Aktualności
Wiadomości, wydarzenia
Program akceleracyjny „Warm up your business”
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA i Park Naukowo Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. uruchamiają program akceleracyjny „Warm up your business” na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.

Celem konkursu „Warm up your business” jest działanie na rzecz budowy ekosystemu startupowego, który umożliwi tworzenie innowacyjnego środowiska a w przyszłości nowych przedsiębiorstw typu startup, spin-off itp., gotowych do wejścia na rynek przy zaangażowaniu biznesowego oraz społecznego partnerstwa ECO i PNT.

Inicjatywa jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym także do studentów, doktorantów, absolwentów oraz startupów, ale również do uczniów szkól średnich.

Pomysły można zgłaszać w trzech obszarach: rozwiązania w zakresie zmiany lub rozwoju technologii, rozwiązania proekologiczne i prośrodowiskowe oraz rozwiązania organizacyjno – marketingowe.

Autorzy 10 najlepszych pomysłów wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. wystąpień publicznych, budowy modeli biznesowych, design thinking, komercjalizacji badań i patentów, a także w indywidualnych spotkaniach z mentorami.

Honorowy patronat nad konkursem „Warm up your business” objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.

W konkursie przewidziano między innymi atrakcyjne nagrody pieniężne tj. 10 000 złotych brutto dla studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5 000 złotych brutto dla uczniów szkół średnich i techników.

Pomysły można zgłaszać do 14.05.2018 r.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej: http://warmupbiznes.pl/.

 

ostatnia aktualizacja: 2018-04-20 04:44:00 - wpis: Artur Błaszczuk
6 Edycja programu letnich praktyk studenckich
Studentko, Studencie ! Wykorzystaj efektywnie przerwę wakacyjną i zgłość się do Programu letnich praktyk studenckich w TAURON Dystrybucja S.A.

Tauron Dystrybucja S.A. uruchomiło rekrutację dla studentów na praktyki letnie w następujących  obszarach: inwestycji, rozwoju, eksploatacji i utrzymania sieci elektroenergetycznych. Termin odbycia praktyk 2-31 lipca 2018r.  W trakcie praktyki studenci będą mieli możliwość:

 

  • wykonać zadanie pod okiem doświadczonych specjalistów,
  • brać udział w prelekcjach wewnętrznych,
  • sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce,
  • poznać wybrany obszar firmy,
  • zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

 

Lokalizacje i obszary na praktyki są umieszczone na poniższej stronie www:

 

www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-studentow/praktyki-studenckie/program-letnich-praktyk

 

Aplikacje on-line należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia br.

 

    

ostatnia aktualizacja: 2018-04-09 09:09:00 - wpis: Artur Błaszczuk
Podziękowania
Podziękowania ze strony Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 za warsztaty pracownikom naszego Instytutu.

ostatnia aktualizacja: 2018-02-23 12:02:00 - wpis: Jurand Bień
Warsztaty - strategia klimatyczna UE
Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, 29 stycznia br. odbyły się na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej międzynarodowe warsztaty, których celem była dyskusja na temat długookresowej strategii klimatycznej UE.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu prowadzonego przez organizacje pozarządowe na prośbę Komisji Europejskiej, która podjęła decyzję o odnowieniu Niskoemisyjnej mapy drogowej 2050.

 

Proces ten znajduje się obecnie na wstępnym etapie i jest to dobry moment, aby dyskutować na temat zawartości dokumentu i sposobu, w jaki powinien być tworzony. Wyniki projektu pozwolą na przyspieszenie dyskusji na tym wczesnym etapie i będą ważnym wkładem w opracowanie nowego dokumentu.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Paweł Sałek, Rektor Politechniki Częstochowskiej Norbert Sczygiol, Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Małgorzata Kacprzak, Wiceprezydent Częstochowy Mirosław Soborak, Andrei Marcu - Director European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (koordynar projektu) oraz przedstawiciele sektora rządowego, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i Komisji Europejskiej.

 

Goście spotkania dyskutowali nie tylko na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale także mieli szansę zapoznać się z laboratorium Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych, gdzie prowadzone są prace badawcze związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla. Uczestnicy spotkania zobaczyli instalację spalania tlenowego, instalację spalania w pętli chemicznej oraz instalcję adorpcyjnego wychwytu dwutlenku węgla VPSA.

 

Materiał wideo

 

 

ostatnia aktualizacja: 2018-02-01 12:48:00 - wpis: Jurand Bień
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej
W dniu 24 stycznia 2018r w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych gościliśmy uczniów SP Nr 31 z Częstochowy. Celem warsztatów była popularyzacja wśród młodzieży praktycznej strony nauki w sposób pozwalający na formowanie praw fizycznych.

Program warsztatów obejmował następujące tematy:

 

1. Co to jest temperatura i w jaki sposób ją efektywnie mierzyć?

Zagadnienia: Czy temperatura i ciepło to to samo? W jaki sposób wyrazić temperaturę? W jaki sposób mierzyć temperaturę? Czy można zobaczyć ciepło?
Prowadzący: dr hab. inż. Paweł MIREK, Prof. PCz

 

2. Efektywność energetyczna - co to takiego?

Zagadnienia: W jaki sposób racjonalnie wykorzystywać elektryczność i ciepło? Jak czytać etykiety energetyczne? Co to jest klasa energetyczna urządzenia?
Prowadzący: dr Aleksandra Ściubidło

 

3. Co to jest wilgotność powietrza i w jaki sposób ją efektywnie mierzyć?

Zagadnienia: Czy można zobaczyć parę wodną? Czy wilgoć i wilgotność to to samo? W jaki sposób wyrażać wilgotność i jak ją mierzyć?
Prowadzący: dr inż. Dariusz Wawrzyńczak

 

4. W jaki sposób powstają przedmioty codziennego użytku?

Zagadnienia: W jaki sposób stworzyć projektu przedmiotu w programie CAD? Co to jest laserowe skanowanie przedmiotów i do czego może być wykorzystane? Na czym polega drukowanie przestrzenne przedmiotów?
Prowadzący: dr inż. Marcin Panowski

 

W warsztatach brało udział 24 uczniów.
 

ostatnia aktualizacja: 2018-01-25 03:45:00 - wpis: Jurand Bień
Zajęcia terenowe w Tauron Dystrybucja
W związku z zaproszeniem Dyrektora Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Pana Janusza Pisarka, dnia 10 stycznia 2018r. studenci kierunku Energetyka uczestniczyli w zajęciach terenowych w siedzibie firmy Tauron Dystrybucja, Oddział Częstochowa.

W trakcie zajęć zaprezentowane zostały studentom zasady koordynacji prac i prowadzenia ruchu na sieci elektroenergetycznej Sn i nN wraz z przedstawieniem nowoczesnych systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania dyspozytorskiego. Przedstawiono ideę zarządzania sieciami średniego i niskiego napięcia, rolę koordynatorów, informacje nt zabezpieczeń stosowanych  w głównych punktach zasilania (GPZ), metody zdalnego nadzoru pracy GPZ oraz rolę URE w krajowym systemie dystrybucji energii. Firmy Tauron Dystrybucja Oddział Częstochowa jest partnerem w procesie dualnego kształcenia na kierunku Energetyka o profilu praktycznym Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz od 2013r.

 

ostatnia aktualizacja: 2018-01-15 06:09:00 - wpis: Jurand Bień
Zajęcia terenowe w Tauron Dystrybucja
W dniu 22 listopada 2017r. studenci kierunku Energetyka mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych organizowanych w siedzibie firmy Tauron Dystrybucja, Oddział Częstochowa przy ul. Armii Krajowej 5.

W trakcie zajęć zaprezentowana została idea smart meteringu w oparciu o interaktywną makietę. Przedstawiono rozwiązania inteligentnego pomiaru ilości zużytej energii elektrycznej, sposoby zdalnego sterowania pracą urządzeń zasilanych energią w domu, a także rozwiązania w zakresie racjonalnego zarządzania odbiornikami elektrycznymi.

ostatnia aktualizacja: 2018-01-15 06:06:00 - wpis: Jurand Bień
Dyrektor IZTE otrzymała nominację profesorską
Postanowieniem z dnia 15 września 2017 roku prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. inż. Izabeli Majchrzak-Kucębie tytuł profesora nauk technicznych. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 26 października 2017 roku.
ostatnia aktualizacja: 2018-01-11 08:36:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Terminy obron po zimowej sesji egzam. 2017/2018
Zgodnie z zaleceniem Prorektora ds. Nauczania najbliższe 3 terminy egzaminów dyplomowych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018 odbędą się:

1) 7.02.2018  (środa)
2) 14.02.2018 (środa)
3) 19.02.2018 (poniedziałek)

 
Zatem prace dyplomowe powinny być składane z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, uwzględniającym przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur dopuszczających Państwa do egzaminu dyplomowego.
 
ostatnia aktualizacja: 2018-01-11 05:37:00 - wpis: Jurand Bień
Seminarium wiedzy o energii
W dniu 8 grudnia br. gościlismy uczniów klas szóstej i siódmej ze Szkoły Podstawowej z Gniazdowa k/Koziegłów dla których zostało zorganizowane Seminarium wiedzy o energii. 

W trakcie prelekcji oraz pokazów laboratoryjnych uczniowie mieli okazje zapoznać sie z aparaturą laboratoryjną Instytutu oraz dowiedzieli się jak ważnym nacodzień parametrem  jest  temperatura.

ostatnia aktualizacja: 2017-12-15 10:19:00 - wpis: Artur Błaszczuk
Konferencja Mikrozanieczyszczenia w środowisku
W dniach 4-6 grudnia odbyła się XIII konferecja z serii "Mikrozaniczyszczenia w środowisku człowieka".

Z ramienia Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych brał w niej udział dr hab. inż Jurand Bień przedstawiając pracę dotyczącą jakości i potencjalnych możliwości zagospodaroania popiołów powstałych w trakcie spalania tlenowego mieszanek paliwowych utworzonych na bazie węgla kamiennego oraz komunalnych osadów ściekowych.

 

   

ostatnia aktualizacja: 2017-12-06 05:26:00 - wpis: Jurand Bień
Studenci kierunku Energetyka Ambasadorami marki Tauron
Dwoje studentów III roku Wydziału Infrastruktury i Środowiska, kierunku Energetyka (profil praktyczny), Pani Klaudia Kocaj oraz Pan Jakub Matyjewicz, zostali zakwalifikowani na podstawie przesłanych prac na Ambasadorów marki TAURON.

W konkursie ogłoszonym przedz TAURON Polska Energia S.A. zostało nadesłanych ponad 50 wniosków aplikacyjnych. Nasi studenci znaleźli się w grupie 15 osób zaproszonych do pełnienia funkcji Ambasadora marki TAURON. Tym samym są też reprezentantami Politechniki Częstochowskiej ww. projekcie. W akcji Ambasador marki TAURON uczestniczą studenci z takich ośrodków jak: Uniwersytet Jagieloński, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Śląski, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska oraz Politechnika Wrocławska. Uroczysta inauguracja projektu miała miejsce 29 listopada br. w Katowicach.
  

Ambasador grupy TAURON

 

ostatnia aktualizacja: 2017-12-01 09:28:00 - wpis: Artur Błaszczuk
XIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineerin

W dniach od 28 XI do 1 XII 2017 r. organizowana jest w Warszawie XIII Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”. W konferencj tej uczestniczą pracownicy Instytutu ZTE, prof. Izabela Majchrzak-Kucęba, dr hab. inż. Tomasz Czakiert, dr Aleksandra Ściubidło, dr inż. Dariusz Wawrzyńczak mgr inż. Kamil Idziak oraz mgr inż. Kamil Srokosz. 

ostatnia aktualizacja: 2017-11-30 09:56:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Zajęcia w siedzibie Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 27.11.2017r studenci  kierunku Energetyka -profil praktyczny wraz z prowadzącym dr Aleksandra Ściubidło  uczestniczyli w zajęciach w siedzibie Tauron Dystrybucja S.A. Podczas zajęć studenci zapoznali się z nowoczesnym, przyjaznym pomiarem zużycia i rozliczania energii elektrycznej - AMI plus.  

 

ostatnia aktualizacja: 2017-11-28 07:37:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
IX Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

W dniach 14-17 listopada 2017 roku, studentka III roku Wydziału Infrastruktury i Środowiska, kierunku ENERGETYKA (profil praktyczny) Pani Klaudia Kocaj uczestniczyła w IX Międzynarodowej Szkole Energetyki Jądrowej zorganizowanej przez Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Wykłady oraz zajęcia warsztatowe odbywały się w Warszawie, Świerku oraz Różanie i dotyczyły m.in.: problematyki przyszłości energetyki jądrowej, cyklu paliwowego, wpływu niskich dawek promieniowania na zdrowie ludzkie, gospodarki odpadami promieniotwórczymi, kwestii bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych III generacji oraz zastosowania energii jądrowej do napędzania rakiet na Marsa. Wykładowcami szkoły byli specjaliści krajowi oraz z zagranicy tj. Austrii, Belgii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, USA  oraz Wielkiej Brytanii.

Fotorelacja z przebiegu szkoły oraz prezentacje wykładów znajdują się pod linkiem: http://www.szkola-ej.pl/

ostatnia aktualizacja: 2017-11-28 07:12:00 - wpis: Artur Błaszczuk
Konferencja podsumowująca Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

W Warszawie 21 listopada 2017r. odbyła się Konferencja podsumowująca Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. W Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych realizowane były trzy projekty z ww. programu. Kordynatorem pierwszego projektu pt. High-efficiency adsorption technology based on advansed CO2 sorbents for near zero emission from energy and other industrial plants -VOMENCO2 była prof. dr hab. inż Izabela Majchrzak-Kucęba. Drugim projektem pt.Innovatice idea for combustion of solid fuels via chemical looping z ramienia PCz kierował dr hab inż Tomasz Czakiert. Projektem pt. Technology economically efficient and socially accepted CCS/EOR procces z ramienia PCZ kierowała prof.dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba.

 

 

 

ostatnia aktualizacja: 2017-11-28 04:05:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Doktoraty wdrożeniowe, czyli jak wygrać trzy razy

Dwie pensje dla doktoranta, dodatkowe pieniądze dla uczelni i unikalne rozwiązania rynkowe dla przedsiębiorstwa – tak w skrócie można opisać program „Doktoratów wdrożeniowych”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej historycznej edycji tego projektu wzięło udział blisko 380 doktorantów i ponad 230 przedsiębiorstw.

Głównym założeniem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. W jaki sposób? Jeśli firma ma problem technologiczny, a uczelnia ma świeżo upieczonego magistra, który wie, jak ten problem rozwiązać, należy ich ze sobą skojarzyć. Właśnie tak działa program ministerstwa nauki.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/doktoraty-wdrozeniowe-czyli-jak-wygrac-trzy-razy.html

ostatnia aktualizacja: 2017-11-19 08:04:00 - wpis: Artur Błaszczuk
Warsztaty z popularyzacji wiedzy o energii

W dniu 09 listopada br. gościlismy uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie, dla których zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe pod hasłem "Wszystko kręci sie wokół energii". Uczniowe w trakcie warsztatów mieli okazje zapoznać się z aparaturą laboratoryjną Instytutu oraz dowiedzieć się jak działa kamera termowizyjna.

ostatnia aktualizacja: 2017-11-13 09:48:00 - wpis: Artur Błaszczuk
Godziny Rektorskie - Wszystkich Świętych

Z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października od godziny 12:00  do dnia 2 listopada przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie. Dzień 31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.  

ostatnia aktualizacja: 2017-10-23 01:38:00 - wpis: Jurand Bień
Wyniki parametryzacji

Wydział infrastruktury i  Środowiska otrzymał kategorię A. 

 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

ostatnia aktualizacja: 2017-10-16 08:33:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Kapituła Konkursu EKOLAURY PIE 2017

W dniu 25 września przedstawiciel Instytutu dr hab. inż. Jurand Bień wziął czynny udział w pracach Kapituły konkursu EKOLAURY PIE 2017, która to wyłoniła Laureatów i Wyróżnionych XVI Edycji tego konkursu.

 

Zwycięzów poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 24 października br w katowickim kinoteatrze Rialto. 

ostatnia aktualizacja: 2017-09-26 07:41:00 - wpis: Jurand Bień
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii

21.06.2017r pracownicy Instytutu dr hab inż Jurand Bień, dr inż. Marcin Panowski, mgr inż Mateusz Kozak i mgr inż Kamil Idziak uczestniczyli jako współorganizatorzy w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii. W ramach wydarzeń przeprowadzone zostały wykłady oraz warsztatydot. zrównoważonej energii. 

ostatnia aktualizacja: 2017-06-23 05:12:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Studia na kierunku praktycznym

ostatnia aktualizacja: 2017-06-20 08:11:00 - wpis: Jurand Bień
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii

Pracownicy Instytutu tym razem będą uczestniczyć w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii. 
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej promująca wiedzę i rozwiązania dotyczące czystej, bezpiecznej i efektywnej energii. 
W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 19–25 czerwca 2017. Jest to projekt, który umożliwia organom publicznym, instytucjom biznesu, przedsiębiorcom i decydentom pracującym w dziedzinie energii, uczelniom oraz wszystkim zainteresowanym obywatelom UE wymianę wizji i pomysłów, które mogą przyczynić się do realizacji wspólnej Unii Energetycznej.

Zapraszamy

ostatnia aktualizacja: 2017-06-15 09:29:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
II Częstochowskie Forum Młodych, XII Forum Młodych Nauki

Dzisiaj odbyło się II Częstochowskie Forum Młodych, XII Forum Młodych Nauki organizowane przez Akademię im. Jana Długosza.W Forum uczestniczyli doktoranci Instytutu: mgr inż Kamil Idziak oraz mgr inż Mateusz Kozak, którzy przedstawili swoje osiągnięcia naukowe.

 

ostatnia aktualizacja: 2017-06-13 07:49:00 - wpis: Aleksandra Ściubidło
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr