AKTUALNOŚCI
Podziękowania
Podziękowania ze strony Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 za warsztaty pracownikom naszego Instytutu.

<< Więcej informacji >>
Warsztaty - strategia klimatyczna UE
Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, 29 stycznia br. odbyły się na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej międzynarodowe warsztaty, których celem była dyskusja na temat długookresowej strategii klimatycznej UE.

<< Więcej informacji >>
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej
W dniu 24 stycznia 2018r w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych gościliśmy uczniów SP Nr 31 z Częstochowy. Celem warsztatów była popularyzacja wśród młodzieży praktycznej strony nauki w sposób pozwalający na formowanie praw fizycznych.

<< Więcej informacji >>
Profil praktyczny - to połączenie studiów z praktyką w przedsiębiorstwie już od II roku.

http://www.energetykapraktyczna.pl/


Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr
FB