Lubanskich

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” w Złotnikach Lubanskich

ostatnia aktualizacja: 2016-06-19 06:42:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr