Co się u nas działo

 


Staże, projekty, granty, szkolenia

nagrody, sukcesy, publiczne wystąpienia

To wszystko w tym roku jest jużza nami

W tym miejscu chwilęna refleksje mamy

I tradycjąniech sięstanie

Nasze coroczne podsumowanie…

2011

 

·       W dniach 23-25 lutego 2011 w Indiach odbył się workshop p.t. „Design and Operating Experience of Coal/Lignite/Petcoke in Large Utility Circulating Fluidised Bed Boilers”.Jednym z zaproszonych ekspertów był przedstawiciel Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery – dr inż. Rafał Rajczyk.

 

 

 

·       W dniach 17.03-02.04.2011r. odbyła się druga kampania pomiarowa na kotle OTU-SC CFB o mocy 460MWe w PKE S.A. Elektrownia Łagisza w Będzinie. W pomiarach uczestniczyli pracownicy katedry: dr inż. Artur Błaszczuk (kierownik grupy pomiarowej), mgr inż. Maciej Komorowski, mgr inż. Maciej Nalewajka, mgr inż. Daniel Markiewicz, mgr inż. Karol Sztekler oraz tech. Tomasz Idziak.

 

 

·       24 marca 2011 roku  w Brukseli (Belgia) odbył się 1st Workshop "Development of High-Efficiency Circulating Fluidized Bed Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for a Power Plant with Carbon Capture and Storage". W workshopie uczestniczyli dwaj pracownicy Katedry Ogrzewnictwa Wentylacji i Ochrony Atmosfery: dr inż. Artur Błaszczuk oraz mgr inż. Maciej Komorowski.

 

 

·       12 kwietnia 2011miało miejsce uroczyste zamknięcie dwóch projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pierwszy z nich to projekt naukowo-badawczy - SORBENT- Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowy i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych oraz projekt edukacyjny prowadzony przez Pracowników Sekcji Zarządzania Projektami „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej i efektywności procesu dydaktycznego oraz podwyższenie potencjału infrastrukturalnego Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczył Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Enok Nygaard oraz Mirosław Marczewski dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Katarzyna Aleksandrowicz ( koordynator Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Alena Bartonova z Centrum Ekologii i Ekonomii Norweskiego Instytutu Badań Powietrza NILU oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy: Paweł Klimek ( dyrektor generalny UM Częstochowy, Stefan Nowak doradca prezydenta Częstochowy. Spotkanie otworzyła rektor Politechniki.

 

 

·       Gratulacje dla Profesora Jacka Leszczyńskiego za monografię profesorską  pt. "An introduction to fractional mechanics", która ukazała się w serii Monografie Politechniki Częstochowskiej No 198, 2011.

 

 

·       14 kwietnia na Wydziale wykład poprowadził Poseł do Parlamentu Europejskiego Wojciech Olejniczak na temat : polityki spójności Unii Europejskiej

 

 

 

·       20 kwietnia 2011roku w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery organizowano Forum Spalania Biomasy

 

 

·       10 maja 2011Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk powierzył funkcję  Przewodniczącego Rady do spraw  Zrównoważonego Rozwoju Miasta Częstochowy, profesorowi  Wojciechowi Nowakowi - Dziekanowi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska PCz.

 

 

·       Pracownicy Norweskiego Instytuty Badań Poiwetrza wygłosili cykl wykładów na temat : „Norwegian Experience In Environmental Protection and Engineering: dr Alena Bartonova, prof. Józef Pacyna, prof. Marta Dusińska, prof. Alice Newton

 

 

·       20 maja 2011 roku gościliśmy w Katedrze docenta Weihong Yang z Royal Institute of Technology, Szwecja i dr Daohong Wu Prezesa Beijing Shenwu Environment and Energy Technology Group z Pekinu.

 

 

 

·       26 maja 2011 r.Prezydium PAN powołało prof. Wojciecha Nowaka na członka Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

 

·       Prezes Foster Wheelera dr Jarosław Mlonka przeprowadził  w maju serię wykładów dla studentów i doktorantów

 

 

·       6-8.06.2011 w Szczyrku zorganizowana została I Konferencja Naukowo-Badawcza w ramach Projektu Strategicznego : Zadanie Badawcze nr 2, podczas której odbyły się prezentacje prac za roczny okres realizacji projektu.

 

 

·       W dniach 13-14 czerwca 2011r. odbyła się III Konferencja Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku energetyka.

 

 

·       17 czerwcaw Kudowie Zdrój odbył się Zjazd Dziekanów kierunku inżynieria środowiska. Kolejny zjazd organizowany będzie przez nasz Wydział w październiku 2012 roku. Będziemy również organizatorem spotkań grupy roboczej w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla inżynierii środowiska.

 

 

·       27 lipca 2011gościliśmy przedstawiciela koncernu Shuangliang Eco-Energy Systems Co,China  Pana Tony Ren.  Firma jest wiodącym na świecie producentem urządzeń absorbcyjnych, pomp ciepła i kotłów grzewczych. 

 

 

 

·      Zarządzeniem nr 181/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 04.07.2011 Katedra nasza z dniem 01.08.2011 została przekształcona w Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

 

 

·       20 sierpnia 2011 gościliśmy w Instytucie szefów firmy Foster Wheeler w osobach A. Hansena oraz Jon Nield Vice President Foster Wheeler. Omówiono dotychczasowe osiągnięcia w ramach współpracy naukowej oraz plany na przyszłość w aspekcie rozwoju technologii cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej.

 

 

·       W dniach 12-16 września 2011, w Yeppoon (Queensland) w Australii, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja IEA GHG Oxyfuel Combustion. W wydarzeniu uczestniczył Prof. Wojciech Nowak oraz dr inż. Tomasz Czakiert.

 

 

 

·       W dniach 14-16 września 2011 roku, w Wiśle odbyła się III edycja konferencji pt. „Nauki Ścisłe w Technice”. Patronat honorowy nad konferencję objęty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Konferencja była finansowana z programu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej”. Przewodniczącym konferencji był prof. PCz dr hab. inż. Jacek Leszczyński.

 

 

·       W dniu 22 września 2011 roku prof. Wojciech Nowak został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Energetyki. 

 

 

·       W dniu 22 września 2011 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca realizacji Zadania Badawczego nr 3 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej". W konferencji ze strony Instytutu uczestniczył: dr inż. Rafał Rajczyk.

 

 

·       Gratulujemy Pani prof. Izabeli Majchrzak- Kucębie wydania monografii habilitacyjnej pt. "Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych". Monografia została wydana przez Politechnikę Częstochowską nr 201 w 2011 roku i w znacznej części stanowi podsumowanie dotychczasowej pracy badawczej naszej koleżanki w ramach Projektu SORBENT finansowanego z Mechanizmu Norweskiego.

 

 

·       26 września 2011dr inż. Izabela Majchrzak- Kucęba zdała kolokwium habilitacyjne i uzyskała stopień doktora habilitowanego (brawo!)

 

 

·       28 września 2011 roku w Ponferradzie(Hiszpania) odbyło się spotkanie partnerów projektu "FLEXI BURN CFB".  W trakcie  spotkania partnerów projektu został przedstawiony progres z realizacji zadań objętych zakresem merytorycznym projektu. W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Wojciech Nowak, dr inż. Artur Błaszczuk (IZTE)i mgr inż. Katarzyna Malmur (SZP).

 

 

·       W dniach 29-30 września 2011 odbyła się w Lublińcu Konferencja Naukowo-Techniczna "Paliwa alternatywne w energetyce i przemyśle cementowym". Organizatorem konferencji był nasz Instytut. Konferencję przygotowali prof. Arkadiusz Szymanek oraz dr Jurand Bień

 

 

 

 

 

·       W dniu 12 października 2011 podczas Rady Senatu Politechniki Częstochowskiej wręczone zostały przez J.M. Rektor prof. Marię Nowicką- Skowron wyróżnienia w konkursie Student – Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską. Wyróżnienie otrzymali prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak oraz dr Aleksandra Ściubidło.

 

 

                                                                                 

·       23 listopada 2011w Poznaniu odbyła się konferencja "Norweskie rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska". Spotkanie poświęcone było problematyce ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.  Moderatorem panelu OCHRONA KLIMATU był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.

 

 

 

·       25 listopada 2011w siedzibie Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej odbyło się Seminarium Partnerów z jednostek realizujących prace z zakresu Tematów Badawczych nr 4, 5 i 7 pt. "Wychwyt CO2 metodą adsorpcyjną i absorpcyjną oraz produkcja tlenu na potrzeby oxy-spalania"

 

 

 

·       28.11.2011w Warszawie została zorganizowana Konferencja w ramach Konkursu " Fundusze dla Nauki".  Kapituła wyróżniła projekt " A novel method of gas and petrochemical pollutant removal using adsorbents based on fly ash"  w kategorii: Komercjalizacja badań. Dyplom osobiście odebrała Pani prof. Izabela Majchrzak-Kucęba.

 

 

 

·       W dniach 29-30 listopada 2011, w miejscowości Ponferrada w Hiszpanii, odbył się 63rd IEA FBC Meeting. W wydarzeniu uczestniczył dr inż. Tomasz Czakiert, który wygłosił referat pt."Work-in-Progress at a Small Pilot-Scale OxyFuel-CFB Facility" oraz dr inż Paweł Mirek. Prezentowane wyniki pochodziły w całości z badań prowadzonych w IZTE w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" - Zadania Badawczego nr 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2".

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI CZÊSTOCHOWSKIEJ:

 

1.    Przyznano nagrodę indywidualną stopnia I dla:

§  Prof. Wojciecha Nowaka za działalność na stanowisku Dziekana Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

 

2.    Przyznano nagrodę indywidualną stopnia II dla

§  Prof. Arkadiusza Szymanka za monografię habilitacyjną

 

3.    Przyznano nagrodę indywidualną stopnia III dla:

§  Dr Aleksandry Ściubidło za wyróżnioną rozprawę doktorską pt.” Adsorpcja tlenków azotu na materiałach mezoporowatych otrzymanych z popiołów lotnych”

 

4.    Przyznano nagrodę zespołową stopnia II dla:

§  Prof. W. Nowak, dr W. Muskała i dr T. Czakierta za cykl publikacji w tematyce spalania tlenowego, wydanych w roku 2010

 

5.    Przyznano 6 nagród zespołowych stopnia III:

 

§  Prof. Wojciecha Nowaka za prace w Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów.

§  dr inż. Artura Błaszczuka za przedsięwzięcia dydaktyczne istotne do dalszego rozwoju Uczelni.

§  dr inż. Artura Błaszczuka za działalność organizacyjną

§  2 nagrody zespołowe organizacyjne dla dr inż. Rafała Rajczyka

§  Dla prof. Jacka Leszczyńskiego za organizację konferencji pt. „Nauki Ścisłe w Technice”

§  Prof. W. Nowak, dr R. Rajczyk i dr J. Bień za osiągnięcia organizacyjne, w tym przygotowanie wniosku, uzyskanie finansowania oraz realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Badania procesu zgazowania węgla brunatnego w atmosferycznym reaktorze zgazowania CFB z cyrkulującym złożem fluidalnym (skala wielkolaboratoryjna)"

 

 

 

 

PATENTY:

 

·       Patent nr P.382416, 25.05.2011, Silos i sposób udrożniania silosu

 

 

 

 

Finansowanie otrzymały projekty:

·       "Advanced near zero emission Coal fired Power Plant” finansowany przez KIC InnoEnergy,

 

·       „Multi-fuel energy generation for Sustainable and Efficient use of Coal” finansowany przez KIC InnoEnergy,

 

 

·       Techniki optyczne w analizie propagacji medium gazowego w warunkach konwekcyjnej wymiany ciepła. Grant własny,dr inż. Artur Błaszczuk

 

·       „Badanie sorpcji/desorpcji CO2 na zeolitach z popiołów lotnych impregnowanych aminami”- grant własnymgr inż. Dominika Bukalak

 

 

 

Na koniec pragniemy wszystkim, a szczególnie tym którzy w tym roku ulegli jakimkolwiek kontuzjom, życzyć dużo , dużo, dużo zdrowia.

Ps. Siatkówka okazała się dla niektórych kontuzyjną dyscypliną sportową   ;-)

 

 

 

 

 

 

Jak co roku o tej porze każdy chwali się czym może

Konferencje, delegacje i światowe publikacje

Staże, granty i szkolenia, za wkład pracy odznaczenia

W świecie nauki się udzielamy

Projektów kilka na koncie mamy

I choć pracy co niemiara

Każdy z nas się bardzo stara

I pracuje ciężko na To

By w kalendarium było bogato

 

Rok 2010
 

 

 • początek roku rozpoczęły badania w laboratorium Katedry grupa badaczy z Foster Wheeler z Finlandii
 • 4-7 maja 2010 zorganizowano Debatę o przyszłość energetyki dla studentów i doktorantów w Wysowej Zdrój,
 • 13-15 września zorganizowano Konferencję „Nauki Ścisłe w Technice”, która odbyła się w malowniczej Szczawnicy
 • 8 lutego odbyło się spotkanie partnerów projektu Biomodelling, w którym uczestniczyli z ramienia Politechniki Częstochowskiej prof. W. Nowak, dr Jurand Bień, dr R. Rajczyk oraz Timo Leino z VTT( Finlandia), Timo Hyppänen, Markku Nikku, Lappeenranta University Of Technology (Finlandia), Ari Kettunen z Foster Wheeler, Finlandia oraz Bo Leckner, Filip Johnsson, Chalmers University, (Szwecja)
 • w Norweskim Instytucie Badań Powietrza NILU w terminie 13- 27.05.2010 na stażu przebywali doktoranci: Dominika Sztekler, Anna Majchrzak, Robert Łazaj, Artur Ankowski, Marek Poterek oraz Darek Wawrzyńczak,
 • Doktoranci z Uniwersytetu Lwowskiego odbywali staż w katedrze w ramach projektu SORBENT - Rusyn Bohdan, Pasternak Marta, Marakhovska Anastasiia
 • Pracownicy Katedry uczestniczyli 29-30 września 2010 w Szkolenie dotyczące rozwinięcia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w oparciu o nowoczesne metody przyswajania wiedzy w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie oferty i efektywności procesu dydaktycznego oraz podwyższenie potencjału infrastrukturalnego Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska” współfinansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
 • Z udziałem pracowników Katedry realizowane są 3 zadania w ramach projektów strategicznych
 • Finansowanie otrzymał projekt rozwojowy „Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych z różnego rodzaju instalacji przemysłowych”
 • Przyznano również finansowanie projektu promotorskiego Teoretyczne i eksperymentalne badania adsorpcyjnych systemów klimatyzacji słonecznej
 • Przyznany został również Grant na grant „Zaawansowana adsorpcja CO2 stosowana w elektrowniach węglowych.”
 • Za całokształt działalności na rzecz energetyki został odznaczony prof. Wojciech Nowak Buławą Energetyków
 • Przyznano nagrody zespołowe stopnia II dla:
  • * prof. Wojciecha Nowaka za prace w Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów oraz
  • * dla dr Artura Błaszczuka za wdrażanie e-learningu w Politechnice Częstochowskiej,
 • Przyznano 5 nagród zespołowych stopnia III dla:
  • * prof. Jacka Leszczyńskiego za prace w Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich oraz za organizację Konferencji pt. „Nauki Ścisłe w Technice”
  • * dr Marka Janika za przygotowanie anglojęzycznych studiów EFE oraz za prace w Zespole ds. opracowania analizy kosztów dydaktyki studiów niestacjonarnych w 2009 roku,
  • * Beaty Starczyk za prace w Zespole ds. analizy finansowej projektów strategicznych przygotowanych na Uczelni
 • Dr Markowi Janikowi Nadano Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • Dr Waldemar Muskała został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
 • Rok 2010 zamknęły obrony rozpraw doktorskich mgr Aleksandry Ściubidło oraz w ramach projektu Sorbent mgr inż Elżbiety Pacyny
Rok 2009
 

 

13. rok działalności Katedry, bynajmniej nie pechowy, obfitował w wiele sukcesów naukowych, które podkreśliły pozycję instytucji w świecie nauki. Wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić:

 

 • 19-20.04 gościł dr Ted Knowlton wybitny specjalista z zakresu odpylania, oczyszczanie i pracy cyklonów
 • 16.06.2009 w katedrze gościli Kari Lehtomaki i Jukka Hautamaa z Uniwersytetu w Kuopia w Finlandii
 • 26.05-19.06 na stażu naukowym przebywały w katedrze doktorantki z Uniwersytetu Lwowskiego w ramach projektu norweskiego
 • Katedrę w mijającym roku odwiedził Profesor Qinggang Lu z Chin
 • 8.04.09 zorganizowano Seminarium w CSPSP „Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych przy użyciu adsorbentów” w ramach projektu SORBENT, podczas którego referaty przedstawili doktoranci: mgr Krzysztof Szczerba, - mgr inż. Artur Ankowski, mgr inż. Robert Łazaj, - mgr inż. Marek Poterek
 • 18.06 zorganizowano w CSPSP w Częstochowie spotkanie Komitetu PAN, na którym referaty przedstawili: dr inż Izabela Majchrzak-Kucęba, dr inż Tomasz Czakiert i mgr Aleksandra Ściubidło
 • Akceptację uzyskał projekt w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
 • 6.11.2009 rozpoczął się projekt Biomedelling - Zaawansowane modelowanie procesu spalania biomasy dla produkcji czystej energii” finansowanego przez NCBiR w ramach konkursu CBC EraNET BIOENERGY
 • W ramach 7 PR katedra otrzymała finansowanie projektu Development of High-Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for a Power Plant with CCS
 • Złożono wiele projektów, m.in. w ramach programu Team oraz Venturus
 • Złożone zostały wnioski badawcze promotorskie, otrzymano finansowanie badań promotorskich
 • W 2009 zorganizowane zostały 2 spotkania partnerów w ramach projektu Sorbent, pierwsze z nich odbyło się w dniach 8-14.07.2009 w Norwegii natomiast drugie w dniach 24-26.10.2009 w Zakopanem
 • 14-29.07.2009 na stażu naukowym w Norweskim Instytucie Badań Powietrza NILU przebywały dr inż. Izabela Mjchrzak –Kucęba, mgr inż. Dominika Bukalak i mgr Aleksandra Ściubidło
 • 22. października w Zakopanem podczas XVI Międzynarodwej Konferencji „Popioły z Energetyki” dr inż. Izabela Majchrzak-Kucęba odebrała Polską Nagrodę Popiołową Feniks 2009 za dotychczasowe badania w dziedzinie zagospodarowania ubocznych produktów spalania
 • Katedra wraz z Elektrownią Turów w dniach 20-23.10.2009 zorganizowała cykliczną konferencję Naukowo-Techniczną Nowoczesne Technologie Spalania Paliw w Energetyce w Złotnikach Lubańskich
 • W katedrze zorganizowano szkolenia dla pracowników Fortum
 • w dniach 9-11 września 2009 r., w Zakopanem zorganizował konferencję pt. "Nauki Ścisłe w Technice",
 • Katedra wzbogaciła się o nowy sprzęt laboratoryjny: Spektrometr masowy oraz spektrometr XRF
 • Nagrodę rektora P.Cz zespołową stopnia II przyznano zespołowi w składzie: prof. Wojciech Nowak, dr inż. Artur Błaszczuk za przygotowanie projektu zatwierdzonego do realizacji w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej
 • Nagrodę rektora PCz zespołową stopnia III przyznano zespołowi w składzie: prof. Wojciech Nowak, dr inż. Paweł Mirek, dr inz Tomasz Czakiert, mgr inż. Karol Sztekler, mgr inż. Daniel Markiewicz, mgr inż. Sławomir Karski za uruchomienie Laboratorium Badania Przepływów Wielofazowych w zakresie proces ów fluidyzacyjnych
 • Nagrodę rektora PCz indywidualną stopnia I przyznano prof. Wojciechowi Nowakowi za działalność na stanowisku dziekana Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
 • Medal 60-lecia PCz przyznano prof. Wojciechowi Nowakowi w uznaniu zasług na rzecz Politechniki Częstochowieskiej
 • Uwieńczeniem wszystkich sukcesów katedry była habilitacja dr inż. Arkadiusz Szymanka
Rok 2008
 

 

Rok 2008 to rok sukcesów naukowych a otrzymane finansowania badań z różnych źródeł umocniło pozycję katedrę w świecie nauki. Najważniejszym wydarzeniem było wybranie prof. Wojciech Nowak po raz drugi Dziekanem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. Na prodziekana ds. nauczania -studiów stacjonarnych wybrano dr inż. Marka Janika.

 • 19 września odbyła się Uroczysta Inauguracja Polsko-Norweskiego projektu „A novel method of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ashes” finansowanego w ramach Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism
 • W ramach realizacji tego projektu Katedra gościła gości z Norwegii: Paal Berg oraz Jordfald Gunnar, prof. Józef Pacyna (NILU Norwegian) jak również gości z NILU Polska Elżbieta Pacyna, Leszek Sebesta, Anna Głodek, Damian Panasiuk
 • MNiSW przyznało finansowanie dwóch projektów: pierwszy w ramach badań własnych “ Ograniczenie emisji NOx poprzez adsorpcję na materiałach mezoporowatych na bazie popiołów lotnych” oraz drugi w ramach programu Inicjatywy Technologicznej ”Sorbenty z odpadów”
 • 29 lutego zakończono realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Czyste i zrównoważone systemy energetyczne-studia podyplomowe”
 • Dr inż. Paweł Mirek otrzymał brązowy krzyż zasługi
 • 5 maja 2008 Przemysław Szymanek obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Temat rozprawy „Wpływ aktywacji mechanicznej na właściwości produktu po półsuchym odsiarczaniu spalin”
 • 01-02.04.2008 zorganizowano na Jasnej Górze sympozjum „Technologie zero emisyjne-spalanie tlenowe”przy prezydium PANu
 • Do grono naukowo-dydaktycznego Katedry dołączył dr hab. Jacek Leszczyński oraz grupa doktorantów
 • Rozpoczęto generalny remont laboratorium 14
 • Studenci 4 oraz 5 roku mogli zapoznać się z pracą Elektrowni podczas zwiedzania PKE Elektrowni Łagisza S.A. oraz PGE Elektrowni Turów S.A.
 • 18 listopad 2008, 25 listopad 2008; Szkolenie dla projektantów oraz studentów IV i V roku wydziału nt.: Program AirCad wygodne narzędzie wspomagające projektowanie instalacji wentylacyjnych. Prowadzenie szkolenia firma SystemAir S.A.
 • Katedra gościła w dniach : 21.07 – 22.07.2008r. naukowców z Institute of Engineering Thermophysics Chinese Academy of Sciences Beijing, China: Prof. Yu Shen (Member of International Editorial board of International Journal of Turbo and Jet Engines), Prof. Jiao Weihong (senior engineer), Dr. Zhu Jianguo (Assistant Professor), Dr. Liu Zhicheng (Assistant Professor) oraz w dniach 09.12 – 10.12.2008r. Prof. LU Qinggang z Institute of Engineering Thermophysics Chinese Academy of Sciences Beijing, China
 • Otrzymano 4 patenty
  • * Nowak W. i inni. Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Patent RP Nr 348398, 28.06.2008.
  • * Nowak W. i inni. Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Patent RP Nr 385302, 27.10.2008.
  • * Nowak W. i inni. Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Patent RP Nr 385303, 27.10.2008.
  • * Nowak W. i inni. Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Patent RP Nr 385304, 28.06.2008.
  •  
 • Oraz zgłoszono patent
  • * Nowak W. i inni. Sposób suszenia i domielenia materiałów zwłaszcza węgli brunatnych i kamiennych oraz urządzenie do suszenia i domielenia materiałów zwłaszcza węgli brunatnych i kamiennych. Zgłoszenie patentowe, 2008.
Rok 2007
 

 

Najważniejsze wydarzenia to:

 

 • 06.07.2007 Katedra współorganizowała wraz z Komisją Energetyki Pan oddział w Katowicach seminarium, na którym zostały przedstawione następujące referaty:
 • "Obecne tendencje rozwojowe kotłów fluidalnych dla energetyki zawodowej”- dr hab. inż. Robert Sekret, prof. PCz
 • "Technologia fluidalnego spalania w atmosferach wzbogaconych tlenem”-dr inż. Tomasz Czakiert
 • "Mikro- i mezo-porowate materiały z popiołów lotnych dla energetyki zawodowej”-dr inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
 • Wojciech Nowak, Beata Starczyk, Izabel Majchrzak-Kucęba, Aleksandra Matysiak – otrzymali Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej- Zespołową Stopnia III za organizację studiów podyplomowych
 • Katedra gościła w marcu gości z Doosan Babcock Energy, Douglas Spalding- manager ds. Rozwoju Biznesu Energetyka i Energetyka Odnawialna, Maciej Kaczorowski Dyrektor ds. Technicznych i Marketingu, David Hough- główny projekt techniki redukcji Nox, Mark Upton-główny projektant kotłów nadkrytycznych, którzy przeprowadzili wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • Gościły również znane osobistości naukowe oraz wybitni specjaliści: Henryk Majchrzak- prezes BOT Elektrownia Opole, Roman Walkowiak – prezes BOT Elektrownia Turów, Jan Kurp-prezes PKE, Prof. Ziebik, prof. Chmielniak, prof. Pronobis, którzy prowadzili wykłady na studiach podyplomowych
 • Z okazji dziesięciolecia wydziału Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska została zorganizowana Konferencję „Environmental Protection into the Future”, którą połączono z nadaniem godności Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej profesorowi Tomaszowi Winnickiemu . Dr inż. Janusz Wilczyński przygotował wydawnictwo jubileuszowe „10 lat Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej”, opublikowane przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
 • W lutym w katedrze ramach stażu naukowego gościł Serhat Gül-Turcja
 • 18 grudnia w katedrze gościli Arto Hotta, Ari Kettunen, Edgardo Coda-Zabetta, Jouni Miettinen. Celem spotkania była kontynuacja pracy naukowej w ramach współpracy międzynarodowej
 • 28 maja 2007 Tomasz Kosma Klajny obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Temat rozprawy „ Mechanizm i kinetyka spalania biomasy w mieszaninach gazowych wzbogaconych tlenem”
 • W roku 2007 kontynuowane były w katedrze w ramach Sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 studia podyplomowe - „Czyste i zrównoważone systemy energetyczne”
 • do pracy przyjęty został na stanowisko adiunkta- dr inż. Marcin Panowski oraz na stanowisko asystenta mgr inż. Dariusz Wawrzyńczak
 • Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska od roku akademickiego 2008/2009 otwiera nowy kierunek – Energetyka w formie studiów stacjonarnych I stopnia, trwających 3,5 roku.
 • W ramach Kapitału początkowego Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w obszarze priorytetowym: Badania naukowe przygotowano projekt „Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych”
 • Złożony został również wniosek Program Inicjatywa technologiczna, „Technologia utylizacji niebezpiecznych odpadów wapiennych”
 • otrzymano 2 patenty:
  • * „Sposób otrzymywania zeolitów z popiołów lotnych, zwłaszcza pochodzących ze spalania paliw węglowych w kotłach fluidalnych i pyłowych”
  • * „Sposób usuwania dwutlenku węgla z gazów spalinowych”
 • oraz zgłoszono 1 patent:
  • * „Młynek elektroenergetyczny”
Rok 2006
 

 

W kolejnym roku należy wymienić takie osiągnięcia jak:

 

 • Została zorganizowane przez pracowników katedry wraz z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Górnośląski Konferencja Naukowo-Techniczna w Częstochowie, 30 czerwca 2006
 • 16.11.2006 odbyła się inauguracja 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w sekcji TS5. Energy podczas której prof. dr hab. inż. zaprezentował temat„ Circulating Fluidized Bed Oxy – Combustion for CO2 Abatement – demonstration project”
 • w dniu 04.09.2006 mgr inż. Rafał Rajczyk obronił pracę doktorską pt. „ Emisja mikrocząstek w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”, i uzyskał stopień nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska
 • w dniu 01.12.2006 dr Robert Sekret zdał kolokwium habilitacyjne i uzyskał stopień doktora habilitowanego
 • w Katedrze zostało otwarte nowe laboratorium fluidyzacji
 • w ramach Sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 otworzono w katedrze studia podyplomowe- czyste i zrównoważone systemy energetyczne
 • przez cały rok reazlizowany były projekt Nowoczesne technologie energetyczne, w formie staży badawczych w Finlandii dla doktorantów w ramach programu Leonardo da Vinci
 • prof. dr hab. inż. W. Nowak otrzymał Nagrodę Rektor Politechniki Częstochowskiej – Indywidualną Stopnia I za działalność organizacyjną
 • W. Nowak, P. Lis, Beata Starczyk, Paweł Mirek, A. Błaszczuk – otrzymali Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej- Zespołowa Stopnia II Za działalność organizacyjną
 • W dniach 5-6 października 2006 roku w warszawskim hotelu „Sheraton” odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa - nagrody energetyków dla energetyków w uznaniu zasług i kompetencji. Laureatem jubileuszowej X Edycji Konkursu o Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki został prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.
Rok 2005
 

 

Najważniejszym wydarzenie tego roku dla katedry był wybór na dziekana prof. Hab. inż. Wojciecha Nowaka. Oprócz tego:

 

 • pracownicy Katedry wraz z Elektrownią Turów S.A. zorganizowali w dniach 22czerwca-2 lipca 2005Konferencję „Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce” w Złotnikach Lubańskich
 • pracownicy Katedry wraz z Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą, Kooperacją Polko, Targami Kielce zorganizowali IX Międzynarodową Konferencję- Transport Pneumatyczny TP 2005 w dniach 27-29 wrzesień
 • 11-14 października 2005 pracownicy Katerdry wraz z Politechniką Śląską współorganizowali VIII Konferencje Naukowo-Techniczną 2005 –Kotły Rusztowe jako jednostki wielopaliwowe
 • prof. dr hab. inż. W. Nowak otrzymał Nagrodę Rektor Politechniki Częstochowskiej – Indywidualną Stopnia III, „Za działalność organizacyjną na stanowisku Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą”
 • W. Nowak, Z. Bis, R. Sekret, I. Majchrzak-Kucęba, A. Szymanek, R. Kobyłecki – Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej- Zespołowa Stopnia I – „Za cykl publikacji z zakresu proekologicznych procesów fluidyzacyjnych”
 • P. Szymanek – Wyróżnienie w Konkursie Najlepszy referat konferencyjny pn. II Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”
 • T.Czakiert –Wyróżnienie Rektora Politechniki Częstochowskiej –Za wyróżniającą się rozpraw doktorską pt.: „Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania węgla brunatnego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w atmosferze wzbogaconej tlenem”
 • R.Sekret, A.Szymanek, J.Bień zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi
 • W dniach 04-07.04.2005 W. Muskała uczestniczył w szkoleniu „Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2”, Świadectwo nr 1605/2005/S, Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A.,
 • W dniach 04-07.04.2005 R. Sekret „Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2”, Świadectwo nr 1600/2005/S, Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A.,
 • W dniach 5-8 lipiec 2005 P. Szymanek wraz z T.K.Klajnym uczestniczyliw szkoleniu Unternational Workshop for PhD Students “Modellig of Energy Systems” na Politechnice Gliwickiej
 • Mgr inż. Beata Starczyk uczestniczyła w szkoleniu Środki finansowe Unii Europejskiejszansą na rozwój
 • Jest realizowany projekt Nowoczesne technologie energetyczne w ramach międzynarodowego programu LEONARDO DA VINCI
 • Został złożony wniosek projektu „Czyste i zrównoważone systemy energetyczne – studia podyplomowe”
 • Złożony został projekt Czyste i zrównoważone systemy energetyczne – studia podyplomowe w ramach Sektorowego programu operacyjny rozwój zasobów ludzkich 2004-2005
 • Realizowany jest projekt „Modernizacja Systemu Grzewczego w Obiektach Politechniki Częstochowskiej w Oparciu o Odnawialne Źródła Energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Rok 2004
 

 

W ósmym roku działalności Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery odnotowano szereg wydarzeń godnych wyróżnienia

 

 • pracownicy Katedry wraz z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Elektrownią Turów S.A., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., Grupą Kapitałową Fasing S.A. oraz Elektrownią Opole S.A. zorganizowali w dniach 21-27 marca 2004 V Konferencję Naukowo-Techniczna pt. „Przemiany i nowe kierunki w przyjaznej środowisku energetyce – ENERGIA 2003”,w Val Gardena, Dolomity, Włochy,
 • pracownicy Katedry wraz z Elektrownią Turów S.A. zorganizowali w dniach 22-24 kwietnia 2004Konferencję „Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce” w Złotnikach Lubańskich połączoną z obchodami urodzin oraz 25-lecia pracy zawodowej Prof. Wojciecha Nowaka,
 • pracownicy Katedry zorganizowali w dniu 14 maja 2004 „XVII Seminarium Podsekcji Przepływów Wielofazowych”, na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej,
 • mgr inż. Tomasz Czakiert w dniu 25 października 2004 na macierzystym Wydziale, obronił pracę doktorską pt.: „Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania węgla brunatnego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w atmosferze wzbogaconej tlenem” uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak powołany został na członka grupy ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy Unii Europejskiej,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak powołany został na członka Podsekcji Przepływów Wielofazowych i Płynów Nienewtonowskich w kadencji 2003-2006, Gdańsk 16.03.2004,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak powołany został na Przewodniczącego Międzynarodowego Zespołu Doradców Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI
 • Mgr inż. Rafał Rajczyk otrzymał grant promotorski pt. „Badanie emisji cząstek PM 2,5 oraz PM 10 w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej” – kierownik prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, 2004-2006,
 • Z okazji inauguracji roku akademickiego mgr inż. Beata Starczyk odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Z okazji inauguracji roku akademickiego dr inż. Marek Janik odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, Indywidualna III stopnia, za działalność organizacyjną na stanowisku Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą otrzymał prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
 • Zakład Czystych Technologii Laserów i Plazmy przekształcony został w Pracownię Czystych Technik Optycznych,
 • w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii zostało rozbudowane o stanowisko do bezpośredniej konwersji energii słonecznej i wiatrowej do elektrycznej oraz zakupiono zestaw termowizyjny z układem rejestracji danych pomiarowych.
Rok 2003
 

 

W siódmym roku działalności Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery odnotowano szereg wydarzeń godnych wyróżnienia:

 

 • w styczniu bieżącego roku w Złotym Potoku odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej „Processes in a large scale circulating fluidized bed combustors”, w którym uczestniczyli partnerzy Projektu
 • otworzone zostało laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • pracownicy Katedry wraz z Elektrim Megadex S.A., Elektrownią Turów S.A., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., Południowym Koncernem Energetycznym S.A oraz. Grupą Kapitałową Fasing S.A,. zorganizowali IV Konferencja naukowo-techniczna pt. „Przemiany i nowe kierunki w przyjaznej środowisku energetyce – ENERGIA 2003”, w terminie 16 - 22 marca 2003 r w Val Gardena, Dolomity, Włochy,
 • mgr inż. Artur Błaszczuk w dniu 20 października 2003 na macierzystym Wydziale, obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska,
 • do pracy przyjęty został na stanowisko asystenta mgr inż. Przemysław Szymanek, rozpoczynając jednocześnie naukę na studiach doktoranckich prowadzonych na naszym Wydziale,
 • uzyskanie Grantu Celowego pt. ”Optymalizacja procesów spalania i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną” realizowanego wraz z Elektrownią Turów S.A.
 • uczestnictwo wCentrum Doskonałości COMECO Centre of Research and Education in Computer Modelling for Eco-efficient Engineering Technologies
 • Nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, Zespołowa II stopnia, za zaprojektowanie oraz budowę Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii oraz wyposażenie specjalistycznej Bibliotek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, otrzymali: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dr inż. Marek Janik oraz mgr inż. Beata Starczyk
 • Wyróżnienie Rektora Politechniki Częstochowskiej za zorganizowanie III Międzynarodowego Sympozjum „ENERGIA 2002” przyznane zespołowi w składzie: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dr inż. Arkadiusz Szymanek, mgr inż. Katarzyna Malmur
 • Nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, Zespołowa II stopnia, za działalność organizacyjną w zakresie pozyskiwania projektów w Unii Europejskiej otrzymał między innymi: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
 • Nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, Indywidualna III stopnia, za pracę doktorską na temat: Eksperymentalna analiza przepływów dwufazowych ziarna-gaz z wykorzystaniem technik optycznych otrzymał dr inż. Paweł Mirek
 • Nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, Indywidualna III stopnia, za działalność naukowo-badawczą z zakresu ogrzewnictwa i fizyki budowli otrzymał dr inż. Piotr Lis
Rok 2002
 

 

Szósty rok działalności Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery przyniósł szereg godnych odnotowania wydarzeń, a mianowicie:

 

 • mgr inż. Izabela Majchrzak-Kucęba zakończyła badania związane z grantem promotorskim i w dniu 9 stycznia obroniła, na naszym Wydziale, pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
 • pracownicy Katedry, wspólnie z Elektrim Megadex S.A., Elektrownią Turów, Foster Wheeler Energia Polska, Południowym Koncernem Energetycznym S.A. oraz P. S. E. International, w Neustifit, Austria, zorganizowali, w dniach 17 - 23 marca, III już, międzynarodową konferencję naukową nt.: „Energia 2002 – przemiany i kierunki w przyjaznej środowisku energetyce”,
 • upłynęło pięć lat od powołania Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na naszej Uczelni. Z tej okazji dr inż. Janusz Wilczyński przygotował wydawnictwo jubileuszowe „5 lat Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej”, opublikowane przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
 • mgr inż. Paweł Mirek zakończył badania związane z grantem promotorskim i w dniu 1 lipca obronił, na naszym Wydziale, pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska. Promotorem pracy był dr hab. inż. Jerzy Pisarek,
 • od nowego roku akademickiego do pracy w Katedrze przyjęty został dr inż. Piotr Lis, specjalista z zakresu fizyki budowli, zajmujący się zagadnieniami z dziedziny ogrzewnictwa, a szczególnie ochroną cieplną budynków,
 • do pracy w Katedrze przyjęci zostali również, na stanowiska asystentów, mgr inż. Katarzyna Malmur oraz mgr inż. Tomasz Kosma Klajny,
 • z nowym rokiem akademickim pięciu asystentów z Naszej Katedry podjęło studia na uruchomionym na naszym Wydziale studium doktoranckim,
 • pracownicy Katedry wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kopalnią Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. zorganizowali, w dniach 5 - 7 grudnia, w Łagowie, I Konferencję Naukowo-Techniczna nt. „Węgiel brunatny z Sieniawy – nowe wezwania dla energetyki i środowiska”
Rok 2001
 

 

Kolejny, piąty już, rok działalności Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery przyniósł szereg godnych odnotowania wydarzeń, a mianowicie:

 

 • zorganizowali w marcu międzynarodową konferencję naukową nt.: „Efektywność w energetyce”,
 • dr inż. Waldemar Muskała opracował monografię pt. „Globalna analiza cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej typu BCWF na potrzeby systemu czystej produkcji energii”, a praca została opublikowana przez Wydawnictwa PCz.,
 • prof. drhab. inż. Wojciech Nowak powołany został do sekcji T-10B KBN,
 • w czerwcu, pracownicy Katedry, uczestniczyli w międzynarodowych badaniach, realizowanych w ramach programu badawczego w Elektrowni Turów, współpracując z naukowcami z takich ośrodków jak: TU Ostrawa - Czechy, Harburg – Hamburg - Niemcy, Foster Wheeler - Finlandia, Vatenfaler i Chalmers - Szwecja,
 • w wyniku konkursu, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, kierownik Katedry, zakwalifikowany został do grona ekspertów przygotowujących wnioski do Programów Unii Europejskiej,
 • mgr inż. Robert Sekret zakończył badania związane z grantem promotorskim i w dniu 9 maja obronił, na naszym Wydziale, pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
 • w ramach zmian organizacyjnych Zakład Czystych Technologii Laserów i Plazmy, wraz z pracownikami, przeniesiony został z Katedry Inżynierii Energii do Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery,
 • dr hab. inż. Stanisław Hławiczka przeniesiony został do Katedry Inżynierii Energii, a do pracy w naszej Katedrze przyjęty został mgr inż. Rafał Rajczyk,
 • dr inż. Arkadiusz Szymanek powołany został od 1.12 na stanowisko zastępcy kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery,
 • zespół pracowników Katedry, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciech Nowaka, przygotował wniosek, w ramach Piątego Ramowego programu Komisji Europejskiej, pt. „The Hybrid Building”, w celu uzyskania środków na budowę nowoczesnego obiektu dydaktyczno biurowego naszej Katedry,
 • zamknięty został jeden grant promotorski, a przyznano trzy nowe granty,
 • decyzją Senatu z dnia 7.11.01 prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak powołany został na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Inwestycji,
 • zespołową nagrodę rektora PCz, stopnia II, za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze, otrzymali: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak oraz dr inż. Arkadiusz Szymanek.
Rok 2000
 

 

Rok ten przyniósł istotne zmiany organizacyjne. Senat Uczelni, na wniosek Rady Wydziału z dnia 12.07.2000r, Uchwałą nr 80 z dnia 20.09.2000r, przekształcił Zakład Inżynierii Energii w Katedrę o tej samej nazwie zjednoczesnym wydzieleniem dwóch zakładów dydaktycznych o nazwach:

 • Zakład Nowoczesnych Technologii Energetycznych
 • Zakład Czystych Technologii Laserów i Plazmy, zaś na funkcję Kierownika Katedry powołany został dr hab. inż. Zbigniew Bis, prof. nadzw.

 

Do wydarzeń godnych odnotowania zaliczyć należy:

 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak wyjechał na trzy miesięczny kontrakt do Nagoya University, Japonia,
 • ukończono budowę Laboratorium Urządzeń Grzewczych w obiekcie przy ul. Brzeźnickiej 60
 • mgr inż. Jurand Bień w dniu 14 czerwca 2000 roku, na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska naszej Uczelni, obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.
 • w ndiach 6 do 8 lipca 2000r gościem Katedry był prof. dr inż. Masanobu Hasatani z Nagoya University z Japonii.
 • na EXPO 2000, w Hanowerze, instalację i technologię do produkcji sorbentów modyfikowanych prezentował prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.
 • mgr inż. Arkadiusz Szymanek zakończył badania związane z grantem promotorskim i w dniu 11 października 2000, w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.
 • z nowym rokiem akademickim przyjęci do pracy zostają – dr hab. inż. Zbigniwe Bis, prof. nadzw., dr hab. inż. Stanisław Hławiczka, mgr inż. Renata Sokolnicka, mgr inż. Magdalena Różana, mgr inż. Marcin Radecki,
 • przyznany zostaje jeden grant promotorski i dwa granty badawcze,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak w dniu 8.09. 2000r uhonorowany zostaje Medalem za szczególny wkład w rozwój Elektrowni Turów.
 • z okazji inauguracji roku akademickiego dr inż. Janusz Wilczyński odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, a prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak otrzymał medal - Bene Merentibus.
Rok 1999
 

 

W roku tym odbyły się wybory do organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni i Wydziału. Na przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. Rada Wydziału powołała dra inż. Janusza Wilczyńskiego. W wyniku wyborów pracownicy Katedry wybrani zostali:

 

 • dr inż. Marek Janik – na stanowisko prodziekana ds. nauczania - studia dzienne,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – na przedstawiciela samodzielnych pracowników nauki Wydziału - do Senatu Uczelni,
 • dr inż. Waldemar Muskała – na przedstawiciela adiunktów i asystentów - do Rady Wydziału.

 

Do wydarzeń godnych odnotowania zaliczyć należy:

 

 • przyznane zostają dwa granty promotorskie oraz cztery programy badawcze w ramach współpracy międzynarodowej,
 • mgr inż. Jarosław Krzywański, pracownik przemysłu, zakończył badania związane z grantem promotorskim i w dniu 2 lipca 1999r. na Politechnice Gliwickiej obronił pracę doktorską uzyskując tytuł naukowy doktora nauk technicznych, promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
 • przyjęci do pracy zostają – mgr inż. Marek Andrzejczyk oraz mgr inż. Tomasz Czakiert,
 • dr hab. inż. Jerzy Pisarek zorganizował Laboratorium Techniki Laserowej,
 • nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik „Wymiana masy w układzie ciało stałe – ciecz” otrzymał prof. dr hab. inż. Jarosław Gumnitsky
 • nagrodę zespołową Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali; prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dr inż. Zbigniew Bis oraz mgr inż. Arkadiusz Szymanek.
Rok 1998
 

Rok ten przynosi dalsze zmiany organizacyjne. Senat Uczelni Uchwałą nr 149/98 z dnia 10 czerwca 1998r. postanawia przekształcić Katedrę Ochrony Atmosfery w Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery z jednoczesnym wydzieleniem trzech zakładów dydaktycznych o nazwie:

 • Zakład Ochrony Atmosfery,
 • Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji,
 • Zakład Inżynierii Energii,
 • Zakład Czystych Technologii Laserów i Plazmy powołany został w październiku tegoż roku.

 

Do wydarzeń godnych odnotowania zaliczyć należy:

 

 • dr inż. Marek Janik zorganizował, bez angażowania środków Uczelni, Laboratorium Mechaniki Płynów,
 • dr inż. Waldemar Muskała, wykorzystując fundusze Programu TEMPUS, wyposażył w aparaturę Laboratorium Techniki Cieplnej,
 • dr inż. Janusz Wilczyński, korzystając z hojności sponsorów, urządził Laboratorium Urządzeń Grzewczych w obiekcie przy ul. Brzeźnickiej,
 • przyjęci do pracy zostają – prof. dr hab. inż. Mieczysław Gostomczyk, – prof. dr hab. inż. Józef Szarawara, dr hab. inż. Tomasz Suchecki prof. PCz., dr hab. inż. Jerzy Pisarek prof. PCz., mgr inż. Artur Błaszczuk oraz mgr inż. Mariusz Kulak,
 • indywidualną nagrodę naukową II stopnia Rektora otrzymał prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
 • indywidualną nagrodę naukową II stopnia Rektora, za pracę doktorską, otrzymała dr inż. Joanna Rudniak,
 • nagrodę zespołową II stopnia Rektora za uruchomienie programu TEMPUS otrzymali prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak oraz dr inż. Marek Janik.
ostatnia aktualizacja: 2012-03-04 07:48:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr